Alustava ohjelma ha OT

 OT-PÄIVÄT 2015, OHJELMA Keskiviikko 25.11.2015
29.10.2015 Vapaat esitelmät 1, sali 1
Klo 09:00-12:03
09:00
.
Hauiksen distaalipään repeämän leikkaushoito Suomessa
2002−2013
Antti P. Launonen, Vesa Lepola, Minna Laitinen, Seppo.T. Niemi,
Pekka Kannus ja Ville M. Mattila
Tampereen yliopistollinen sairaala, UKK-instituutti
09:07
Olkaluun yläosan murtumien hoitojen eroavaisuudet
Pohjoismaissa ja Virossa. Kyselytutkimus.
Antti P. Launonen, Vesa Lepola, Minna Laitinen, Ville M. Mattila
Tampereen yliopistollinen sairaala
09:14
Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) toimintakykymittarin
validointi suomenkielelle
Henrik Sandelin, Tuomas Jalanko, Heini Huhtala, Henri Lassila,
Jussi Haapala, Teemu Helkamaa
HUS Töölön sairaala, Peijaksen sairaala, Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysyhtymä, Tampereen Yliopisto
09:21
Serratuspareesin lastahoidon pitkäaikaistulokset
Martti Vastamäki, Veera Pikkarainen, Heidi Vastamäki, Leena
Ristolainen
Sairaala ORTON ja Tutkimus ORTON
09:28
Telaluun kiertodynamiikka ylemmässä nilkkanivelessä.
Sannamari Lepojärvi, Jaakko Niinimäki, Harri Pakarinen,
Hannu-Ville Leskelä
Oulun yliopistollinen sairaala
09:35
Onko tavallisista kuormittamattomista röntgenkuvista apua
supinaatio- ulkorotaatiomekanismilla syntyneen
ulkokehräsluun murtuman vakauden arvioinnissa?
Simo Nortunen, Hannu-Ville Leskelä, Heidi Haapasalo, Tapio
Flinkkilä, Pasi Ohtonen, Harri Pakarinen
Oulun yliopistollinen sairaala, Oulun yliopisto, Tampereen
yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopisto
09:42
Leikkauksen jälkeisen haavanekroosin riskitekijät nilkan
avomurtumahaavan suorassa sulussa
Mikko Ovaska, Rami Madanat, Tatu Mäkinen
HUS
09:49
Isoloitu sisäkehräsluun murtuma: toiminnallinen tulos ja
elämänlaatu keskipitkän seuranta-ajan jälkeen.
Sini Hanhisuanto, Harri Pakarinen, Tapio Flinkkilä, Tero Kortekangas,
Hannu-Ville Leskelä
Oulun yliopistollinen sairaala
09:56
Akillesjännerepeäminen hoito ja tulokset TAYS:ssa vuosina
2008-2014 – Siirtyykö tutkimustieto käytäntöön?
Ulla Peltoniemi, Heidi Haapasalo, Heikki-Jussi Laine, Ville M. Mattila
TAYS, Satakunnan keskussairaala
10:03
Polven mekaaninen oire ja degeneratiivinen
kierukkarepeämä: satunnaistetun lumekontrolloidun
tutkimuksen jälkianalyysi
Raine Sihvonen, Martin Englund, Aleksandra Turkiewicz,
Teppo LN Järvinen
Hatanpään sairaala, TAYS, Tampereen yliopisto, HYKS, Helsingin
yliopisto, Lund University Sweden. Boston University School of
Medicine USA.
10:10
OCD-vaurioiden korjauskäytännöt ja hoitotulokset
uusintakorjaus-leikkausmäärän perusteella Suomessa 1997 2013.
Teemu Paatela, Anna Vasara, Ilkka Kiviranta, Ville Mattila
10:17
Eturistisiteen korjausleikkauksen vaikutus polvinivelen
kinematiikkaan – kartiokeila-TT kuvantaminen kuormitetussa
nivelessä
Anssi Ryösä, Petteri Lankinen, Marko Pesola, Jouni Heikkilä,
Kimmo Mattila, Ari Itälä
TYKS, Kymenlaakson keskussairaala, Mehiläinen, Varsinais-Suomen
kuvantamiskeskus
10:24
Lower Extremity Functional Scale (LEFS) -kyselylomakkeen
Suomen kielisen version luotettavuus ja validiteetti
Jussi. P. Repo, Erkki Tukiainen, Risto P. Roine, Outi Ilves, Salme
Järvenpää, Arja Häkkinen
HYKS, Helsingin yliopisto, KSKS ja Terveystieteiden laitos,
Jyväskylän yliopisto, HUS yhtymähallinto, Itä-Suomen yliopisto.
