SPECIALISTER - Søren Knudsen A/S

SPECIALISTER
i kabel- og ledningsarbejde samt underboring
OM SØREN KNUDSEN A/S
2
Vi er specialister i kabel- og ledningsarbejde, og det har vi
været i mere end 50 år.
Metoderne og arbejdsområderne har udviklet sig, men kvaliteten er stadig i top.
Siden 1964 har vores hovedsæde ligget i Gjellerup ved Herning, og det er også herfra, vi løbende har udvidet virksomheden, så vi i dag dækker Midt-, Vest- og Sønderjylland.
STABILE MEDARBEJDERE
Erfaring er et kendetegn for vores dygtige medarbejdere. Selv
efter en udvidelse i 2013 ligger den gennemsnittelige anciennitet stadig på over 10 år. Det betyder, at vi udelukkende har
kompetente fagfolk, hvis erfaring kommer vores kunder til
gode.
GODE SAMARBEJDSPARTNERE
Vores primære samarbejdspartnere er forsyningsvirksomheder inden for kommunikation, el, vand, fjernvarme, gas, kloak
og miljø.
EGEN MASKINPARK
Kvalitet samt overholdelse af tidsfrister er vigtig i vores
­branche.
Derfor er vores omfattende maskinpark altid opdateret, så opgaverne kan løses så hurtigt og effektivt som muligt.
Ved at benytte den nyeste teknik og de rigtige maskiner til opgaverne, kan vi tilbyde dét ekstra, som kunderne efterspørger.
Maskinparken er hjertet i vores virksomhed, og medarbejderne er hjernen.
Sammen sikrer det gode resultater hver gang.
KOMPETENCER
Hos Søren Knudsen A/S er vi eksperter
i kabel- og ledningsarbejde.
Som entreprenør kan vi være med fra
start til slut, og vi byder gerne ind med
vores viden og vores kompetencer.
Planlægning – indmåling af tracé – etablering af ledninger ved forskellige metoder – og afsluttende dokumentation
VI TILBYDER:
Nedgravning
Nedpløjning
Styrbar boring
Jordfortrængning
Ramning af rør
Rørsprængning
Sliplining
Spuling og blæsning af kabler
Stuksvejsning
Indmåling af kabler
Bentonit injektion
3
” VED AT BENYTTE DEN NYESTE TEKNIK OG DE RIGTIGE
MASKINER TIL OPGAVERNE, KAN VI TILBYDE DÉT EKSTRA,
SOM KUNDERNE EFTERSPØRGER. ”
4
NEDGRAVNING OG NEDPLØJNING
Hos Søren Knudsen A/S udfører vi stort set alle opgaver i forbindelse med kabelog ledningsanlæg. Planlægning, forhandling med lodsejerne, levering, samling og
montering af kabler, ledninger, skabe mv. samt etablering ved de valgte anlægsmetoder.
VI GRAVER
Ved maskingravning benytter vi vores omfattende maskinpark. Her råder vi blandt
andet over gravemaskiner fra 900 kg til 9.000 kg og kædegravere op til 300 mm i
bredden og 1,5 m i dybden.
Når maskingravning ikke er muligt, eller det er for risikabelt at benytte maskinkraft,
tager vi gerne en skovl i hånden.
VI PLØJER
Skal du have etableret telerør, vandrør, kloaktrykrør eller gasrør? Så kan det ofte
betale sig at pløje dem ned.
VI BENYTTER:
Vibrations-kabelplove
Wiretrukket-kabelslæbeplove
5
Ved at lægge kablerne i jorden samtidig med at pløjningen foregår, opnår du en
række fordele. Metoden er hurtig, skånsom, præcis og kan foretages uden at blive
forstyrret af grundvandet.
METODEN BENYTTER VI OFTEST TIL AT LÆGGE LEDNINGER:
Langs veje
Tværs over marker
I lavvandet havbund
HVEM SIKRER EN VELSMURT ØKONOMI?
