Työhyvinvoinnin johtaminen

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN (7 koulutuspäivää)
Kohderyhmä
Kulutusohjelma on tarkoitettu esimiehille, henkilöstöasiantuntijoille ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenille.
Ohjelman tavoitteena on



kouluttaa ja valmentaa työpaikoille työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja siten kasvattaa
organisaatioiden omaa työhyvinvointiosaamista ja suunnitelmallisuutta
luoda välineistöä osallistujien oman organisaation työhyvinvoinnin arvioimiseen, antaa
tietoja, taitoja ja keinoja tunnistaa oman organisaation ja sen henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja mahdollisia uhkia
antaa osallistujille valmiuksia toimia työhyvinvoinnin kehittäjinä omilla työpaikoillaan.
Rakenne ja sisältö
Valmennusohjelma toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin kanssa.
Sisältö muokataan ay-liikkeeseen sopivaksi.
1. Työhyvinvointi strategisena menestystekijänä 29.1.2016 (Tampereen yliopisto)
- työhyvinvoinnin käsite ja merkitys
- työhyvinvointivalmentajan rooli
- työhyvinvointivalmentajan kehittämisosaaminen
- työhyvinvointisuunnitelmien tekemisen käynnistäminen
2. Tämän päivän työ ja työelämä – uhka vai mahdollisuus hyvinvoinnille?
18.2.2016 (Tampereen yliopisto)
- työelämän muutos ja kehitystrendit
- työn organisointi
- tulevaisuuden osaamistarpeet
- vaikuttamismahdollisuudet työhön
3. Organisaatio ja yhteiskunta työhyvinvoinnin tekijöinä 23.3.2016 (Tampereen yliopisto)
- organisaation rakenteet
- osaamisen kehittäminen
- organisaatiokulttuuri
- työhyvinvointia ohjaava lainsäädäntö
4. Voimaa yhteisöstä 21.4.2016 (Tampereen yliopisto)
- sosiaalinen pääoma
- työyhteisötaidot
- vuorovaikutustaidot
- työyhteisön haasteelliset tilanteet
5. Miten johdan työhyvinvointia? 19.5.2016 (Tampereen yliopisto)
- johtamisen lähestymistavat
- ikäjohtaminen
- työhyvinvoinnin mittaaminen
6. Yksilönä yhteisössä – henkilökohtainen hyvinvointi 16.6.2016 (Kiljavan opisto)
- positiivinen psykologia ja psykologinen pääoma
- tunteet työssä
- palautuminen ja stressi
- motivaatio
- terveys ja toimintakyky
7. Koulutuksen päätös 17.6.2016 (Kiljavan opisto)
- projektitöiden käsittely
- työhyvinvointivalmentaja -todistusten jako
Paikka
Tampereen yliopisto / Kiljavan opisto
Hinta
3000 euroa (sis. valmennuksen, projektityön ohjauksen, Marja-Liisa Mankan Työn Iloa kirjan, työhyvinvoinnin eri teemoihin liittyviä opaskirjoja, luentomonisteet sekä lähiopetuspäivien kahvitarjoilut)
ILMOITTAUTUMISET koulutukseen 11.12.2015 mennessä
kurssisihteeri Riitta Karjalaiselle, [email protected]
tai netin kautta
www.kiljavanopisto.fi -> Kehittämiskeskus -> Ilmoittaudu henkilöstökoulutukseen