Det sker i Brøndby - Brøndby

KULTURKALE N D E R
SEPTEMBER 2015
Det sker i Brøndby
S ø ndag den 1 3 . se pte mb er kl . 10.00
Kulturlø b et 2 0 1 5
Kulturhuset Brønden
Kulturkalender KULTURKALENDER
SEP TEMBER 2015
Udst illi ng er:
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
T irsdag den 1 . ti l 2 6 . se p te mb er
Udst i llin g : H anne Galsc hiøt
Hanne Galschiøt står for en virkelighedsnær, naturalistisk
kunst. I billederne med motiver fra Afrika medfører denne
stoflighed, at de naturalistiske studier af savannens dyr får
noget magisk over sig. Billederne så at sige vibrerer i farvetoner, der spænder fra savannens gulbrune og okkerrøde
nuancer. Dyrene, der er skildret på billederne, alle løverne,
geparderne, leoparderne, zebraerne, gnuerne og elefanterne, er ikke nuttede tøjdyr, men skabninger i en verden,
hvor døden er konstant nærværende.
Fernisering onsdag 2. september kl. 17.30
Fri entré.
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31
A rrang em enter:
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
T irsdag den 1 . se pte m ber kl . 16.30
B o gklu b b en i Brø nden
Brøndens bogklub starter op igen. Vi læser bogen ”Pi`s liv”
af forfatteren Yann Martel til den 1. september.
Alle er velkommen.
Fri entré
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
Onsdag den 2 . se ptem b er kl . 13.00-17.00
Det M o b i le Museum
I september kan du på Det Mobile Museum opleve både
gamle malerier og før-og-nu fotos fra det gamle Brøndby.
Fri entré
Arrangør: Forstadsmuseet.
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31.
Onsdag den 2 . se ptem b er kl . 15.00
S yn g sam m en e f term i ddag
Kom og syng med - ved klaveret Jørgen Riis Poulsen.
Tag selv kaffe/te og brød med til hygge i pausen.
Fri entré
Arrangør: Syng Sammen Gruppen Brøndby.
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31.
To rsdag den 3 . se pte m ber kl . 19.00-22.00
Filmaften
Sted: Brøndbyvester Kirke, Seminarievej 2.
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
T irsdag den 1 . se pte m b er kl . 13.00-17.00
Det M o b i le Museum
I september kan du på Det Mobile Museum opleve både
gamle malerier og før-og-nu fotos fra det gamle Brøndby.
Fri entré
Arrangør: Forstadsmuseet.
Kulturkalender KULTURKALENDER
SEP TEMBER 2015
Kulturkalender To rsdag den 3 . se ptemb er kl . 10.30
Grati s Baby B i o i Brø nden - Se pte mb er
Biffen i Brønden vil gerne invitere mødre og fædre på
barsel indenfor til BabyBio.
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
Fredag den 4 . se pte m b er kl . 15.00
Fredags f il m f o r b ø rn i Brønden
Biffen i Brønden inviterer børn i alderen 7-12 år til at komme og se film. Børn under 7 år er velkommen til at deltage i
følgeskab med voksne.
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
Lø rdag den 5 . sep te m ber kl . 10.00-16.00
F o rtæ llef est i val i Mi ddelalderlands byen
Kom og hør de gode historier om helte, natur, konger, krig
og kærlighed. Vi har også høstmarked med boder, værksteder, våben kamp og bueskydning. Der er salg af spidstegt
lam, kaffe, kage med mere.
Fri entré
Sted: Middelalderlandsbyen, Nybovej 11.
Sted: Brøndbyøster, start i Kulturhuset Kilden,
Nygårds Plads 31
Lø rdag den 5 . se p tem b er kl . 12.00
Bø rneteater f o r de 2 - 5 årig e ”Gulero den der i kke v i lle op”
Aspendos kommer og spiller denne dejlige forestilling for
de yngste til Brøndbyøster Kulturdag.
gt
l
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
so
d
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
U
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31.
