Investeringsprojekter Revisors arbejder/erklæringer

Investeringsprojekter
Revisors arbejder/erklæringer,
skatteforhold og selskabsformer
Statsautoriseret revisor Lars Ørum Nielsen
22. oktober 2015
Revisors arbejde og erklæringer
Revisors erklæring er
rettet mod potentielle
investorer i projektet
Dokumentationskrav
Juridisk due diligence
Skatteforhold er altid
et fokusområde
Kendskab til
udenlandske forhold og
samarbejdspartnere
Dokumentationen og
forudsætningerne
kontrolleres til
budgetterne
Vi kontrollerer, at budgetmodellen
regner korrekt på basis af de
indlagte forudsætninger, og at der er
indre sammenhæng i budgetterne
© 2015 Deloitte
Vi anvender en omfattende tjekliste,
så vi sikrer en gennemgang af alle
væsentlige materialer og
budgetforudsætninger
2
Hvad er vigtigt, og hvad kontrollerer revisor?
Væsentlige budgetforudsætninger
© 2015 Deloitte
Drift
• Grundlaget for indtægterne (sol-/vindstudier,
lejeindtægter - evt. historiske data)
• Omkostningsbudget (aftalebestemte udgifter og
øvrige kendte udgiftsarter)
• Skattebudget (dansk og udenlandsk skat,
herunder lempelsesregler/-begrænsninger)
Aktiver
• Købesum for aktivet inkl. handelsomkostninger afskrivningsperiode/scrapværdier, nyt eller brugt
anlæg
• Likviditetskrav i budgetperioden
3
Hvad er vigtigt, og hvad kontrollerer revisor?
Væsentlige budgetforudsætninger
Gæld
• Finansieringstilsagn vedrørende projektet
(rente- og afviklingsvilkår)
• Øvrig driftsbetinget gæld
• Kapitalindskud
Egenkapital
• Hæftelsesforhold
• Udlodninger
© 2015 Deloitte
4
Hvad er vigtigt, og hvad kontrollerer revisor?
Investeringsredegørelsen
© 2015 Deloitte
• Dækkende projektbeskrivelse
• Omtale af alle væsentlige risikofaktorer og
følsomhedsberegninger
• Beskrivelse af budgetforudsætningerne
• Omtale af de væsentligste skatteforhold
og -forudsætninger
• Redegørelse for udbyders honorar og evt.
andre aftaler med selskabet
• Udbydererklæring
• Advokat- og revisorerklæring
• Vedtægter for selskabet
• Tegningsoplysninger og -betingelser
5
Garanti i 20 år?
Kan udbyder,
advokat eller
revisor garantere,
at de realiserede
tal kommer til at
stemme med
budgetterne?
© 2015 Deloitte
NEJ
Men sikkerheden
for, at budgettet
er realistisk og
ikke indeholder
fejl, er meget
større, når
udbyder laver et
grundigt
”hjemmearbejde”,
og der laves
advokaterklæring/
-due diligence
samt
revisorerklæring!
6
Kommanditselskaber (K/S) & Partnerselskaber (P/S)
Overblik
K/S
• Meget begrænset
lovregulering
• Aftalebestemt regulering, jf.
vedtægterne, ejeraftaler
Produkter, der
skal / bør
udarbejdes til
ejerne
© 2015 Deloitte
P/S
• Selvstændig juridisk
selskabsenhed
• Skattemæssig behandling
(ejerne er skattepligtige,
fradragskontoreglerne
gælder mv.)
• Årsregnskabslov (i praksis)
• Begrænset hæftelse for
ejerne, men krav om mindst
én fuldt hæftende
komplementar (ofte et ApS)
• Detaljeret regulering i
selskabsloven (bl.a. indskud
og udtræk af kapital,
generalforsamling, ledelse
mv.)
• Udlån til ejerne er forbudt
• Årsregnskab - typisk iht. årsregnskabslovens bestemmelser for små og
mellemstore virksomheder (skal offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen)
• Detaljerede specifikationer samt budgetopfølgning
• Bilag til selvangivelsen med fornødne skattemæssige specifikationer og
opgørelser
7
Beskatning
Virksomhedsordningen
Selvangivelseskrav øges
Udenlandske projekter

Udenlandske selvangivelsesforhold
Lønmodtager i dag

Selvstændig
erhvervsdrivende
fremover
Som helt overvejende hovedregel er
anvendelse af virksomhedsordningen
mest fordelagtig
© 2015 Deloitte
Brug en rådgiver,
da skattereglerne
er komplekse
8
Virksomhedsordningen
Underskud
Eksempel
Lønindkomst
Virksomhedsskatteloven
Personskatteloven
750.000
750.000
75.000
75.000
Afskrivninger
÷125.000
÷125.000
Renteudgifter
÷30.000
0
Personlig indkomst
670.000
700.000
Renteudgifter
0
÷30.000
Kapitalindkomst
0
÷30.000
Skattepligtig indkomst
670.000
670.000
Beregnet skat (gennemsnitskommune 2015)
288.245
293.960
Resultat før renter og afskrivninger
Besparelse
© 2015 Deloitte
5.715
9
Virksomhedsordningen
Overskud
Eksempel
Lønindkomst
Virksomhedsskatteloven
Personskatteloven
750.000
750.000
75.000
75.000
Afskrivninger
0
0
Renteudgifter
0
0
Opsparing
÷75.000
0
Personlig indkomst
750.000
825.000
Renteudgifter
0
0
Kapitalindkomst
0
0
Skattepligtig indkomst
750.000
825.000
Beregnet skat (gennemsnitskommune 2015)
348.006
372.722
Resultat før renter og afskrivninger
Likviditetsbesparelse
24.716
Opsparet overskud (23,5% acontoskat)
75.000
0
Udskudt skat, maks. ca. 56%
24.375
0
© 2015 Deloitte
10
Kontaktperson
Lars Ørum Nielsen
Statsautoriseret revisor og partner
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4, 6000 Kolding
Telefon 75 53 00 00
Mobil 21 40 33 92
[email protected]
© 2015 Deloitte
11
Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale
netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores
kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca. 200.000 medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste
standard.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert
medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte
Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
T:AFD2100/LØN/360 Wealth - Seminar 22 10 2015 - Investeringsprojekter.pptx