q13

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Maj-juni 2015
Institution
VUC Hvidovre-Amager
Uddannelse
2hf
Fag og niveau
Engelsk B
Lærer(e)
Mette Petersen (MPE)
Hold
Q13
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Growing Up
Titel 2 Culture Clash
Titel 3 The American Dream
Titel 4 Crime and Evil
Titel 5 Raymond Carver – What We Talk about When We Talk about Love
Titel 6 The UK – Thatcherism and society (ikke eksamens-emne)
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 1 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Growing Up
Indhold
Kernestof:
Short story
Jimmy Glen: The Vase (Fra Jørgen Riber Christensen: The Human Heart,
Systime 2002)
Short story
Marc Mitchell: The New Girl, 2001 (Fra Kirsten Egebjerg m.fl.: Texting – 1st
Year Fiction, Systime 2005)
Short story
Ernest Hemmingway – Indian Camp. 1925 (Fra Jonna Engberg-Pedersen m.
fl.: Contexts, Gyldendal 2005)
Graphic novel
Neil Gaiman – Coraline. Chapters 1 & 2 (Harper Collins 2008)
Short story
Alison Fell – The Shining Mountain 1992 (Fra Jonna Engberg-Pedersen m. fl.:
Contexts, Gyldendal 2005)
Supplerende materiale:
The Sunday Times, May 30, 2010: I had my first baby at 57 – maybe it’s time
for another.
Coraline 2009.
Suli Breaks – I Will Not Let an Exam Decide My Fate
http://www.youtube.com/watch?v=D-eVF_G_p-Y
Omfang
25 lektioner
Særlige fokuspunkter
Udtale, ordforråd, introduktion til tekstanalyse (analyseskemaer fra Contexts
244-245 og 247). Genrebegrebet. Grundlæggende grammatik: Ordklasser,
sætningsled, kongruens, tider.
Væsentligste arbejdsformer
Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde, skriftligt arbejde.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 2 af 9
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2
Culture Clash
Indhold
Kernestof:
Short story
Leslie Silko - Tony’s Story, 1969. (Fra Olaf Grarup & Lise Svane-Mikkelsen:
Different Lives, Different Worlds, Munksgaard, 1986).
Short story
Peter Goldsworthy – One of My Best Friends, 1994 (Fra René Bühlmann m.fl.:
Departures, Systime 1998)
Essay/short story
George Orwell – Shooting an Elephant, 1936. (Fra Eva Rosenvold: Passwords,
Systime 2005.
Short story
Hanif Kureishi - My Son the Fanatic, 1997. (Fra Jonna Engberg-Pedersen m. fl.:
Contexts, Gyldendal 2005).
Poem
Benjamin Zephaniah – The London Breed, 2001.
http://208.254.39.65/teachersnetwork/e_article000301528.cfm
Video: http://vimeo.com/9726755
Supplerende materiale:
My Son the Fanatic, 1997. (Film)
Empire – a Taste for Power. BBC 2012. (58:30 min.)
Hollie McNish – Mathematics.
http://www.youtube.com/watch?v=bJX5XHnONTI
Omfang
30 lektioner
Særlige fokuspunkter
Tekstanalyse. Digtanalyse. Med udgangspunkt i det Britiske Imperium og dets
indflydelse på den engelsksprogede del af verden, har fokus været på forholdet
mellem minoritet og majoritetsgrupper, i hhv. USA, Storbritannien og Australien. Undervisningen har haft fokus på et samtidigt og et historisk perspektiv.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 3 af 9
Væsentligste
arbejdsforme r
Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde. Arbejde med at udtrykke sig i
mundtlig engelsk og en bevidst benyttelse af nøgleord/begreber på fremmedsproget i de mundtlige diskussioner.
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3
Indhold
The American Dream
Kernestof:
Poem
Emma Lazarus - The New Colossus, 1883. (Fra Anne Mette Finderup & Agnete
Fog: Worlds of English. Systime, 2010).
Interview
Arnold Schwarzenegger - Call Me Arnold, 1980. (Fra Mathiassen m.fl.: “Born in
the USA”, Futurm, 1984)
Short story
Raymond Bradbury - I See You Never, 1947. (Fra Jorun Berntzen m.fl.: Targets,
Gyldendal 2001).
Poem
Langston Hughes - I, Too (1925) http://www.poetryfoundation.org/poem/17702
Poem
Langston Hughes - Harlem (1951) http://www.poetryfoundation.org/poem/175884
Short story
Langston Hughes - Thank You, M’am. Short story, 1958. (Fra Jorun Berntzen
m.fl.: Targets, Gyldendal 2001).
Speech
Martin Luther King Jr. – “I Have a Dream”,1963.
Speech
Barack Obama – Excerpts from Speech on the “American Dream”, 2007. Bettendorf, Iowa.
http://edition.cnn.com/2007/POLITICS/12/21/obama.trans.americandream/
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 4 af 9
Film
12 Years a Slave, 2013.
Supplerende materiale:
The Tea Party That Triggered a Revolution. (Fra Torben Lindy Christensen (red.):
Let's Face the World, Systime, 2002)
Looking at the USA - A Historical Overview (Fra Jorun Berntzen m.fl.: Targets,
Gyldendal 2001).
The American System of Government (Fra Jorun Berntzen m.fl.: Targets, Gyldendal 2001).
US Elections Explained. The American Embassy London - The Road to the White
House:
https://www.youtube.com/watch?v=R_peotNv9H8&list=PLDEDA1361C940A936
Illegal Immigrants in the USA (BBC:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456958/html/nn1page1.stm)
Simon Schama - The American Future – A History. Episode 4: “What is an American?” BBC 2008.
