Fullmakt nycklar

Skriv ut
Fullmakt nycklar
Sid 1(1)
Till:
Mariehus AB
Box 119
542 22 Mariestad
Fullmaktslämnaren medger att fullmaktstagaren har rätt att kvittera ut
lägenhetsnycklar och övriga nycklar som hör till lägenhetsavtalet.
Observera! När nycklarna kvitteras ut ska fullmakten visas upp tillsammans med
hyresavtalet samt legitimation.
Fullmaktslämnare
Namn:
Personnr:
Telefonnr:
Mobil:
Produktnr: (står överst på kontraktet)
Adress och postadress:
Ort och datum:
Fullmaktlämnarens underskrift:
Fullmaktstagare
Namn:
Personnr:
Telefonnr:
Mobil:
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Eric Svensson på
0501-686 16 eller Lotta Linusson på 0501-686 15.
Du kan också maila till oss på [email protected]