Hent - Vejgaard Sogn

KONCERT Sang, trompet og flygel
Torsdag 18. juni
kl. 19.30 i Vejgaard Kirke
Carl Nielsen Koncert
Tirsdag 5. maj kl. 19.30 i kirken
Kirke- og solosanger Jens Olav Heckmann og trompetist Karen Marie Lyng, begge ansatte ved Vejgaard Kirke, og pianist Kirsten Najbjerg Vejen præsenterer et blandet program for sang, trompet og flygelhorn.
I anledning af 70 års dagen for befrielsen kan man bl.a. høre
Prins Jørgens March.
MORGENSANG
Vejgaard Kirkes Koncertkor synger,
i anledning af 150 året for Carl
Nielsens fødsel, værker af den store
danske komponist.
Dirigent: Peter Sloth Andersen
Kirke- & solosanger Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Peter
Sloth Andersen og sognepræst Malene Bendtsen.
Efterfølgende rundstykker og kaffe i sognehuset.
FOREDRAG
Torsdag 21. maj
kl. 19.30-21.30 i sognehuset
Vores by
Vejgaard
vores sogn
juli
MORGENSANG i kirken
Torsdag 7. maj kl. 9.00 i Vejgaard Kirke
Ida-Marie Vorre, leder
af Carl Nielsen Museet i
Odense og tidligere korsanger ved Vejgaard Kirke
Carl Nielsen - en fynsk
verdensberømthed
Forår/Sommer 2015
KONCERT
maj
Torsdag den 2. juli kl. 9.00
Kirke- & solosanger Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Peter
Sloth Andersen og sognepræst
Malene Bendtsen.
Efterfølgende rundstykker og kaffe i
sognehuset.
august
MORGENSANG i kirken
Torsdag den 6. august kl. 9.00
Ida- Marie Vorre
Ida-Marie Vorre tegner et billede af den fynske verdensberømthed Carl Nielsen (1865-1931), som er Danmarks gennem tiden mest kendte og anerkendte komponist. I 2015 fejres
hans 150 år lokalt såvel som nationalt og internationalt. IdaMarie Vorre vil i sit foredrag føre os vidt omkring. Vi skal have
et overordnet indblik i Carl Nielsens liv og bedrifter, både som
komponist, dirigent, skribent, far og ægtemand. Vi skal høre eksempler fra Carl Nielsens righoldige musikalske produktion. Der
var nemlig det særlige ved ham som komponist, at hans værker
spændte fra nysgerrige og banebrydende værker for orkester til
enkle, strofiske sange tiltænkt brug i skoler og hjem. Sidst, men
ikke mindst skal vi selvfølgelig have lejlighed til at synge selv.
Der vil være en pause med en forfriskning til 20 kr.
Kirke- & solosanger Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Peter
Sloth Andersen og sognepræst Malene Bendtsen.
Efterfølgende rundstykker og kaffe i sognehuset.
KONCERT
Søndag 30. august kl. 16.00 i kirken
Filharmonisk kor
Åbningskoncert på
efterårs-sæsonen. Efter
koncerten præsenteres
efterårets program i
sognehuset.
Filharmonisk Kor har en
nær tilknytning til Aalborg Symfoniorkester,
og synger derfor
væsentligt musik i symfoniske stilarter lige fra
barok til nutidig musik.
Blandt de mange værker koret har medvirket i, kan nævnes
Händels Messias, Haydns Skabelsen, Verdis Requiem, Pizzettis
Requiem og Stravinskijs Salmesymfoni.
Torsdag den 3. september kl. 9.00
SOGNETS UDFLUGT
Onsdag 27. maj
Sognets udflugt 2015 vil der blive nærmere om i kirkefolderen, der
udkommer i slutningen af februar.
MORGENSANG i kirken
juni
Torsdag den 4. juni kl. 9.00
Kirke- og solosanger Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Peter
Sloth Andersen og sognepræst Malene Bendtsen.
Efterfølgende rundstykker og kaffe i sognehuset.
Kirke- & solosanger Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Peter
Sloth Andersen og sognepræst Malene Bendtsen.
Efterfølgende rundstykker og kaffe i sognehuset.
