Ammattiopisto Luovi Lumijoen toimipiste Lukuvuosi 2015–2016

Ammattiopisto Luovi
Lumijoen toimipiste
Toripolku 2
91980 Lumijoki
Lumijoen toimipisteessä järjestetään
työhön ja itsenäiseen elämään
valmentavaa koulutusta (TELMA).
Toimipiste kuuluu Limingan yksikön
alaisuuteen.
yksikössä, Ravintola Kaarnassa,
Lukuvuosi 2015–2016
josta se tuodaan Lumijoelle.
Lounasruokailu on opiskelijalle
Lukukaudet alkavat ja päättyvät
ilmainen. Ilmoita mahdollisesta
seuraavasti:
erikoisruokavaliosta valintailmoituksen

Syyslukukausi 12.8.−18.12.15
liitteenä olevalla kyselylomakkeella.

Kevätlukukausi 7.1.−3.6.2016
Ruokailusta lisätietoja antaa
Lukuvuoden lomat ja vapaat

Syysloma 19.–23.10.2015

Joululoma 21.12.2015–6.1.2016

Talviloma 7.–11.3.2016

Pääsiäinen 25.–28.3.2016

Helatorstai 5.5.2016

luokanvalvojasi Heikki Ojala,
puh. 040 319 3686 tai

ohjaaja Merja Kylmäluoma,
puh. 040 319 3709
Opiskeluhyvinvointi
Lukujärjestykset
Opintososiaalinen neuvonta
Luokanvalvojalta saat
Sinun on mahdollista saada ohjausta
lukujärjestyksen opintojen alkaessa.
ja neuvontaa esimerkiksi:

Ruokailupalvelut
elämäntilanteeseen liittyvissä
asioissa

kuntoutukseen liittyvissä asioissa
Ruokailu on järjestetty siten, että

taloudellisen tilanteen selvittelyssä
lounas valmistetaan Limingan

työllistymiseen liittyvissä asioissa
1

asumiseen liittyvissä asioissa
Työhönvalmentaja

kuljetuksiin liittyvissä asioissa


apuvälineiden järjestämisessä
Työhönvalmentaja antaa tehostettua

ravitsemispalveluissa
ohjausta työssäoppimiseen, työhön
Sari Väisänen, puh. 040 319 3593
sijoittumiseen ja jatkosijoittumiseen
Opiskeluhyvinvoinnin henkilöstön
liittyvissä asioissa sekä on opiskelijan
toimitilat sijaitsevat Limingan
tukena opiskelun aikana ja
yksikössä, osoitteessa Kramsunkuja
valmistumisen jälkeen.
4, 91900 Liminka
Opinto-ohjaaja
Opintoneuvoja


Opinto-ohjaaja antaa opiskelijoille
Katja Juvani, puh. 040 319 3320
Kaisa Posti, puh. 040 319 3043
Opintoneuvoja ohjaa ja neuvoo sinua
opintoihin liittyvää henkilökohtaista
opiskeluun ja elämäntilanteeseen
ohjausta ja opastusta.
liittyvissä asioissa sekä taloudellisen
tilanteen selvittelyssä, kuten
Opiskeluhyvinvointiryhmän ja
kuntoutusraha-, opintotuki- ja
erityisen tuen (Ertun)
koulumatkatukiasioissa.
yhdyshenkilönä yhdyshenkilönä toimii

koulutuspäällikkö Ulla-Maija
Opintosihteeri
Määttä, puh. 040 319 3975, ulla-

[email protected]
Päivi Pekkala, puh. 040 319 3033
Opintosihteeriltä saat opiskelijakortin,
opiskelutodistuksen ja
Yksilökohtaisen opiskelijahuollon
opintosuoritusotteen.
yhdyshenkilönä toimii valmentavan
koulutuksen osalta
Muistathan ilmoittaa luokanvalvojallesi
tai opintosihteerille henkilö-, osoite-,

Katja Juvani, puh. 040 319 3320,
[email protected]
puhelinnumero- ja asuntolatietojesi
muutokset.
2
Opiskelijakortti
Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluaikana opiskelijalla on
Limingan terveyskeskus
mahdollisuus hankkia opiskelijakortti

jolla saa alennusta esimerkiksi
matkalipuista, ostoista ja
Liminganraitti 4, 91900 Liminka
puh. (08) 5587 3890

pääsylipuista.
Terveydenhoitaja Riitta Junell,
puh. 044 497 3703 (Soittoaika
ma−pe klo 12−13)
Opiskelijakortin voit hankkia:


SAKKI ry:ltä (Suomen Ammattiin
Hoitokäynnit
Opiskelevien Keskusliitto).
Opiskelijan lähiverkosto huolehtii
Lisätietoja jäsenyydestä,
nuoren terapia- ja muista
opiskelijakortin tilaamisesta ja
hoitokäynneistä. Ammattiopistolla ei
eduista saat osoitteesta
ole mahdollista järjestää kuljetuksia
www.sakkinet.fi.
tai saattamisia.
OSKU ry:ltä (Suomen OpiskelijaAllianssi). Lisätietoja jäsenyydestä,
Yhteystiedot
opiskelijakortin tilaamisesta ja
eduista saat osoitteesta

www.osku.info.
puh. 040 319 3566

Korttia varten tarvitset valokuvan ja
Ulla-Maija Määttä,
koulutuspäällikkö,
lomakkeeseen oppilaitoksen leiman tai
opiskelutodistuksen.
Tuomo Valkama, yksikönjohtaja,
puh. 040 319 3975

Heikki Ojala, luokanvalvoja,
puh. 040 319 3686
Lisätietoja jäsenyydestä, eduista ja
kortin hankkimisesta saat tarvittaessa

Merja Kylmäluoma, ohjaaja,
puh. 040 319 3709
opintosihteeriltä.
3