August - Sparekassen Thy

n
e
l
a
n
r
SJouust 2015
Aug
Side
2
Stærkt regnskab
Første halvår 2015
Side
5
Ny afdeling for hele Danmark
Tættere på de fjerne kunder
Side
9
Skræddersyet uddannelse
Løbende indsats på alle niveauer
Læs også:
En klods - 200 millioner bægere | Sparekassen er med på næsten alt | Erhverv Mors styrket med en fløj
Stærkt regnskab i Sparekassen Thy
Vækst i udlånet, mange nye kunder og fald i nedskrivninger på kunder er medvirkende til at fastholde en god
og stærk indtjening i Sparekassen Thy. Det er meldingen fra sparekassens bestyrelse, der netop har godkendt
halvårsregnskabet med et overskud på 60,4 mio. kr. før skat.
Aktiviteten indenfor udlånsområdet
har været stigende i årets første
6 måneder. Det skyldes, at efterspørgslen efter udlån fra primært
vores erhvervskunder er stigende,
ligesom mange nye kunder bidrager
til, at sparekassen nu kan registrere
en udlånsstigning. Udlånet har gennem de seneste år været faldende,
og derfor er det da også glædeligt,
at vi kan notere en fremgang i
udlånet på 133 millioner kroner,
svarende til 4,1 %, fortæller direktør
Ole Beith.
Omvendt må vi også sige, at konkurrencen om udlånskunderne er
skærpet det seneste halve år med
lavere udlånsrenter til følge. Den
stigende konkurrence kan vi aflæse
på faldet i vores renteindtægter,
men heldigvis er en tilgang på ca.
1.400 nye kunder med til at kompensere for faldet, udtaler direktør
Ole Beith.
Udlånsområdet er ikke det eneste
vækstområde. Indlånet er steget
med 295 mio. kr. svarende
til 7,1 %. Det er udtryk for, at
vores kunder fortsat sparer
op og udviser tilbageholdenhed med at investere.
Lige på det område vil det
være ønskeligt med lidt
mere investerings- og forbrugslyst. Det vil smitte af
på områdets virksomheder
og give mulighed for yderligere vækst i hele vores
område, fortæller Ole Beith.
Høj aktivitet på realkreditområdet
Det historiske lave renteniveau på
realkreditlån har også i Sparekassen Thy givet en ekstraordinær høj
aktivitet i omlægning og optagelse
af realkreditlån. Den høje aktivitet
suppleret med stigningen i forretningsomfang indenfor forsikring,
pension og formuepleje har medSide
2
ført, at gebyr- og provisionsindtægterne stiger med 11,2 %.
Nedskrivningerne falder
Et andet godt tegn i regnskabet er
sparekassens konto for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, der er faldet fra 29,3 mio. kr. til
3,5 mio. kr. Det er et udtryk for, at
vores kunder generelt har fået det
bedre økonomisk, selvom vi fortsat
mærker de store udfordringer, der
findes i landbrugssektoren. Det
hænger måske godt nok sammen
med, at samfundsudviklingen er
i fremgang, vores udlån stiger, og
altså også et fald i nedskrivningerne, fortæller direktør Ole Beith.
Overskud på 60,4 mio. kr.
Alt i alt får Sparekassen Thy et
overskud på 60,4 mio. kr. (49,3 mio.
kr. efter skat), hvilket er 16 mio. kr.
mindre end i første halvår af 2014
men helt på højde med budgettet.
I 2014 havde vi meget betydelige
kursgevinster på godt 42 mio. kr.
mulig grund til
Vi har således al
emtiden, og vi
fr
å
p
t
iv
it
os
p
se
at
rundlag for
g
e
k
is
om
on
øk
et
har d
aktiviteter...
at investere i nye
Ole Beith
Direktør
fra bl.a. salg af vores aktier i Nets.
De samlede kursgevinster i 2015
kan opgøres til ca. 1 mio. kr. Det
betyder naturligvis lavere overskud,
men med en obligationsbeholdning
på 1,5 milliarder kroner, så er vi
temmelig følsomme over for de
faldende obligationskurser, fastslår
Ole Beith.
Mange penge til nye udlån
Sparekassen vil i øvrigt meget
hellere låne pengene ud til både
nuværende og kommende kunder.
Blandt andet derfor oprettede vi
i foråret en erhvervsafdeling på
Mors. Det har allerede givet gode
resultater, og der er således allerede ansat en ekstra erhvervsrådgiver
i afdelingen.
