Åbn dette avlerbrev

AVLERBREV – 3. september 2015
Generel vintersæd BCD nr. 8 (CK)
Ukrudtsbekæmpelse vintersæd 2015
I nogle marker kan ukrudtssprøjtningen med fordel påbegyndes lige efter såning med DFF.
Men generelt sprøjtes når sprøjtesporene er synlige.
Brug sen såning eller vårsæd aktivt i kampen mod græs.
Pas fortsat på vinddrift og fordampning af Boxer
Såning inden 10/9
Såning 10-20/9
Såning efter 20/9
sprøjt efter 10 dage
sprøjt efter 12-14 dage
sprøjt efter 14-18 dage
Græs, græs
og atter græs
To milde vintre i træk og en meget tidlig vintersædssåning gav usandsynligt
meget græsukrudt i denne sæson. Mange steder er kemi ikke længere nok til
at styre græsset i vintersæden – her skal andre tiltag til:
Brug A) sen såning eller B) vårsæd aktivt i kampen mod græs.
A) Fx forventer vi kun 25% af græsmængden ved såning 25/9 frem for 5/9 !
B) Igen i år er der høstet imponerende udbytter i vårbyg – samtidig med at
græsukrudtet generes mest muligt – så den korte version: Vi skal have
mere vårsæd !
Væselhale
Væselhale har bredt sig rigtig meget, især i 2015. Vi ser Væselhale alle
steder, men hvor der pløjes godt, er Væselhale pt. kun et sporadisk problem.
Hvor der ikke pløjes (også bare et enkelt år fx til hvede efter raps) ser vi stort
set alle steder Væselhale, heldigvis ikke lige kraftigt alle steder – men tydeligt
et stigende problem.
Hvor der ikke pløjes, men behandles med Roundup før harvning, skal man, for
at sikre så god effekt som muligt, op i dosis (gerne 2,5-3 l/ha Roundup 360)
Den kemiske bekæmpelse af Væselhale i vintersæden er ikke for god.
Løsning J, der også håndterer Gold hejre, virker især, hvor man er tidligt ude i
foråret. Løsning K er meget dyr og bedre men kan desværre også svigte. Den
bedste løsning på Væselhale er et sundt sædskifte, og hvor muligt en god
pløjning.
Resistent ukrudt
Hvert år sine nye lokaliteter med resistent ukrudt. I år har vi set mange nye
steder med minimiddel resistent fuglegræs, og vi ser også en begyndende
resistens hos Agerrævehale. For at undgå dette, og resistens i al almindelighed, er det et krav, at der behandles på så småt ukrudt som muligt. Dvs. at
vintersæd uden efterårsbehandling er bandlyst, så hellere behandling på sort
jord lige efter såning end ingen behandling.
For Agerrævehale er der i forsøg vist, at DFF i høj dosis, og Lexus brugt
tidligere end normalt, kan udskyde resistens – udnyt det.
Ital. Rajgræs bliver meget hurtigt resistent. Har du Ital. Rajgræs og normalt
meget vintersæd – så er det nu, du skal ændre sædskifte
Skemaet
Vi har indenfor de sidste 14 dage set, at man hos enkelte leverandører fortsat
kan købe Stomp til gammel pris. Er det muligt at købe Stomp til omkring 100
kr pr liter (mod 250-300 kr), eller har du et lager hjemme, er vores foretrukne
løsning fortsat kombinationen af de fire ”gamle”.
Hvor billig Stomp ikke er til rådighed, vælges løsninger i den blå kolonne. I
visse situationer vil denne kolonne være billigere end løsninger med Stomp
(grøn kolonne) – men det er desværre ikke et udtryk for, at nu kan vi gøre det
billigere – men blot et udtryk for, at dette er bedste bud – så tager vi den
effekt, vi kan få.
Føllevej 5 – 8410 Rønde – Tlf. 8791 2000 – www.landboforening.dk
Side 1 4Side
1 af 4
Vandmængde
Der, hvor man skal være sikker på god græseffekt, øges vandmængden, så
der køres med 150-200 l/ha i stedet for de traditionelle 125-140 l/ha
Færre
svidninger
Der, hvor man ønsker at mindske risikoen for bladsvidninger, har vi gode
erfaringer med at dele vores normale 3-4 komponent blanding i to
behandlinger.
Især løsninger med over 75 ml DFF kan med fordel deles og især i vinterbyg
og/eller i varmt vejr. Løsninger med over 100 ml DFF skal deles.
Deling kan gøres på flere måder:
I)
Brug DFF på sort (gerne fugtig) jord lige efter såning og Boxer+Stomp
+ Briotril på 1 bladsstadiet.
