Hvad sker der i 2015?: Vi renoverer og bygger nyt.

Årgang 37 · Nr. 1 · Marts 2015
OMRÅDEKONTORER
&
BOLIGSELSKABET VIBORGs BEBOERBLAD
Daglig træffetid er:
Mandag - fredag kl. 07.30 - 09.30
Mandage tillige kl. 15.00 - 17.00
Inspektøren træffes bedst mellem
8.00 og 9.30.
Telefontid:
Mandag 07.30 - 17.00, tirs. - tors.
07.30 - 15.30, fre. 07.30 - 12.00
OBS!: Adresseændring på Nord og
Vest er gældende fra
d. 27. marts 2015.
VEST:
H. C. Andersensvej 8
8800 Viborg
Tlf.: 86 62 41 49
[email protected]
Hvad sker der i
2015?: Vi renoverer
og bygger nyt.
SIDE 2 + 3
SIGNE HAR BOET
DIGTERPARKEN
SIDEN 1949.
SÅDAN FÅR DU
STYR PÅ
VARMEOPGØRELSEN
SIDE 3
Afdeling 1 – Sct. Laurentiivej
Afdeling 2 – Reberbanen
Afdeling 3 – Sjællandsgården
Afdeling 4 – Sct. Mogensparken
Afdeling 8 – Kølvrå
Afdeling 19 – Hans Werrings Gård
Afdeling 20 – Sct. Mogensbo
Afdeling 21 – Sct. Hansgården
Afdeling 23 – Solgården
Afdeling 24 – Mejerigården
Afdeling 26 – Boyesbo
Afdeling 27 – Teatergården
Afdeling 28 – Lokesvænget
Afdeling 29 – Ådalshøjen
Afdeling 30 – Worres Minde
Afdeling 31 – Skovbakkevej
Afdeling 34 – Brøndums Gård I
Afdeling 35 – Brøndums Gård II
Afdeling 36 – Møllegården
Afdeling 50 – Digterparken V
Afdeling 51 – Grønnegården
Afdeling 54 + 80 – Tømmergården
Afdeling 55 – Tinggården
Afdeling 57 + 81 – Skovgården
Afdeling 63 – Blichergården
Afdeling 85 – Boyesgade 7B
Afdeling 70 – Kildegården
Afdeling 71 – Rønneallé
Afdeling 72 – Engholmvej
Afdeling 73 – Vestergade
Afdeling 74 – Elmely
Afdeling 75 – Lindon
ØST:
Odshøjvej 5b
8800 Viborg
Tlf.: 86 67 44 05
[email protected]
BAGSIDEN
OMRÅDEKONTORER LUKKES - OG OPSTÅR PÅ NY.
Afdeling 12 – Houlkærvænget
Afdeling 17 – Nørresøparken
Afdeling 18 – Houlkærparken
Afdeling 22 – Overlundparken
Afdeling 32 – Skaglen
Afdeling 33 – Houlkær Bymidte
Afdeling 37 – Asmild Hegn
Afdeling 38 – Asmild Eng
Afdeling 39 – Asmild Kær
Afdeling 56 – Houlkærbo
Afdeling 52 - Overlundgården
Afdeling 60 - Kildehaven
Afdeling 61 + 83 – Skaglen I
Afd. 31.1 - Merkurkollegiet
NORD:
VORES KONTORER
FLYTTER TIL
H. C. ANDERSENSVEJ 8.
HILSEN NORD OG VEST.
LÆS MERE PÅ
BAGSIDEN.
H. C. Andersensvej 8
8800 Viborg
Tlf.: 86 62 41 49
[email protected]
Afdeling 5 – Digterparken I
Afdeling 6 – Ringparken
Afdeling 7 – Digterparken II+III
Afdeling 9 – Digterparken IV
Afdeling 10 - Vestervang
Afdeling 11 - Børnehaven
Afdeling 25, 58, 82 - Grønneparken
Afdeling 53 - Rughaven
Vagttelefon: 40 20 08 69
Brug venligst ikke vagtelefonen til f.eks.:
problemer med nabolarm, dryppende
vandhaner, uskarpe tv-billeder.
MARTS 2015 Beboerbladet/Boligselskabet VIBORG 1
KÆRE BEBOERE: TAK FORDI DU LÆSER VORES BLAD! VI HAR 75 ÅRS JUBILÆUM I ÅR. Derfor vil
vi gerne give dig et overblik over, hvad vi laver på vores femoghalvfjerdsenstyvende år. Det kan du se lidt om i
lederen og både i ord og billeder på de følgende sider.