I juni åbnede vi en ny kundeafdeling i Thisted, som henvender sig
til kunder i hele Danmark. Vi har allerede i dag ca. 10.000 kunder uden
for vores normale markedsområde i
Nordvest- og Midtjylland, og de får
nu mulighed for at blive serviceret
af en afdeling, som er specialiseret
i kunder uden adgang til en fysisk
afdeling.
Afdelingen hedder Sparekassen
Thy - Danmark, og har allerede fået
mange helt nye kunder. Det er mit
indtryk, at de vælger os, fordi vi er
handlekraftige, uformelle og kan
tilbyde attraktive priser, forklarer
direktør Ole Beith.
Sparekassen Thy ser positivt
på fremtiden
Vi har således al mulig grund til at
se positivt på fremtiden, og vi har
det økonomiske grundlag for at
investere i nye aktiviteter og forretningsområder, mener Ole Beith.
Sparekassens solvensprocent er pr.
30. juni 2015 opgjort til 17,4 %. Periodens overskud er ikke medregnet
ved opgørelsen af solvensen. Ved
indregning af periodens resultat
kan solvensprocenten opgøres til
18,3 %.
Ole Beith
Direktør
Seneste aktiviteter i Sparekassen Thy
Forøgelsen af udlånet og tilgangen af nye kunder kommer blandt andet fra en stribe aktiviteter.
Flyt dit gamle billån til os:
Rente 3%* + skift gratis
Januar 2015
Kunde
NY
Kære boligejer
eksisterende
Overflytning af
kassen Thy:
billån til Spare
EnergiLån
3,75%
omlægning
påomlægning
rabatpå
Storrabat
Stor
99
*
200.000 kr.
* Låneb:eløb:
3% p.a. variabel
Rente
7 år
mk.)
Løbetid:
0 kr. (Ingen flytteo
Omk.:
950 kr.
Offentlige omk.:
3,2 % p.a.
ÅOP.:
kr.
2.655
skat:
før
Ydelse
Det er værd at overveje!
til 2% fast rente over
og vi kan nu tilbyde realkreditlån
på 3% og derover, kan opnå
Boligrenten er lavere end nogensinde,
rentetilpasningslån og fastrentelån
30 år. Det betyder, at alle med
at overveje.
Fordele, der absolut er værd
fordele ved at omlægge lånet.
Muligheder og overblik!
vi dig med at få et ordentligt
os og aftaler et møde. Så hjælper
Vi anbefaler, at du kontakter
dig.
overblik, inden du beslutter
kort og godt:
30 årig TotalKreditlån Fordele ved 2% fast rente,
niveau i 30 år.
lave
det
på
fast
låses
9 Renten
skære en stor del af restgælden.
g kan man omlægge igen og
9 Ved fremtidig rentestignin
til at bevare friværdien i boligen.
samtidig en god forsikring
9 Den faste lave rente er
almindelig
gratis” gives efter
Billån til 3% og “skift
etableres
og kræver, at der
kreditvurdering
betaler
. Sparekassen Thy
lle
helkundeforhold
dog undtaget eventue
flytteomkostningerne,
ninger.
offentlige omkost
•
•
•
•
•
rne ved omlægning af realkreEkstra gulerod!
tilbyde store rabatter på omkostninge
Lige nu kan vi faktisk også
mere om.
vi også meget gerne fortælle
ditlån til TotalKredit. Det vil
n www.sparthy.dk. Vi har boligrådgieller skriv til os via hjemmeside
at rådgive dig.
Ring på telefon 99 19 50 00
på boligmarkedet og klar til
opdateret
er
som
afdelinger,
vere i alle
Efterisolering
Energivinduer
Solenergi
Hus-mølle
Jordvarme
- og meget mere.
På gensyn i
Sparekassen Thy
Frank Pedersen
Boligansvarlig
Læs mere på
www.sparthy.dk
Omstilling til alle afdelinger
og rådgivere på tlf.
er der
”Når renten stiger igen, så
for
mange, der bliver rigtig glade
deres 2% fastrente-lån”
99 19 50 00
Tina Marie
Hanstholm • 9655 7457
Poul
Thisted•9919 5113
Lita
Thisted•9919 5107
Jimmy
Frøstrup•9618 5643
Thorsten
Koldby•9618 5615
* Rente 3,75 % p.a. (variabel rente) Annuitetslån • Debitorrente (variabel rente) 3,8 % p.a.• ÅOP 4,3%
Eksempel uden pant , beregnet ud fra et samlet kreditbeløb på 400.000 kr. , minus etableringsomkostninger på 9.000 kr. = 391.000 kr.
