Glasgow Coma Scale til SMÅ børn (O – 5 år)

Glasgow Coma Scale til SMÅ børn (O – 5 år)
Label
Aktivitet
Øjenåbning
Bedste respons
Spontant
Ved tale
Ved smerte
Ingen
Dato
Kl.
Point
4
3
2
1
Verbalt respons
Pludrer
Irritabel, græder
Græder v/ smerte
Stønner v/ smerte
Intet
5
4
3
2
1
Motorisk respons
Spontane bevægelser
Trækker sig v/ berøring
Trækker sig v/smerte
Abnorm fleksion
Abnorm ekstension
Intet
6
5
4
3
2
1
SUM
Ved Glasgow score (sum af points) ≤ 8 og mistanke om forhøjet intrakranielt tryk, intuberes og hyperventileres.
Øget intrakranielt tryk symptomer: Irritabel, sløv, opkastninger.
Fund:
Spændt eller fremhvælvet fontanelle, øget skalpvenetegning, øget hovedomfang, abducensparese,
blikparese opad, nystagmus, positiv babinsky, solnedgangsblik, ændret bevidsthedsniveau, ændret tonus.
I svære tilfælde uregelmæssig resp., hypertension, bradycardi
Andre tegn på herniering er:
Decortikerings- eller decerebreringsstilling, evt. forudgået af tonustab. Pupildilatation eller evt. små
pupiller, ptose, nedre kranienervepareser, respirationsstop, hjertestop. Ses ikke hos de mindste børn med
åbentstående fontanelle.
Børneafdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding
Faglig godkendt af overlæge Ulrike Dunkhase-Heinl, sept. 2015
Skema 3188 November 2012. Rev. september 2015