Ny entré

Bensinstation
Ny entré till parken
och utkiksplats
Varuhus
Ny gång
till badet
Re
m
e
g
t
n
e
ä
v
s
n
e
g
Bad
Parkering till varuhus
Bad
Två flyttbara mål
för bollspel
Ny gång
längs backkrön
Öppning i stängsel
för att binda ihop
bad och park
Ny belysning
Trädäck med solstolar
Ny dränerad gräsmatta
för aktivitet
Ny
sittplats
Sandyta för beachvolleyboll
och beachhandboll
Gallring
av träddunge
Utegym
Ny belysning
Här väntar snart en ny park på dig
Uppfräschad gräsmatta
I dag går det nästan inte att vara på
den stora gräsmattan eftersom den
ofta är blöt. Vi kommer därför att
dränera marken och lägga ett nytt
lager jord för att gräsmattan ska
bli riktigt behagligt att vistas på.
Dess­utom placerar vi ut två flyttbara
mål för bollspel på gräsytan, som
vi också kommer att klippa regel­
bundet.
Beachvollyboll
och beachhandboll
Strax söder om Drottninghögs­badet
skapar vi en stor cirkel­formad sandyta.
Där anlägger vi två beachvollyboll-
Parken blir klar under våren 2016.
helsingborg.se/drottningh
och två beachhandbollsplaner. Runt
cirkeln bygger vi ett trädäck med fasta
solstolar. Platsen får särskild belysning
på natten.
leda från entrén – en längs parkens
västra sida uppe på krönet, och en
som leder ner till badet.
Utegym
Vi gallrar och glesar ur i träddungen
öster om parken. Det gör att träd- och
buskarterna trivs bättre, samtidigt
som det öppnar upp mellan parken
och bostäderna och ger en fin utsikt.
Söder om sandcirkeln blir det ett
utegym för alla som vill träna sin
kropp. Några av tränings­redskapen
har tagits fram i nära samarbete med
Drottninghögs vårdcentral.
Ny entré
I parkens norra del bygger vi en ny en­
tré till parken. Det blir en spännande
plats där du även får en fin utsikt över
parken. Två nya gångar kommer att
Gallring
Belysning
Vi byter ut och förbättrar belysningen i
stråket mellan övergången till Maxi och
cykeltunneln under Vasatorpsvägen.
Det blir också ny belysning hela vägen
fram till badet genom parken.