Ohjelma - Sport.fi

Ilo kasvaa liikkuen seminaari 15.9.2015, Paviljonki, Jyväskylä
Ilo kasvaa liikkuen – Uusi valtakunnallinen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma julkaistiin 10.3.15.
Ohjelmaa on rakennettu yhdessä laajan asiantuntijaryhmän kanssa ja sitä on pilotoitu sadoissa
päiväkodeissa 1½ vuoden ajan. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja sen
nivoutuu käytännönläheisesti Vasuun, varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatuksen liikunnan
suosituksiin ja uusiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Ohjelman valtakunnallisesta
koordinaatiosta vastaa Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, Valo.
Seminaari järjestetään yhteistyössä Valon, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä
Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti
päivähoidon päättäjät ja hallinto sekä päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat sekä
varhaiskasvattajat.
Päivän ohjelma:
9.00
Aamukahvi
9.30-9.45
Tilaisuuden avaus
Hannamaija Väkiparta, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatus
9.45-10.30
Alle kouluikäisten lasten liikkuminen tutkimusten valossa
Anette Mehtälä, LitM, tohtorikoulutettava, Terveyden edistämisen tutkimuskeskus,
Jyväskylän Yliopisto
10.30-11.15 Ilo kasvaa liikkuen – ohjelman esittely
Nina Korhonen ja Heli Ketola, asiantuntijat, varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen,
Valo
11.15-11.30 Yhteistä keskustelua
11.30-12.30 Lounastauko
12.30-13.30 Pieniä valintoja kohti liikunnallisempaa arkea
Jaana Rainio, lastentarhanopettaja, Vaajakosken päiväkoti
Lasten perusliikuntamuodot arjessa
Jukka Kotovaara, lastentarhanopettaja ja Tanja Sihvonen, lastenhoitaja, avoin
varhaiskasvatus/ liikunta- ja luontokerhot, Jyväskylän kaupunki
13.30-14.00 Valtionavustukset varhaiskasvatuksen kehittämishankkeisiin
Satu Sjöholm, liikuntatoimen ylitarkastaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
14.00-14.30 Kahvitauko
14.30-15.00 Kaikki LIIKKEELLE, LIIKkuminen KEhittää - Enemmän Liikettä LEppävedelle
Minna Ahonen, Leppäveden päiväkoti, Laukaa
15.00-15.30 Pienin askelin Pk Löytöretkessä
Pk Löytöretki, Muurame
15.30
Päivän päätös ja koonti
Tilaisuus päätyy viimeistään 15.45
Ilmoittautuminen seminaariin 3.9.2015 mennessä, oheista linkkiä käyttäen
https://www.lyyti.in/Ilokasvaaliikkuen_jyvaskyla
Tervetuloa!