הרצאתו של אייל גורן, מנכ"ל דוידוף, בכנס לקוחות דוידוף 2015 בנושא: מחשב

‫כנס לקוחות דוידוף‬
‫מחשב מסלול מחדש‪...‬‬
‫חובת שימוש במסלקה טרום פגישה‬
‫חוזר מסמך הנמקה התשס"ה לאיסוף מידע באמצעות מסלקה טרום פגישה‬
‫– החל מדצמבר ‪2015‬‬
‫היכנס‪/‬י לאתר‬
‫המסלקה הפנסיונית‬
‫בכתובת‬
‫‪www.swiftness.co.il‬‬
‫בחר באפשרות "תן‬
‫יפוי כח לסוכן‪/‬יועץ"‬
‫הזן‪/‬י את פרטיך‬
‫לרבות פרטי כרטיס‬
‫האשראי לטובת‬
‫קבלת קוד אימות‬
‫(לא כרוך בתשלום)‬
‫במידה ואין ברשותך‬
‫כרטיס אשראי בחר‬
‫באפשרות קבלת קוד‬
‫אימות ב"דואר רשום"‪.‬‬
‫בתום התהליך יתקבל‬
‫קוד אימות‪ .‬אנא‬
‫החזר‪/‬י אותו במייל‬
‫חוזר לכתובת‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בחירת סוכן פנסיוני‬
‫תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים יכנס לתוקף בינואר ‪:2016‬‬
‫"(א‪ )2‬עובד שהמעביד מפקיד בעבורו כספים לקופת גמל בהתאם להוראות סעיף זה‪,‬‬
‫רשאי לבחור‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני‪ ,‬ייעוץ פנסיוני או‬
‫ביצוע פעולות בקופת הגמל‪ ,‬למעט הפקדת כספים לקופת גמל‪ ,‬ולעניין פעולה‬
‫בקופת גמל שמתקיים לגביה האמור בסעיף ‪ 13‬לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני –‬
‫רשאי העובד לבחרו לבצע פעולה כאמור שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני‬
‫ושלא בהמשך לו‪ :‬מעבידו של עובד כאמור לא יתנה את הפקדת הכספים לקופת‬
‫הגמל בעבור העובד או מתן טובת הנאה אחרת לעובד‪ ,‬בכך שבעל רישיון מסוים ייתן‬
‫לעובד כאמור שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני או יבצע בעבורו פעולות אחרות בקופת‬
‫הגמל‪".‬‬
‫חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית‬
‫‪ 50 ‬עובדים ומעלה – חובת הדיווח תחל ממשכורת ‪1.1.2016‬‬
‫‪ 50 – 30 ‬עובדים – חובת הדיווח תחל ממשכורת ‪7.2016‬‬
‫‪ 5 ‬עובדים ומעלה – חובת הדיווח תחל ממשכורת ‪1.2017‬‬
‫‪ ‬מעסיקים שלהם פחות מ‪ 5-‬עובדים ‪ -‬פטורים מחובת הדיווח‬
‫עלות תפעול ההסדר הפנסיוני‬
‫עפ"י הסכם העקרונות שנחתם ביום ‪ 3.11.2015‬בין ההסתדרות הכללית‬
‫החדשה ונשיאות הארגונים העסקיים הוסכם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬החל מ‪ 1.2016-‬המעסיק יעביר לבעל הרישיון ‪ + 0.6%‬מע"מ מההפרשה‬
‫המעסיקים יישאו בעלות התפעול של ההסדר הפנסיוני של עובדיהם‪.‬‬
‫החודשית לביטוח פנסיוני של כל עובד ובכל מקרה לא פחות מ‪.₪ 10.5-‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬תשלום המעסיק יופחת מדמי הניהול של העובד על ידי חברת הביטוח ו‪/‬או‬
‫העלות תתעדכן אחת לשנה בחודש ינואר‪ ,‬לפי המדד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קרן הפנסיה‪.‬‬
‫חוק ההסדרים קבע כי גופים מוסדיים לא יוכלו לתת שירותי תפעול וסליקה‬
‫למעסיקים‪.‬‬
‫תיקון ‪ 12‬לחוק הגמל‬
‫‪ ‬בתחילת חודש פברואר עתיד להיכנס לתוקף תיקון ‪ 12‬לחוק‬
‫הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל התשס"ה ‪.)2005‬‬
‫‪ ‬התיקון עוסק בחופש הבחירה של עובדים על התקציב הפנסיוני‬
‫של המעסיקים‪.‬‬
‫‪ ‬תכליתו של תיקון ‪ 12‬היא לגרום כי התקציב בגין כל המוצרים‬
‫הפנסיונים יהיה תקציב אחיד‪.‬‬
‫‪ ‬המשמעות‪ :‬יתכן שהמעסיקים ידרשו להעלות את שיעור‬
‫ההפקדות הפנסיוניות ברכיב תגמולי מעסיק‪.‬‬
‫בחירת מוצר ברירת מחדל ‪ -‬נדחה ל‪2017 -‬‬
‫למי מיועד?‬
‫‪ ‬מקומות בהם קיים ארגון עובדים יציג‬
‫‪ ‬לא קיים ארגון עובדים יציג אך העובד אינו יודעים באיזו תכנית לבחור‬
‫מה עושים?‬
‫‪ ‬המעסיק יצרפם לתוכנית שתוגדר כ"ברירת מחדל"‬
‫‪ ‬התוכנית – תתבסס על עקרונות חדשים שיפרסם אגף שוק ההון‬
‫עובד שהחליט לפנות ישירות ליצרן לצרוף לתכנית‪:‬‬
‫יקבל מהיצרן טופס הצטרפות שיכלול ‪ 3‬שאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬האם הוא עמית בקרן פנסיה הוותיקה‬
‫‪ .2‬האם יש לו פוליסה עם מקדם מובטח‬
‫‪ .3‬האם יש לו החרגות רפואיות‬
‫אם העובד ענה בחיוב לאחת השאלות – חובה להפנות את העובד לייעוץ מלא‬
‫שיהיה לנו יום מפרה‬