Häme A, Reumavastaanotto terveyskeskuksessa

Reumavastaanotto
terveyskeskuksessa
Alueellinen reumatologian
koulutuspäivä
1.10.2015
Alexandra Häme
Reumatologian erikoislääkäri
HUS Tulehduskeskus
Vantaan terveysasemat 2014
Väestö 29 603
Väestö 35 296
Laura Laisola, Myyrmäen terveysaseman ylilääkäri
2
6.10.2015
Länsi-Vantaan reumayksikkö





Aloitti toimintansa 7.11.2013
Palvelee Länsi-Vantaan potilaita (Myyrmäen ja
Martinlaakson alueet)
Väestöpohja 66000 potilasta (v 2014)
Myyrmäen terveysasema: 21 lääkäriä, 1 skopialääkäri, 1
ylilääkäri
Martinlaakson terveysasema: 15 lääkäriä
Reumavastaanotto

Konsultoiva reumatologi

Reumasairauksiin perehtynyt terveyskeskuslääkäri


perehdytysjakso Kolmiosairaalan reumapolikliinikalla
Reumahoitaja

perehdytysjakso erikoissairaanhoidossa
Tilat

Vastaanottopäivä kerran
viikossa

2 vastaanottohuonetta

Reumahoitajan huone

Uä-laite

Terveysaseman
fysioterapian ja
toimintaterapian palvelut
Reumayksikön toiminta

Kertakäynnit

Eripituiset seurantajaksot

Kortisonipistokset

Konsultaatiot

Osallistuminen terveysaseman koulutustoimintaan

Osa potilasta jaetulla hoitovastuulla erikoissairaanhoidon
kanssa
Reumahoitaja

Vastaanottaa lähetteet

Varaa ajat potilaille

Puhelintunti kerran viikossa

Ohjeistaa potilaita (lääkitys, jatkotutkimukset)

Seurannassa olevien potilaiden turvakokeet

Shirmerin koe, syalometria

Seurannassa olevat potilaat voi pitää yhteyttä suoraan
reumahoitajaan
Lähettämisindikaatiot


Yhden nivelen epäselvä tulehdus
Niveloireita ja poikkeavuuksia laboratoriokokeissa (CRP,
La, RF)

Nivelreuma, jossa todetaan/epäillään aktiiviteettia

Polymyalgia, jonka hoidossa on ongelmia

Pitkittyvät reaktiiviset niveltulehdukset

Lääkitysongelmat

Kortisonipistokset
Perusterveydenhuollon hyöty?

Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa paranee

Potilaiden hoitoonpääsy helpottuu

Konsultaatiot helpottuu

Tyytyväiset potilaat
Erikoissairaanhoidon hyöty?

Lähetteiden määrä vähenee

Osa ensikäynneistä voi ohjata reumavastaanotolle

Paikallishoitojen saatavuus paranee

Välikontrollit voi ohjata reumavastaanotolle

Reumavastaanoton toiminta tukee reumapotilaiden
seurantaa perusterveydenhuollossa
Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa



Jatkohoito siirtoepikriisillä
Erikoissairaanhoitoon tulevat lähetteet voidaan ohjata
terveyskeskuksen reumavastaanotolle
Osa potilaista voi olla jaetulla hoitovastuulla (välikontrollit
ja kortisonipistokset reumavastaanotolla)
Päivä reumavastaanotolla

8.00 – 8.30 – lähetetiimi (reumakonsultti, tk-lääkäri,
hoitaja)

8.30 – 11.30 – vastaanotto (3-4 potilasta)

11.30 – 12.00 – nivelpistokset

12.00 – 12.30 – lounas

12.30 – 15.00 – kontrollivastaanotot (1-2 potilasta) ja
nivelpistokset
Onnistumisen edellytykset

Riittävät tilat

Laiteisto

Tutkimusten saattavuus (MRI, laboratoriokokeet)

Toimintaan sitoutunut henkilöstö

Muun terveysaseman toiminnan tuki

Reumatiimillä riittävästi aikaa paneutua asioihin, erityisesti
toiminnan alkuvaiheessa
Mikä ei onnistu reumavastaanotolla?



Työkykyarviot
Runsaasti tutkimuksia ja muiden erikoisalojen
kannanottoja vaativien tapausten hoito
Fibromyalgian hoito