37. årgang
Nr. 1. Marts 2015
Beboerbladet udgives af
Boligselskabet VIBORG
Ansvarshavende
redaktion:
Direktør
Grethe Hassing
Boligselskabet VIBORG
H.C. Andersensvej 8
tlf. 86 62 18 44
Bladudvalgets
medlemmer:
Martin K. Jørgensen
Kirsten Bach Østerballe
Anja Thrysøe Kristensen
Mathias Lykke Larsen
[email protected]
Tryk:
HMV - Print.dk
Boligselskabet VIBORG blev stiftet
den 15. november 1940, som det
første boligselskab i Viborg. Helt frem til
1940´erne var alle Viborgensere, der af
økonomiske eller andre grunde ikke kunne
eller ville købe en bolig, overladt til det
private udlejningsmarked. Eneste alternativ var de kommunale husvildeboliger,
hvor der til gengæld var stor trængsel.
Handlekraftige viborggensere ville gøre
noget og allierede sig derfor med den
almene boligbevægelse i København, det
man i dag kender som BL. Resultatet blev
Boligselskabet VIBORG.
Grafisk
tilrettelæggelse:
Mathias Lykke Larsen
Hovedbestyrelsen:
Jens Stigaard
(Formand)
Asmild Hegn 67, Viborg
Kirsten Bach Østerballe
(Næstformand)
Lokesvej 18, Viborg
Pernille Cornelius
Odshøjvej 4, st. th.,
Viborg
VI GÅR IGANG MED HELHEDSPLANEN I HOULKÆRVÆNGET i sommeren 2015. Det betyder at afdelingen, som i
forvejen har nogle af de bedste lejligheder i byen, med store lyse udestuer, bliver endnu mere attraktive for fremtidige
beboere. 1/3 af boligerne totalrenoveres, med bla. nyt køkken og bad, samt elevator i 1/3 af opgangene. 2/3 af boligerne får nye udvendige døre, vinduer og ventilation. Alle udearealer bliver totalrenoveret, og der bliver bygget et 400
m 2 stort aktivitetshus. Entreprenørfirmaet Casa står for udførelsen af renoveringen, som forventes at være færdig i 2018.
Helle Henningsen
Sct. Laurentii Vej 33,
Viborg
Martin Jørgensen
Nørresøparken 187,
Viborg
Poul Hjort
Spættevej 16, Kølvrå
‣
Anja Thrysøe Kristensen
Mølledalvej 2, Romlund
‣
‣
Deadline på
indlæg til
næste blad:
1. maj 2015
To øverste billeder: Første håndtegnede skitse af aktivitetshus, samt
stemningsbillede.
Billede til ventre: Beboerinddragelse i
gårdrummet.
Billede til højre: Ideoplæg til renovering af gårdrum. Afdelingens beboere
har været inddraget i beslutningerne
om gårdrummenes indretning.
boere som for vores nuværende beboere har
vi i Boligselskabet VIBORG’s hovedbestyrelse
fokus på såvel nybyggeri som på renovering
af vores ældre afdelinger.
Hele Viborg er stolte af, at det kommende
Apple Center skal placeres i Viborg Kommune, ved Foulum. Hvor mange arbejdspladser og dermed mulige beboere, det vil give
anledning til, skal jeg nok lade være med at
kaste mig ind i diskussionen af.
LEDER
Af Jens Stigaard, Formand for
Hovedbestyrelsen
Boliger som opfylder
fremtidens behov
Viborg Kommunes befolkningstal vokser – og
det er Viborg By, som vokser. For at kunne
opfylde boligbehovene for såvel de nye be-
Her i foråret drøfter vi fremtidens boligbyggeri med Viborg Kommune, og vi forventer
at blive en aktiv medspiller i udvikling af det
nye boligområde Arnbjerg, som ligger syd
for Søndersø, og vi forventer også fortsat at
udbygge bl.a. i Overlund, hvor der jo er opstået flere muligheder i nærheden af vores
andre gode boliger i området. Endelig regner
vi med at kunne bygge ca. 20 nye boliger i
Sjællandsgade, ved siden af Mejerigården,
hvor vi har revet det sidste af i alt 3 gamle
2 Beboerbladet/Boligselskabet VIBORG MARTS 2015
huse ned.
Vores byggeri på Liseborg Bakke skrider
frem som planlagt. Der er stor fremdrift – og
første etape er næsten udlejet. Men vi skal
naturligvis ikke kun bygge nyt. Det er nok
så vigtigt, at vi fremtidssikrer vores ældre
afdelinger. Vi har valgt entreprenør – CASA
A/S fra Horsens – til vores store helhedsplan i afd. 12 Houlkærvænget. Det var et
godt licitationsresultat. Vi får det, vi har bedt
om, til de penge, vi har. Lige nu er vi i gang
med at få budgettet endeligt godkendt ved
Landsbyggefonden og ved Viborg Kommune.
