strokovno srečanje izvajalcev iz zdravstvenovzgojnih centrov četrtek

STROKOVNO SREČANJE IZVAJALCEV IZ ZDRAVSTVENOVZGOJNIH CENTROV
ČETRTEK, 12. NOVEMBER 2015
HOTEL UNION, MIKLOŠIČEVA 1, 1000 LJUBLJANA
PRELIMINARNI PROGRAM SREČANJA
8.00–8.30 Registracija
8.30–8.50 Pozdravni nagovori
8.50–10.30
Delovanje zdravstvenovzgojnih centrov in izvajanje Programa svetovanje za zdravje v letu
2014 ter nadaljnja vizija razvoja zdravstvenovzgojnih centrov
Predstavitev novega koncepta centrov za krepitev zdravja in Programa za krepitev zdravja ter
izkušnje iz pilotnih okolij
Pogosta vprašanja in aktualne teme s področja izvajanja Programa svetovanje za zdravje
Razprava
10.30–10.50 Odmor
10.50–12.20
Povezovanje in sodelovanje med zdravstvenovzgojnimi centri in referenčnimi ambulantami
družinske medicine
Zakaj je potrebno poznati stopnjo zdravstvene pismenosti pacienta, ki vstopa v
zdravstvenovzgojni center?
Kako upoštevanje kulture vpliva na delo v zdravstvenovzgojnem centru? Kulturno
kompetentna zdravstvena vzgoja
V katere programe usmerjati udeležence po končanih delavnicah na področju telesne
dejavnosti?
12.20–13.05 Kosilo
13.05 – 17.00
Delavnice (vsak udeleženec se bo lahko udeležil vseh treh delavnic)
- Čuječnost
- Zdravstvena pismenost
- Izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks pri izvajanju zdravstvenovzgojnih
delavnic in individualnih svetovanj