Lataa: Aikuisopiskelijan Opas 2015

POKE Aikuiskoulutus
Aikuisopiskelijan
opas
Käytännön ohjeita opintoihin
2015 - 2016
Tervetuloa aikuisopiskelijaksi POKE Aikuiskoulutukseen!
POKE Aikuiskoulutus on aikuisten ja työelämän koulutus- ja kehittämispalveluja tuottava yksikkö Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa (POKE). Sen omistaa 13 jäsenkunnan muodostama Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. POKEn toimipisteet sijaitsevat Äänekoskella, Saarijärvellä
ja Viitasaarella, mutta aikuiskoulutusta järjestetään kysyntälähtöisesti myös näiden toimipisteiden ulkopuolella. Perustehtävämme on kehittää aikuisten ammatillista osaamista ja organisaatioiden toimintaa työelämälähtöisesti. Näin tuemme alueen menestymistä, yrittäjyyttä sekä yksilöiden hyvinvointia.
Olet päättänyt heittäytyä aikuisena oppimaan uutta. Tänä päivänä muutos on pysyvä tila, myös työelämässä, joten ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät oppimista
kaikissa elämänvaiheissa. Oman osaamisen kasvattaminen on varmasti tärkeimpiä investointeja tulevaisuuteesi. Onnittelut hyvästä ja rohkeasta valinnasta.
Aikuisena opiskelu on motivoivaa ja antoisaa. Sinulla on kokemusta ja näkemyksiä, joita voit yhdistää joka hetki oppimaasi. Näin rakennat itsellesi merkityksellistä ja mielekästä tietoa ja siten vahvaa
ammattitaitoa. Aikuisopiskelu ottaa huomioon osaamisesi ja toisaalta myös elämäntilanteesi. Tämän
pohjalle rakennamme yhdessä kanssasi henkilökohtaisen opinpolkusi.
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia osaamisen täydentämiseen,
olitpa työelämässä, työtä vailla tai ammatinvaihtoa tekemässä. Voit suorittaa näyttötutkintotavoitteisesti ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillisten tutkintojen lisäksi voit lisätä osaamistasi erilaisen lisä- ja täydennyskoulutuksen kautta.
Haluamme olla toimintaperiaatteiden mukaisesti sinulle asiakaskeskeinen, luotettava, yhdessä kanssasi innostuva, uudistuva ja tavoitteellinen kumppani. Tervetuloa löytämään ja kulkemaan polkuasi
kanssamme!
Merja Salminen
aikuiskoulutusjohtaja
TYÖPÄIVÄT
Täydennä tähän tiedot oman opiskelusi osalta
LÄHIOPISKELU
TYÖSSÄOPPIMNEN
HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
LOMA-AJAT
TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA
Täydennä tähän oman yksikkösi yhteystiedot sekä palveluajat.
Vastuuopettaja:
Tutkintovastaava:
Muut opettajat
Terveydenhoitaja:
IT-tukihenkilö:
Opiskelijaravintola:
Kahvila:
VERKKOYMPÄRISTÖT
Täydennä tähän tärkeimpien verkkoresurssiesi linkit yms.
Sähköposti:
Verkko-oppimisympäristö:
OPISKELIJAPALVELUT
Opiskelijapalveluiden tehtävänä on tukea sinua opinnoissasi, jotta voit keskittyä oppimiseen.
OPINTOTOIMISTOT JA NEUVONTA
Opintotoimiston löydät jokaisesta POKEn toimintapisteesta. Opintotoimistot palvelevat sekä sinua että opiskelusta POKElla kiinnostuneita opintoihin liittyvissä asioissa.
Toimistosta saat mm. erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset ja lomakkeet mm. opintosuoritusotteet, opintotukihakemuslomakkeet, opiskelijakortin jne. Toimistoon voit myös ilmoittautua erilaisille kursseillemme. Opintotoimistot ovat avoinna toimipisteissämme POKEn lukuvuoden työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 8.30-15.30. Osa opintotoimistoista palvelee myös lomaaikoina. Loma-aikojen aukioloajoista tiedotetaan erikseen.
POKEn aikuiskoulutuksen yhteinen opintotoimisto sijaitsee Äänekoskella Piilolantiellä aikuskoulutussiivessä osoitteessa Piilolantie 17. Puhelinnumero toimistoon on (014) 5192 400 ja sähköposti [email protected] Oppisopimusasioissa palvelee oppisopimustoimisto Piilolantiellä hallintosiivessä. oppisopimustoimiston puhelinnumero on (014) 5192 214.
AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS
Vastuuopettajasi sekä tutkintovastaava antavat sinulle henkilökohtaista ohjausta opintojen ja tutkintopolun suunnittelussa. Mikäli
haluat keskustella laajemmin opiskelu- ja uramahdollisuuksistasi sekä tarvitset neuvoa muissa aikuisopiskeluun liittyvissä kysymyksissä, aikuisten opinto-ohjaaja palvelee sinua. Varaa aikasi numerosta 040-567 3205 tai [email protected]
VASTUUOPETTAJA
Vastuuopettaja ohjaa ja neuvoo sinua opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadinnassa,
sekä antaa tietoa eri oppimisympäristöistä ja -mahdollisuuksista.
Henkilökohtaistamisasiakirjan pohjalta käyt vastuuopettajasi kanssa läpi henkilökohtaisen ohjauskeskustelun. Tämän pohjalta
sinulle rakentuu realistinen henkilökohtainen oppimissuunnitelma joka huomioi osaamistarpeesi, opiskelun erityistarpeet sekä
elämäntilanteesi.
Vastuuopettaja käy kanssasi läpi myös työssä oppimisen ohjaukseen ja järjestelyihin liittyvät asiat. Hän ohjaa sinua etäjaksoilla sovitun mukaisesti sekä antaa palautetta ammatillisesta kehittymisestä esim. ohjauskeskusteluissa. Hän järjestää yksilö- ja
ryhmäpalautetilaisuuksia, arvioi edellytyksiä tutkinnon osan suorittamiseen ja valmentaa sinua näyttötutkinnon suorittamiseen.
Yhteistyössä muiden opettajien kanssa hän huolehtii opintosuoritusten kirjaamisesta opiskelijarekisteriin.
TUTKINTOVASTAAVA
Tutkintovastaava, toimii asiantuntijana tutkinnossa, jota suoritat. Hän ohjaa ja neuvoo sinua tutkintokohtaisissa kysymyksissä ja
tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon sisällöissä. Yhdessä kanssasi hän vertaa koulu- ja työtodistuksia sekä muuta dokumentoitua osaamista tutkinnossa vaadittavaan ammattitaitoon ja keskustelee saavutetun osaamisen hyödyntämisestä tutkintopolulla.
Tutkintovastaava ohjaa sinua tutkintotilaisuuden ja – suorituksen suunnittelussa
TERVEYDENHUOLTOPALVELUT
Opiskelijaterveydenhuollon palvelut kuuluvat sinulle, mikäli opiskelet opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa päätoimisia opintoja, jotka kestävät vähintään kaksi kuukautta. POKEn opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää Äänekosken kaupunki. Oppisopimusopiskelijana kuulut työnantajan järjestämän työterveyshuollon piiriin.
Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan vastaanotto toimii osoitteessa Terveyskatu 8 (ma, ke ja pe klo 8-10). Em. aikoina
voit hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta, muina aikoina terveydenhoitaja ottaa vastaan ajanvarauksella.
Ajan voit varata numerosta 020 632 2659. Muutoin voit hakeutua terveydenhuoltoon oman asuinpaikkakuntasi tai sijaintikuntasi
terveyskeskukseen.
Aikuisopiskelijoille kaupungin opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveydenhoitajan antaman alkuinfon, opiskelijat voivat myös tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajan sairasvastaanotolle mm. opiskelutapaturmiin ja äkillisiin sairauksiin liittyen
Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvalle opiskelijalle opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksut normaalisti.
IT-PALVELUT
Opiskelijana saat oman IT- käyttäjätunnuksen sekä salasanan, henkilökohtaisen tallennusalueen, sähköpostin käyttäjätunnuksen
ja salasanan sekä verkko-oppimisympäristö Oppimapin tunnuksen. Nämä saat käyttöösi tutustuttuasi käyttösääntöihin ja allekirjoitettuasi IT-käyttösääntölomakkeen.
Sähköpostiin ja verkko-oppimisympäristöön pääset POKEn nettisivujen www.poke.fi etusivun alalaidasta. Sähköpostiin voit mennä
myös selaimen kautta, se löytyy osoitteessa http://webmail.poke.fi. Opiskelijoiden sähköpostiosoite on pääosin muotoa etunimi.
[email protected]
Ongelmatilanteissa auttaa vastuuopettajasi tai oppilaitoksen IT- tukihenkilö sähköpostissa [email protected] tai numeroissa 0145192403/ 0400 269 180.