Hos Partner Revision får du kompetent rådgivning om både strategiske og
økonomiske spørgsmål. Og vi går helt tæt på din virksomhed og jeres udfordringer.
Ring og aftal et uforpligtende møde, eller besøg os på partner-revision.dk.
r å d g i v e n d e
r e v i s o r e r
Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab . IKAST . Thrigesvej 3
7430 Ikast . Tlf. 97 15 40 22 . Tilknyttet RevisorGruppen Danmark . www.partner-revision.dk
NO-DIG
NO-DIG er et begreb der dækker over metoder til etablering, udskiftning eller renovering af ledningsanlæg uden eller ved meget
lidt opgravning.
Ved at benytte NO-DIG metoder, er der en række fordele f.eks.
færre gener for trafikken og at kabel- og ledningsarbejde kan
udføres, hvor det ikke er muligt at grave.
HOS SØREN KNUDSEN A/S
BENYTTER VI FØLGENDE
NO-DIG METODER:
Styrbar boring
Rørsprængning
Sliplining
Spuling og iblæsning
Jordfortrængning
6
Søren Knudsen A/S
er til kvalitetsløsninger.
Lidt ligesom os.
SJÆLLAND: Holbæk • Nykøbing F. • Næstved • Ringsted • Roskilde • Slagelse
JYLLAND: Brande • Herning • Hjørring • Horsens • Randers • Ringkøbing • Silkeborg • Thisted • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus • Aars
NO-DIG
STYRBAR BORING
- Præcision under jorden
Med vores styrbare boremaskiner udfører vi
meget præcise boringer med et ledningsfald ned til 15 ‰
SÅDAN GØR VI:
Et pilotrør bores frem fra start til slut ved hjælp af vores styrbare boremaskiner.
På pilotrøret påmonterer vi en reamer, som sørger for at udvide hullet, så der er plads til det nye rør.
Det hele foregår i én boring.
RØRSPRÆNGNING
Ved rørsprængning, også kaldet pipebursting, skifter vi de
gamle rør ud med nye med samme eller større diameter. Installationen foregår ved hjælp af hydraulik og er vibrationsfri.
Metoden anvendes ved vand-, kloak-, gasledninger o.l.
Rørsprængning foregår ved at køre en stang igennem det eksisterende rør, hvorefter der monteres et skærehoved. Herpå
kobler vi det nye rør, som trækkes på plads løbende.
Metoden kan anvendes på de fleste typer rør, f.eks. PE, beton,
støbejern o.l.
Bemærk: eventuelle stik og ventiler skal fjernes inden opstart.
Sliplining
RØR AF MINDRE DIMENSION
Ved sliplining trækker vi et nyt PR-rør af mindre dimension
igennem et eksisterende rør. Røret trækkes igennem med
wirespil monteret på et trækhoved.
Metoden anvendes ved vand-, kloak-, gasledninger o.l.
Fordi arbejdet ikke kræver store maskiner eller mængder af
andet materiel, forstyrrer det kun trafikken ganske lidt.
7
ERFARING OG KVALITET
8
- Kvalitetsarbejde i mere end 50 år
MARKEDSFØRENDE PÅ:
• Styret underboring • Skærehjul
• Kabelsøgere
• Kædegravere
• Jordraketter
• Kabelplove
Tel.: 21 76 45 24
www.jlm.se
NO-DIG
SPULING OG BLÆSNING
Ved lyslederkabler og CU-telekabler anvender vi spuling og
iblæsning.
VAND OG LUFT
Hvis der allerede er etableret et PE-rør, benytter vi vand og
luft til at bære et kabel igennem. Når vi spuler og iblæser er
det ofte i forbindelse med, at vi trækker lyslederkabler over
længere strækninger – men metoden kan også benyttes til
andre kabeltyper, som kan føres igennem rør af dimensionen
4 til 50 mm.
FORDELE:
Undertræk undgås
Ledninger kan etableres på lange strækninger uden brud
JORDFORTRÆNGNING
Ved rør i dimensionerne 32 mm til 125 mm
Når der er tale om rør af så stor en dimension, anvender vi ofte
metoden jordfortrængning.
