מדי זרימה אימפלר / הוראות התקנה

‫ל א ח ז ק ה ב ל ב ד – ל א מ י ו צ ר י ו ת ר‪.‬‬
‫מדי זרימה אימפלר‬
‫! תאור כללי‬
‫‪ /‬הוראות התקנה‬
‫!‬
‫רגשי הזרימה מסוג אמפלר נועדו למדידת מהירות זרימת נוזלים נקיים )לא קורוזיביים ולא כוללים "מוצקים מרחפים"‬
‫היכולים לפגוע בפעולה המכנית התקינה של האימפלר(‪.‬‬
‫רגשי הזרימה הנ"ל ממירים את מהירות זרימת הנוזל לאות יציאה חשמלי‪.‬‬
‫‪ #‬מגנטי‬
‫אות חשמלי נמוך ) ‪ ( mV‬הנוצר ע"י תנועת‬
‫המגנטים שבאימפלר ממול לסליל של הרגש‪.‬‬
‫" ‪" RF‬‬
‫הפריט ) ‪ ( Ferrite‬המותקן באימפלר גורם להסחת‬
‫תדר המתורגם ע"י המעגל האלקטרוני לפולסים‪.‬‬
‫‪5V‬‬
‫‪70mV‬‬
‫‪DEMODULATOR‬‬
‫‪Output‬‬
‫‪RF‬‬
‫‪signal‬‬
‫‪Detector‬‬
‫‪5V‬‬
‫רגשים מיועדים לזרימה ‪ 0.3 m/s‬עד ‪9 m/s‬‬
‫קיימים שלושה דגמים העיקריים של רגשי הזרימה ) ניתן לקבל אותם בשיטה מגנטית או ‪:( RF‬‬
‫‪ - 400‬לקטרים "‪ 2‬ועד " ‪30‬‬
‫∗‬
‫∗‬
‫∗‬
‫∗‬
‫|| ‪ - 500‬מאפשר הוצאת הרגש לנקוי בעת העבודה‬
‫התדר מתורגם לספיקה )הכפלה בשטח חתך הצינור( ע"י המכשירים מתוצרת מגטרון‪:‬‬
‫‪MFI -FRC‬‬
‫מתמר בלבד‪ ,‬עבור רגש מגנטי ) לאות אנלוגי ‪ ,4 - 20 mA‬הזנה ‪ 24 VDC‬טורית (‬
‫קופסא פלסטית במידות ‪ W 25 x L93 x H79‬מ''מ ‪ ,‬התקנה על פס ‪DIN‬‬
‫‪ MTWT -FRC‬מתמר לרגש מגנטי‪ MTWT –RF ,‬לרגש ‪ .RF‬קופסא אטומה במידות ‪ W 75 x L110 xH57‬מ''מ ‪,‬התקנה‬
‫על קיר‪ .‬עבור דגמי ‪ RF‬אפשר להתקין את המתמר במרחק של עד ‪ 25‬מ מהרגש‪ .‬תצוגה נפרדת )דגם ‪.(MDI-LP‬‬
‫תצוגה בלבד )הזנה ‪(220 VAC‬‬
‫‪MDI -FRC‬‬
‫‪ MDI -FRC -AO‬תצוגה עם יציאה אנלוגית ‪) 4 - 20 mA‬הזנה ‪( 220 VAC‬‬
‫!תאור של רגש דגם ‪400‬‬
‫!‬
‫דגם ‪ 400‬הינו הדגם רב תכליתי‪,‬‬
‫א( כללי‪.‬‬
‫המתאים להתקנה בצנרת לקטרים של "‪ 2‬ועד "‪. 30‬‬
‫התקנתו מתבצעת באמצעות "כניסה" ) מופה ( עם‬
‫הברגה ‪ 2" BSP‬ואח"כ‪ ,‬באמצעות המבנה המיוחד‪,‬‬
‫החדרתו לעומק המתאים ‪.‬‬
‫חומרי המבנה הנפוצים היום ‪ PVC‬ופליז )‪,(Brass‬‬
‫)קיימת גם גרסה מ‪ .( 316SS -‬בדגם ‪ 400‬גם חשוב‬
‫כיוון הזרימה‪ ,‬ויש לשים לב להתקנה נכונה‪.‬‬
‫ב( התקנה‬
‫∗‬
‫∗‬
‫∗‬
‫∗‬