Lø rdag den 5 . se p tem b er kl . 12.00
Glo strup Go s p el til Kulturdag
Glostrup Gospel optræder til kulturdag i Kilden i Brøndbyøster. Ca 50 glade gospelsangere sætter fut under fødderne sammen med korleder Laura Kjærgaard og pianist
Søren Bebe.
Fri entré
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31.
Lø rdag den 5 . se p tem b er t i l sø ndag
den 6 . se p tem b er kl . 1 0.00-18.00
Dan i sh O pen 2 0 1 5 i Dam
Den Danske dam forening har fornøjelsen at invitere dig
til den nationale turnering Dansk Open 2015 i dam. Hvor
deltagerne fra Danmark og muligvis et par internationale
deltager vil deltage i en turnering dam.
Entré: 150 kr
Sted: Dansk Dam Forening, v/ Sune Thrane,
Torvestien 57.
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
Gå ikke glip af årets Kulturdag i Brøndbyøster. En dag
med masser af spændene kulturelle aktiviteter for børn og
voksne. Dagen starter ved Nygårds Plads og Kulturhuset
Kilden og forsætter i Brøndbyøster Kirke og Ditlev’s Gamle
Butik.
Fri entré
Programmet findes online på Kulturdagen.dk
Kulturkalender Lø rdag den 5 . se p tem b er kl . 10.00-17.00
Kulturdag 1 5 – N aturli gvi s Kultur
Kulturkalender Onsdag den 9 . se p tem ber kl . 10.30 og kl . 13
S eni o rb i o S e ptem b er
Filmvisning for pensionister.
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
S ø ndag den 1 3 . se ptemb er kl . 10.00
Kulturlø b et 2 0 1 5
Gå ikke glip af årets Kulturløb for hele familien. En skøn dag
med bevægelse og kulturel underholdning.
Check in fra kl. 10.00 - 10.45
Selve løbet starter kl. 11.00
Udpluk af programmet: Gå og løb.Alle skal kunne være
med. Det er selvfølgelig lige så fint at gå ruten som at løbe
den. Petanque og Minigolf. JuiceService, kendt fra GO’
morgen Danmark på TV 2, kommer og laver friskpresset
juice til deltagerne kl. 11.30-12.30. Musik.
Ret til ændringer forbeholdes
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Kulturkalender Mandag /ti rsdag den 1 4. & 15. se pte mb er
kl . 1 5 . 3 0
Fil m f o r b ø rn 7 - 1 4 år
Biffen i Brønden viser film for de 7-14 årige.
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Centrum 60.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
Fredag den 1 8 . se ptem ber kl . 19.30
sp isn i ng kl . 1 8 . 0 0
U p tow n Ja z z b and
God New Orleans-jazz for øregange og dansesko.
Entré: 100 kr. / 50 kr. for mdl.
Arrangør: Brøndby Jazzklub.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
Fredag den 1 8 . se ptem ber kl . 20.00
The N o rth
The North er et Dansk band med en ”Classic Rock Style”, a
la Pink Floyd, Moody Blues og Alan Parsons Project. Det er
guitarrock med fantastiske riffs leveret med en kærlighed
til livemusik der hurtigt spreder sig til publikum.
Billetter 100 kr på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene
Brønden og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31.
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
o nsdag den 1 6 . se pte m b er kl 19.00
F oredrag ved b ryg mester Bi rthe S kands
Arrangementet er en del af et samarbejde med DR og 24
andre biblioteker i Danmark om Iværksætteri og innovation.
Billetter 25 kr. på oplevbrøndby.dk, i kulturhusene
Brønden og Kilden samt Brøndbyvester Bibliotek.
Arrangør: Brøndby-Bibliotekerne.
Kulturkalender Lø rdag den 1 9 . se ptemb er kl . 20.00
Grati s s oloko nc ert m ed Jun cker
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
En unik solokoncert med manden bag titelsangen til serien
”Kurs Mod Fjerne Kyster” kendt fra TV 2. Gå ikke glip af
Christian Juncker med sin guitar, når han gæster Kulturhuset Brønden.