II)
Brug DFF på 1 bladsstadiet og dagen efter Boxer+Stomp+Briotril
III)
Brug Stomp+Boxer på 1 bladsstadiet og DFF+Briotril+mangan 8 dage
senere (kun hvor DFF primært bruges mod bredbladet ukrudt)
Sprøjtning
ved såning
For ikke at komme for sent, kan det være fristende at sprøjte lige efter
såning, fx på meget stiv jord. Der vil typisk opnås lidt lavere effekt end ved
normal behandlingstid – men somme tider når man efterfølgende slet ikke at
behandle. Vil man behandle lige efter såning og ikke forventer at kunne
behandle igen, så udsprøjt Boxer +Stomp + DFF straks efter såning. Kan der
køres efter 14 dage, så brug Briotril + Mangan der.
Sen behandling
Hvor man kommer ”for sent” ud med bekæmpelsen, dvs. 2-3-4 uger efter
såning, kan man i hvede med fordel skifte Boxer ud med Adimax i samme
dosis. I anden vintersæd kører man videre med den løsning, man oprindelig
havde planlagt og får så blot en ringere effekt. Til foråret er det så endnu
vigtigere, at der samles op med en tilpasset løsning.
Frøudlæg
af rødsvingel
Til bekæmpelse af ukrudt i frøudlæg af stivbladet- og rødsvingel i vintersæd
bruges 50 ml/ha DFF + 0,3 l/ha Briotril (Oxitril har en max på 0,2 l/ha)
Er der græsukrudt på arealet kan løsningen:
50 ml/ha DFF + 0,3 l/ha Briotril + 0,5 l/ha Stomp P + 0,25 l/ha Boxer være
aktuel. Det er vores erfaring, at løsningen kan ”bide” i udlægget, men det kan
jo nemt være en slags valg mellem ”pest og kolera”. Bemærk, at der fra
firmaside ingen garanti er for udlægget.
Boxer problemer Om det var held eller dygtighed må vel stå hen i det uvisse – men ingen Boxer
på æbler konstateret i 2014 – det skal vi gentage i 2015 med disse tre simple
tiltag:
.
A) kun udkørsel af Boxerholdige løsninger med dyser med kraftig
afdriftsreduktion = kompakte injektionsdyser som fx Hardi’s Minidrift (fx MD
025) eller Tejet’s AIXR dyser (fx AIXR-025).
B) ingen udkørsel af Boxerholdige løsninger i ”alt for godt vejr”. Er det højt, flot
og varmt vejr på den planlagte sprøjtedag - så udsæt behandling til efter kl 18.
C) Sprøjt kun i vindretning væk fra følsomme naboafgrøder.
Planteavl
Side 2 af 4
Ukrudtsbekæmpelse efteråret 2015
10 – 14 (18) dage efter såning
Dosis i
l/ml pr ha
A)
”Alm bestand”
Lager af Stomp /
kan købe billig Stomp
Billig Stomp ikke til
rådighed
Mindsk svidningsrisikoen ved at dele
behandlingen
DFF + Stomp P*
+Boxer + Briotril**
DFF + Stomp P*
+Boxer + Briotril**
Løsninger over 75 ml DFF
kan med fordel
deles.Løsninger over 100
ml DFF skal deles.
50 ml + 0,5
+1,0 + 0,2
100 ml + 0,0
+1,0 + 0,2
Kan deles
290kr/ha
B) ”alm bestand”
+ Valmuer
270kr/ha
50 ml + 0,5
+1,0 + 0,2
50 ml + 0,5
+1,0 + 0,2
290kr/ha
C) ”alm bestand”
+ Storke/
Hejrenæb
75 ml + 0,5
+1,0 + 0,3
100 ml + 0,0
+1,0 + 0,3
320kr/ha
D) ”alm bestand”
+ Kornblomst
/mange StorkeHejrenæb
/ Store raps
(upløjet efter raps)
E) ”alm bestand”
+ mange enårig
Rapgræs/vindaks
Kan deles
285kr/ha
1.beh.
1.beh.
75 ml + 0,5
+1,0 + 0
100 ml + 0,0
+1,0 + 0
2.beh.
opfølg med 5 gr Lexus + 0,3 l
Briotril 2 uger efter
360kr/ha
2.beh.
opfølg med 5 gr Lexus + 0,3 l
Briotril 2 uger efter
330kr/ha
50 ml + 0,5
+1,0 + 0,2
100 ml + 0,0
+1,0 + 0,2
270kr/ha
50 ml + 0,5
+1,0 + 0,2
100 ml + 0,0
+1,0 + 0,2
Evt. 2. beh i hvede
opfølg med 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha
Olie 2 uger senere
450kr/ha
Evt. 2. beh i hvede
opfølg med 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha
Olie 2 uger senere
430kr/ha
G) ”alm bestand”
+ kraftig
forekomst af
Ital. Rajgræs
50 ml + 0,5
+2,0 + 0,2
100 ml + 0,0
+2,0 + 0,2
2.beh. i hvede
opfølg med 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha
Olie 2 uger senere
630kr/ha
2.beh. i hvede
opfølg med 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha
Olie 2 uger senere
610kr/ha
H) ”alm bestand”
+ Resistent
Ital. Rajgræs
50 ml + 0,5
+0,0 + 0,2
100 ml + 0,0
+0,0 + 0,2
I stedet for Boxer bruges 2,0 l
Adimax
I stedet for Boxer bruges 2,0 l
Adimax
2.beh. i hvede:
opfølg med 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha
Olie 2 uger senere
750kr/ha
2.beh. i hvede:
opfølg med 0,2 l/ha Topik + 0,5 l/ha
Olie 2 uger senere
730kr/ha
Kun i hvede
Skal deles i mindst 2
beh
Kan deles.