Det nye boligforlig i Folketinget betyder, at
der i de næste par år stadig er mange penge
til renoveringer i Landsbyggefonden. Sammen med vores rådgivere er vi i gang med at
omsætte beboerenes ønsker i Digterparken
og Ringparken til konkrete projekter. Vi
håber, at kunne få beboergodkendelse og
tilsagn fra Landsbyggefonden i år.
Udover helhedsplanerne er vi i fuld gang
med at renovere køkkener og bad i afd. 25
Grønneparken og i afd. 3 Sjællandsgården.
Vi projekterer renovering af bad for afd. 17
Nørresøparken og køkken/bad for afd. 2
Reberbanen.
At vedligeholde og renovere koster
naturligvis. Også derfor har vi øje for omkostningerne, som jo skal betales over huslejen.
Vi lukker vores områdekontor i Grønnegade,
som er i lejede lokaler, og flytter medarbejderne sammen i vores egne lokaler på H.C.
Andersensvej. Vi sparer lidt ved dette – men
vi forventer også bedre service for vores beboere, når vores administration får mulighed
for nemmere at arbejde sammen, og vores
driftsfolk får frigjort tid til beboerservice.
Vi synes selv, at vi i hovedbestyrelsen er klar
til at medvirke til at skaffe gode boliger af
alle slags både til folk, som vil flytte til byen,
men også til vores nuværende beboere.
VI BYGGER NY AFDELING I LISEBORG. Afdelingen ligger i den syd-vestlige del af Viborg og som navnet antyder, ligger boligerne
på en bakke. De 57 boliger, stisystemet og de grønne fællesområder bliver nemlig tilpasset det kuperede terræn og danner rammen
om børnefamilier, seniorer og dem midt i mellem. De første 20 boliger vil være indflytningsklar i 2015.
SÅDAN SER LISEBORG BAKKE UD I MARTS MÅNED 2015.
1
Udsigten ud over landskabet
og Liseborg fra et af værelserne.
2
Johannes Vesterby fra Teknisk
Udvalg i Viborg Kommune tager
første spadestik.
3
Byggeplads skiltet ved “indgangen” til den nye afdeling.
4
De første bærende
søjler omkring de store
kendetegnende vinduespartier, samt fundament og terrændæk
5
Byggeriet tager form.
Bestil brochure på
boligviborg.dk/
liseborgbakke eller
scan koden med mobilen.
1
2
3
4
5
Signe har boet i
Digterparken siden 1949
1949 var året, hvor Marilyn Monroe hittede
med “Diamonds Are a Girls Best Friend” og
Gerorge Orwell udgav “1984”. NATO blev
etableret, og Mao udråber Folkerepublikken
Kina. Det var også det år, Signe Møballe
flyttede ind i Digterparken, afd. 5., sammen
med sin mand og to børn. Signe er en af
dem, der har boet længst i Boligselskabet
VIBORG. Bladudvalget har været forbi Signe,
for at mærke historiens vingesus.
I 1949 havde den lille familie allerede
opsagt deres lejemål i en anden by, men
Digterparken var ikke bygget færdig endnu,
da de havde brug for tag over hovedet.
“Vi havde talt om at flytte i egen bolig lidt
uden for Viborg engang, men jeg sagde
nej. Jeg ville hellere bo tæt på centrum og
parken. I dag er jeg glad for det valg og for at
bo alment. Vi har et rigtigt godt sammenhold
i vores opgang.”
Digterparken var et dyrt sted at bo for en
arbejderfamilie i 1949. Priseksempel: 1500
kr. i årlig husleje for en 2 værelsers lejlighed
med 3 kamre og et indskud på 1000 kr.
‣
“Vi fik kun lov at flytte ind før tid, hvis vi selv
ferniserede gulvet, og det gjorde vi så.
Dengang havde Digterparken en meget
temperamentsfuld vicevært. Han var ikke
begejstret for at se den første flyttebil i bebyggelsen køre imellem alle maskinerne og
igennem mudderet. Så nyt var det.”
Det hele endte dog godt, og familiens to
børn havde 10 andre børn i opgangen som
de kunne lege med, for slet ikke at tale om
de hundredevis af børn, der legede i Digterparkens store park dengang.
‣
‣
Øverste billede: Signe Møballe i dag.
Billede til venstre: Signe og hendes mand
med familie siddende i Digterparken.
Billede til højre: Opførelsen af Signe
Møballes blok i 1949.
