נספח 1: מידע כללי - עיריית ראשון לציון

‫‪12‬‬
‫י‬
‫מגדל הראשונים ‪2‬‬
‫חברת כהן ראובן נדל"ן (‪ )2002‬בע"מ מארגנת קבוצת רכישה לבניית פרויקט "מגדל הראשונים ‪."2‬‬
‫החברה חתמה על "הסכם אופציה" עם משפחת פרשקובסקי – בעלת הקרקע‪ ,‬על קרקע פרטית שבבעלותם בנחלת יהודה‬
‫המערבית‪ .‬הופקדה תכנית רצ‪/‬מק‪ 6/59/1/‬המאפשרת הקמת ‪ 104‬יחידות דיור מתוכן ‪ 40‬יחידות דיור המיועדות לזכאים‬
‫כהגדרתם בחוברת זו‪.‬‬
‫תיאור הבנין‪:‬‬
‫הבניין בן ‪ 18‬קומות ובו ‪ 104‬יחידות דיור‪ ,‬מתוכן מוקצות ‪ 40‬דירות של ‪ 3‬חדרים לדיור בר השגה‪ .‬בבניין דירות של ‪3‬‬
‫חדרים ‪ 4‬חדרים ופנטהאוזים‪ .‬בבניין לובי כניסה מפואר ו‪ 3-‬מעליות מהירות‪ .‬לכל דירת ‪ 3‬חדרים צמודה חניה פרטית אחת‬
‫בקומת הקרקע‪ .‬בצמוד לבניין פיתוח סביבתי ייחודי של פארק רחב ידיים‪.‬‬
‫כלל הדירות בבניין ייבנו ברמת גימור זהה ומאותם החומרים‪ ,‬ויהיו בעלות מפרט אחיד ע"פ קביעת חברי הקבוצה‪.‬‬
‫תיאור דירת ‪ 3‬חדרים – דגם ‪ ,B‬גודל כ‪ 70-‬מ"ר ‪ +‬מרפסת כ‪ 11.5-‬מ"ר‪ .‬דגם ‪ ,C‬גודל כ‪ 74-‬מ"ר ‪ +‬מרפסת כ‪ 13-‬מ"ר‪.‬‬
‫הסבר על קבוצת רכישה‪:‬‬
‫"קבוצת רכישה" הינה התארגנות של אנשים פרטיים לרכישת קרקע ובנייה משותפת‪ .‬קבוצת רכישה מאפשרת קניה כדאית‬
‫וחסכונית‪ ,‬בשל חסכון בעלויות וברווח הקבלני‪ .‬עם זאת‪ ,‬בקבוצת הרכישה בונה הקבוצה באמצעות קבלן מבצע שיבחר על‬
‫ידה‪ ,‬ואין מדובר ברכישת דירה מקבלן‪ .‬ארגון הקבוצה מבוצע ע"י חברת כהן ראובן נדל"ן (‪ )2002‬בע"מ (שאינו הקבלן)‪.‬‬
‫יובהר כי על אף שעלויות הבניה ידועות ומוערכות מראש‪ ,‬אין למארגן יכולת להודיע על מחיר סופי של עלות הבניה עד‬
‫לבחירת הקבלן המבצע ע"י חברי הקבוצה‪.‬‬
‫הפרויקט מלווה על ידי בנק שמספק ליווי בנקאי ומהווה מטריה כלכלית לפרויקט‪ .‬הבנק המלווה מבצע בדיקת התאמה‬
‫פיננסית של המועמדים הזכאים‪ .‬משרד שמאות מטעמו מפקח על הניהול הכספי של העבודות בפרויקט‪ .‬חברת ניהול ופיקוח‬
‫הנדסי מטעם חברי הקבוצה מבצעת ניהול הנדסי שוטף של הפרויקט‪ ,‬לרבות אומדניו התקציביים‪.‬‬
‫שלבי הפרויקט‪:‬‬
‫לאחר בחירת הזכאים שהוגרלו בפרויקט תשלח הודעה על הזכייה בה יצוין המועד שנקבע לבחירת יחידות הדיור‪ .‬במועד‬
‫בחירת יחידת הדיור ידרשו הזוכים לחתום על בקשת הצטרפות לקבוצת הרכישה‪ ,‬וכן להפקיד לחשבון נאמנות המנוהל‬
