Актуальні питання нормативно-кошторисного забезпечення дорожньої галузі

ДерждорНДІ
Актуальні питання
нормативно-кошторисного
забезпечення дорожньої
галузі
Доповідач: Безуглий Артем Олександрович
заступник директора з наукової роботи
Державного дорожнього науково-дослідного
інституту ім. М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ)
м. Євпаторія
ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ
ДОКУМЕНТІВ З КОШТОРИСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
ДерждорНДІ
ДБН Д.1.1-1-2000
Правила визначення вартості будівництва
(з урахуванням доповнень та змін)
ДБН Д.2.2-1-99
Збірник 1 Земляні роботи
ДБН Д.2.2-27-99
Збірник 27 Автомобільні
дороги
ДБН Д.2.2-30-99
Збірник 30 Мости і труби
ДБН Д.2.7-2000
Ресурсні кошторисні норми
експлуатації будівельних
машин та механізмів
ДБН А.1.1-73-2003
Положення з виробничого
нормування витрат матеріалів
у будівництві
ДБН Д.1.1-7-2000
Правила визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт
для будівництва, що здійснюється
на території України
2
ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ
ДОКУМЕНТІВ З КОШТОРИСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
ДерждорНДІ
ДерждорНДІ
(погодження з Мінрегіонбудом)
ВБН Д.1.1-218-1-2001
(зі зміною №5)
Порядок визначення вартості будівництва,
реконструкції, капітального та поточного
ремонтів автомобільних доріг загального
користування (державного та місцевого значення)
ВБН Д.2.2-218-045-2001
(зі зміною №2, 3)
Відомчі ресурсні елементні
кошторисні норми. Ремонт
автомобільних доріг та мостів
СОУ 45.2-00018112-034:2008
(зі зміною №1, 2)
Ресурсні кошторисні норми
експлуатації будівельних
машин та механізмів
СОУ 45.2-00018112-022.1:2008
(зі зміною№1)
Річні терміни експлуатації
дорожніх машин і механізмів
для будівництва і ремонту
автомобільних доріг
ДерждорНДІ
(затвердження Укравтодором)
ВБН В.3.2-218-180-2003
(зі зміною №2)
Правила визначення вартості з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування
ВБН Д.2.2-218-045.1-2006
(зі змінами №1, 2, 3)
Відомчі ресурсні елементні кошторисні
норми. Експлуатаційне утримання
автомобільних доріг та мостів
ВБН Д.2.2-218-045.3-2008
Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми.
Проведення зважування та визначення габаритів
наднормативних транспортних засобів
ВБН Д.2.7-218-045.1-2006
(зі змінами №1, 2, 3)
Відомчі ресурсні кошторисні норми
експлуатації будівельних машин та
механізмів. Експлуатаційне утримання
автомобільних доріг та мостів.
ВБН Д.2.2-218-045.2-2005
Відомчі ресурсні елементні кошторисні
норми на технічне обслуговування засобів
зв’язку і автоматики на автомобільних
дорогах загального користування
ВБН Д.2.2-218-045.4:2007
ВБН Д.2.2-218-045.5:2008
Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми.
Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми.
технічне обслуговування та ремонт систем
Утримання автоматизованої системи
метео та відео спостереження на
управління дорожнім рухом та контролю
автомобільних дорогах загального
за станом покриття
користування
СОУ 45.2-00018112–022.2:2008 (зі зміною№1)
Річні терміни експлуатації дорожніх машин і
механізмів для експлуатаційного утримання
автомобільних доріг
МР Г.1 – 218 – 03449261 – 514:2006
(зі змінами №1, 2, 3)
Методичні рекомендації з розрахунків
термінів експлуатації дорожніх машин
і механізмів та установлення норм
їх амортизації
М 218-03449261-614:2007
Методика розрахунку коштів на утримання
служб автомобільних доріг для здійснення ним
функцій Замовника при будівництві та
ремонті автомобільних доріг загального
користування
М 218-03449261-439:2006
Методика розрахунку коштів на утримання
Служб автомобільних доріг в Автономній
Республіці Крим, м. Севастополі і областях
для забезпечення ними управлінських
рішень з експлуатаційного утримання мережі
автомобільних доріг
Усереднені показники вартості
експлуатації будівельних машин і механізмів
(станом на 01.07.2010 р.)
Н Г.1-218-03449261-352:2008
Відомчі ресурсні елементні кошторисні
норми. Обслуговування комп’ютерної та
оргтехніки дорожніх підприємств
3
ДерждорНДІ
ЗМІНИ У НОРМАТИВНО-КОШТОРИСНИХ
ДОКУМЕНТАХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Зміна 3 до ВБН Д.2.2-218-045-2001
“Відомчі ресурсні елементні
кошторисні норми. Ремонт
автомобільних доріг та мостів”
Зміна № 3 до ВБН Д.2.7-218-045.12006 «Відомчі ресурсні кошторисні
норми експлуатації будівельних
машин та механізмів. Експлуатаційне
утримання автомобільних доріг та
мостів»
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112032:2008 «Норми часу на приготування
матеріалів та виробів і вантажнорозвантажувальні роботи»
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112033:2008 «Норми часу на роботи, що
виконуються машинами і механізмами
зарубіжного виробництва з
використанням нових технологій»
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112031:2008 «Норми часу на виконання
дорожньо-будівельних робіт»
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112-030:2008
«Норми часу на роботи по ремонту і
утриманню автомобільних доріг і штучних
споруд»
ДерждорНДІ
ЗМІНИ У НОРМАТИВНО-КОШТОРИСНИХ
ДОКУМЕНТАХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Зміна № 2 до ВБН В 2.3-218-538:2007
«Норми витрат паливно-мастильних
матеріалів на роботу дорожньобудівельних та спеціальних машин»
Зміна № 3 до Методичних
рекомендацій з розрахунку термінів
експлуатації дорожніх машин і
механізмів, норми їх амортизації
Р Д.1.1-218-03449261-761:2009
«Рекомендації щодо порядку
розрахунку коштів на покриття
додаткових витрат, пов’язаних з
інфляційними процесами»
Зміна № 10 до розділу 4 «Робітники.