10:31
KAHVITAUKO – NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
11:00
Riskitekijät syvälle infektiolle proksimaalisen säärimurtuman
levykiinnityksen jälkeen
Markus Parkkinen, Rami Madanat, Jan Lindahl, Tatu Mäkinen
HUS, Töölön sairaala
11:07
Säärimurtumien ydinnaulaus sekä siihen liittyvät faskiotomiat
Piia Suomalainen, Toni-Karri Pakarinen, Ilari Pajamäki, Minna
Laitinen, Heikki-Jussi Laine, Ville M. Mattila
Tampereen yliopistollinen sairaala
11:14
Tekonivelleikkaus primaarina hoitona proksimaalisessa
säärimurtumassa, kliininen tulosten analyysi
Alar Toom, Maija Pesola
Keski-Suomen Keskussairaala
11:21
Operatiivisesti hoidettujen munuaissyövän
luustometastaasien komplikaatiot
Minna Laitinen, Maire Ratasvuori, Rikard Wedin, Michael Parry, Lee
Jeys, Robert Grimer
Tampereen yliopistollinen sairaala,. Karolinska University Hospital,
Tukholma. Royal Orthopaedic Hospital NHS Foundation Trust,
Birmingham
11:28
Laskimotukos ja keuhkoembolia ovat alidiagnosoituja
ongelmia luustometastaasikirurgiassa
Maire Ratasvuori, Minna Laitinen, Riitta Lassila
Tampereen yliopistollinen sairaala, Helsingin yliopistollinen sairaala
11:35
Augmented compared with non-augmented surgical repair
after total Achilles rupture: results of a prospective
randomized trial with ≥13 years of follow-up
Juuso Heikkinen, Iikka Lantto, Tapio Flinkkilä, Ari Pajala, Pasi
Ohtonen, Pertti Siira, Juhana Leppilahti
Oulun Yliopistollinen Sairaala
11:42
Reisiluun periproteettisten murtumien ilmaantuvuus Kuopion
yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2008−2013
Janne Lappalainen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Petri
Venesmaa, Heikki Kröger
Kuopion yliopistollinen sairaala
11:49
Mikkelin keskussairaalan osteoporoosin hoitolinjat 5000
murtumapotilaan hoitoarvion jälkeen
Waris Pekka, Waris Ville, Partio Nikke, Kuukka Arja
Mikkelin keskussairaala
11:56
MKS murtumapotilaiden osteoporoosihoidolle hopeinen IOF sertifikaatio 2014
Waris Pekka, Waris Ville, Härkönen Anssi, Kuukka Arja
Mikkelin keskussairaala
12:03
LOUNASTAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
Suomen Lastenortopedinen yhdistys (SLOY) - HARVINAISTEN
ORTOPEDISTEN SAIRAUKSIEN HOITO
Ke 25.11.2015 klo 13 – 17:10, sali 1
Pj. Ilkka Helenius ja Kari Vanamo
13:00-13:10 Johdatus aihepiiriin – dosentti Ilkka Helenius
13:10-13:35 Osteogenesis imperfecta: Femurosteotomiat ajoitus ja toteutus lapsella – LT
Juha-Jaakko Sinikumpu
13:35-14:00 Akondroplasia: Ortopediset ongelmat ja niiden hoito. Onko indikaatiota
pidennysleikkauksille? –Dos Jari Peltonen
14:00-14:25 Luuston kehityshäiriöihin liittyvät selkäongelmat – Dos Ilkka Helenius
14:25-14:50 Neurofibromatoosiin liittyvät ortopediset ongelmat – Dos Olli Pajulo
14:50-15:20 Tauko
15:20-15:45 Blountin tauti – Milloin varhainen tibian osteotomia? - EL Jarmo Välipakka
15:45-16:10 Fibroottinen dysplasia. Yhden vai usean luun tauti – Dos Pentti Kallio
