Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry

Ylivieskan Seutukunnan
Omaishoitajat ja Läheiset ry
Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii
kuuden kunnan alueella: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen,
Sievi ja Ylivieska.
Yhdistys on vanhusta, vammaista tai pitkäaikaissairasta omaistaan tai läheistään
hoitavien oma yhdistys, joka auttaa jaksamaan arjessa.
Toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilöllisyys, ihmisläheisyys, tasa-arvo ja toiminnan
laadukkuus. Yhdistyksen toiminnan osa-alueita ovat vertaistoiminta, edunvalvonta,
tiedotus, koulutus sekä virkistystoiminta.
Yhdistyksemme on myös mukana kehittämässä Omaishoitajuus asioita Rahaautomaattiyhdistyksen tuella. Alueellamme on käynnistystynyt OmaisOiva toiminta
7.4.2015, jota hallinnoi Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja läheiset ry.
OmaisOiva- toiminnan avulla kehitetään Omaishoitajien elämää tukevia
vapaaehtoistoiminnan työmuotoja ja kannustetaan mukaan uusia vapaaehtoistoimijoita.
•
•
Vertaisryhmiä Teema- toimintamallin avulla
Uusien ryhmien perustaminen
•
•
Toimistopäivystys maanantaisin klo 8-16
Ohjauksellisia Info- tilaisuuksia alueemme joka kunnassa.
•
Avoimia keskustelutilaisuuksia
(kahvihetkiä), omaishoidosta
kiinnostuneille.
•
•
Virkistys- ja Voimaantumispäiviä Omaishoitajille ja
hoidettaville.
Tukihenkilötoiminta
•
16 tunnin mittaisia valmennuksia uusille Omaishoitajille
OmaisOiva toimisto: Juurikoskenkatu 6/205, 84100 Ylivieska
sp: [email protected]
OmaisOiva- ohjaajat: Arja 044-9868159, Teija 044-9868009