Будівництво та ремонт автомобільних
доріг» Випуску 64 «Будівельні,
монтажні та ремонтно-будівельні
роботи» Довідника кваліфікаційних
характеристик працівників
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112022.1:2008 «Річні терміни експлуатації
дорожніх машин і механізмів для
будівництва і ремонту автомобільних
доріг»
Зміна № 1 до СОУ 45.2-00018112022.2:2008«Річні терміни експлуатації
дорожніх машин і механізмів для
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг»
Р Д.1.1-218-03449261-760:2009 «Рекомендації з визначення
коштів на страхування ризиків замовника»
ДерждорНДІ
ЗМІНИ У НОРМАТИВНО-КОШТОРИСНИХ
ДОКУМЕНТАХ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
СОУ 45.2-00018112-055:2010 «Норми часу на
виконання процесів візуалізації при проектуванні
автомобільних доріг»
СОУ 45.2-00018112-054:2010 «Норми часу та типові
кошториси на розроблення тендерної документації за
умовами контракту FIDIC на будівництво,
реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних
доріг та мостів»
СОУ 45.2-00018112-049:2009 “Відомчі ресурсні
елементні кошторисні норми. Розроблення проектів
організації дорожнього руху”
ДерждорНДІ
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045-2001 “ВІДОМЧІ
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ.
РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Доповнити розділ 3 Технічна частина
Доповнити Збірник 1 Земляне полотно
Група 63
Розробка ґрунту IV групи у котлованах екскаватором одноковшовим на
гусеничному ходу типу САТ-325 ВLH
Група 1
Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої
дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником
Група 2
Влаштування нижнього шару покриття товщиною 7 см із гарячої
крупнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником
Група 3
Влаштування вирівнюючого шару із пористої асфальтобетонної суміші
асфальтоукладальником
Група 4
Ущільнення асфальтобетонного шару котками
Група 220
Влаштування одиночної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття на
основі бітумної емульсії з застосуванням машини KOMBAJN КD-3D
Група 221
Група 222
Влаштування подвійної поверхневої обробки асфальтобетонного покриття із
застосуванням машини синхронного розподілення бітумної катіоноактивної
емульсії та кам’яного матеріалу “Чіпсілер-40” фірми СЕКМЕР
Влаштування вирівнювального та верхнього шару тонкошарового покриття
дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларрі Сіл за
допомогою машини SCHÄFER SMS 12000
ДерждорНДІ
Група 224
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045-2001 “ВІДОМЧІ
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ.
РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Влаштування шару основи дорожнього одягу товщиною
15 см із піщано-щебеневої суміші
оптимального складу марки М-60 асфальтоукладачем Тіtan 325
Група 225 Влаштування захисного шару покриття матеріалом Дізол-2000 (TL-2000) без посипання
відсівом
Група 226 Укладання бітумно-каучукової стрічки в поздовжні стики смуг асфальтобетонного покриття
Група 227 Приготування емульсій бітумних катіоноактивних (ЕБК) в установці УВБ-14
Група 228 Приготування емульсій бітумних катіонактивних (ЕБК) на установці Sep-Inline фірми Denimo
Tech A/S
Група 229 Приготування модифікованого бітуму установкою MASSENZA “Challenger”
Група 230 Регенерація та укладання конструктивного шару дорожнього одягу товщиною 18 см з
застосуванням спіненого бітуму та цементу за технологією “холодний ресайклінг” машиною
Ресайклер WR 4200
Доповнити Збірник 3 Безпека руху
Група 225 Влаштування дорожньої розмітки фарбами дорожніми фарборозпилювачем по трафарету з
використанням компресора та електростанції пересувної
Група 226 Влаштування дорожньої розмітки 1.1, 1.5, 1.6, 1.8 фарбою дорожньою з використанням
машини маркірувальної GRUN Combizet 2/А
Група 228 Влаштування дорожньої розмітки 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 фарбою дорожньою з використанням
машини маркірувальної самохідної RL 700 DH фірми Hofmann
Група 229 Розмічання (маркірування) сріблястою фарбою проїзної частини перед нанесенням
горизонтальної розмітки з використанням машини маркірувальної самохідної RL 700 DH фірми
Hofmann
Група 230 Влаштування дорожньої розмітки 1.1; 1.5; 1.6; 1.8 термопластиком із використанням машини
маркірувальної Borum BM DL 350-2 з приготуванням термопластику у пересувному котлі
ДерждорНДІ
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045-2001 “ВІДОМЧІ
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ.
РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Група 231 Влаштування дорожньої розмітки 1.14.1 та шумових смуг термопластиком із
використанням машини маркірувальної Borum BM DL 350-2 з приготуванням
термопластику у пересувному котлі Borum BM-ID 1100
Група 232 Влаштування дорожньої розмітки 1.1; 1,5; 1,6 термопластиком із використанням машини
маркірувальної Hofmann H18-1 Universal з приготуванням термопластику у пересувному
котлі Hofmann HK 1000-1
Група 233 Влаштування дорожньої розмітки 1.14.1 та шумових смуг двокомпонентним холодним
пластиком із використанням ручних маркірувальних машин Hofmann 2K 50 A та CITY
Група 234 Влаштування дорожньої розмітки 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 двокомпонентним холодним
пластиком із використанням самохідної маркірувальної машини TS 290 TE фірми Hofmann
Група 235 Влаштування дорожньої розмітки 1.14.1 двокомпонентним холодним пластиком із
використанням машини ручної маркірувальної KW, виробництва ZPZD Wimed
Група 236 Влаштування дорожньої розмітки 1.1, 1.2 двокомпонентним холодним пластиком із
використанням самохідної маркірувальної машини Variozet 4L фірми Grun
Група 237 Влаштування дорожньої розмітки 1.18, 1.19 методом наклеювання готових пластикових
форм на асфальтобетонне покриття
Група 238 Забивання стояків огородження дорожнього металевого бар’єрного типу (відстань між
стояками 2 м) установкою для забивання стояків фірми “Nagel” та двостороннього монтажу
балок
Група 239 Влаштування тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових
блоків I типорозміру
Група 240 Влаштування монолітного бетонного парапетного огородження типу «Нью Джерси»
бетоноукладачем Wirtgen SP 250
ДерждорНДІ
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045-2001 “ВІДОМЧІ
РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ.
РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Доповнити Збірник 6 Штучні споруди
Група 74 Виготовлення габіонних ящиків
Група 75 Встановлення габіонних ящиків з завантаженням каменем
Група 76 Підготовка бетонних поверхонь елементів штучних споруд, що підлягають ремонту
Група 77 Виправлення збірних пандусів тротуарів після просадки
Група 78 Відновлення заповнених деформаційних швів без заміни компенсаторів
Група 79 Відновлення заповненого деформаційного шва з заміною компенсатора
Група 80 Заміну перехідних плит
Група 81 Ремонт бутобетонної рисберми
Група 82 Ремонт бетонної рисберми
Група 83 Розбирання тротуарних блоків рамного типу
Група 84 Відновлення деформаційного шва закритого типу
Група 85 Відновлення гідроізоляції проїзної частини мосту в місцях її руйнування
Група 86 Відновлення з'єднання балок по діафрагмам накладками
Група 87
Група 88
Герметизацію тріщин розкриттям до 3 мм в залізобетонних конструкціях ін'єктуванням водоцементним розчином
Герметизацію тріщин розкриттям до 3 мм в залізобетонних конструкціях ін'єктуванням епоксидним клеєм
Група 89 Поновлення залізобетонних плит сходів для спуску під міст
Група 90 Посилення гідроізоляції проїзної частини мостів
Група 91 Ремонт залізобетонної плити проїзної частини
Група 92 Ремонт місць сполучення моста з підходами при просадці лежнів
Група 93 Укладання водопропускних труб із гофрованого металу
Збірник 8 Навантажувально-розвантажувальні та інші роботи
Група 43
Навантаження сипких дорожньо-будівельних матеріалів одноківшевим навантажувачем ТО-28А («Амкодор»-342А)
Група 50
Група 51
Заготівля природного каменю (валунів) із пойми гірських річок
Зливання бітуму із залізничних цистерн місткістю 60 т обладнаних паровими оболонками із застосуванням
парового котла Е-1/9 М
ДерждорНДІ
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 “ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ
ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Доповнити Збірник 1 "Земляне полотно"
Група 10-47
Прибирання гірських схилів
Доповнити Збірник 2 "Дорожній одяг"
Група 10-61
Ямковий ремонт цементобетонного покриття із застосуванням бетону
Група 10-62
Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з застосуванням фрези
моделі 9901-1 на базі трактора МТЗ-80
Група 10-63
Влаштування “карт” при ямковому ремонті і усунення колійності дорожніх
покриттів за допомогою холодної фрези Wirtgen W 500
Група 10-64
Очищення залізобетонних лотків та тротуарів від пилу та бруду поливальномийною машиною
Група 10-65
Ущільнення асфальтобетонної суміші ручним котком при ямковому ремонті
покриття
Група 10-66
Ямковий ремонт, забивання тріщин та осідань асфальтобетонного покриття за
допомогою причіпної дорожньо-ремонтної машини СП-10С
Група 10-67
Ямковий ремонт, забивання тріщин та осідань асфальтобетонного покриття за
допомогою машини для ямкового ремонту MADPATCHER MP 6.5 WD
Група 10-68
Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою бітумізатора Б
400.02 ІЕ «Крокус»
Група 10-69