16:10-16:35 Multippeli Osteokondomatoosi -tautiin liittyvät raajojen virheasennot: Haastava
raajojen virheasentokirurgia – LT Mikko Haara
16:35-17:00 Fibula-aplasia. Tavallisin alaraajan pitkän luun puutos. Kirurgiset
hoitomahdollisuudet – Dos Kari Vanamo
17:00-17:10 Yhteenveto – Dosentti Kari Vanamo
Valtakunnallinen tukikudospankkisessio
Ke 25.11.2015 klo 13 – 17:15, sali 2
Järjestysvuorossa; OYS-tukikudospankkiverkosto,
puheenjohtaja; Maarit Valkealahti, OYS
Sessio I : Kliinisten kudossiirteiden laadunvarmistus
13:00 Tukikudospankkiverkostojen-toiminta Suomessa 2015; Siirteiden keräys- ja
käyttölukuja Regea, TYS, HUS ja OYS, Maarit Valkealahti, OYS
13:15 Laadukkaita siirteitä; kokemuksia tukikudospankkiverkostojen
ristiinauditoinnista OYS-TYS sektorilla; Niko Strandberg TYS
13:30 Kudossiirteisiin liittyvät vaaratapahtumat Suomessa 2010-2014; Anne Tammiruusu,
Fimea
13:40 Koodausdirektiivin eteneminen kansalliseen lainsäädäntöön; Anne Tammiruusu
13:50 Tukikudossiirteiden luovutuksen ikärajat luun biologian valossa. Petri Lehenkari OYS
14:05 Mitä oikeuslääketieteellisessä avauksessa tutkitaan? Oikeuslääkärin lausunnon merkitys,
arvioitaessa donorin soveltuvuutta tukikudosluovuttajaksi. Oikeuslääkäri Ursula Vala, THL
14:20 Keskustelu
14:35
KAHVITAUKO
Sessio II: Kliinisten kudossiirteiden käyttö
15:05 Monikudosluovutus prosessi, Maarit Valkealahti, OYS
15:20 Kaput- lonkka TEP revisiossa, luunpakkaus. Juha Haataja, OYS
15:30 Strut-allograft periproteettisissa murtumissa. Juha Haataja, OYS
15:40 Kaput murska selkäortopediassa. Juha Pesälä, OYS
15:50 Sirkulaariset allograftit selkäortopediassa. Juha Pesälä, OYS
16:00 Allograft jänteet polvirekonstruktiossa. Olli Savola, Omasairaala
16:15 Allograft tukikudossiirteet olkakirurgiassa. Tapio Flinkkilä, OYS
16:30 Massiivi-allograftit. Toni-Karri Pakarinen, TAYS
16:45 Tuore luu-rustosiirteet. Jukka Ristiniemi, OYS
17:00 Autologiset kallon luulamboet Neurokirurgi Niina Salokorpi, OYS
17:15 Päätöskeskustelu
17:15
19:00 – 22:00
COCKTAIL –TILAISUUS (OT-NÄYTTELYTILA)
ILTATILAISUUS (TALVIPUUTARHA)
Torstai 26.11.2015
Vapaat esitelmät 2, sali 1
Klo 08:00-09:30
08:00
Olkanivelen varreton Zimmer Sidus kokotekonivel: lyhyen
seuranta-ajan kliiniset ja radiologiset tulokset TYKS:ssa
Jenni Harjula, Jari Mokka, Kaisa Lehtimäki, Tommi Kauko, Ville
Äärimaa
TYKS
08:07
Osteoporoosilääkkeiden tehon retrospektiivistä vertailua
pienienergiaisen murtuman saaneilla potilailla
Tuomas Wihervaara, Risto Bloigu, Petri Lehenkari, Maarit Valkealahti
Oulun yliopistollinen sairaala
08:14
Local clodronate rinsing improves the integration of the
femoral stem in the placebo controlled RSA-study
Jukka Kiuttu, Olli Yrjämä, Pasi Ohtonen, Petri Lehenkari ja
Maarit Valkealahti
Oulun yliopistollinen sairaala
08:21
Lonkka- ja polvitekonivelrevisioiden syyt Tekonivelsairaala
Coxassa 2013
Jake von Hintze, Jyrki Nieminen, Antti Eskelinen.
