Det sker i Mørdrup Kirke 2015/16

● Sogneudflugt
Der arrangeres en årlig sogneudflugt med
bus i slutningen af august måned.
Henvendelse: Jørgen Svaneberg,
tlf. 4917 0689,
e-mail: [email protected]
Bazar
Mørdrup Kirke er en levende kirke med tilbud om aktiviteter for alle aldersgrupper.
Denne folder giver en oversigt over, hvad der foregår,
omfanget af den enkelte
aktivitet og hvem, der er
”tovholder” for den pågældende aktivitet.
Tidspunktet for de enkelte
aktiviteter kan ses dels i
”Mørdrup Sogns Sogneblad” (husstandsomdeles i
sognet 3 gange om året) og
dels på Mørdrup Kirkes
hjemmeside
www.moerdrupkirke.dk.
Det sker
i
Mørdrup Kirke
2015/16
Mange af Mørdrup Kirkes
aktiviteter gennemføres af
frivillige, så hvis man vil
være med som frivillig medarbejder kan henvendelse
ske til Mørdrup Kirkes kontor tlf 4913 4947.
Mørdrup Kirkes årlige bazar finder
sted lørdag d. 28 november fra kl. 1015.
Henvendelse: H.C. Hansen, tlf. 2237
8373, e-mail: [email protected]
Aktiviteter ved bazaren:
Bogsalg-børnetombola-cafeteriadiverse tombola-lotteri-madtombolaloppemarked-salgsbod-skabslotteriøkonomifunktion
Udgivet af Mørdrup Kirke, Vestermarken 2, 3060 Espergærde
Tekst og layout: Søren Larsen. August 2015
www.moerdrupkirke.dk
For børn og unge
For voksne
● Babysalmesang
Samvær gennem sang og musik for børn mellem 2-12 måneder sammen med deres mor
eller far. Forløb på 6 torsdage kl. 10.30-12.
Henvendelse: Anne Mia Lykner, tlf. 4913 2172,
e-mail: [email protected]
●De grønne Spejdere, Espergærde
I spejderhytten ”Quercus”, Agnetevej 11.
Henvendelse: Marc Pröschold, tlf. 4922 2335,
e-mail: [email protected]
 Gospelkor for børn
Børnegospelkoret ”Gospellights” for børn i alderen 8-16 år.
Holder prøve onsdag kl. 16-17.45 i Mørdrup
Kirke.
Henvendelse til korleder Anders C. Nielsen, tlf.
2624 9409, mail: [email protected]
● Minikonfirmander
Et tilbud til 3. klasse eleverne i Mørdrup Sogn
om at deltage i minikonfirmandundervisningen.
Finder sted i perioden september til medio februar.
Henvendelse: sognepræst Anne Mia Lykner, tlf.
4913 2172, e-mail: [email protected]
● Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste for børn og deres forældre. Efter
gudstjenesten fællesspisning af spaghetti med
kødsovs.
Sidste tirsdag i hver måned kl. 17.30 – 19.00,
dog ikke i sommermånederne.
Henvendelse: Anne Mia Lykner, tlf. 4913 2172,
e-mail: [email protected]
● Aftener med indhold (sognemøder)
Foredragsaftener i samarbejde med kirkerne på
Sydkysten Egebæksvang, Mørdrup og Sthens
Sogne. I løbet af en sæson afholdes 2 aftener i
hver af de tre kirker. Normalt onsdag kl. 19.00 –
21.45.
Henvendelse: Krista Erbs, tlf. 4917 0044, e-mail:
[email protected]
● Fingerbøllet
Fremstiller håndarbejde, der bruges i tombolaer
og salgsbod ved kirkens bazar.
Hver anden uge på ”rullende” dage kl. 14.00.
Henvendelse: Borghild Sølyst Holm,
tlf. 4913 6477/6170 6477,
e-mail: [email protected]
● Frokostmøder
Foredrag om forskellige emner. Efter foredraget
en let frokost. Normalt anden fredag i måneden
kl. 10.00 – 12.00. Tilmelding.
Henvendelse: Poul Erik Andersen, tlf. 4913
1095, mail: [email protected]
Gammel Testamentlig læsere
Læsning af Gammel Testamentlig tekst ved
gudstjenesten. Hver søndag ved gudstjenesten.
Henvendelse: sognepræst Anne Mia Lykner, tlf.
4913 2172. e-mail: [email protected]
● Koncerter
I Mørdrup Kirke afholdes hvert år en del kirkekoncerter, såvel med solister og ensembler udefra som med lokale amatørmusikere, kor og solister.
Henvendelse: organist Niels Bekkevold,
tlf. 4922 4726, e-mail: [email protected]
 Kunstudstilling
Børnegospelkoret ”Gospellights”
Der afholdes 4-6 udstillinger af kunst om året i
Mørdrup Kirkes lokaler.
Henvendelse: Søren Larsen, tlf. 4913 1258 mail:
[email protected]
● Lanciers
Finder sted i kirkens kælder. For alle, der
har danselyst. Finder sted hver anden torsdag aften kl. 20-21.
Henvendelse: organist Niels Bekkevold,
tlf. 4922 4726, e-mail: [email protected]
● Læsekreds
Ledes af tidligere sognepræst Per Lyk Jensen. Tre gange i efterår 2015.
Henvendelse: Krista Erbs, tlf. 4917 0044,
e-mail: [email protected]
● Menighedsrådsmøder
Møderne er åbne for alle interesserede og
afholdes kl. 19.00 8 gange om året.
Dagsorden kan ses på Mørdrup Kirkes
hjemmeside, www. moerdrupkirke.dk og på
opslagstavlen i kirkens hall. Referaterne fra
møderne kan se samme sted.
Henvendelse: Carl Erik Johansen, tlf. 4913
6202, e-mail: [email protected]
● Sangaften
Fælles aftensmåltid kl. 18.30. Derpå synges
20 sange som en af deltagerne eller en
inviteret gæst har valgt. Maden koster 50
kr., drikkevarer kan købes. Tilmelding.
Henvendelse: Niels-Ole Holm, tlf. 4913
6477,
e-mail: [email protected]
● Sogneindsamling
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i
marts måned.
Henvendelse: Jann Hedelund, tlf. 4913
5703/3169 1341
e-mail:[email protected]