Прочищення вибоїн та ям за допомогою повітродувки Husqvarna 141 V
Група 10-70
Прочищення вибоїн та ям за допомогою повітродувки STIHL BR-380
ДерждорНДІ
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 “ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ
ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Доповнити Збірник 3 "Безпека руху"
Група 10-112 Наклеювання світлоповертальної плівки на сигнальні стовпчики
Група 10-113 Очищення від бруду інформаційно-вказівних дорожніх знаків з застосуванням
автогідропідіймача висотою підйому 18 м
Група 10-115 Демонтаж одностороннього огородження дорожнього металевого бар’єрного
типу
Група 10-116 Демонтаж двостороннього огородження дорожнього металевого бар’єрного типу
Група 10-31
Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику
автогрейдером
Група 10-32
Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику
бульдозером
Група 1-32.1
Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику
навантажувачем
Група 10-33
Приготування протиожеледного матеріалу вручну
Доповнити Збірник 4 "Зимове утримання"
Група 10-45
Формування конусів із протиожеледної суміші вручну з установленням віх
Доповнити Збірник 5 "Озеленення"
Група 10-31
Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючої машиною DР 660
Група 10-32
Обрізування крон дерев кущорізом Ferri
Група 10-33
Засів трав вручну без підсипки рослинного ґрунту
ДерждорНДІ
Група 10-34
Група 10-35
Група 10-36
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.2-218-045.1-2006 “ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ
ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Обробка кореневої системи пнів дерев та чагарнику гербіцидами
Гербаризація кореневої системи пнів дерев діаметром до 12 см та чагарнику
Ліквідація небажаної рослинності хімічним способом за допомогою аерозольного
генератора IGEBA TF 35
Доповнити Збірник 6 "Штучні споруди"
Група 10-70
Нарощування бетонного огородження монолітним бетоном
Група 10-71
Ремонт залізобетонного колесовідбійного бруса
Група 10-72
Ремонт укріплення конусів залізобетонною решіткою з заповненням каменем
Група 10-73
Відведення русла ріки для проведення відновлювальних робіт при підмивах
Група 10-74
Гідрофобізація прогонових конструкцій тротуарних блоків, опор
Група 10-75
Очищення водовідвідних трубок від асфальтобетону відбійними молотками
Група 10-76
Очищення водою елементів металевих прогонових будов, які розташовані нижче
проїзної частини
Група 10-77
Промивання водопропускних труб від наносів та бруду машиною
Групи 10-5, 10-6 Збірника 7 "Обстановка шляху" викласти в наступній редакції
Група 10-5
Прибирання автобусних зупинок від сміття
Група 10-6
Прибирання майданчиків відпочинку, оглядових майданчиків, місць відстою
автотранспорту та інших
ДерждорНДІ
ЗМІНА 3 ДО ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 “ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА МОСТІВ”
Частина І
209-0200.1 Навісна щітка типу УМТ-80 на базі трактора МТЗ-82
212-1601.28 Машина для розподілення протиожеледних матеріалів МДКЗ-6/6-01/06 на базі автомобіля КрАЗ65055-02
212-1601.29 Машина для розподілення протиожеледних матеріалів МДК 432932-00 на базі автомобіля ЗиЛ432932
212-1601.30 Машина для розподілення протиожеледних матеріалів КДМ 1522 на базі автомобіля КрАЗ-6510
212-1601.31 Машина для розподілення протиожеледних матеріалів КДМ-1 на базі автомобіля КрАЗ-6444
212-1901.16 Снігоочисник плужний МДКЗ-6/6-01/06 на базі автомобіля КрАЗ-65055-02
212-1901.17 Снігоочисник плужний МДК 432932-00 на базі автомобіля ЗиЛ-432932
212-1901.18 Снігоочисник плужний КДМ 1522 на базі автомобіля КрАЗ-6510
212-1901.19 Снігоочисник плужний КДМ-1 на базі автомобіля КрАЗ-6444
212-1901.20 Машина для одночасного очищення від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів МДКЗ6/6-01/06 на базі автомобіля КрАЗ-65055-02
212-1901.21 Машина для одночасного очищення від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів МДК
432932-00 на базі автомобіля ЗиЛ-432932
212-1901.22 Машина для одночасного очищення від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів КДМ
1522 на базі автомобіля КрАЗ-6510
212-1901.23 Машина для одночасного очищення від снігу та розподілення протиожеледних матеріалів КДМ-1
на базі автомобіля КрАЗ-6444
Частина ІІ
270-0130.5
270-0130.7
Вібротрамбівка MU-440
Вібротрамбівка MASALTA MS-160
ДерждорНДІ






















ЗМІНА № 2 ДО ВБН В 2.3-218-538:2007 «НОРМИ ВИТРАТ
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА РОБОТУ
ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН»
МАШИНИ ДЛЯ ДОПОМІЖНИХ РОБІТ
Кущоріз Husgvarna 343R
Висоторіз Stihl HT-75
Висоторіз Husgvarna 325Р5х
Бензопила Husgvarna 257
Бензопила Husgvarna 575 XP18
Бензопила Stihl MS-280
Бензопила Oleo Mac-932
Бензоріз Oleo Mac-983 ТТА14
Вібротрамбівка Bell PC20
Газонокосарка Partner 4553СM
Газонокосарка CastelGarden