GRAFiness.dk
MORGENSANG i kirken
september
Arrangementer
i Vejgaard Kirke og Sognehus
Vores by
Vejgaard
vores sogn
Vejgaard Kirkevej 11, 9000 Aalborg · vejgaardsogn.dk
Matiné • foredrag • Fællessang • koncerter • udflugt
Følg os på:
vejgaardsogn.dk
januar
FÆLLESSANG
Torsdag 8. januar
kl. 17.00-18.00 i sognehuset
En time med fællessang omkring flygelet
med både nye og kendte sange. Kirkeog solosanger Charlotte Hjørring-gaard
Larsen og organist Peter Sloth Andersen.
FÆLLESSANG
Torsdag 5. februar kl. 17.00-18.00 i sognehuset
En time med fællessang omkring flygelet med både nye og kendte
sange. Kirke- og solosanger Charlotte Hjørring-gaard Larsen og organist
Peter Sloth Andersen.
SOGNETS EFTERMIDDAG
med foredrag: Onsdag
25. februar kl. 14.30-16.30
1864 - Slesvig før, under
og efter
NYTÅRSMATINÉ
Lørdag 17. januar
kl. 16.00
i sognehuset
Traditionen tro inviterer
Vejgaard Kirke gamle, så
vel som unge, til den årligt tilbagevendende
nytårsmatiné i sognehuset. Det er kirkens to kirkesangere, Charlotte Hjørringgaard
Larsen og Jens Olav Heckmann, som synger og de akkompagneres af pianist, Natasha Kutsko Jensen. Det nye år bydes
velkommen med en buket af musikalske blomster fra operaens
og musicalens verden, herunder bl.a. musik af Lehar, Strauss og
uddrag fra Emil Reesens Farinelli. Forfriskning 20 kr.
februar
Præst i Budolfi Kirke og sygehuspræst
på Aalborg Psykiatrisk Sygehus
Henriette Pedersen fortæller.
Der er kaffebord til 20 kr.
marts
FÆLLESSANG
Torsdag 12. marts kl. 17.00-18.00 i sognehuset
En time med fællessang omkring flygelet med både nye og kendte
sange. Kirke- og solosanger Charlotte Hjørring-gaard Larsen og organist
Peter Sloth Andersen.
FOREDRAG
FOREDRAG
Tirsdag 27. januar kl. 19.30
i sognehuset
Claus Christoffersen
At tænke uden gelænder
Denne smukke og tankevækkende formulering af den tysk-jødisk-amerikanske
filosof Hannah Arendt (1906-1975)
viser, hvorfor hun er en af de største
moderne tænkere. I et århundrede hvor
tænkningen var låst fast i ideologiernes spændetrøje, tænkte Arendt
selvstændigt og på tværs.
Derfor har hun bevaret sin aktualitet. Men hun er også den første,
der viser, hvorfor det overdrevne fokus på arbejde og forbrug formindsker den menneskelige tilværelse, og det er hende, der formulerer
tanken om “ondskabens banalitet” i forbindelse med retssagen mod
top-nazisten Eichmann.
Og på baggrund af hendes egne erfaringer som jøde i Tyskland er
det Arendt, der formulerer tanken om pluralismens nødvendighed
- om at forskellige mennesker skal kunne leve sammen i et fælles samfund. Hun er på alle måder en usædvanlig tænker, der kan gøre os
klogere på vores egen tid.
Claus Christoffersen, BA i filosofi og oldtidskundskab, underviser i
idéhistorie på Folkeuniversitet i København, Aarhus og Aalborg og
er kursusleder på Grundtvigs Højskole.
SOGNETS
EFTERMIDDAG
med foredrag:
Onsdag 28. januar
kl. 14.30-16.30
Grethe Holmriis
Venskabets betydning
Hvad vil du helst? Tage én ven i
hånden eller have 10 på Facebook?
Grethe Holmriis er sognepræst
i Vor Frue Kirke og tidligere
sygehuspræst i Aalborg.
Der er kaffebord til 20 kr.