RAVINTOLA- JA KAHVILAPALVELUT
POKE:n jokaisessa toimipisteessä on opiskelijaravintola. Ravintolat tarjoavat lukuvuoden työpäivinä sinulle, henkilökunnalle ja
vierailijoille mahdollisuuden ruokailuun lounasaikana. Ravintoloissa on tarjolla myös kahvilapalveluja. Lisäksi Äänekosken toimipisteissämme on erikseen kahvilat.
Äänekoskella Piilolantiellä sijaitsee ravintola Oppikokki, joka on opetusravintola. Se on avoinna koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 11–13.00. Oppikokin yhteydessä on kokinpuoti, joka on opiskelijoiden ylläpitämä elintarvikkeiden myyntipiste ja kahvi.
Se on avoinna koulupäivinä maanantaista perjantaihin klo 11.30–13.45.
Tarjoamme mahdollisuuden myös omien eväiden säilytykseen taukoruokailuun ja kahvinkeittoon. Vastuukouluttajasi kertoo toimipisteesi käytännön asiat.
PYSÄKÖINTI
Pysäköintialueet sijaitsevat toimitilojen välittömässä läheisyydessä opasteilla merkittynä. Äänekoskella Piilolantiellä opiskelijoiden
käytössä on oppilaitoksen piha-alueella oleva, C-siiven päädyssä oleva pysäköintialue. Lisäksi aikuiskoulutuksen ulko-ovea lähinnä oleva pysäköintirivistö on vapaasti opiskelijoiden käytössä.
TIEDOTTAMINEN
Tiedotamme opiskelijoita pääasiassa www-sivujen, sähköpostin ja verkko-oppimisympäristö peda.net välityksellä. Omaan koulutukseesi liittyvän tiedon löydät pääosin peda.net:sta. Sähköposti on keskeinen väline tiedottamisessa. Tarvittaessa hoidamme
tiedotusta henkilökohtaisesti myös puhelimitse tai kirjeitse. Kiireellisistä asioista voit myös saada tekstiviestin.
OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN
Opetukseen osallistut henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan joten ryhmässäsi on aikuisopiskelijoita monenlaisilla opintopoluilla. Opetuksen määrä on myös riippuvainen koulutusmuodosta sekä
koulutuksen rahoituksesta. Seuraamme ja tilastoimme opiskeluun osallistumista kaikkien ryhmien
osalta.
POISSAOLOT
Mikäli joudut hoitamaan välttämättömiä menojasi lähiopiskelun aikana ja olemaan poissa sinulle suunnitelluista opinnoista, keskustele asiasta etukäteen vastuuopettajasi kanssa . Huolehdi myös itse poissaolosi aikana jaetun opiskelumateriaalin hankkimisesta.
Mikäli sairastut, ilmoita poissaolostasi ensi tilassa vastuuopettajalle. Sairastumisen jälkeen selvitä poissaolot vastuuopettajasi
kanssa. Jatkuvissa sairaspoissaoloissa vastuukouluttajalla on oikeus vaatia lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Yli kolme
päivää kestävästä sairaspoissaolosta tulee aina olla lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Lapsen sairastumisesta tulee olla
lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
ERITYISSÄÄNNÖT
Mikäli opiskelet oppisopimuksella, sinun tulee toimittaa oppisopimuskeskukseen aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, jotta
saat kyseiseltä ajalta opintososiaaliset edut (päiväraha, perheavustus).
Työvoimarahoitteista koulutusta koskevat omat poissaolo-säännöt. Mikäli opiskelet tällaisessa koulutuksessa tai työttömyysetuudella, sinun tulee säännöllisesti osallistua sinulle suunniteltuun opetukseen. Jos olet poissa koulutuksesta siten, ettet kykene
hyväksyttävästi suoriutumaan suunnitelman mukaisia opintoja tai olet muutoin olennaisesti laiminlyönyt opiskelua (luvatta pois
yhtäjaksoisesti viisi opetuspäivää), koulutus katsotaan keskeytyneeksi.
OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN TAI OPPILAITOKSESTA EROAMINEN
Pohtiessasi opintojen keskeyttämistä, keskustele siitä jo hyvissä ajoin etukäteen vastuuopettajasi tai opinto-ohjaajan kanssa.
Mikäli päädyt opiskelun keskeyttämiseen, ilmoita siitä välittömästi vastuuopettajallesi ja tee siitä kirjallinen ilmoitus, lomakkeen
saat opintotoimistosta. Luvaton ja runsas poissaolo saattaa johtaa koulutuksen keskeyttämiseen.