Arnold Schwarzenegger – Speech to AMCHAM Korea Membership Meeting
(speech, 2010) – Eksamensvideo “Det grønne bord”
Rhetorical Analysis (rhetorical pentagon). Nanna Flindt Quist: On Purpose,
Gyldendal 2009, s. 14-15.
Omfang
Born on the Fourth of July, 1989.
45 lektioner
Særlige fokuspunkter
Retorik: retoriskanalyse, introduktion til retoriske virkemidler og appelformer.
USA's historie med fokus på sammenhængen mellem den amerikanske drøm og
immigration. Nutidige samfundsforhold: det politiske system og valgsysteme t,
forskellige definitioner af den amerikanske drøm (hhv. demokratisk og republikansk). Kampen for ligeret for den afrikansk-amerikanske befolkningsgruppe, fra
slavertiden til borgerrettighedsbevægelsen til nutiden.
Væsentligste
arbejdsforme r
Klasseundervisning, individuelt og pararbejde. Gruppe arbejde og kursistoplæg.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 5 af 9
Titel 4
Indhold
Short story.
Article.
Crime and Evil
Stephen King – The Man Who Loved Flowers, 1977. (Fra Sheila Henderson
m.fl.: The Lift, Gyldendal 1993).
Warning. Terry McCarthy. Time, 19 March 2001.
Article.
Violent song lyrics may lead to violent behavior – A. Palmer. (Fra American
Psychological Association (APA)).
Article
“It’s only me.” Nancy Gibbs. Time, 19th of March 2001.
Documentary
Bowling for Columbine, 2002.
Excerpt from
novel
Brett Easton Ellis - “Killing Child at Zoo”. (uddrag fra romanen American Psycho)
Supplerende materiale:
Elephant, 2003 (Film)
“When Kids Get Life”. PBS. (Documentary)
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/whenkidsgetlife/
Serial. Episode 1: The Alibi. (Podcast) http://serialpodcast.org/
Omfang
25 lektioner
Særlige fokuspunkter
Genrebegrebet, analyse af non-fiction og fiction. Filmanalyse, både fiction og
documentary. Skoleskyderier i USA som en del af Amerikanske samfundsforhold. Det amerikanske straffesystem.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 6 af 9
Væsentligste
arbejdsforme r
Klasseundervisning, individuelt og pararbejde. Gruppe arbejde og kursistoplæg.
Skriftligt arbejde.
Titel 5
Raymond Carver
Indhold
Kernestof:
Why Don’t You Dance? Fra Raymond Carver: What We Talk About When We
Talk About Love, 1981.
Sacks. Fra Raymond Carver: What We Talk About When We Talk About Love,
1981.
Neighbors. Fra Raymond Carver: Will You Please Be Quiet, Please? 1976.
The Bath. Fra Raymond Carver: What We Talk About When We Talk About
Love, 1981.
Chef’s House. Fra Raymond Carver: Cathedral, 1983.
Omfang
Særlige fokuspunkter
Supplerende materiale:
A Small, Good Thing. Fra Raymond Carver: Cathedral, 1983.
Raymond Carver biography - http://www.kirjasto.sci.fi/rcarver.htm
Minimalism. http://www.buzzle.com/articles/literary- minimalism.html
8.11.2011
30 lektioner
Minimalisme. Genren ”short stories”. Tekstanalyse med udgangspunkt i
Blooms taksonomi. Indføring i de forskellige taksonomiske niveauer. Eksamensforberedelse. Skriftlig formidling.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 7 af 9
Væsentligste
arbejdsforme r
Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde. Særligt fokus på skriftligt
arbejde, hvor kursisterne i grupper selv stiller spørgsmål til teksterne ud fra de
forskellige niveauer i Blooms taksonomi.
Titel 6
The UK
Indhold
Kernestof:
Article
Margaret Thatcher. “Don’t Undo My Work”. Newsweek, 27 April, 1992.
http://www.margaretthatcher.org/document/111359
Article
Kamal Ahmed – The Boy on the left had no future. The one on the right is a
talented star pupil. The Observer, 13 October 2002 (Fra Jonna EngbergPedersen m. fl.: Contexts, Gyldendal 2005).
Article
Amelia Hill and Kamal Ahmed - TV, public school and Ryan’s fall. The Observer, 11 May 2003 (Fra Jonna Engberg-Pedersen m. fl.: Contexts, Gyldendal 2005).
Film
This is England 2006
Article
Jeremy Clarkson – Binge Drinking is Good for You. (Fra Søndergaard Andersen, Tony og Morten Petersen: From Where You Are. Systime, 2011)
Supplerende materiale:
“What is Thatcherism?” BBC, 10 April 2013. http://www.bbc.com/news/ukpolitics-22079683
“No ordinary politician”. The Economist. 13 April 2013.
http://www.economist.com/news/briefing/21576081- margaret-thatcherbritains-prime-minister-1979-1990-died-april-8th-age
The Iron Lady, 2011. (Film)
Omfang
Særlige fokuspunkter
20 lektioner
Analyse af nonfiction - artikler. Klasseforhold i Storbritannien i forhold til
økonomi og social baggrund, social klasse og Thactherism. Eksamenstræning
både mundtligt og skriftligt.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 8 af 9
Væsentligste
arbejdsforme r
Klasseundervisning, individuelt og pararbejde. Gruppe arbejde og kursistoplæg.
VUC Hvidovre-Amager
holdnr
Side 9 af 9