‫במשרד עוה"ד כהן שני סך של ‪ ,₪ 30,000‬המהווה חלק מההון העצמי שנדרש להצטרפות לקבוצת הרכישה‪ .‬במועד זה‬
‫ימסרו לידיהם כלל המסמכים הנדרשים לחתימה בקבוצת הרכישה‪ ,‬לרבות הסכם השיתוף‪ ,‬סיחור האופציה‪ ,‬הסכם המכר‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫הזוכים יופנו לבנק המלווה בדיקת התאמתם הפיננסית‪.‬‬
‫ככל שזוכה אשר בחר יחידת דיור לא יחתום על מערכת ההסכמים תוך ‪ 10‬ימים מיום קבלת הודעה ממשרד עוה"ד כהן שני‬
‫כי הבנק המלווה אישר את הזוכה‪ ,‬יאבד הזוכה את זכותו‪ ,‬והיא תועבר לאחר (כמפורט בחוברת זו)‪.‬‬
‫חברי הקבוצה יחתמו על "הסכם שיתוף" המסדיר את רכישת הקרקע במשותף‪ ,‬את אופן הקמת הפרויקט ומימונו‪ ,‬את רישום‬
‫הפרויקט כבית משותף‪ ,‬את ייחוד הדירות בפרויקט לשותפים ואת אופן ניהול הפרויקט עד סיומו‪.‬‬
‫לאחר החתימה על ההסכמים תיערך אסיפה כללית של כל חברי הקבוצה‪ ,‬סה"כ ‪ 104‬חברים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באסיפה תיבחר נציגות של שלושה מחברי הקבוצה‪ ,‬אשר ירכזו את סמכויות הניהול והפיקוח של הפרויקט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יימסר מידע כללי על המשך הפרויקט‪.‬‬
‫הנצי גות תבחר חברת ניהול ופיקוח הנדסי לפרויקט‪ .‬חברת הניהול והפיקוח תכין ותוציא מכרז לבחירת הקבלן מחברות‬
‫הבניה המובילות בארץ‪ ,‬כמו כן‪ ,‬חברת הניהול תלווה ותפקח על הקמת הפרויקט עד מועד מסירת הדירות‪.‬‬
‫רכישת החלק בקרקע מתבצעת לאחר שכל אחד מחברי הקבוצה הפקיד ‪ 36%‬הון עצמי‪ .‬בעת רכישת הקרקע נרשמת מיד‬
‫הערת אזהרה בטאבו לטובת הרוכשים בהתאם לחלקם בקרקע כפי שנקבע על ידי השמאי ובהתאם לדירה שאותה ביקש‬
‫לבנות לעצמו‪.‬‬
‫המחיר שנקבע על ידי השמאי בטבלת המחירים כולל את כל העלויות הצפויות בפרויקט‪.‬‬
‫יתרת התשלום בסך – ‪ 64%‬משווי הדירה‪ ,‬תוצמד למדד תשומות הבניה לחודש ינואר ‪ 2016‬שיפורסם ב‪.15.2.2016 -‬‬
‫(מדד הבסיס)‪.‬‬
‫המחיר המוצע ע"י המארגן אינו כולל שכ"ט עו"ד בסך ‪ + 1.75‬מע"מ‪ ,‬למשרד עוה"ד של הפרויקט‪ ,‬שני כהן עו"ד‪.‬‬
‫הבהרה‪:‬‬
‫עיריית ראשון לציון פעלה להוספת יחידות דיור לזכאים בתחום המגרש אך אינה נוטלת כל חלק או אחריות בארגון‬
‫הקבוצה‪ ,‬ביצוע הבניה או השלמתה‪ .‬כל הליכי ארגון הקבוצה וביצוע הבניה יערכו על פי מערכת ההסכמים מטעם‬
‫מארגן הקבוצה ומשרד עוה"ד כהן שני‪ ,‬יועציה המשפטיים‪.‬‬