ДОРОЖНІ МАШИНИ
Коток самохідний статичний Т-219
МАШИНИ ДЛЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОРОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
Навантажувач одноківшевий Т-156
МАШИНИ ДЛЯ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ
ДОРІГ
Трактор колісний Т-150К
МАШИНИ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОЇ
РОЗМІТКИ
BORUM BM-DL-350-2
Grun Combizet 2/A
Grun Combizet S/LS
Hofmann H18-1 Universal (при роботі з фарбою)
Hofmann RP 100-1H
ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Електростанція пересувна GEKO 6400 ED-AA/HHBA












Автомобільний кран КТА-25 на базі КрАЗ-65053
Автогідропідіймач КамАЗ-53229 з гідроманіпулятором
НІАВ 166В-1
Автомобіль-розподілювач протиожеледних матеріалів
КДМ-1 на базі автомобіля КрАЗ-6444
Автомобіль-розподілювач протиожеледних матеріалів
на шасі Урал-4320
Автомобіль-розподілювач протиожеледних матеріалів
МДК-432932-00 на базі автомобіля ЗІЛ-432932
Автобетонозмішувач АМ-7ДО на базі автомобіля
КрАЗ-6233Р4
Автобус ЛАЗ-5207FT
Бортовий автомобіль МАЗ-437041-269
Сідельний тягач КрАЗ-5444
Самоскид IVECO MP260 E 35H з грейфернавантажувачем
Самоскид КамАЗ-6520
Автомобіль-лісовоз МАЗ-641705-224
ДерждорНДІ
ЗМІНА № 3 ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З
РОЗРАХУНКУ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ
МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, НОРМИ ЇХ АМОРТИЗАЦІЇ
Дорожньо-будівельна техніка виробництва країн СНД
1. Заводи для приготування асфальтобетонної суміші продуктивністю 40 т/год (ДС-158)
2. Машини для обстеження і ремонту мостів АБ13/4S на базі автомобіля МАЗ 630305-040
3. Машини для очищення і розподілення протиожеледних матеріалів фірми «Schmidt» на
базі автомобіля МАЗ-5551
4. Машини для очищення і розподілення протиожеледних матеріалів фірми «Schmidt» на
базі автомобіля КрАЗ-65055
5. Машини для очищення і розподілення протиожеледних матеріалів фірми «Schmidt» на
базі автомобіля МЗКТ-65151
6. Машини КДМ-313 на базі автомобіля «КамАЗ» (для очищення і розподілення
протиожеледних матеріалів та для ямкового ремонту дорожнього покриття)
7. Машини для ямкового ремонту УЯР-01 на базі автомобіля КРАЗ-65055
8. Машини дорожні універсальні СДК-6551 на базі автомобіля МАЗ-5551
9. Навантажувачі пневмоколісні одноківшеві вантажопідйомністю більше 5т
10. Причіпи тракторні (ПТС-4, МВУ-6, МВУ-8Б тощо)
11. Установка для приготування бітумної емульсії «Катіон-10» продуктивністю (10-12)
т/год
ДерждорНДІ
ЗМІНА № 3 ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З
РОЗРАХУНКУ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ
МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, НОРМИ ЇХ АМОРТИЗАЦІЇ
Дорожньо-будівельна техніка іноземного виробництва
1. Електростанції пересувні (генератори змінного струму) до 20 кВт
2. Лабораторні причіпні установки для відбору кернів з асфальтобетонного та
цементобетонного покриття BW-508 та BW-400
3. Машини для відновлення дорожніх одягів типу "Ресайклер" (WR 2000-4200)
4. Машини для очищення і розподілення протиожеледних матеріалів з обладнанням
фірми "Schmidt" на базі автомобіля SCANIA
5. Машини для улаштування тонкошарових покриттів "Schafer SMS-11000"
6. Машини дорожньо-ремонтні “Savalco SR 800”
7. Машини маркірувальні ручні
8. Машини маркірувальні
9. Машина плавильно-заливальна "Crafco Super Shot 125D"
10. Машини плавильно-заливні LS-600/500
11. Машини для нарізання швів CEDIMA
12. Мобільний змішувач асфальтобетону типу МВА-160 продуктивністю 160 т/год
13. Мобільна асфальтобетонна установка типу МВА-200 продуктивністю 200 т/год
14. Пересувні вагові комплекси Checlode Freeweigh
15. Установки для приготування бітумної емульсії
16. Цементорозподілювачі причіпні
ДерждорНДІ
ЗМІНА № 2 ДО СОУ 45.2-00018112-034:2008 “РЕСУРСНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ
МАШИН І МЕХАНІЗМІВ” (ПРОЕКТ)
Частина І
201-0101.2
203-0853.6
203-0853.8
203-0854.11
204-0102.9
205-0102.1
205-0201.7
209-0800.4
212-0202.9
212-0202.19
212-0600.6
212-0901.2
212-0906.17
212-0906.19
212-1303.21
212-1303.24
212-1304.3
212-1400.14
212-1400.22
212-1400.35
212-1802.3
Автоцементовоз на базі автомобіля MAN TGA 26.410, вантажопідйомність 40 т
Навантажувач пневмоколісний одноківшевий CASE Rоadlader 721E, вантажопідйомність 4,6 т
Навантажувач JCB 426 ZX, місткість ковша 2,3 м3
Навантажувач пневмоколісний одноківшевий VOLVO L150E, вантажопідйомність 6,5 т
Електростанція пересувна SDMO ALIZE 15000 TDE, потужність 12 кВт
Компресор пересувний ПКСД-5,25 з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686кПа (7 ат),
подача 5,25 м3/хв
Компресор пересувний з двигуном внутрішнього згоряння Atlas Copco XAS 186, подачею 11,1 м3/хв
Установка пневматична для забивання стояків бар’єрного огородження LRG 2.1 фірми "GAYK"
Автогрейдер VOLVO G 746 B, тип важкий, потужність 178,6 кВт (243 к.с.)
