Öljyalan kansalliset standardit ja SFS

Öljyalan kansalliset standardit ja SFS-käsikirjat
Elokuu 2015
Kansalliset standardit, päivitettävinä olevat
• SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat
• SFS 3353 Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos
• SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus
• SFS 5995 Työmailla ja maatiloilla käytettävät palavien nesteiden siirrettävät säiliöt. Metallinen
maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö 450 l ... 10 000 l
Kansalliset standardit, julkaistu vuonna 2014
• SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema
• SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
• SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus ja palontorjuntakalusto
Käsikirjat, julkaistu vuonna 2015
• SFS-käsikirja 39 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 2: Standardit. Säiliöt
• SFS-käsikirja 39 Palavat nesteet. Varastointi ja käyttö. Osa 3: Standardit. Laitteet ja käyttö
Käsikirjat, julkaistaan vuonna 2015
• SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 6: Standardit. Nestekaasusäiliö ja
varusteet
• SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 7: Laitteistostandardit.
Teollisuuskäyttö
• SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit. Osa 8: Standardit. Pienkäyttö