Månedlig ydelse: 4.003 kr. • Renter: 81.829 kr. • Løbetid: 10 år • Kræver helkundeforhold • Bevilges efter almindelig kreditvurdering herunder pantsætning.
Åbent hus
Leasing fyraftensmøde
INVITATION
Flyt dit gamle
billån til os:
Rente 3%* + skift gratis
Hvorfor nøjes
med at
drømme om drøm
mebilen?
Vi inviterer til møde om
erhvervsleasing og med ølsmagning
- også selv om du ikke er kunde
Mød
leasingekspert
Torben Nyehuus
fra Krone Kapital
Torsdag den 7. maj
kl. 17.00 til 18.30
i Sparekassen Thy,
Torvegade 2-4, Struer
Fordelagtige muligheder for alle erhvervsdrivende
Torben Nyehuus fra Krone Kapital ved, hvad der er op og
ned, når det gælder leasing. Han giver et
indblik og besvarer alle mulige og umulige
spørgsmål.
Struer Haandbryg
præsenterer deres
populære øl
Vi byder også
på en lækker
sandwich
Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Lars, Mette og Per
Leasing - helt enkelt!
Når du leaser, skal du blot betale en
leasingydelse, der svarer til bilens pris og
en procentdel af afgiften - alt efter dine
ønsker og behov. Flexleasing og splitleasing kan gøre bilen
meget billigere for dig som indehaver.
Kom og hør mere. Det er gratis at deltage.
Sparekassen Thy åbner erhvervsafdeling på Mors
Torsdag den 19. februar afholder vi Åbent hus i vores nye erhvervsafdeling
på Mors.
I den anledning vil vi gerne invitere områdets erhvervsdrivende på forfriskninger, mundgodt og en snak om, hvem vi er.
Boliglån fra
2,1%**
Torsdag
ar
19. febru
kl. 13-16
Energilån:
3,75%***
ade 17H
Grønneg
øbing
7900 Nyk
Tilmelding senest mandag den 4. maj
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden.
Tlf. 9919 5163 eller mail: [email protected]
Alle er velkommen!
Torvegade 2-4 • 7600 Struer
[email protected] • www.sparthy.dk
Med venlig hilsen
Klaus Hedegaard & Sten Knudsen
Grønnegade 17H · 7900 Nykøbing Mors
(Sammen med Krone Kapital)
* Variabelt forrentet billån til 3 % i nominel årlig rente, ÅOP på 3,2 %, beregnet ved 7 års løbetid, offentlige omkostninger på 950 kr., samlet kreditbeløb på 200.000 kr.
** Variabelt forrentet boliglån til 2,1 % i nominel årlig rente, ÅOP på 2,4 %, beregnet ved 20 års løbetid, samlet kreditbeløb på 250.000 kr. og pant i ejendommen inden for 60 %.
*** Variabelt energilån til 3,8 % i nominel årlig rente, ÅOP på 4,3 %, beregnet ved 10 års løbetid og samlet kreditbeløb på 400.000 kr.
Alle tre lån kræver helkundeforhold og bevilges efter almindelig kreditvurdering.
Halvårsresultat
Koncerntal
2015
2014
Ændring
mio. kr.
mio. kr.
mio. kr.
Netto rente- og gebyrindtægter
Omkostninger
Kursreguleringer
Halvårsresultat før skat
159,7
96,4
0,9
60,4
160,9
93,1
42,0
76,7
-1,2
+3,3
-41,1
-16,3
Balance pr. 30. juni
Udlån
Indlån
Egenkapital
3.353
4.849
1.147
3.343
4.624
1.052
+10,0
+225,0
+95,0
Side
3
En klods til to millioner bægere
Den 1. december kan Kellpo A/S i Thisted
fejre 20 års jubilæum. Virksomheden er
specialiseret i fremstilling af støbeforme til plastindustrien og beskæftiger 40
medarbejdere. Det går ” sagt på jysk” meget godt. Lokale samarbejdspartnere og
leasing har været med i forretningsstrategien lige fra starten.