290kr/ha
F) ”alm bestand”
+ alm. Rajgræs
eller ”lidt”
Ital. Rajgræs
Kan deles
370kr/ha
Tidligt forår :
Vælg Cossack som
opfølgning (ikke vinterbyg)
Skal deles i mindst 2
beh hvis der bruges
Topik (kun hvede)
I vinterbyg bruges 2,0
Boxer da Topik og
forårsmidler ikke kan
bruges her.
Skal deles i mindst 2
beh
Skal deles i mindst 2
beh
VEND
Føllevej 5 – 8410 Rønde – Tlf. 8791 2000 – www.landboforening.dk
10 – 14 (18) dage efter såning
Dosis i
l/ml pr ha
I) ”alm bestand”
+ AgerræveHale
J) ”alm bestand”
+ ”lidt” Væselhale
Lager af Stomp /
kan købe billig Stomp
Billig Stomp ikke til
rådighed
Mindsk svidningsrisikoen ved at dele
behandlingen
DFF + Stomp P*
+Boxer + Briotril**
DFF + Stomp P*
+Boxer + Briotril**
Løsninger over 75 ml DFF
kan med fordel
deles.Løsninger over 100
ml DFF skal deles.
1.beh. på sort jord
1.beh. på sort jord
150 ml DFF
150 ml DFF
2.beh. til ”alm” tid
2.beh. til ”alm” tid
0 ml + 0,0
+2,0 + 0,2
0 ml + 0,0
+2,0 + 0,2
3.beh.
opfølg med 10 gr Lexus 10-14
dage senere
560kr/ha
3.beh.
opfølg med 10 gr Lexus 10-14
dage senere
560kr/ha
50 ml + 0,5
+1,5 + 0,2
100 ml + 0,0
+2,0 + 0,2
2. og 3. beh.
Forår opfølgning med ½ dosis
Monitor og ½ dosis Broadway
2. og 3. beh.
Forår opfølgning med ½ dosis
Monitor og ½ dosis Broadway
(inkl forår) 675kr/ha
Skal deles i 3 beh
(inkl forår) 750kr/ha
K) ”alm bestand”
+ kraftig bestand
af Væselhale –
1.beh.
1.beh.
50 ml + 0,5
+2,0 + 0,2
100 ml + 0,0
+2,5 + 0,2
(pt kun set hvor
pløjefrit dyrket)
2.beh. opfølg med Atlantis OD
2 uger senere :
Hvede+Triticale : 0,7 l/ha
Triticale
: 0,45 l/ha
Vinterbyg
: 0,0
2.beh. opfølg med Atlantis OD
2 uger senere :
Hvede+Triticale : 0,7 l/ha
Triticale
: 0,45 l/ha
Vinterbyg
: 0,0
hvede
hvede
710kr/ha
Efterår: kan deles
Forår: skal deles
Skal deles 2 eller 3
775kr/ha
*) I stedet for Stomp P kan der i jordeffekt omregnes efter følgende:
0,5 Stomp P = 0,4 kg Activus = 0,35 l Stomp CS
**) Oxitril, Biotril og Duotril er i praksis det samme men Oxitril har et max på 0,2 l/ha hvor øvrige har 0,5 l/ha.
Der er pr 28/8-15 salgsforbud for disse midler – men vi forventer at alle har midler hjemme.
Svidning:
Løsninger over 75 ml DFF kan med fordel deles især i vinterbyg og/eller i varmt vejr. Løsninger over 100 ml DFF
skal deles. Deling kan gøres på flere måder:
1) Brug DFF på sort jord lige efter såning og Boxer+Stomp+ Briotril på 1 bladsstadiet.
2) Brug DFF på 1 bladsstadiet og dagen efter Boxer+Stomp+Briotril
3) Brug Stomp+Boxer på 1 bladsstadiet og DFF+Briotril+mangan 8 dage senere (kun hvor DFF primært bruges
mod bredbladet ukrudt)
Vandmængder:
Hvor vi skal være sikker på god græseffekt så øg vandmængden så der køres med 150-200 l/ha i stedet for de
traditionelle 125-140 l/ha
Flight Xtra:
0,5 l FlightXtra kan erstatte 0,5 l Stomp P og 15 ml DFF
Boxer og fordampning:
Hold fast i sidste års fokus på at bruge kompakt injektionsdyser og undgå at sprøjte i varmt vejr
PAS PÅ BOXER – ”ikke flere æble historier”
PLANTEAVL
Side 4 af 4