MARTS 2015 Beboerbladet/Boligselskabet VIBORG 3
Velkommen i
hovedbestyrelsen til
Poul Hjorth
Fusionen af Boligselskabet Kølvrå og Boligselskabet VIBORG
er nu godkendt af de 2 selskabers repræsentantskaber, som
er øverste myndighed i selskaberne. Boligselskabet VIBORG
har siden 2007 administreret Boligselskabet Kølvrå, så der
er godt kendskab til hinanden, selskaberne imellem. Poul
Hjorth, som var formand for Boligselskabet Kølvrå, er indtrådt
i bestyrelsen for Boligselskabet VIBORG.
Gode tips fra
økonomiafdelingen:
Din varmeopgørelse
Af Anni A. Hansen, økonomichef i
Boligselskabet VIBORG
Hvad er a conto varmebidraget?
Kort forklaret: har du betalt for meget i varmebidrag, får du
penge tilbage. Har du betalt for lidt, får du en efterregning.
Hvis du har betalt for meget
Efter du har modtaget varmeopgørelsen, vil tilbagebetalingen ske som fradrag i den først kommende husleje.
FLYTNING!
OMRÅDEKONT
ORERNE VEST
OG NORD
I GRØNNEGAD
E LUKKER
DEN 25. MART
S. O G Å B N E R
IGEN DEN 27.
M A R TS
P Å H. C. A N D E
RSENVEJ 8.
KONTORERNE
HAR DERFOR
LUKKET D. 26
. M A R TS .
Af Chano Sauer, driftchef i
Boligselskabet VIBORG
Vi vil gerne give dig en god service, så tæt på beboerne som muligt. Det er ikke bare god service,
det er også godt beboerdemokrati at være synlige, når beboerne har behov for det. Det er også
en fordel, at vores inspektører er tæt på resten
af administrationen, så vi bedre og hurtigere kan
skabe en arbejdsmæssig sammenhæng til gavn
for alle. Samtidigt sparer vi udgifterne til de lejede lokaler i Grønnegade, og
holder derved udgifterne nede til fordel for din husleje.
Vi glæder os til at tage godt imod jer på H. C. Andersensvej 8.
Hvis du har betalt for lidt
Du får en efterregning, som skal betales med en måneds varsel. Er beløbet på mere end 1000
kr., bliver beløbet automatisk fordelt over 4 måneder. Har du behov for at beløbet deles yderligere, skal du kontakte os på [email protected] senest 14 dage efter du har modtaget regningen.
Hvis du er uenig i regningen
Kontakt os senest 6 uger efter modtagelsen. Indsigelsen skal være skriftlig, og den skal indeholde oplysning om, hvorfor du ikke er enig. Indsigelsen skal sendes skriftligt til Boligselskabet
VIBORG, H. C. Andersenvej 8, eller på [email protected], der så sørger for at få den behandlet
korrekt.
Varslinger
Boligselskabet VIBORG varsler kun stigning i aconto opkrævningen, hvis der varsles store prisstigninger fra forsyningsvirksomheden. Du er dog altid velkommen til at kontakte os på telefon
86 62 18 44, hvis du ønsker dit a conto beløb sat op. Dette vil bestemt være en rigtig god idé,
hvis du gentagne gange får en efterregning.
Nye beboere
Har du ikke boet
i din bolig hele forbrugsåret – altså 12 måneder,
er det ikke unormalt at den
første forbrugsafregning viser en efterbetaling, selv ved helt almindeligt forbrugsmønster. Det kan
f.eks. ske, hvis du er flyttet ind i starten af vinterhalvåret.
Defekt måler
Hvis du har mistanke om f.eks. en defekt måler eller du har et toilet, som ”løber”,
er det meget
vigtigt du straks kontakter dit områdekontor.
Indsend løsning til
H. C. Andersensvej 8 8800 Viborg.
Sidste frist er 1. maj 2015
Lodtrækning: Gevinst 2x2 biobilletter
m. popcorn + sodavand
Navn___________________________________________________
Adresse________________________________________________
_______________________________________________________
Tlf. nr. _________________________________________________
Løsningen: _____________________________________________
Sidste nummers vindere:
Nedenstående har vundet ved lodtrækning: 2x2 biobilletter
m. popcorn + sodavand. Afhentes på H. C. Andersenvej 8
Anne-Mette Myrhøj
Skovbakkevej 98B
8800 Viborg
Eva Mortensen
Ll. Sct. Mikkels Gade 2A
8800 Viborg
4 Beboerbladet/Boligselskabet VIBORG MARTS 2015
IT - kurserne i Sct. Mogensparken er
tilbage i efteråret 2015 med to nye
spændende kurser. Hold øje med
bladet næste gang.