Tekonivelsairaala Coxa ja Tampereen yliopisto
08:28
Tekonivelleikkauksen jälkeinen akuutti infektio – onko
ongelma voitettu yhdenvaiheen puhdistusleikkauksella ja
antibiooteilla?
Martti Hirn, Sergei Alekseev, Antti Pekkanen, Christian Klein,
Antti Mäkinen, Hannu Mustonen, Katariina Kainulainen
HUS, Länsi-Uudenmaan sairaala ja Infektiosairaudet
08:35
Valgisoivan polviortoosin ja kiilapohjallisen vaikutus polven
mediaalisen nivelraon avautumiseen
Kokkonen Harri T, Tuovinen Mira, Arokoski Jari, Salo Jari, Joukainen
AnttiKuopion yliopistollinen sairaala, Etelä-Karjalan keskussairaala,
Itä-Suomen yliopisto
08:42
Päivystysleikkausruuhkat hallintaan – Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin Vihreän Linjan -malli
Maarit Ax, Aki Uutela, Mikko Koskimaa, Juha Paloneva
Keski-Suomen keskussairaala, HYKS, Medi-IT
08:49
Selkäleikkauksen jälkeisen infektion hoito paikallisella
lihaskielekkeellä
Jussi P. Repo, Laura Tielinen, Erkki Tukiainen
HYKS, Helsingin yliopisto
08:56
L6 nikaman vaikutus spinopelvisiin parametreihin
Kati Kyrölä, Ristomatti Lehtola, Salme Järvenpää
Keski-Suomen keskussairaala
09:03
Koko selkärangan ryhtikuvasta tehtyjen spinopelvisten
mittausten luotettavuus ja toistettavuus
Kati Kyrölä, Tuija Järviluoma, Tero Irmola, Eero Kauppinen,
Salme Järvenpää, Arja Häkkinen
Keski-Suomen keskussairaala, Tampereen yliopistollinen sairaala,
Jyväskylän yliopisto
09:10
Magneettipidennettävällä tangolla tehtävän varhaislapsuuden
skolioosikirurgian vertailu primaari ja revisioryhmien välillä
Keskinen Heli, Helenius Ilkka, Nnadi Colin, Cheung Kenneth,
Ferguson John, Mundis Gregory, Pawelek Jeff, Akbarnia Behrooz
Turun yliopistollinen keskussairaala, Oxford University Hospital, UK,
The University of Hong Kong , Starship Children’s Hospital New
Zealand, San Diego Center for Spinal Disorders.
09:17
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
10:00 – 12:00
SOY-VUOSIKOKOUS
12:00 – 13:00
FABIAN LANGENSKIÖLD –LUENTO
13:00 – 14:00
LOUNASTAUKO
Suojalka 10-v juhlasymposium - Jalkakirurgian kehitysaskeleita
To 26.11.2015 klo 14 - 17, sali 1
Puheenjohtajat: EL Helka Koivu ja LT Mikko Hautamäki
14:00 – 14:10 Sympoosiumin avaus ja Suojalka Ry esittely
Helka Koivu, puheenjohtaja SuoJalka Ry
14:10 – 14:45 Hallux valgus kirurgia – kokeilusta tutkimustietoon
Timo Sirola, Peijaksen sairaala HUS
14:45 - 15:20 Nilkkaprotetiikan kehitys - tutkimustietoa
Helka Koivu, Terveystalo, Turku
15:20 - 15:45 Kahvitauko
15:45 – 16:20 Lisfranck murtumien hoidon kehitys
Heidi Haapasalo, TAYS
16:20 – 16:55 Kantaluun murtumien hoidon kehitys
Tero Klemola, OYS
16:55- 17:00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös
Helka Koivu, Terveystalo, Turku
Suomen Selkäkirurgiyhdistys – Selkärangan degeneratiiviset sairaudet
To 26.11.2015 klo 14 – 17:30, sali 2
Puheenjohtajat: Tom Asklöf/HUS ja Juha Pesälä/OYS