Maskinparken af højt specialiserede maskiner
til metalforabejdning repræsenterer en værdi på
ca. 110 millioner kr. og er for en stor dels vedkommende finansieret gennem Sparekassen Thy og
deres leasingselskab Krone Kapital.
”Vi har et godt samarbejde og har fået en fleksibel ramme, der passer til vores behov”, fortæller
Kjeld Pedersen, der sammen med Poul Pedersen
er stiftere af og direktører for Kellpo A/S.
Kjeld og Poul er dybt engageret i at udvikle virksomheden, og det betyder også leasing af nye
højteknologiske maskiner. Man er netop nu ved
at implementere en ny maskine, der automatiserer forarbejdningen og samtidig øger præcisionen og dermed værdien af de emner, der bliver
fremstillet.
vervsleasing
Vi tilbyder erh lskabet
gennem se l”,
a
“Krone Kapit af.
ejer
som vi er med
Poul og Kjeld står her foran den nye maskine
med et eksempel på slutproduktet. En støbeform der forventes at kunne holde til fremstilling af op til 200 millioner plastbægere.
h-Hansen
Nikolai Krog Sparekassen Thy
dechef,
Erhvervskun
Side
4
Erhverv Mors forstærket med en fløj
Sparekassens forretningsomfang på Mors
blev yderligere styrket ved åbningen af
en erhvervsafdeling i Nykøbing. Nu er der
ansat en ekstra erhvervsrådgiver. Stefan
Nielsen, der også spiller elitehåndbold for
Mors Thy Håndbold.
STEFAN
asSTEN
KLAUSn
teNIKO
LAI
Erhvervskundechef Nikolai Krogh-Hansen var
til kundemøde i afdelingen på Grønnegade
midt i Nykøbing, og det gav anledning til dette
foto foran bygningen, hvor sparekassen har
kontor sammen med leasingselskabet Krone
Kapital.
Det går stærkt!
Nykøbing afdeling har bidraget positivt til det
øgede udlån til erhverv og tilgangen af nye
erhvervskunder. Det går godt, og vi er glade
for at have en ekstra mand på holdet, fortæller Sten Knudsen, der sammen med Klaus
Hedegaard og Stefan Nielsen udgør Nykøbing
afdeling.
Ny afdeling for hele Danmark
Klavs
n
Poulse r
tø
gsdirek
Afdelin
9 5095
Tlf.: 991 @sparthy.dk
kp
E-mail:
Vi vil gerne gøre endnu mere for kunderne uden for markedsområdet.
Lisa Gad
Privatråd
g
e
iver
Tlf.: 9919
50
E-mail: lg 89
[email protected]
hy.dk
rd
Korsgaa
Rasmus er
iv
Privatrådg
Thy
assen
Sparek
rk
Danma 1
rv
Store To ted
is
7700 Th 5050
Tlf.: 9919 hy.dk
art
www.sp
5096
Tlf.: 9919
dk
@sparthy.
E-mail: rk
Sparekas
sen Thy
Danmark
Store Torv
1
7700 This
ted
Tlf.: 9919
50
www.spa 50
rthy.dk
sen Thy
Sparekas
Danmark
1
Store Torv
ed
7700 Thist
5050
Tlf.: 9919
thy.dk
ar
sp
w.
ww
Sparekassen Thy har ca. 10.000 kunder uden
for vores markedsområde i Nordvestjylland,
hvoraf de fleste er fraflyttere. Disse kunder
har i dag en rådgiver i en lokalafdeling, hvor
de har en mere eller mindre fast tilknytning til
en rådgiver.
For at styrke kunderelationer og loyalitet, tilbyder vi også videomøder. Det fungerer godt
og er et velfungerende redskab til at komme
tættere på vore kunder, uanset hvor de bor,
fortæller afdelingsdirektør Klavs Poulsen.
Sparekassen Thy - Danmark skal alene koncentrere sig om fjernkunder, og sparekassens
ledelse er derfor overbevist om, at denne
satsning på denne nye afdeling vil kunne øge
forretningsomfang og indtjening.
Det er både nemt og
effektivt at holde videomøde med kunderne!
Side
5
Glimt fra vores område
ekasses Fond
Hunstrup Østerild Spar
Konfirmandvinder i Aulum
Gadefodbold i Hurup
By Night i Thisted
Farmfestival i Hur
up
p
Goddag og farvelreception i Frøstru
By Night i Struer
Side
6
Visionen er stadig den samme!