Ved hjælp af trykluft presser vi en ”raket” gennem jorden fra
start- til en slutgrube. Herved fortrænges jorden, og der bliver
gjort plads til at installere et rør. Det er også muligt at installere
røret som en løbende proces sammen med rakettens fremfart.
Metoden er særdels effektiv, men præcisionen er usikker sammenholdt med styret boring. Der vil ofte være et minimumskrav til dybden, hvilket vi er behjælpelige med at undersøge.
FORDELE:
Ingen generende opgravning af fx vejbanen
Ingen jord, der skal fjernes
Anlægsmetoden er billig
Din foretrukne Plastleverandør!
Hornevej 18 • Tistrup • Tlf. : 7529 9444
ej
11
71
elv
20
H vi d
– VI GIR
REN SERVICE
• CONTAINER-SERVICE
• SLAMSUGNING
• KLOAK TV
606
VIG JEN
RN
N
SE
THO
www.letbaek.dk
•7
400
H erning •
.: 9
Tlf
9
DET TILBYDER VI OGSÅ
STUK- OG ELSVEJSNING
Hos Søren Knudsen A/S udføres alt svejsearbejde af certificerede svejsere. Desuden anvender vi udelukkende kalibrerede svejsemaskiner, for at sikre den faste høje kvalitet på
­udførslen.
Vi anvender ofte PE-rør; blandt andet i forbindelse med underboringer. Normalt leveres rørene i længder af 6-12 meter, hvilket vi tilbyder at svejse sammen til den ønskede totallængde.
Hvis svejsevulster ønskes fjernet, kan vi også klare det.
BENTONIT INJEKTION
Bentonit injektion anvendes til at fylde rør med bentonit – et
produkt, som har varmeafledende egenskaber.
Produktet tilsættes vand og fyldes i et eksisterende rør, hvori
der allerede er itrukket f.eks. et eller flere højspændingsledninger.
Blandingen påfyldes ved hjælp af specialpumper.
Metoden anvendes hovedsagelig til højspændingsledninger.
INDMÅLING AF LEDNINGER
Digital indmåling
I samarbejde med en landinspektør udfører vi digital indmåling af ledninger. Det er altid en god idé at få opmålt det område, som der skal arbejdes på. I længden sparer det både tid
og penge.
HOS SØREN KNUDSEN A/S UDFØRER VI:
Tracémålinger
Ledningsregistrering
Dataleverance i digital form
Udover samarbejdet med en landinspektør har vi også stor
glæde af vores samarbejde med forskellige forsyningsselskaber. Her deler vi både erfaring og viden, som kommer kunderne til gode.
10
Pipe
Bursting
Styret underboring
Mobil kompressorer
Grundomat Jordraketter
MASKINPARK
Målet for os er, at kunne løse alle typer af kabel- og ledningsarbejde. Det kræver en stor, omfattende og opdateret maskinpark.
Derfor arbejder vi hele tiden på at forny og finpudse vores
palette af hjælpemidler, værktøjer, maskiner og faglige kompetencer.
Nogle gange er en god gammeldags skovl det bedste værktøj
til at løse en opgave, andre gange trækker vi det tunge skyts
frem. Det vigtigste er, at vi altid har hurtig og let adgang til det
rigtige værktøj.
I VORES MASKINPARK
HAR VI BLANDT ANDET:
Gravemaskiner fra 900 kg til 9.000 kg
Kalibrerede svejsemaskiner
Indmålingsudstyr
Vibrations-kabelplove
Wiretrukket-kabelslæbeplove
11
SPECIALISTER
Søren Knudsen A/S
Virkelyst 70
7400 Herning
Tlf. 97 11 77 00
E-mail: [email protected]
www.skent.dk
ID.: 252 – AD MEDIA – WWW.AD-MEDIA.DK
i kabel- og ledningsarbejde samt underboring