Автогрейдер XCMG GR 165, тип середній, потужність 125 кВт (170 к.с.)
Машина плавильно-заливальна GRUN RVK 250
Коток дорожній самохідний вібраційний, комбінований HAMM HD 12K, маса 2,6 т
Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий НАММ HD 75.4, маса 8,0 т
Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий НАММ DV 90 VO, маса 9,4 т
Установка для обробки тріщин GRUN 5060
Машина для нарізання швів CS-350 H
Бетоноукладальник Wirtgen SP 500
Маркірувальна машина М-400 фірми TRAMAD-SERWIS" на базі автомобіля Газель
Машина маркірувальна ДЕ-21
Машина маркірувальна Hofmann Н11
Цементорозподілювач Streumaster SW 16 MC на базі MAN TGS 26.440
ДерждорНДІ
ЗМІНА 2 ДО СОУ 45.2-00018112-034:2008 “РЕСУРСНІ
КОШТОРИСНІ НОРМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
І МЕХАНІЗМІВ” (ПРОЕКТ)
Частина І
212-2000.33
212-2000.44
212-2000.47
212-2000.49
212-2000.52
212-2201.20
212-2201.22
270-0033.7
270-0033.10
270-0086.8
270-0093.5
Асфальтоукладальник на пневмоходу Vogele Super 1603
Асфальтоукладальник на пневмоходу АСФ-К-3-02
Бітумощебенерозподілювач SAVALCO HP 27 на базі автомобіля Skania
Асфальтоукладальник на гусеничному ходу Demag DF-145C
Асфальтоукладальник на пневмоходу RBA-7500
Машина для холодного фрезерування покриттів Wirtgen 2100
Машина для холодного фрезерування покриттів Wirtgen 1300 DC
Автобітумовоз на базі автомобіля MAN TGA 18.413, місткість 25000 л
Автобітумовоз на базі автомобіля КамАЗ 65117, місткість 10000 л
Установка для приготування бітумно-катіонних емульсій "Катіон-10"
Установка для відбору кернів з асфальтобетонного та цементобетонного покриттів КП 151-02
Частина ІІ
270-0236.2
Пилосос Karcher NT 361 Eco
ДерждорНДІ
Існуючий порядок кошторисного
ціноутворення в дорожній галузі
ВБН Д.1.1-218-1-2001
(зі зміною № 5)
ВБН В.3.2.-218-180-2003
(зі зміною № 2)
Порядок
визначення
вартості
будівництва,
реконструкції, капітального
та
поточного
ремонтів
автомобільних
доріг
загального користування
Правила визначення вартості
робіт
з
експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
!!!!! Останні зміни до цих документів діють з 1 червня 2009 року
Поточні ціни на матеріали для дорожніх робіт
ДерждорНДІ
1. Складанні інвесторської кошторисної документації
замовник
Надає вихідні дані на проектування: інформація щодо найменшої вартості матеріальних
ресурсів в регіоні
Проектна організація
По матеріальним ресурсам, які відповідно до
законодавства підлягають реєстрації
По матеріальним ресурсам, що не підлягають
реєстрації
Вартість приймається за найменшою ціною, що
не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в
Мінекономіки України на дату складання
розрахунку
Вартість приймається виходячи з мінімальних
цін, встановлених Укравтодором, що склалися
в регіоні на дату складання розрахунку
21
Поточні ціни на матеріали для дорожніх робіт
2. Складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни)
ДерждорНДІ
замовник
Протокол узгодження ціни
матеріальних ресурсів
підрядник
По матеріальним ресурсам, які відповідно до
законодавства підлягають реєстрації
По матеріальним ресурсам, що не підлягають
реєстрації
Вартість приймається за найменшою ціною, що
не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в
Мінекономіки України
Вартість приймається виходячи з мінімальних
цін, що склалися в регіоні на момент складання
розрахунку, встановлених Укравтодором,
! Аналіз цін слід проводити з урахуванням транспортної складової
!!У разі відсутності зареєстрованих цін на відповідні матеріали,
вартість
приймається за найменшою ціною узгодженою замовником
22
Поточні ціни на матеріали для дорожніх робіт
ДерждорНДІ
3. Проведення взаєморозрахунків
При
проведенні
взаєморозрахунків
за
обсяги
виконаних
робіт
вартість
матеріальних ресурсів визначається за цінами, передбаченими у договірній ціні.
Уточнення вартості матеріальних ресурсів здійснюється в порядку, передбаченому
умовами договору.
