מועמדים למועצת מחוז שרון

‫רשימת מועמדים למועצת מחוז ירושלים‬
‫‪1‬‬
‫מס"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫שם‬
‫אביגל זכריה‬
‫אהרון עמרם‬
‫אהרונסון רענן‬
‫אורלב אורי‬
‫אלגרסי חיים‬
‫אמרון אלברט‬
‫בביאן יוסף‬
‫בוזגלו עמרם‬
‫בן דוד משה‬
‫ברוך חיים‬
‫דרעי שמעון‬
‫הראל יוסף‬
‫וולף דוד‬
‫וסרמן יוסף‬
‫זהר יהודה‬
‫זריפי יוסף‬
‫טרטמן עמוס‬
‫כהן יצחק‬
‫לביא אלי‬
‫לוי אליהו‬
‫לקר שרגא‬
‫מזרחי בני‬
‫משעלי יוסף‬
‫נאה דורון‬
‫נענה יעקב‬
‫סיני דוד‬
‫פורר יהודה‬
‫פרבר חניאל‬
‫צובארי הראל‬
‫צרפתי יצחק‬
‫שמואל נתניאל‬
‫שפיצר נפתלי‬
‫דרגה‬
‫רס"ן‬
‫רס"ב‬
‫סא"ל‬
‫סא"ל‬
‫סא"ל‬
‫רס"ב‬
‫רס"ב‬
‫רס"ן‬
‫סא"ל‬
‫רנ"ג‬
‫סא"ל‬
‫אל"מ‬
‫רס"ן‬
‫רס"ן‬
‫רס"ן‬
‫רנ"ג‬
‫סא"ל‬
‫רס"ב‬
‫סא"ל‬
‫סא"ל‬
‫רס"ב‬
‫רס"ב‬
‫רנ"ג‬
‫סא"ל‬
‫רס"ב‬
‫סא"ל‬
‫סא"ל‬
‫רס"ן‬
‫סא"ל‬
‫רס"ר‬
‫רס"ן‬
‫רס"ן‬
‫סניף‬
‫ירושלים‬
‫מעלה אדומים‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫מעלה אדומים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫מעלה אדומים‬
‫ירושלים‬
‫מעלה אדומים‬
‫רשימת מועמדים לוועדת ביקורת מחוז ירושלים‬
‫מס"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫דרגה‬
‫שם‬
‫רס"ן‬
‫אפטר זאב‬
‫גליקסברג אפרים רס"ן‬
‫רס"ן‬
‫שרגא מתתיהו‬
‫סניף‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫רשימת מועמדים ליו"ר סניף בית שמש‬
‫‪1‬‬
‫בוזגלו עמרם‬
‫רס"ן‬
‫רשימת מועמדים להנהלת סניף בית שמש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫רנ"ג‬
‫אברגיל ימין‬
‫אהרונסון רענן סא"ל‬
‫סא"ל‬
‫דור אופיר‬
‫נחמיה אורן מש סא"ל‬
‫רנ"ג‬
‫עמיאל יצחק‬
‫רשימת מועמדים ליו"ר סניף ירושלים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫אביגל זכריה‬
‫וולף דוד‬
‫לביא אלי‬
‫עצמון מנחם‬
‫רס"ן‬
‫רס"ן‬
‫סא"ל‬
‫סא"ל‬
‫רשימת מועמדים להנהלת סניף ירושלים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫רס"ן‬
‫אביגל זכריה‬
‫סא"ל‬
‫גרטלר אליהו‬
‫הורביץ אברהם רס"ן‬
‫רס"ן‬
‫וולף דוד‬
‫רנ"ג‬
‫זריפי יוסף‬
‫שאלתיאל שלום סא"ל‬
‫רשימת מועמדים ליו"ר סניף מעלה אדומים‬
‫‪1‬‬
‫עלפי דוד‬
‫רנ"ג‬
‫רשימת מועמדים להנהלת סניף מעלה אדומים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫אריזוני עדינה‬
‫בצלאל מנשה‬
‫לביא ניסן‬
‫מחסומי פנחס‬
‫עלפי דוד‬
‫שפיצר נפתלי‬
‫רס"ב‬
‫רנ"ג‬
‫רנ"ג‬
‫רנ"ג‬
‫רנ"ג‬
‫רס"ן‬