טופס בקשת הצטרפות למאגר יועצים - עיריית כפר-סבא

‫בקשת הצטרפות למאגר יועצים – עיריית כפר סבא‬
‫‪.1‬‬
‫שם היועץ ‪ /‬חברה‪___________________ :‬‬
‫‪ .2‬מספר ת‪.‬ז‪ / .‬ח‪.‬פ‪___________________ : .‬‬
‫‪ .3‬כתובת‪___________________________ :‬‬
‫‪ .4‬מספר טלפון‪_______________________ :‬‬
‫‪ .5‬תחומי ההתמחות של היועץ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫________________________________________________‬
‫‪‬‬
‫________________________________________________‬
‫‪ .6‬פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי המועסק ע"י היועץ דרך קבע‬
‫יש לצרף קו"ח ומסמכים המעידים על השכלה פורמאלית‬
‫שם מלא‬
‫השכלה‬
‫תחום התמחות‬
‫‪ .7‬פירוט עבודות ייעוץ קודמות‬
‫שם הרשות ‪/‬‬
‫החברה‬
‫הפרוייקט ‪/‬‬
‫העבודה‬
‫מזמין הייעוץ ‪/‬‬
‫העבודה‬
‫חתימת המבקש‪_________________ :‬‬
‫________________________‬
‫טלפון‬
‫תאריך‪:‬‬
‫‪ .8‬לבקשה יש לצרף‪:‬‬
‫‪‬‬
‫צילום דף תעודת זהות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תעודת רישום תאגיד במידה ומדובר בתאגיד‬
‫‪‬‬
‫אישור רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף‪.‬‬
‫תאריך התחלה‬
‫תאריך סיום‬
‫‪‬‬
‫אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה‪ ,‬או‬
‫רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קורות חיים‬
‫‪‬‬
‫תעודות המעידות על השכלה פורמאלית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מכתבי המלצות‪.‬‬
‫‪ .9‬לידיעתך‪:‬‬
‫‪ ‬העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם יועצים שיכללו במאגר‪ .‬היכללות במאגר‬
‫היועצים של העירייה אינו מהווה התחייבות של העירייה לפנות למי מהיועצים‬
‫הנכללים במאגר‪ ,‬ואינה מהווה התחייבות או כוונה לבצע התקשרות כלשהי עם‬
‫היועץ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בקשה שלא תמולא כראוי ו‪/‬או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו‪/‬או‬
‫המסמכים המצורפים לא יהיו בתוקף‪ ,‬ו‪/‬או לא יהיו קריאים וברורים‪ ,‬לא תידון‬
‫כלל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התקשרות עם העירייה מותנית במילוי שאלון ל"איתור חשש למניעת ניגוד‬
‫עיניינים"‪.‬‬