23
 Реєстр цін на нафтопродукти
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.12 .2008 № 1138)
Дизельне паливо
ДерждорНДІ
Назва підприємства
ТОВ «АНЧАР ГРУП»
(код ЄДРПОУ 35678548)
ТОВ «АТАН- КРИМ»
(код ЄДРПОУ 32085677)
ТОВ «НАДЕЖДА»
(код ЄДРПОУ 22519085)
ТОВ «АНЧАР ГРУП»
(код ЄДРПОУ 35678548
ЗАТ «Херсонський НПЗ»
(код ЄДРПОУ 34785383)
ТОВ «Київ-Петрол»
(код ЄДРПОУ 30676420)
ТОВ «Петроліум Трейд-К»
(код ЄДРПОУ 35614840)
Підприємство «Надійність»
Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Взаємодопомога»
(код ЄДРПОУ 31810268)
ТОВ ВТФ “Авіас”
(код ЄДРПОУ 32560942)
Підприємство «Надійність»
Всеукраїнської громадської організації
інвалідів “Взаємодопомога»
(код ЄДРПОУ 31810268)
ТОВ “Барви 2007”
(код ЄДРПОУ 31810268)
Код продукції
підприємства за
номенклатурою продукції
промисловості (НПП)
23.20.15.500
23.20.15.500
23.20.15.500
23.20.15.500
23.20.15.500
Найменування
продукції
Паливо дизельне
Л-0,2-40
Паливо дизельне
Л-0,20-62
Паливо дизельне
Паливо дизельне
Л-0,2-40
Паливо дизельне
Одиниця
виміру
тонна
літр
тонна
тонна
тонна
Ціна
Наказ
про
реєстрацію
5976 грн.88 коп.
(без ПДВ)
50 грн.50 коп.
(без ПДВ)
5083 грн.33 коп.
(без ПДВ)
5272 грн.38 коп.
(без ПДВ)
6780 грн.00 коп.
(без ПДВ)
5 грн.32 коп. (без
ПДВ)
5 грн.17 коп.
(без ПДВ)
№ 338
від 15.04.2009
№ 476
від 22.05.2009
№ 639
від 01.07.2009
№ 873
від 12.08.2009
№ 962
від 04.09.2009
№ 1053
від 23.09.2009
№ 1054
від 23.09.2009
Паливо дизельне
Л-0,05-62
Паливо дизельне
Л-0,05-62
літр
23.20.15.500
Паливо дизельне
3-0,2-(-25)
тонна
5875 грн. 00 коп.
(без ПДВ)
№ 168
від 22.02.2010
23.20.15.500
Паливо дизельне
Л-0,05-62
літр
6 грн.05 коп.
(без ПДВ)
№ 373
від 31.03.2010
23.20.15.500
Паливо дизельне
Л-0,2-62
тонна
6250 грн. 00 коп.
(без ПДВ)
№ 464
від 22.02.2010
23.20.11
Паливо дизельне
Л-0,2-62
тонна
6023 грн. 23 коп.
(без ПДВ)
№ 464
від 22.02.2010
23.20.15.500
23.20.15.500
літр
24
ДерждорНДІ
Розмір коштів на титульні тимчасові будівлі і
споруди на стадії взаєморозрахунків визначається
при виконанні робіт з
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг
калькуляційним
методом
за усередненим
відсотковим
показником
при виконанні робіт з
будівництва, реконструкції,
капітального та поточного
ремонтів
на підставі
виконавчого кошторису
Порядок визначення загальновиробничих
ДерждорНДІ
та адміністративних витрат
Будівництво, реконструкція
капітальний та поточний ремонти
АДМІНІСТРАТИВНІ
визначаються підрядником на підставі
обґрунтованої їх величини і структури, яка
склалася у цій організації за попередній
звітний період (рік), та завантаженості
дорожньої організації
Уточнення показників адміністративних
витрат
на
стадії
взаєморозрахунків
проводиться в межах усереднених показників
таблиці додатку 3 ВБН Д.1.1-218-1-2001
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ
ВИТРАТИ
визначаються на підставі усередних
показників, наведених в ВБН Д.1.1-218-1-2001
Експлуатаційне утримання
АДМІНІСТРАТИВНІ ТА
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ
на
всіх
стадіях
взаєморозрахунків
визначаються на підставі усереднених
показників
наведених
в
Додатку
2
ВБН В.3.2-218-180-2003
УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
ДерждорНДІ
ПРИ СКЛАДАННІ КОШТОРИСІВ
вартість машино-години визначається у межах рекомендованих
Укравтодором Усереднених показників вартості експлуатації
машин та механізмів
ПРИ СКЛАДАННІ ДОГОВІРНОЇ
ЦІНИ ТА ВЗАЄМОРОЗРАХУНКАХ
вартість машино-години уточнюється і у разі перевищенні
рекомендованої вартості ця сума компенсується за рахунок
коштів на ризик та інфляцію
Заміна матеріальних ресурсів
(при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті)
ДерждорНДІ
Не змінюється технологія виконання
робіт та решта норм
Обґрунтування змінених складових норм
відповідно до Методичних рекомендацій
Мінрегіонбуду
Визначення витрат матеріальних
ресурсів розрахунково-аналітичним або
виробничим методами
Визначення витрат матеріальних ресурсів
розрахунково-аналітичним або виробничим
методами
Експертиза ІРЕКН
!
28
Заміна матеріальних ресурсів
(при поточному ремонті та експлуатаційному утриманні)
ДерждорНДІ
не змінюється технологія виконання
робіт та решта показників норм
29
ДерждорНДІ
Визначення вартості капітального та
поточного ремонту мостів
загальновиробничі
адміністративні
витрати
Титул “міст”
кошторисний
прибуток
Титул “автомобільна
дорога”
визначаються відповідно до
визначаються відповідно до
ДБН Д.1.1-1-2000
ВБН Д.1.1-218-1-2001
До проекту Тематичного плану НДДКР Укравтодору на 2010 рік
включена робота, що пов’язана з розробкою СОУ “Правила
визначення вартості капітального та поточного ремонту мостів”.