Työvoimakoulutuksessa ilmoitus tehdään työvoimatoimistoon ja opintotoimistoon. Oppisopimuskoulutuksessa keskeyttämisestä
ilmoitetaan oppisopimustoimistoon.
Koulutuksen keskeyttämisestä tehdään kirjallinen päätös. Varaamme opiskelijalle tilaisuuden tulla kuulluksi ennen lopullista päätöstä. Kun keskeyttämispäätös on tehty, ilmoitamme siitä viipymättä opiskelijalle. (1295/2002 6 luku 9 §)
Katsomme eronneeksi opiskelijan, joka on ilman pätevää syytä sekä ilmoittamatta poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen
tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (L 630/1998, 31§).
TODISTUS OPETUKSEEN OSALLISTUMISESTA
Saat opintojen päätyttyä todistuksen opetukseen/koulutukseen osallistumisesta sekä tähän liitetyn opintosuoritusotteen suorittamistasi opinnoista. Todistukseen kirjataan opetuksen pääasiallisen sisältö ja laajuus henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi
mukaisesti. Todistus sisältää myös arvioinnin osaamisestasi. Mikäli tarvitset koulutuksen osallistumistodistusta opintojesi välillä,
käänny vastuukouluttajasi sekä opintotoimiston puoleen. Suoritetusta tutkinnosta tai sen osista tutkintotoimikunta antaa erillisen todistuksen.
OPINTOSOSIAALISET EDUT
Olet oikeutettu erilaisiin opintososiaalisiin etuihin riippuen koulutuksesi muodosta, rahoituksesta ja
elämäntilanteestasi. Tarkempaa tietoa asiasta saat mm. Kelalta ja esim. www.opintoluotsi.fi-sivustolta.
OPISKELIJAKORTTI JA OPISKELIJA-ALENNUKSET
Saat halutessasi toimistostamme opiskelijakortin opintojesi ajaksi. Saat sillä alennuksia joistakin palveluista (tietyt parturi-kampaamot ja uimahallit).
Mikäli opiskelet omaehtoisessa koulutuksessa, voit tietyin edellytyksin (ks. opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja) saada myös
kuvallisen opiskelijakortin, joka oikeuttaa Matkahuollon ja VR:n opiskelija-alennukseen tai näiden toimipaikkojen opiskelijakortin
hankkimiseen.
Opiskelija-alennukseen olet oikeutettu, jos täytät seuraavat ehdot
•opiskelet Suomessa
•opiskelet päätoimisesti (min. 24 viikkotuntia)
•opiskelusi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk (lukuvuosi)
•opiskelustasi ei makseta päivärahaa tai palkkaa
•sinulla ei ole palkkatuloja virasta/työsuhteesta tai tuloa yrittäjänä.
Opiskelija-alennuksen piiriin eivät kuulu
• ilta-, etä- ja monimuoto-opiskelijat, jos lähiopetusta on alle 60 % opiskelusta
• korkeakoulujen jatko-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
• ulkomailla opiskelevat
• työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat
• yksityisopiskelijat
• oppivelvollisuutta suorittavat
• oppisopimuskoulutuksessa olevat
• erityisopetuksessa olevat, jotka saavat Kelan tai vakuutusyhtiön kautta muuta kuin opintotukea
Opiskelijakortin voit hankkia Matkahuollon toimipaikoista, lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä sekä VR:n lipunmyynneistä.
RUOKAILU
Mikäli opiskelet aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa (omaehtoinen koulutus) päiväopetuksessa, kuuluu etuihisi yksi päivittäinen maksuton kouluateria. Sinulla on päätoimisena opiskelijana oikeus maksuttomaan ateriaan niinä koulutuspäivinä, joina
opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloasi koulutuspaikassa.
Muutoin aikuiskoulutuksessa (mm. ammatti- ja erikoisammattitutkinto) olevien ruokailu on maksullinen. Opiskelijakortin esittäminen oikeuttaa edullisempaan ateriahintaan.
SUOJAVAATTEET JA HENKILÖSUOJAIMET
Aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa (omaehtoinen koulutus) sekä työvoimakoulutuksessa opiskellessasi saat opiskelussa tarvitsemasi suojavaatteet ja henkilösuojaimet maksutta, panttia tai korvausta vastaan käyttöösi riippuen siitä, kuinka henkilökohtaisista välineistä on kyse.
