hele programmet her!

MISSION nr. 13
GRATIS FRITIDSTIL BUD
Søndag den 8. maj klokken 10 - 12
Bornholms Kunstmuseum
Den sort
e
gryde
Grotte edd
er
ko
p
L av et s pind
Med afsæt i Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Bornholms Regionskommune
er KEND DIN Ø et fritidstilbud til bornholmske børn i alderen 7-12 år.
KEND DIN Ø
Et fritidskulturtilbud til børn og unge mellem 7 og 12 år
Programmet er tilrettelagt, så naturen,
kulturen og kunsten bringes i spil på
tværs af øens kulturinstitutioner og vores
fantastiske ø.
Er h el ligdom s k l i pperne h ellige ?
KEND DIN Ø er udviklet af NaturBornholm, Bornholms Museum og Bornholms
Kunstmuseum.
MISSION nr. 14
Søndag den 12. juni klokken 10 - 12
Rønne Bibliotek
Vores ø
A f sl utning
på s æs onen
St or viden
Vor e s
eg en
ø
Det koster ikke noget at deltage, og du
må gerne tage familien med.
Kom og vær med – bliv Ø-AGENT!
•Medbring evt. selv madkurv og drikkelse, da det ikke altid er muligt at købe på stedet.
•Tænk på praktisk påklædning efter årstiden.
•Hold øje med facebook for særlige informationer.
Følg os på facebook
Søg på KEND DIN Ø
D u b l e v a ge n t !
Folder - m fisk + tekst.indd 1
Bliv ø-agent på Bornholm
31-08-2015 19:51:59
MISSION nr. 5
Søndag d. 13 september kl. 10 - 12
på Bornholms Middelaldercenter
ilsen
Med h iden
rt
fra fo
Fra runer
til s ms
Billed er n e
f or tæll e r
Genbru g
og
byg
ny t
L av
en hils e n
til f r em t id e n
Grønbechs Gaard
Skr ald eskulptu r
er kultur
Er d u en se j
skr ald e kanal je ?
Totem pæ l
F ø l og
fo rs tå
Folder - m fisk + tekst.indd 2
Sten
på st e n
på st e n
F orm e n
f ortæ l l e r
om t i de n
MISSION nr. 8
MISSION nr. 6
Søndag d. 11. oktober kl. 10 - 12
kreati
vt
genbru
g
eøens
p
p
i
l
k
sten
B je rg art
d e r g n ist re r
Sk riften på
væg gen
K a lk mal er iets
fo rtæll inger
MISSION nr. 7
Søndag d 8. november kl 10 - 12
NaturBornholm
Søndag d. 13 december kl. 10 - 12
Bornholms Museum
jule
st
bor ue på
nho
lm
Ly s i m ø rke
MISSION nr. 9
vinter
på
borgen
hv or e r
sol d at e rn e ?
F is k e t r y
Gå r de t
i fis k ?
Dagen
går
i fisk
k
h ip s
S il d o g c
MISSION nr. 11
Søndag den 13. marts klokken 10-12
Svanekegården
Svanek
egården
J u l e af t e n
er nær
Søndag d. 10. januar kl. 10-12
Hammershusudstillingen
K an m an b o
i ru in
Fa rv din
fis k
S k e h va d
de r v i l
L u c iad ag
Ly se siv og
ol ie l am pe r
MISSION nr. 10
Søndag d. 14 februar kl. 10 - 12
Gården, Melstedgaard
Ske
s k eer
sket
Ske skal
de r ti l
MISSION nr. 12
Søndag den 10. april klokken 10-12
Rønne Theater
Scenens
m a gi
Dukker
rleg
teate
Grin
og
gr æ d
V in t e rsy s le r
Riv ned
og By g o p
har b ørn e n e
sjo v på b org e n ?
Mad og
dr i k k e
F o r e s ti lli n ge r
de r å b n e r s a n s e r
31-08-2015 19:52:03