30
ДерждорНДІ
Відповідно до Тематичного плану науководослідних та дослідно-конструкторських робіт
Укравтодору
ДерждорНДІ
підготовлені
проекти:
на заміну ВБН Д.1.1-218-1-2001 на заміну ВБН В.3.2-218-180-2003
ВБН Д.1.1-218-1-20ХХ «Порядок
визначення
вартості
будівництва,
реконструкції,
капітального
та
поточного
ремонтів автомобільних доріг
загального
користування
(державного
та
місцевого
значення)»
ВБН
В.3.2-218-180:20ХХ
«Правила визначення вартості
робіт
з
експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування, мостів
та шляхопроводів»
Визначення вартості матеріальних ресурсів
ДерждорНДІ
Вартість матеріалів, що виготовляються
На стаціонарних заводах
Визначається
за
затвердженою
організацією
та
службою Замовника
калькуляцією,
підрядною
погодженою
На пересувних заводах
Визначається
за
ресурсними
елементними
нормами,
на
їх
приготування (ДСТУ, ДБН, ВБН,
СОУ)
32
ДерждорНДІ
Визначення лімітів коштів на
тимчасові будівлі і споруди
Усереднені показники для визначення ліміту коштів на
тимчасові будівлі і споруди при використанні асфальтобетону,
який готується на власних тимчасових пересувних заводах та
стаціонарних заводах.
- при використанні асфальтобетону та цементобетону, які готуються
на власних тимчасових пересувних заводах, інших матеріалів, які
готуються на власних підсобних господарствах і при виконанні інших
видів дорожніх робіт – 4,9;
- при використанні готових сумішей і чорних в’яжучих матеріалів,
придбаних від заводів інших відомств та асфальтобетону і
цементобетону, виготовлених на власних стаціонарних заводах –
3,9.
33
ДерждорНДІ
Усереднені показники кошторисного прибутку
Вид робіт
Одиниця виміру
ВБН Д.1.1-218-1-2001
СОУ 45.2-00018112-…:2009
(зі зміною № 5)
Будівництво, реконструкція,
капітальний ремонт
грн./люд.-год
4,00
7,76
Поточний ремонт
грн./люд.-год
2,13
4,00
або 7,76
На сьогоднішній день в ВБН
Вид робіт
Одиниця виміру
Інвесторська кошторисна
Договірна ціна
Взаєморозрахунки
4.00
4,00
документація
Поточний ремонт
грн./люд.-год
2,13
34
Норми часу простою транспортних засобів (Тнв) при механізованому
навантаженні навалочного вантажу і вивантаженні його самоскидом або
самовивантажувальним тракторним візком (1 т вантажу)
ДерждорНДІ
1
Для розчину,
цементобетон
ної суміші,
цементу, тощо
Для чорного
щебеню,
асфальтобетон
ної суміші
тощо
Для сипучих
Спосіб
навантаження
до 5 т
3
до 7 т
4
до 10 т
5
до 12 т
6
до 15 т
7
до 30 т
8
30
1,66
1,63
1,58
1,55
1,50
1,43
60
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75
0,71
120
0,42
0,41
0,40
0,39
0,38
0,36
240
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
50
1,70
1,67
1,62
1,59
1,54
1,47
80
1,06
1,04
1,01
0,99
0,96
0,91
100
0,85
0,83
0,81
0,79
0,77
0,73
110
0,77
0,76
0,73
0,72
0,70
0,66
160
0,54
0,53
0,51
0,50
0,49
0,46
200
0,43
0,42
0,41
0,40
0,39
0,37
1
1,16
1,10
1,10
––
––
––
1,25
0,82
0,78
0,72
0,69
0,64
––
1,6
0,57
0,54
0,50
0,48
0,44
0,40
2,6
––
––
0,44
0,42
0,39
0,35
3,0
––
––
0,39
0,37
0,34
0,31
2
змішувач
екскаваторний
змішувач продуктивністю,
продуктивністю,
ківш місткістю, м3, дот/год, до
м3/год, до
Найменування
вантажу
Норма часу простою при навантаженні на 1 т вантажу в хвилинах для автомобілів-самоскидів та
тракторів з візками вантажопідйомністю, т
КамАЗ-5511,
ГаЗ-53;
ЗиЛ-130;
КрАЗ-256Б;
КрАЗ-6510,
МЗКТ-65158,
МАЗ-5551;
Т-40М
ЮМЗ-6А
К-700А
КамАЗ-5320
Volvo FM12
Т-150К
35
Примітка. Норма часу простою розповсюджується також на автомобілі-тягачі з напівпричепами-самоскидами.
Розрахунок нульового пробігу
ДерждорНДІ
(Р1  Р 2 ) - 2  L ТР
L0 
2 n
Lо – відстань нульового пробігу (км);
Р1=(L2+L1) - перший рейс від місця стоянки (дислокації) до місця
навантаження і розвантаження;
Р2 =(L1+L2) – останній рейс від місця розвантаження до місця стоянки
(дислокації);
LТР - відстань транспортування матеріалу;
n - кількість рейсів.
36
ДерждорНДІ
Дякую за увагу!
Наші координати:
ДерждорНДІ
03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57
03150, м. Київ, вул. Горького, 51
моб.тел (098) 435-84-28
WEB: www.dorteh.com.ua
E-mail: [email protected]
37