ASUMINEN
Poken opiskelijoilla on mahdollisuus asua Poken opiskelija-asuntoloissa Äänekoskella Piilolantiellä tai Saarijärvellä Tarvaalassa.
Asuntolapaikkoja jaettaessa nuorisoasteen opiskelijat ovat ensisijalla. Voit kuitenkin kysyä vapaista opiskelija-asunnoista asuntolan hoitajalta. Asuntola on pääasiallisesti maksullinen. Äänekoskella asuntoja voit tiedustella myös Äänekosken Kiinteistönhoito
Oy:lta ja Saarijärvellä kaupungilta. Viitasaarella on mahdollisuus vuokrata asunto kaupungin omistamasta asuntolasta.
VAKUUTUSTURVA
Kaikki tutkintoperusteiden tai opetussuunnitelman mukaisessa koulutuksessa opiskelevat opiskelijamme on vakuutettu tapaturman varalta. Vakuutus on voimassa matkoilla opiskelupaikalle sekä opiskelupäivän aikana (sisältäen työssä oppimisen) ja kattaa
näinä aikoina tapahtuneet tapaturmat.
Vakuutuksemme on If Vahinkovakuutusyhtiössä ja korvaus tapaturmasta haetaan Ifin vahinkovakuutuslomakkeilla. Tapaturman
sattuessa pyydä opintotoimistosta tai vastuuopettajaltasi vahinkoilmoituslomake täytettäväksi ja kysy toimintaohjeet toimistolta.
Säästä kaikki lääkärintodistukset ja kuitit tapaturmaan liittyen ja liitä ne tarvittaessa tapaturmailmoitukseen.
MUITA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA
Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakeihin ja asetuksiin ammatillisesta koulutuksesta
sekä raportointivelvollisuuksiimme eri viranomaistahojen suuntaan.
TUPAKOINTI JA PÄIHTEET
Oppilaitoksen alueella on tupakointi täysin kielletty. Sääntö perustuu lakiin oppilaitosten savuttomuudesta.
Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on oppilaitoksen alueella, opintoretkillä sekä opetuksen aikana ehdottomasti kielletty.
TURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU
Vastuukouluttajasi käy kanssasi läpi palo- ym. turvallisuusmääräykset, jotka koskevat kaikkia opiskelijoita. Opintojen edetessä
käydään läpi työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Sinulla on opiskelijana velvollisuus käyttää koulutuksesta riippuen
henkilökohtaisia suojavälineitä. OPISKELIJAREKISTERI
Opiskelijarekisteri sisältää mm. henkilö- ja yhteystietosi sekä opintojen suorittamista ja arviointia koskevat tiedot. Opiskelijarekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille mikäli luovuttaminen on lakiin perustuvaa. Muutoin luovuttamiselle
tarvitaan opiskelijan suostumus. Sinulla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietosi ja tarvittaessa pyytää niihin korjausta.
Tiedot voi tarkastaa opintotoimistosta.
OIKEUSTURVA
Mikäli olet jostain syystä tyytymätön opetukseen, kohteluusi tai arvosanoihisi, keskustele aiheesta asianomaisen opettajan tai
vastuuopettajan kanssa. Mikäli näiden keskustelujen jälkeen olet edelleen tyytymätön asioiden käsittelyyn, voit käynnistää valitusmenettelyn ohi asianomaistahon.
SALASSAPITOVELVOLLISUUS
Olet velvollinen pitämään salassa opiskelutovereidesi henkilökohtaiset asiat ja mahdolliset yritysideat sekä yrityssalaisuuksia,
joita kuulet työssäoppimispaikassa.
OPISKELIJAPALAUTE
Opiskelijapalautetta kerätään koulutuksissa nimettömänä ja vähintään kahdesti jokaisessa koulutuksessa. Opiskelijapalaute on
meille ensiarvoisen tärkeää, se on keino koulutusten kehittämissä. Sinulle asiakkaana palautejärjestelmämme antaa helpon tien
viestiä ajatuksiasi meille. Palautteen hankinnassa käytämme valtakunnallista AIPAL-palautejärjestelmää sekä työvoimakoulutusten osalta valtakunnallista OPAL-palautejärjestelmää. Näiden palautteet ohjautuvat lisäksemme Opetushallitukselle. Oman toimintamme kehittämisen tärkein apuväline on INKA-palaute, joka on palautekyselyistä perusteellisin. Lisäksi otamme mielellämme
vastaan palautetta opiskelijoiltamme myös jatkuvasti.