Kamp må der til... - Københavns Højskoleforening

Kamp må der til...
Sommerhøjskole i Vanløse
12.-14. juni 2015
i Højskoleforeningens Have
Damstien 25, Vanløse
Et samarbejde mellem Grøndalskirken,
Hyltebjerg Kirke, Vanløse Kirke
og Københavns Højskoleforening
Fredag den 12. juni
Kl. 16.00 Dørene til sommerhøjskolen åbnes i Højskoleforeningens Have
Kl. 16.30 ”Kamp må der til… Identitet!” v. forfatter Iben Mondrup
Godhavn er en lille by på Diskoøen ved Grønlands
vestkyst. Her bor en dansk tilflytterfamilie med tre
børn, som på hver deres måde forsøger at finde sig til
rette i det lille fangersamfund. Foruden at være en
fortælling om livet i Arktis handler Godhavn om en
særlig periode i den dansk-grønlandske historie, hvor
mange danske familier rejste ud for at leve på en ny
måde i radikalt anderledes omgivelser.
Kl. 18.00 Aftensmad
Kl. 19.00 Sangtime ved Ulla Toft
Vi synger fra højskolesangbogen og der knyttes kommentarer til sangene undervejs.
Lørdag den 13. juni
Kl. 9.00 Morgensang ved Birthe Schiøler
Kl. 9.30 ”Kamp må der til… Folkeskolen!” ved professor Ning de
Coninck-Smith
Foredraget vil handle om ”Da skolen blev sin egen og
alles”. Det skete først i nyere tid, men der vil blive
trukket tråde bagud i tiden. Ning de Coninck-Smith er
medudgiver af det store bogværk i 5 bind om dansk
skolehistorie. I dette kæmpeværk bliver der givet en
samlet fremstilling af hverdag, vilkår og visioner gennem 500 års skolehistorie.
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 ”Kamp må der til… Kvinderne!” v. journalist Birte Weiss
Det er hundrede år siden, at kvinderne fik valgret. Ti
år efter fik Danmark verdens første folkevalgte kvindelige minister, undervisningsminister Nina Bang –
men derefter er ligestillingskampen blevet vundet i
ganske små bidder. Birte Weiss har som journalist,
folketingsmedlem og minister været med, siden det i
1960’erne begyndte at gå stærkt. Hør hvordan det er
gået til foran og bag kulisserne.
Kl. 15.00 Kaffe
Kl. 16.00 ”Kamp må der til… Haugen, Händel og Bach!”
Sommerkoncert med billeder i Vanløse Kirke
Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen vil spille deres
version af Händels Messias og Bachs Matthæuspassion. Mens musikken
spiller, vises en samling af kunstmaler Arne Haugen Sørensens billeder
på storskærm. Korsatser og solistpartier spilles af trompeten med ledsagelse af kirkens orgel. Hermed får publikum en helt ny oplevelse af de
populære værker – både for øjne og ører.
Søndag den 14. juni
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Hyltebjerg Kirke ved Finn Vejlgaard
Kl. 12.00 Brunch
Kl. 13.00 ”Kamp må der til… Døden/afslutningen” ved lektor,
ph.d. og formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler
Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan
hjælper vi bedst?
Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er en af de mest
komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en
skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere.
Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller
den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv
dødshjælp.
Kl. 14.30 Kaffe og afslutning
Praktiske oplysninger
Hvad koster det at deltage?
Deltagerpris kr. 500,-. Prisen inkluderer måltider og kaffe/kage.
Øl, vand og vin kan købes.
Hvordan melder man sig til?
Tilmelding sker ved betaling.
Hvordan betaler man?
Ved bankoverførsel til Højskoleforeningens konto. Skriv navn og
oplysninger ved at trykke på feltet ”Meddelelse til modtager”.
 Reg. 4180 konto 3001458
eller kontant betaling hos:





sognepræst Ulla Toft, Grøndalskirken
sognepræst Birthe Schiøler, Vanløse Kirke
provst Finn Vejlgaard, Hyltebjerg Kirke
Københavns Højskoleforening
Se også www.koehoe.dk
T:
T:
T:
T:
Hvilke oplysninger har vi brug for?
Ved tilmelding oplyses:




Navn
Adresse
Postnummer
By
 Mailadresse
 Telefon/mobil
 Fødselsdag
Var Livet en Dans paa Roser,
mon Alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var Noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og Du?
Kamp maa der til, skal Livet gro,
ej Kamp blot for dagligt Brød,
men Kamp for Frihed i Liv og Tro
thi evig Stilstand er Død!
Hans Vilhelm Kaalund
3033
3871
3871
3258
0737
6882
6132
9323