‫יש להתקין את הרגש בקטע ישר של צינור )ללא כיפופים או שסתומים‪ ,‬או הצרה )מקומו של הרגש‬
‫לפחות ‪ 10 x D‬לפניו ו‪ 5 x D -‬אחריו ] ‪ - D‬קוטר הצינור [ ע"מ להבטיח זרימה ללא מערבולות‬
‫בצנרת אנכית ‪ -‬בעליית הנוזל בלבד‪.‬‬
‫יש לוודא צינור מלא ‪ -‬תמיד‪.‬‬
‫יש לנקות את הצינור משבבי מתכת ומכל לכלוך אחר שעלול לפגוע בפעולת האימפלר‬
‫לאחר ההתקנה ודא כיוון זרימה נכון‪ ,‬לפי ‪ 2‬חרירים גדולים משני הצדדים בראש המכשיר המצביים על‬
‫ציר האורך של האימפלר וחריר נוסף קטן שמראה על כיוון הזרימה )כניסת הזרימה בצד של החריר הקטן(‬
‫∗ יש להחדיר את האימפלר לעומק החדירה הרצוי בהתאם לקוטר הצינור )ראה הטבלה(‪.‬‬
‫אורך ‪) L‬ראה השרטוט( מחושב לפי הנוסחה ומכוון כראוי )בעזרת ‪ 3‬אומי החדרה‬
‫בראש הרגש(‪ ,‬נותן אפשרות לקבל עומק הדירה הרצוי באופן אוטומטי‬
‫] ‪L = 6.375” – [ S + Vh + Wt‬‬
‫כאשר‪ Vh :‬מרחק בין ראש הצינור ותחילת ההברגה של הרגש‬
‫‪S‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ Wt‬עובי דופן הצינור‬
‫‪ S‬עומק החדירה מהטבלה‪:‬‬
‫‪FRC-S-2-2002‬‬
‫מגטרון‬
‫"½‬
‫"‪1‬‬
‫”½ ‪1‬‬
‫"‪2‬‬
‫"‪3‬‬
‫"‪4‬‬
‫"‪ 5‬ומעלה ‪S= D/8‬‬
‫"‪3/4‬‬
‫"‪6‬‬
‫…‬
‫אלקטרוניקה ובקרה בע"מ‬
‫יצרני‪ /‬ומפיצי‪ /‬של ציוד מכשור בקרה והתרעה‬
‫טל‪,04-8410704 .‬‬
‫!פקס‪.‬‬
‫‪megatron electronics & controls ltd‬‬
‫‪Manufactures & Representatives for Control Equipment‬‬
‫‪25205‬חיפה‬
‫מרקוני‬
‫‪, 12‬‬
‫‪Web site: http://www.megatron.co.il!!!!!!!31016‬‬
‫‪! , 1719‬‬
‫חיפה ‪31251‬‬
‫ת‪.‬דד‬
‫‪ 12‬ת‪.‬‬
‫מרקוני‬
‫‪ ,04-8410705‬רח' מר‬
‫∗ במקרה שאין אפשרות להתקין הרגש בנקודה עליונה של צינור מותר להציב אותו בזווית בין שעה ‪ 2‬לבין שעה ‪10‬‬
‫∗ יש להוביל את הכבל בתווי נפרד מכבלי חשמל‪ ,‬קצר ככל האפשר עד המתמר‪/‬תצוגה‪.‬‬
‫∗ רצוי להוליך את הכבל בצינור מתכתי )מאורק בנקודה אחת(‪ ,‬לשם הגנה מכנית‬
‫שעה ‪11‬‬
‫שעה ‪1‬‬
‫והגנה בפני רעשים‪ .‬להארכת הכבל יש להשתמש בכבל מכשור תיקני )דו גדי כולל סיכוך(‪.‬‬
‫שעה ‪10‬‬
‫שעה ‪2‬‬
‫∗ חיבור חשמלי‪ :‬חוט לבן ‪ -‬אות )‪( Signal‬‬
