Asialista Asialistamedia-files/Asialista 26 5 2015

MUISTISAIRAAN IHMISEN EDUNVALVONTA YHTEISTYÖNÄ -PROJEKTI 2013–2016
ROVANIEMEN PROJEKTIRYHMÄN KOKOUS
Aika: tiistai 26.5.2015 klo 13.00–16.00
Paikka: Sairaalakadun terveysasema, 1. kerroksen neuvotteluhuone (Sairaalakatu 1)
Projektiryhmän jäsenet:
Hakola Jukka
Jakovlev Niina
Kaihua Marjo
Kallatsa Irma
Koch Riikka
Lehisto Janne
Mustamo Arja
Määttä Kimmo
Paananen Jaana
Rantakokko Leila
Rapo Sirpa
Rossi Eeva
Rusanen Leena
Rytisalo Pauli
Räisänen Airi
Storhammar Tuula
Torvinen Tiina
Väihkönen Annika
Ylitalo Anneli
Ylitörmänen Anitta
Nikumaa Henna
Koponen Elina
Verkostokoordinaattori
Kotiutushoitaja
Lähihoitaja
Muistikoordinaattori
Lakimies
Ylitarkastaja
Ylilääkäri
Geriatri, projektiryhmän pj.
Sosiaalityöntekijä
Terveydenhoitaja, lähiesimies
Sosiaalityöntekijä
Yliopisto-opettaja
SAS-hoitaja
Asiakasedustaja
Muistihoitaja
Kuntoutusohjajaa
Yleinen edunvalvoja
Muistiasiantuntija
Palveluesimies
Terveydenhoitaja
Projektijohtaja
Projektikoordinaattori
Rovaniemen kaupunki, VAY
Kotihoito / palveluohjaus
Päiväpalvelu, kotihoito
Muistipoliklinikka
Pohjolan Osuuspankki
Lapin maistraatti
Terveyskeskussairaala
Muistipoliklinikka
LKS, neuron poliklinikka
Kairatiimi, kotihoito
Sosiaalipalvelukeskus, vammaispalvelut
Lapin yliopisto, sosiaalityö
SAS, kotihoito
Rovaniemi
Muistipoliklinikka
LKS, neuron poliklinikka
Oikeusaputoimisto, yleinen edunvalvonta
Lapin Muistiyhdistys ry
Kotihoito
Ounas-Saaren tiimi, kotihoito
Suomen muistiasiantuntijat ry
Suomen muistiasiantuntijat ry
ASIALISTA
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
2. Edellisen kokouksen muistio
3. Projektin ajankohtaiset kuulumiset
4. Projektin eteneminen Rovaniemellä
- koulutuksen suunnittelun tilanne (usean työryhmän yhteinen toimenpide)
- kehittämiskohteiden työryhmien puheenvuorot: työryhmien toimenpiteiden tilanne
- toimenpiteiden kokonaisuuden tarkastelua
- projektiryhmä evästää työryhmiä jatkotyöskentelyyn
5. Projektin väliarvioinnin tulokset
6. Rovaniemen ja Sipoon edustajien vierailut toistensa luona 2015
- Sipoon edustajat vierailivat Rovaniemellä 12.5.2015
- Rovaniemen edustajien vierailu Sipoossa 3.12.2015: Rovaniemen edustajien (4 hlöä) valinta
7. Muut asiat
8. Seuraavien kokouksien ajankohdat
9. Kokouksen päättäminen