Program for Højskoleweekend 16. - 17. januar 2016 - Rind

højskole - weekend
Lind sognehus
den 16. - 17. januar 2016
arr.: Rind-kollund & kølkær menighedsråd
Anna Libak er udenrigsredaktør på Berlingske Tidende og uddannet cand.mag. i samfundsfag og
russisk samt som sprogofficer i russisk. Hun var korrespondent i Rusland under krigen mod Tjetjenien og i den periode, hvor Vladimir Putin tiltrådte. Anna Libak er en ofte benyttet kommentator
med stor gennemslagskraft, troværdighed og personlighed. I 2003 modtog hun Den Berlingske
Fonds store journalistpris. I sit foredrag Helte og skurke vil hun bl. a. stille spørgsmålene: ”Hvorfor
er den gode nyhed altid dårlig?” og ”Hvorfor bliver dagens helt altid med usvigelig sikkerhed til en
skurk dagen der på? ”. Med baggrund i mange års erfaring i medieverdenen vil Anna Libak fortælle
om, hvilke historier pressen prioriterer – og hvorfor.
Nils Villemoes er forfatter, cand.merc. og tidligere lektor ved Handelshøjskolen i Aarhus. Han er
med egne ord vokset op bag sin fars købmandsdisk og udannet som cand.merc. i regnskabsvæsen. Han har også læst psykologi på universitetet – dog uden at blive færdig. Nils Villemoes har
skrevet flere bøger om og undervist i ledelse – uden at have nogen som helst ledelseserfaringer –
bortset fra en tid som korporal ved marinen! I foredraget "Livets sejlads" kommer vi bl. a. til at
høre om, hvordan samfundet er skruet sammen, og hvor udviklingen går hen, mens vi sover. Niels
Villemoes er lidt af et fænomen inden for foredragsverdenen. Når han går i gang med tavle og kridt,
sker der ting og sager. Det bliver ikke kedeligt, kan vi godt love.
Charlotte Dyremose er prædikant ved søndagens gudstjeneste i Kølkær Kirke og holder foredraget efter frokost. I sine 11 år som folketingsmedlem var hun ordfører for en lang række områder,
herunder kirkeudvalget. Charlotte Dyremose har desuden været formand for Folketingets Uddannelsesudvalg og medlem af udvalget vedr. Det Etiske Råd. Sideløbende har hun skrevet artikler og
holdt foredrag om primært religion og politik, kristendommens rolle samt forholdet mellem kirke og
stat. Hun var desuden en af de mest markante modstandere af den forliste styringsreform for Folkekirken. I sit foredrag Religion i det offentlige rum vil hun inddrage den omsiggribende historieog åndløshed og manglende dannelse. Herunder også, hvorfor en kirkeforfatning ville være en
trussel mod folkekirken.
Lind Hovedgade 2 - 7400 Herning
www.proelteknik.dk - Tlf. 9975 2557
program
Lørdag d. 16. januar
13:30 – 13:45
13:45 – 15:15
15:15 – 15:45
16:00 – 17:30
18:00 – 22:00
Velkomst
Foredrag v. redaktør Anna Libak: ”Helte og skurke”
Kaffe m. hjemmebag
Foredrag v. forfatter og cand.merc. Nils Villemoes: "Livets sejlads"
Festaften:
Middag, fællessang fra højskolesangbogen og kaffe.
Musikalsk underholdning
Søndag d. 17. januar
10:30 – 11:30 Gudstjeneste i Kølkær Kirke. Prædikant: Fhv. MF Charlotte Dyremose
12:15 – 13:15 Frokost
13:30 – 15:00 Foredrag v. Charlotte Dyremose: ”Religion i det offentlige rum”
15:00 – 15:30 Kaffe m. hjemmebag og afslutning.
Foredrag, festaften og måltider foregår i Lind Sognehus medens gudstjenesten finder sted i Kølkær Kirke.
Tilmeldingsskema
Udfyldes og sendes/afleveres til kirkekontoret senest 10. januar
Navn & adresse:______________________________________________________
Jeg/vi tilmelder: ___________ antal personer
Tlf.:______________________
Hele weekenden (incl. måltider) 400 kr.
Hele lørdag (incl. måltider) 300 kr.
Lørdag eftermiddag ( 2 foredrag og kaffe) 250 kr.
Anne Libak + kaffe 150 kr.
Nils Villemoes + kaffe 150 kr.
Nils Villemoes + aften (incl. måltider) 250 kr.
Hele søndag (incl. måltider) 150 kr.
Angiv venligst samlet pris for alle tilmeldte: __________ Der betales ved indgangen.
Flere oplysninger hos kordegn Erik Nørkjær - Tlf.: 97 12 73 12 - mail: [email protected] eller www.rindsogn.dk
Velkommen til Højskoleweekend 16. – 17. januar 2016
For 9. år i træk inviterer højskoleudvalget under Kølkær og Rind-Kollund menighedsråd til to indholdsrige dage. Takket
være generøse sponsorer og et trofast hold af frivillige medhjælpere kan vi igen byde på berigende foredrag, gudstjeneste, god mad og drikke. Samt ikke mindst socialt samvær krydret med musik og fællessang.
Fra den første akkord slås an på flyglet og frem til afslutningen søndag eftermiddag plejer salen i Lind Sognehus at summe af liv, opmærksomhed og fællesskab. Udvalget håber, at vi igen kan samle en stor flok på tværs af sogneskel og
holdningsmæssige forskelligheder.
Det var Grundtvigs klare overbevisning, at menneskets bestemmelse først og fremmest er at leve et muntert og virksomt
liv på denne jord – her og nu. Tilværelsen skal iflg. Grundtvig gennem dannelse og uddannelse lyses op, så mennesket
får større og større indsigt i hverdagslivet – og måske ane meningen med det. Livsoplysningen skal ske ligeværdigt om
det nære liv, det globale og – ”med øjet himmelvendt” - det fremtidige liv.
Med weekendens program vil vi prøve at virkeliggøre nogle af Grundtvigs højskoletanker om livsoplysning, folkelighed
og fællesskab. Foredragsholderne har alle noget på hjerte og erfaringer at øse af. Når vi så tilsætter sang, musik, mad
og drikke, har vi råvarerne til det, der gør højskolen til højskole – resten er op til deltagerne!
Igennem hele weekenden vil vi slide flittigt på højskolesangbogen med Dennis Bang Fick ved flyglet.
Venlig hilsen Rind - Kollund og Kølkær sogne
Estrid Vestergaard - Jørgen Andersen - Ulla Kristiansen - Erik Nørkjær
Højskoleweekend
Kirkekontoret
Kollundvej 47
Lind
7400 Herning