Torsdag 19. marts kl. 19.30
ERLING JEPSEN - Frygtelig
lykkelig i Sønderjylland
Erling Jepsen er en af landets mest læste forfattere, kendt for sine underholdende og dramatiske bøger. Erling Jepsen har gennem årene
modtaget en lang række af priser og legater
- bl.a. Danske Dramatikeres Hæders-pris,
Holberg-Medaillen og Dansk Forfatterforenings
Jubilæumspris. Hans historier er i høj grad båret af selvoplevet stof. På en gang morsomme og underholdende, men samtidigt
fyldt med drama og bid.
Man er ikke i tvivl om, at her er en forfatter og dramatiker med “noget
på hjerte”. Romanerne “Kunsten at græde i kor” og “Frygtelig Lykkelig”
er begge blevet filmatiseret og har fået flotte anmeldelser.
Med over 40 foredrag om året, er Erling Jepsen en erfaren og værdsat
foredragsholder. Han er en virkelig dygtig formidler.
SOGNETS EFTERMIDDAG
med foredrag:
Onsdag 25. marts kl. 14.30–16.30
Salle Fischermann
Lysmanden fra Theresienstadt
85-årige Salle Fischermann er én af de få danske
overlevende, der er tilbage til at fortælle om Holocaust og om tiden som kz-fange.
Som 13-årig blev han i 1943 arresteret af den tyske besættelsesmagt og deporteret til kz-lejren Theresienstadt. Salle tilbragte
halvandet år i lejren, hvor han bl.a. fik den umenneskelige opgave at sætte fanger på togvogne, der kørte til udryddelseslejren
Auschwitz. I april 1945 blev Salle reddet, da han sammen med de
øvrige danske jøder blev hentet af de hvide busser og kørt til friheden i det neutrale Sverige.
Historien sletter sine spor, og snart vil det ikke længere være muligt
at få øjenvidneberetninger om Anden Verdenskrig. Derfor bruger
Salle Fischermann en stor del af sit liv til at holde foredrag om sine
oplevelser - og 25. marts er vi altså så heldige at kunne høre ham
fortælle sin historie i sognehuset i Vejgaard.
Der er kaffebord til 20 kr.
KONCERT
Sorrig og glæde
Torsdag 26. marts kl. 19.30
Organist Peter Sloth Andersen præsenterer det nyrenoverede orgels mange
klangmuligheder.
Under overskriften “Sorrig og glæde”
spilles værker, som kan knytte an til store
begivenheder i livet: Dåb, konfirmation,
bryllup og begravelse.
april
MORGENSANG
i kirken
Torsdag den 9. april
kl. 9.00
Kirke- & solosanger Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Peter
Sloth Andersen og sognepræst Malene Bendtsen.
Efterfølgende rundstykker og kaffe i sognehuset.
MOSAIK omkring
Maja Lisa Engelhardts
religiøse univers
Fredag 10. april kl. 19.30
i Vejgaard Kirke
Oplæsning - billeder - sang
Med oplæsning, billeder og sang vil vi
bevæge os ind i kunstneren Maja Lisa
Engelhardts univers og opleve, hvordan
hun sætter billeder på det ubegribelige.
Foto: Leif Tuxen
Medvirkende:
Lena Bentsen, oplæser · Thomas Blom, oplæser · Charlotte
Hjørringgaard Larsen, sopransolist · Pankoret. Foto og
billedredigering: Carl Chr.
Hansen. Billedfremviser:
Aage Nielsson. Leder og
tilrettelægger: Kirsten
Lodberg.
FORÅRSCAFÉ
Onsdag 22. april kl. 19.00-21.00 i sognehuset
Velkommen til en
aften med korsang,
fællessang og højt
humør. Sandwich
og drikkevarer kan
købes i pausen til
20 kr.
Med Vejgaard Kirkes
Spirekor, Børne- og
Ungdomskor og
Sognekor. Pianist:
Jørn Hald. Dirigent:
Laila Høgild Nielsen.
SOGNETS EFTERMIDDAG
med foredrag: Onsdag 29. april kl. 14.30-16.30
Ledende overlæge Aalborg Universitetshospital
Morten Freundlich
Lægeambulancen - det præhospitale arbejde
Der er kaffebord til 20 kr.