‫חוט שחור ‪ -‬אפס )‪ ,(Common‬חוט סיכוך ‪ -‬סיכוך )‪(Shield‬‬
‫!‬
‫תאור של רגש דגם ‪500‬‬
‫!‬
‫אורך הרגש ‪ 391‬מ"מ ניתן לחבר אותו לקוו המדידה דרך ברז כדורי‬
‫ע"מ לאפשר את פירוקו ללא הפסקת הזרימה בצינור‪.‬‬
‫]‪L = 15.375"- [ S + Vh + Wt + Vp‬‬
‫! הערות כלליות‬
‫!‬
‫ יש לודא שתחום הזרימה מתאים לקוטר הצינור‪ .‬אם מהירות הזרימה נמוכה‬‫האימפלר לא יסתובב ולא תתקבל קריאה‪ .‬במקרה זה יש לבצע הצרה של הצינור‪.‬‬
‫‪ -‬התמצאות נכונה של אימפלר‪.‬‬
‫! איתור תקלות‬
‫!‬
‫א(‬
‫זרימה ]‬
‫!‬
‫א‬
‫מתקבלת קריאה של‬
‫‪ 4 mA‬או ‪ 0‬בתצוגה‬
‫ב‬
‫קריאה לא יציבה‬
‫תאור של רגש דגם ‪475‬‬
‫ האימפלר מנותק‬‫ האימפלר לא מסתובב )"נתפס" מכנית(‬‫ האימפלר לא נקי‬‫ יש בועות אוויר בנוזל‬‫ האימפלר לא מותקן במקביל לצינור‬‫)קוו דימוני בין ‪ 2‬החורים לא מקביל לצינור(‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫יש לבדוק חיבורים‬
‫יש להוציא ולנקות אותו‬
‫יש לפרק אותו ולנקות‬
‫יש לבצע ניקוז אוויר‬
‫!‬
‫דגם ‪ 475‬היינו הדגם לקטרים הקטנים‪ ,‬ומגיע‬
‫כללי‪.‬‬
‫ב‪ 5 -‬קטרים אפשריים "‪.1 1/2", 1 1/4", 1", 3/4", 1/2‬‬
‫צורתו צורת ‪ T‬והתקנתו הנה כחלק אינטגרלי מהצינור‪,‬‬
‫כאשר החיבורים הנם חיבורי הברגות מ‪ 2 -‬צעדיו‪.‬‬
‫חומר המבנה הנפוץ ביותר היינו ‪ PVC‬אולם קיימים‬
‫גם דגמים עשויים מקיינר )‪ (Kynar‬ומ‪.303SS -‬‬
‫המדידה נכונה רק בכיוון זרימה אחד‪ ,‬המסומן בחץ‬
‫בצד המכשיר‪ ,‬ולכן ישנה חשיבות לכיוון בהתקנה‪.‬‬
‫בכל מקרה של בעיה או שאלה אנשי מגטרון עומדים לרשותך‪:‬‬
‫שרות והדרכה ‪ -‬סהר‪050-7413813‬‬
‫שיווק דרום –איל ‪050-7413900‬‬
‫משרד ‪04-8410704‬‬
‫‪050-7413410‬‬
‫שיווק צפון –‬
‫מנכ"ל – טוביה ‪050-7413100‬‬
‫מגטרון‬
‫אלקטרוניקה ובקרה בע"מ‬
‫יצרני‪ /‬ומפיצי‪ /‬של ציוד מכשור בקרה והתרעה‬
‫טל‪,04-8410704 .‬‬
‫!פקס‪.‬‬
‫‪megatron electronics & controls ltd‬‬
‫‪Manufactures & Representatives for Control Equipment‬‬
‫‪25205‬חיפה‬
‫מרקוני‬
‫‪, 12‬‬
‫‪Web site : http://www.megatron.co.il!!!!!!!31016‬‬
‫‪! , 1719‬‬
‫חיפה ‪31251‬‬
‫ת‪.‬דד‬
‫‪ 12‬ת‪.‬‬
‫מרקוני‬
‫‪ ,04-8410705‬רח' מר‬