14:00-14:05 Avaus
14:05-14:25 Lannerangan MRI degeneraatiosairauksien diagnostiikassa –
Radiologi Liisa Kerttula/HUS
14:25-14:45 Selkärangan ryhtikuva leikkaushoidon suunnittelussa –
Ortopedi Kati Kyrölä/KSKS
14:45-15:10 Mitä ennen kirurgiaa – Lanneselän konservatiivisen hoidon toteutus –
Dosentti Simo Taimela/Helsingin Yliopisto
15:10-15:40 Kaularangan stenoosi – leikkausindikaatiot ja –tekniikat –
Neurokirurgi Jari Siironen/HUS
15:40-16:00 TAUKO
16:00-16:30 Degeneratiivinen spondylolisteesi; dekompressio vai deesi ja dekompressio –
Ortopedi Heikki Österman/Sairaala Orton
16:30-17:00 Spondylolyysi ja -olisteesi – leikkaustekniikan valinta –
Ortopedi Pirkka Mäkelä/OYS
17:00-17:30 Potilasvakuutuskeskuksen katsaus selkäkirurgian potilasvahinkoihin –
Ylilääkäri Eero Hirvensalo/Potilasvakuutuskeskus
17:30
Päätös
Perjantai 27.11.2015
Vapaat esitelmät 3, sali 1
Klo 08:30-10:00
08:30
Sääriluun periproteettinen luuntiheys polven
tekonivelleikkauksen jälkeen – 7 vuoden seurantatutkimus.
Antti Jaroma, Tarja Soininvaara, Heikki Kröger.
Kuopion yliopistollinen sairaala. Pohjois Karjalan keskussairaala,
Kuopio Musculoskeletal Research Unit UEF
08:37
Polven sementittömän Oxford-osatekonivelen varhaistulokset
tekonivelsairaala Coxassa vuosina 2010−2012.
Teemu Hevonkorpi, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki
Tekonivelsairaala Coxa
08:44
Radiologisesti lievän nivelrikon hoitoon käytetyillä polven
osatekonivelillä on korkea uusintaleikkausriski
Jani Knifsund, Juho Hatakka, Hannes Keemu, Keijo Mäkelä, Mari
Koivisto, Tuukka Niinimäki
TYKS, OYS, Turun yliopisto
08:51
Polven tekonivelleikkauksen arkivaikuttavuus
valikoitumattomassa potilasaineistossa Tekonivelsairaala
Coxassa – prospektiivinen seurantatutkimus
Jaakko Lagus, Mika Niemeläinen, Antti Eskelinen
Tekonivelsairaala Coxa
08:58
Single radius-tyyppisen CCK tekonivelmallin keskipitkän
aikavälin seurantatulokset ja PROM-tulokset.
Hannes Keemu, Jani Knifsund, Mari Koivisto, Petri Virolainen, Jari
Mokka, Keijo Mäkelä
Turun Yliopistollinen Keskussairaala, Turun Yliopisto
09:05
Hemofiliapotilaiden nilkan artroplastia - 10 leikkauksen
tulokset 6 vuoden seurannassa
Danielson H., Ylinen P, Yrjönen T
Sairaala ORTON
09:12
Työikäisten potilaiden polvitekonivelleikkausten kliiniset
tulokset ja leikkauksen vaikutus toiminta- ja työkykyyn sekä
elämänlaatuun vuoden seurannassa
Antti Kovalainen, Mika Niemeläinen, Antti Eskelinen
Tekonivelsairaala Coxa
09:19
Tekonivelleikkauksesta ilmoittamisen validiteetti
väestöpohjaisessa OSTPRE tutkimuksessa
Ville Turppo, Jukka Huopio, Heikki Kröger, Joonas Sirola
Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä- Suomen yliopisto, Kuopion
kampus
09:26
Outcomes of the Recalled ASR Metal-on-Metal Hip Implant
System: A Systematic Review
Inari Laaksonen, Gabrielle S. Donahue, Rami Madanat, Keijo T.