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
Sted: Rheumhus, Albjergparken 4.
Dobbeltkoncert med masser af power, pondus og personlighed. Gå ikke glip af en aften med ren girlpower manifesteret i musik, når de to upcoming bands giver koncert i
Kulturhuset Brønden.
Gratis billetter på oplevbrondby.dk, i Kulturhusene Brønden
og Kilden, samt Brøndbyvester Bibliotek.
Sted: Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand
Centrum 60.
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
Lø rdag den 2 6 . se p temb er kl . 20.00
Gi rlpower a f ten: Ga b ri ellas + Taras
Kulturkalender To rsdag den 24 . se ptemb er kl . 19.30
S yn g Sa m men A f ten
Vi synger kendte danske sange, viser og schlagere.
Fri entré
Arrangør: Brøndby Musikalske Venner.
Kulturkalender S ø ndag den 2 7. se p temb er kl . 11.00-13.00
Kø b enhav ns Be fæ stni n gsdag
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
Cykeltur på Vestvolden. Tag med museumsinspektør Lisbeth Hollensen på en spændende tur langs Vestvolden fra
Brøndby til Avedøre. Turen starter på voldstien lige syd for
Roskildevej i Brøndby.
Turen slutter ved den røde barak i Avedøre, hvor der kan
købes let forplejning. Her er det også muligt for børn for
at deltage i det spændende rollespil Tyven på Vestvolden,
hvor tiden er skruet tilbage til 1915. Læs mere om program for Tyven på Vestvolden på www.forstadsmuseet.dk
Fri entré
Arrangør: Forstadsmuseet.
Sted: Gangbroen over Roskildevej, ved Vestvolden.
Mandag den 2 8 . se p temb er kl . 16.00
F o renin g en ” Å b ent H us ”
a f h o lder i ntro dukti onsdag
Introduktionsdag for Keramik-og billedkunst.
Kom og se, hvad vi laver.
Der er ikke tale om undervisning, men et fællesskab, hvor
vi arbejder hver for sig med det, vi har lyst til eller bliver
inspireret af de andre til i fællesskabet. Vi har lokalet gratis
og en keramikovn, som deltagerne kan bruge til det, de har
frembragt på stedet.
Entré: 50 kr
Arrangør: Foreningen Åbent Hus.
Sted: Nørregårdsskolen, Horsedammen 42.
sæ t kry ds i kalenderen :
KUL
TUR
BRØNDBY
NAT
ARRANGØR: BRØNDBY KOMMUNE I SAMARBEJDE MED FORENINGER OG FRIVILLIGE
S e ptem ber 2015 → Det sker i Brøndby
FREDAG 2. OKTOBER 2015
KL. 18-24
Kulturkalender X
→kulturhuset b rø nden
Brøndby Strand Centrum 60
2660 Brøndby Strand
W: www.kulturhusbronden.dk
M: [email protected]
T: (+45) 43 28 20 80
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag
09:00 - 21:00
10:00 - 19:00
Lukket
→ Kulturhuset Ki lden
Nygårds Plads 31
2605 Brøndby
W: www.kulturhusetkilden.dk
M: [email protected]
T: (+45) 43 28 20 55
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
08:00 - 21:00
08:00 - 19:00
10:00 - 17:00
Lukket
→ Brø nd by v ester bib l iotek
Glentemosen 13, 2605 Brøndby
W: www.brondby-bibliotekerne.dk
T: (+45) 43 28 20 60
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
bemandet 13.00 – 17.00
bemandet 10.00 – 14.00
bemandet 13.00 – 17.00
bemandet 13.00 – 17.00
bemandet 13.00 – 16.00
bemandet 10.00 – 14.00
→ på g ensy n !
”Det sker i Brøndby” bliver lavet i samarbejde med www.kultunaut.dk
Redaktion, layout og tryk: Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby.
Ret til ændringer forbeholdes.