Værdigrundlaget for Sparekassen Thy er med
mine mere end 30 års ansættelse dybt indgroet
i mig. Netop derfor vil der ikke opleves de store
forandringer med mig ved roret, udtaler direktør Ole Beith.
Sparekassen Thy er utrolig stærkt funderet. Det er
skabt gennem mange år og generationers arbejde med
det mål for øje at drive en god og sund sparekasse. Det
er klart, at det arbejde vil jeg fortsætte i fremtiden.
Vores kapitalmæssige styrke og solide indtjening er
helt afgørende for, at vi kan videreføre strategien om
at vokse i fremtiden, og med en egenkapital på over 1,1
milliard samt en solvens på 18,3% - så er grundlaget
absolut til stede.
Væksten i fremtiden forventes primært at komme fra
den organiske del, hvor flere og flere kunder vælger
sparekassen. Det kræver, at vi er konkurrencedygtige,
og netop derfor arbejder vi, som hidtil, med at forbedre forretningen såvel internt som eksternt, udtaler
direktør Ole Beith
Per Knudsen
Områdedirektør
Forbedringerne kommer via utallige beslutninger, som
hver dag sker i hele sparekassen, men mange af de
større og centrale beslutninger tages i sparekassens
øverste ledelsesgruppe, kaldet chefgruppen. Vi drøfter alle væsentlige forretningsmuligheder og lægger
planer for, hvordan vi udvikler og styrker Sparekassen
Thy, fortæller Ole Beith.
Ole Beith
Direktør
Chefgruppen
Simon Kristensen
Kreditdirektør
Jens Thøgersen
Markedschef
Hanne Bro Odde
HR-chef
Jakob Haaning
Økonomichef
Side
7
Sparekassen Thy er med på næsten alt!
Sportsforeninger, koncertarrangører, kunstforeninger og
mange flere henvender sig
meget ofte til Sparekassen Thy
for at høre, om vi er klar til at
hjælpe. …. og det er vi ofte, for
klarer Michael Axelsen, der er
afdelingsleder i Sparekassen
Thy i Thisted.
Alive musikfestivallen er i dag
en stor begivenhed. Dels for de
mange, som kommer for at få en
musikalsk oplevelse, og dels for de
kunstnere, der optræder. Alive har
været dygtig til at spotte nye talenter på vej til stjernestatus. F. eks.
spillede upåagtede Mø på Alive i
2013, og idag er hun et af de største
danske verdensnavne nogensinde.
Sparekassen Thy har været med
fra starten. Primært med lidt praktisk hjælp, men også med kontant
støtte.
Cold Hawaii PWA World Cup er
det ultimative inden for bølgewindsurfing og er i lighed med Alive
festivallen med til at markedsføre
Nordvestjylland. Derfor er vi naturligvis også sponsor for denne begivenhed, forklarer markedschef Jens
Thøgersen fra Sparekassen Thy.
Arrangør af Cold Hawaii Worldcuppen Robert Sand og sparekassens
markedschef Jens Thøgersen.
Side
8
Her er afdelingsleder Michael Axelsen sammen med Alive-formand Mads Dahl,
Mathias Skovsted og Christian Søndergaard.
Det er FC Midtjylland bestemt
også. Her er er vi også sponsor,
selv om det er et ganske beskedent
beløb set i forhold til storklubbens
budget.
Opbakningen går også den anden vej
Sparekassen Thys sponsorater går
imidlertid primært til bredden. Vi
har således op i mod 300 små og
store sponsorater, der bliver værdsat rundt omkring i lokalområdet.
Sponsorater og aftaler som ofte
løber over årtier.
Vi mærker omvendt også
en stor opbakning i form af
mange nye kunder, som vælger
Sparekassen Thy. De vælger
forhåbentlig os på grund af
god service og rådgivning samt
attraktive priser. ….. men mon
ikke sponsoraterne lokker
kunder til, så vi får chancen
for at vise, hvad vi kan med
hensyn til pengeinstitutforretninger, siger markedschef Jens
Thøgersen.
Uddannelse øger kundetilfredsheden
Højt uddannelsesniveau i Sparekassen Thy skal sikre endnu
større kundetilfredshed.
Vi har altid fokus på tiltag, der skaber værdi for kunderne, medarbejderne og sparekassen. For at leve
op til vores målsætning om at være
det bedste pengeinstitut i vores
virkeområde, har vi igennem mange
år prioriteret uddannelse højt, så
vores medarbejdere altid er klædt
på til at yde den bedste rådgivning.
