Det sker i Sørup Kirke og Sogn

Det sker i Sørup Kirke og Sogn
Gudstjenester
December:
6. december (2. s. i advent) kl. 10 Karina Mogensen Aallmann
13. december (3. s. i advent) kl. 10 Hanne Wieland
20. december (4. s. i advent) kl. 15 Vi synger julen ind/ De ni læsninger. Sct. Nicolai Cantori medvirker
24. december (Juleaften) kl. 13.30 Hanne Wieland (Børnegudstjeneste)
24. december (Juleaften) kl. 14.30 og 16 Hanne Wieland
25. december (Juledag) kl. 10 Hanne Wieland
26. december (2. juledag) kl. 10 Karina Mogensen Aallmann
27. december (Julesøndag) kl. 10 Hanne Wieland
Januar:
1. januar (Nytårsdag) kl. 14 Mette Jørgensen
3. januar (Helligtrekongers søndag) kl. 10 Hanne Wieland
10. januar (1. søndag efter helligtrekonger) kl. 10 Hanne Wieland
17. januar (Sidste søndag efter helligtrekonger) kl. 10 Hanne Wieland
24. januar (Septuagesima) kl. 11.30 Mette Jørgensen
31. januar(Seksagesima) kl. 10 Hanne Wieland
Afmelding af Sørup Kirkes Nyhedsbrev kan ske ved henvendelse til Sørup Kirkes Kirkekontor, tlf. 62 22 22 42 , Email [email protected]
Vi synger julen ind/ ”De ni læsninger”
4. søndag i advent synger vi julen ind og holder” De ni læsninger”, som er en engelskinspireret gudstjeneste.
Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fødsel.
Teksterne læses af menigheden, og ind i mellem teksterne synger vi de traditionelle julesalmer.
Under ledelse af organist Tore Bjørn Larsen synger Sct. Nicolai Cantori for. Desuden medvirker sangsolist
Luca Zofie Foli og Jens Søgaard på violin.
Mød op til en stemningsfuld gudstjeneste, hvor teksterne får lov til at stå
alene uden kommentarer, suppleret af julens dejlige salmer.
Gudstjenesten afholdes 20. december kl. 15.00
Der kan bestilles kirketaxa.
Børnegudstjeneste juleaften
Juleaften holder vi tre gudstjenester i kirken. I år henvender den første gudstjeneste kl. 13.30 sig særligt til
mindre børn. Vi synger velkendte julesalmer og hører juleevangeliet genfortalt. Alle er naturligvis
velkomne.
Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder følgende onsdage:
9. december og 13. januar
Møderne er offentlige og afholdes kl. 17.00 på kirkekontoret, Sørup Kirkevej 33, 1.
Hjemmeside
Sørup kirke har en hjemmeside. Her kan man følge med i, hvad der sker i kirken og sognet.
www.sørupkirke.dk
Kontakt
Graver Dennis Andersen træffes på tlf.: 62 22 18 97, e-mail: [email protected]
Kordegn Mia Møberg, Sørup Kirkevej 33, tlf.: 62 22 22 42, e-mail: [email protected]
Træffes kl. 10-12 (undt. mandag)
Organist Jesper Lykke Jacobsen, tlf. 62 20 93 00
Sogne og sygehuspræst Karina Mogensen Aallmann, e-mail: [email protected]
Sognepræst Hanne Wieland, Sørup Kirkevej 37, tlf. 62 21 31 33, e-mail: [email protected]
Afmelding af Sørup Kirkes Nyhedsbrev kan ske ved henvendelse til Sørup Kirkes Kirkekontor, tlf. 62 22 22 42 , Email [email protected]