Makela, Henrik Malchau
Turku University Hospital, Massachusetts General Hospital,
Harvard Medical School
09:33
Tekoniveltä ympäröivän kudoksen kromipitoisuus on
yhteydessä metallireaktion tyyppiin
Lari Lehtovirta, Aleksi Reito, Jyrki Parkkinen, Jouko Vepsäläinen,
Sirpa Peräniemi, Antti Eskelinen
Tekonivelsairaala Coxa, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto,
Fimlab laboratoriot Oy
09:40
Sementittömän lonkan tekonivelen acetabulum-komponentin
varhainen aseptinen irtoaminen ja siihen vaikuttavat tekijät
Simo Miettinen, Tatu Mäkinen, Inari Kostensalo, Keijo Mäkelä,
Heini Huhtala, Jukka Kettunen, Ville Remes
Kuopion yliopistollinen sairaala, Helsingin yliopistollinen sairaala,
Turun yliopistollinen sairaala, Tampereen yliopisto, Pihlajalinna Oy
09:47
Seulontamenetelmän vaikutus uusintaleikkaukseen johtaneen
haitallisen metallireaktion esiintyvyyteen keskisuuren ja
suuren nuppikoon kokometallisilla lonkan tekonivelillä:
systemaattinen kirjallisuus ja metaregressioanalyysi
Aleksi Reito, Olli Lainiala, Petra Elo, Antti Eskelinen
Tekonivelsairaala Coxa
09:54
Biomet Freedom lukkoliner lonkan kokotekonivelen
sijoiltaanmenon ehkäisyssä ja hoidossa
Karvonen M, Karvonen H, Mokka J, Virolainen P, Koivisto M, Mäkelä
KT
TYKS, Turun yliopisto
10:01
KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN
Tekonivelrekisterisessio
Pe 27.11.2015 klo 10:30 – 12:30, sali 1
pj Keijo Mäkelä 10:30-11:00 NJR & ISAR/ Martyn Porter, Chairman of National Joint Registry for England and
Wales (NJR), Chairman of International Society of Arthroplasty Registries (ISAR) 11:00-11:15 Implanttirekisterin historiaa + rekisteriuudistus/ dosentti Ville Remes, Pihlajalinna 11:15-11:25 Sementittömät lonkat: tulokset Implanttirekisteriin perustuen/ ortopedian
erikoislääkäri AP Puhto, OYS 11:25-11:35 Sementtilonkat: tulokset/ ylilääkäri Jarkko Leskinen, HUS 11:35-11:45 Polviproteesit: tulokset/ dosentti Jukka Kettunen KYS 11:45-11:55 Olkaproteesit + muut nivelproteesit/ ylilääkäri Pirjo Honkanen TAYS 11:55-12:10 NARA-yhteistyö/ dosentti Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa 12:10-12:30 Implanttirekisterin tulevaisuus ja keskustelua/ dosentti Keijo Mäkelä TYKS
ACL revisio - miten ja millä tuloksin?
Pe 27.11. klo 10:30 - 13:00 , sali 2
Pj Sillanpää
10:35 Miten ACL reruptuura voitaisiin välttää? Mikko Kirjavainen, Helsinki
11:00 Results of ACL revisions - Swedish experience Björn Engström, Capio Artro Clinic,
Tukholma
11:30 Yksi vs kaksivaiheinen revisio Timo Järvelä, Helsinki
11:55 Revisio käytännössä - tips & tricks Ari Itälä, Turku
12:20 Pettäneen ACL polven anatomia -avuksi osteotomia? Jukka Ristiniemi, Oulu
12:40 Harvinainen mutta haaste - lasten ACLR ennuste Petri Sillanpää, Tampere
12:55 Keskustelua
13:00 – 14:00
LOUNASTAUKO
Alaraajan tekonivelpotilaan kivunhoito
Pe 27.11. klo 13:30 – 15:30, sali 204 – 205, kokoustamo, 2. krs
Puheenjohtajat: Dosentti Mikko Pitkänen, Orton ja ylilääkäri Jarkko Leskinen, HYKS
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10 – 15:30
Onko anestesiatekniikalla väliä?
Ylilääkäri Anne Vakkuri, HYKS
Haasteita tekonivelpotilaiden kivunhoidossa
Dosentti Vesa Kontinen, HYKS
Polven tekonivelpotilaiden kivun kroonistuminen – voiko siihen
vaikuttaa perioperatiivisilla hoitovalinnoilla
Erikoislääkäri Noora Skants, HYKS
Hyvä kivunhoito – nopea kotiutus
Osastonylilääkäri Konsta Pamilo, Keski-Suomen keskussairaala
Mikä on LIA:n asema?
Erikoislääkäri Johannes Förster, Orton