Seniorivalmentaja –koulutus 20 op

Jokiedu Oy
Seniorivalmentaja –koulutus 20 op
Kiinnostaako seniori-ikäisen ihmisen valmennus ja ohjaaminen? Haluatko syventää osaamistasi ja
löytää uuden näkökulman ikääntyvien kanssa tehtävään työhön? Seniorivalmentaja toimii
ikääntyvien henkilöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden valmentajana.
Seniorivalmentaja hallitsee keskeiset fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin terapeuttiset
valmennusmenetelmät. Koulutuksen jokainen lähijakso sisältää liikunnan ja kuntosaliharjoittelun
ohjaamisen osion.
Aika ja Paikka
Lähipäivät: 14.-15.1.2016, 18.-19.2.2016 , 17.-18.3.2016, 21.-22.4.2016, 12.-13.5.2016
Paikka: Ylivieskan ammattiopisto
Kohderyhmä
Seniorivalmentaja koulutus sopii sinulle, joka työskentelet sosiaali-, terveys- tai liikunta-alalla, olet
yrittäjä ja haluat monipuolistaa osaamistasi tai olet siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle ja haluat itse
itsesi valmentajaksi.
Kouluttajat
Eeva Huhtala, lehtori, yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineenaan kehityspsykologia,
neuropsykiatrinen valmentaja. Hän toimii kouluttajana sosiaali- ja terveysalalla.
Aili Nuorala, yhteiskuntatieteiden maisteri, on toiminut pitkään esimiestehtävissä
vanhustenhuollossa. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys ja hän on kouluttautunut
työnohjaajaksi ja kulttuurikuraattoriksi, joista molemmista on vuosien työkokemus
Reijo Parkkila, lehtori, yhteiskuntatieteiden maisteri, työnohjaaja, erityisopettaja ja
musiikkipedagogi. Hän toimii sosiaali- ja terveysalan kouluttajana ja työnohjaajana.
Sanna Eskola, restonomi, ravitsemisalan lehtori sosiaali- ja terveysalalla. Hänellä on vahva
kokemus ikäihmisten ravitsemuksen ohjaamisesta.
Maria Rautionaho on liikunnan ohjaaja ja Personal Trainer ja hän on toiminut pitkään
monipuolisissa liikunnan ohjaamisen tehtävissä.
Koulutuksen järjestää Jokiedu Oy yhteistyössä Ylivieskan ammattiopiston ja Koulutuksen
asiantuntijapalvelut Huhtala & Parkkila kanssa (www.kohtaava.fi).
Tavoitteet
Koulutuksessa perehdytään ikääntymisen gerontologiseen tietoperustaan, psyykkisen hyvinvoinnin
tukemiseen, voimavarakeskeisen ohjaamisen perusteisiin sekä liikunnan ja ravitsemuksen
ohjaamiseen. Koulutuksen tavoitteena on valmennustaitojen oppiminen, joita seniorivalmentaja voi
käyttää asiakkaan toimintakyvyn, voimavarojen ja toimijuuden vahvistamiseksi.
Jokiedu Oy
Sisältö
Koulutuksen viitekehys perustuu kokonaisvaltaiseen ikääntymiskäsitykseen ja voimavarakeskeiseen
ohjaamisfilosofiaan sekä humanistiseen ja eksistentiaaliseen ihmiskäsitykseen. Koulutus sisältää
seuraavat sisältöalueet:
-
Ikääntyminen elämänvaiheena – gerontologinen näkökulma
Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys yksilö ja ryhmäohjauksessa
Ikääntyvän ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
Ikääntyvän liikunnan ohjaaminen
Ikääntyvän ravitsemuksen ohjaaminen
Työtavat
Koulutuksessa edellytetään aktiivista läsnäoloa ja valmiutta reflektoida omia työ- ja ajattelutapoja.
Lähiopetuspäivinä vuorottelevat luennot, keskustelut ja harjoitukset. Koulutukseen sisältyy
harjoittelua oman asiakkaan kanssa 20 tuntia.
Rakenne
Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää. Opiskeluun kuuluva harjoittelu tapahtuu työpaikoilla tai
asiakastyössä.
Lisätietoja: Eeva Huhtala, 050 5959103, [email protected] Kysy mahdollisuutta
oppisopimukseen oppisopimustoimistosta.
Hinta: 920€ + alv 24% sisältäen koulutuksen ja materiaalit, laskutetaan sopimuksen mukaan 1-3
erässä koulutuksen alettua.
Ilmoittautuminen: 20.12.2015 mennessä osoitteeseen [email protected] tai 050 5959103.
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 15 opiskelijaa. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen
ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 300€. Mikäli perumista ei tehdä
lainkaan tai koulutus keskeytetään, laskutetaan koko koulutuksen hinta.