Markedet ændrer sig løbende, og vi
skal være i stand til at følge med. Vi
skal være ét skridt foran, og det er
ekstremt vigtigt, at vores medarbejdere udvikler sig.
Vi kan med stolthed sige, at vore
medarbejdere både kan og vil. Vi
har veluddannede medarbejdere
både på kunde- og stabsniveau.
Store krav til medarbejdernes
uddannelsesniveau
Allerede ved ansættelsen bliver
vore elever gjort bekendt med
de krav, der stilles for at udvikle
sig til kompetente rådgivere. Der
ligger mange års uddannelse forude, selvom den grundlæggende
finansuddannelse kun tager 2 år.
Efter endt uddannelse hedder det
akademiuddannelse, der tager 3 år,
derefter Den Kompetente Rådgiver,
der tager 1 år, og derefter ser vi
gerne HD som en naturlig efterfølger. Vi ser en stigende tendens til,
at vores medarbejdere studerer på
diplom- og kandidatniveau, hvilket
vi meget gerne bakker op om.
Vi har generelt fokus på både faglig
og personlig udvikling af alle medarbejdere, og udover ovennævnte
uddannelser skræddersyr vi også
vores egne uddannelser internt
eller i samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere.
Uddannelse tilpasset medarbejderne i Sparekassen Thy
Sparekassen Thy har senest sammensat et uddannelsesforløb i
samarbejde med Finanssektorens
Uddannelsescenter i Skanderborg.
Vi har foreløbigt haft 11 erhvervsrådgivere på uddannelsen ”Frem i
Bussen”, som er en rådgiveruddannelse, der indtil videre udelukkende
har været for erfarne erhvervsrådgivere. Uddannelsen blev gennemført
i perioden marts til juni 2015, hvor
de 11 erhvervsrådgivere afslutter
med en mundtlig eksamen.
Uddannelsen tager afsæt i rådgivernes personprofiler, som i dag
er en integreret del af hverdagen i
Sparekassen Thy. Profilerne indgår
i vores daglige kommunikation på
såvel skrift som i tale. Vi er meget
opmærksomme på vores egen profil
samtidig med, at vi søger at spotte
kundens profil. Det giver rådgiveren
mulighed for at tilpasse sin kommunikation til netop den kunde,
der sidder overfor rådgiveren.
Ved en målrettet og bevidst individuel kommunikation med kunden
øges forståelsen, og det bliver
lettere at levere den service og de
produkter, som kunden har behov
for. Derved får kunden netop den
rådgivning han/hun efterspørger og
på netop den måde, vedkommende
foretrækker.
Virtuelle møder
Virtuelle møder, video-møder eller
online-møder, kært barn har mange
navne, og i 2015 har vi taget hul på
en større kursusrække omhandlende virtuelle møder med vores
kunder. Kunderne vil kunne spare
tid, men det vil kræve mere af rådgiverne. De skal tilpasse kommunikationen til mediet, ikke af hensyn
til rådgiverne, men af hensyn til
kunderne, der gerne skal have en
god oplevelse - også af virtuelle
møder.
Vi har således en bred palette af
uddannelsestilbud, nemlig både
den faglige, den personlige og den
kommunikative del.
Jørgen K. Pedersen er en af
de erhvervsrådgivere, der
netop har bygget ekstra på
sine kompetencer med et
skræddersyet kursus.
Pension
pleje
Kunde
it
red
Realk
Inves
t
skab
Regn
Side
Side
Side
999
NYT om vore medarbejdere
Nyansættelser:
18.5.2015 Ingeborg Bech Haagaard
, vikar i Hvidbjerg.
Ingeborg har været ansat i Danske Bank i
Hanstholm gennem mange år. Både som
privatrådgiver, sagsbehandler og kasserer. De
sidste par år har Ingeborg arbejdet som lærer
og pædagogmedhjælper på Tingstrup Skole.
Ingeborg er 56 år, gift, har 3 børn og bor i
Thisted.
1. 8.2015 Karin Dybdal,
vikar på boligområdet i Produktionsafdelingen i Thisted.
Karin er uddannet i Hvidbjerg Bank og har efterfølgende været ansat i Danske Bank, Midtbank og Sparekassen Vendsyssel. Karin har i
sin karriere arbejdet både som kunderådgiver
og supporter.
