לפרטים מלאים, פנה ליועץ ההשקעות בסניף

‫פיקדון שקלי נושא ריבית ל‪ 30-‬חודשים בתוספת מענק המותנה בעלייה ובתנודתיות סל‬
‫מניות מסקטור הביטחון הנסחרות בארה"ב‪.‬‬
‫מטבע‬
‫שקל חדש‬
‫תקופת הפיקדון‬
‫‪ 30‬חודשים‬
‫נכס בסיס‬
‫סל המורכב מ‪ 10 -‬מניות של חברות מסקטור הביטחון הנסחרות‬
‫בארה"ב (לכל מניה משקל שווה)‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ The Boeing Company‬‬
‫‪ United Technologies Corp‬‬
‫‪ Lockheed Martin Corp‬‬
‫‪ General Dynamics Corp‬‬
‫‪ Raytheon Company‬‬
‫‪ Rockwell Collins Inc.‬‬
‫‪ Textron Inc.‬‬
‫‪ B/E Aerospace Inc.‬‬
‫‪ Hexcel Corp‬‬
‫‪ Curtiss-Wright Corp.‬‬
‫תנאים‬
‫הריבית‪:‬‬
‫ריבית שנתית בשיעור ‪.0.10%‬‬
‫המענק‪:‬‬
‫נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של ‪ 38%‬מעל השער היסודי‬
‫(שער הסגירה ביום ‪.)23.12.15‬‬
‫תקופת הבדיקה הינה בת ‪ 29‬חודשים‪ ,‬החל מיום ‪ 24.12.15‬ועד‬
‫ליום ‪ ,23.5.18‬במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה‬
‫לעומת החסם העליון שלה‪.‬‬
‫ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה)‪ ,‬קיימות ‪ 2‬אפשרויות‪:‬‬
‫‪.1‬במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה‬
‫יהיו נמוכים מהחסם העליון‪ ,‬ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי‬
‫בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען‬
‫הסר ספק‪ ,‬יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל)‪.‬‬
‫‪.2‬במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה‬
‫של המניה יהיה שווה‪/‬גבוה מהחסם העליון‪ ,‬יוחלף ביצועה בפועל של‬
‫המניה בשיעור קבוע של ‪ 6.5%‬לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר‬
‫לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה‪ ,‬בין אם שלילי או‬
‫חיובי)‪.‬‬
‫שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי‬
‫המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע")‪.‬‬
‫תנאי המענק‪:‬‬
‫במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס)‬
‫– הלקוח יזוכה במענק בשיעור של ‪ 50%‬משיעור שינוי הסל‪ .‬לפיכך‬
‫המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד ‪( 19%‬לא כולל)‪.‬‬
‫אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)‪/‬אפס‬
‫– ייפרע הפיקדון בתום ‪ 30‬חודשים ללא מענק‪.‬‬
‫המענק יהיה צמוד לשער הדולר היציג (כמפורט בתנאי הפיקדון)‪.‬‬
‫המענק מחושב ומשולם על הקרן הנומינלית בלבד‪.‬‬
‫גם במקרה שבו נפרע הפיקדון ללא המענק‪ ,‬הלקוח יהיה זכאי‬
‫לריבית‪.‬‬
‫קרן הפיקדון מובטחת‪.‬‬
‫תאריך סיום הפצה ‪:‬‬
‫‪22.12.15‬‬
‫פרטים מלאים ‪:‬‬
‫לפרטים מלאים ‪ ,‬פנה ליועץ ההשקעות בסניף‬