Tom Hoffgaard Larsen Adm.dir. Johnny Doksæter Divisjonssjef

Tom Hoffgaard Larsen
Adm.dir.
Tom Frode Hansen
Helge Runer
Viseadm.dir.
Økonomi direktør
Mari T. Lunden
HR sjef
Johnny Doksæter
Tore Haugen
Edgar Lunde
Tom H. Larsen
Divisjonssjef
Direktør
Divisjonssjef
Industri
Bygg/ anlegg
Skips/ offshore
Viseadm.dir.
Produksjon
Tom F. Hansen
Ole J Blomquist
Dir. Innkjøp/ Produkt
Logistikk direktør