Karin er 56 år og bor på Thyholm.
1.6.2015 Stefan Nielsen,
erhvervsrådgiver i Thisted og på Mors.
Stefan er uddannet finansbachelor og kommer fra et job som erhvervsrådgiver i Nordea i
Viborg, hvor han har været siden 2011.
Stefan har, udover jobbet i Sparekassen Thy,
også en kontrakt med Mors-Thy Håndbold fra
1. juli 2015.
Stefan er 28 år og bor i Viborg.
1.8.2015 Jonna Kristiansen,
pensionsområdet i Produktionsafdelingen i
Thisted.
Jonna er uddannet i Skive Sparekasse, der i
dag er en del af Spar Nord. Siden 1997 har hun
arbejdet med pension i forskellige funktioner.
Jonna er 46 år og bor i Skive.
1.7.2015 Bodil Nørgaard,
pensions- og investeringsrådgiver i Thisted.
Bodil kommer fra en stilling som formuerådgiver i Sparekassen Vendsyssel i Snedsted, hvor
hun har været siden 1991.
Bodil er 51 år, gift, har 3 børn og bor på
Thyholm.
1.7.2015 Mogens Eliassen,
afdelingsdirektør i Holstebro.
Mogens startede sin bankkarriere i 1986 som
elev i Vestjysk Bank og har siden været salgsleder, pensions- og investeringsansvarlig i
Ringkjøbing Landbobank, privatkundechef i
Vestjysk Bank samt filialdirektør i Danske Andelskassers Bank. Mogens er 48 år, gift, har 3
børn og bor i Holstebro.
Side
10
10.8.2015 Per Kornum Nielsen,
kreditkonsulent i Kreditafdelingen i Thisted.
Per er uddannet ved Migatronic i 1995, og har
siden haft økonomifunktioner i Grundfos og
Vestas. Han har desuden været erhvervsrådgiver i Jyske Bank og arbejdet som ejendomsmægler i 5 år ved Nybolig i Fjerritslev.
Per har en teoretisk baggrund som cand.
merc. i finansiering og HD i regnskab.
Per er 41 år, gift, har 4 børn og bor i Thisted.
Nye elever:
31.7.2015 Janni Escherich, finanselev i
Hurup.
Janni har færdiggjort sin HHX-eksamen
sommeren 2015. Janni har tidligere arbejdet i den lokale Spar butik i Østerild. Janni
er 19 år og bor i Østerild.
31.7.2015 Rasmus Thomsen, finanselev
i Struer.
Rasmus har færdiggjort sin HHX-eksamen
sommeren 2015. Rasmus har i sin fritid haft
job både hos den lokale købmand og i Bilka.
Rasmus er 20 år og bor i Holstebro.
Eksaminer:
Nye finansassistenter
31.8.2015 Maria Gottenborg Ørts Veng.
Maria har været ansat som finanselev i Aulum
i perioden 2013 til 2015. Maria fortsætter som
privatrådgiver i Aulum efter endt elevtid.
31.8.2015 Jakob Smalbro Pedersen.
Jakob har været ansat som finanselev i Hurup i perioden 2013-2015. Jakob fortsætter
som privatrådgiver i Hurup efter endt elevtid.
HD i Finansiel Rådgivning:
Jesper Staun
Privatrådgiver
Hanstholm
Jes Nilsson
Privatrådgiver
Hurup
Rasmus Korsgaard
Privatrådgiver
Danmark
NLP Practioner:
HD i regnskab:
CBA:
Peter Nielsen
Afdelingsdirektør
Frøstrup
Jesper Overgaard
Erhvervsrådgiver
Hurup
Jimmy R. Breinholt
Souschef
Frøstrup
Nikolai Krogh-Hansen
Erhvervskundechef
Thisted
Side
11
Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted
Varm kaffe i Cold Hawaii
FAKTA
VÆRDIKUPON
En kop kaffe i Æ´redningshus
Klitmøller 14. til 20. september 2015.
God fornøjelse!
SJournalen i tal
Oplag: 10.500 stk.
Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand)
Augustudgave: Omdelt fra 27. august
Tekst: Sparekassen Thy
Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.
Side
12
32 af verdens bedste
bølgesurfere dyster
i Klitmøller til Cold
Hawaii Cup 14. til 20.
september 2015.
Fri entre.
læs mere på
www.sparthy.dk