“hoitamisen hohto”– käytännön hoitotyön, koulutuksen, johtamisen

V Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät
“HOITAMISEN HOHTO”– KÄYTÄNNÖN HOITOTYÖN, KOULUTUKSEN, JOHTAMISEN JA
TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖTÄ
24.9.-25.9.2015, Oulun yliopisto
24.9.2015
Ohjelma klo 9:00–16:00
Puheenjohtaja professori Helvi Kyngäs
09:00–09:30 Ilmoittautuminen ja kahvit (Sairaanhoitajaliitto tarjoaa)
09:30–09:40 Tilaisuuden avaus, professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto
09:40–10:00 Poliittisen päätöksenteon problematiikka: Mennäänkö ”mutulla” vai
turvaudutaanko tietoon? esh Pirjo Sirviö, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, Oulun
kaupunki
10:00–10:40 Näyttöön perustuvasti hohtoa hoitamiseen, TtT, kliinisen hoitotieteen
asiantuntija Anne Korhonen, PPSHP
10:40–11:10 Teknologian hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa, TtM, kehittämiskoordinaattori
Riikka Hirvasniemi, Oulun kaupunki
11:10–11:40 Palvelumuotoilu yhteiskehittämisen työkaluna, TtT, yliopettaja Kirsi Koivunen,
Oulun ammattikorkeakoulu
11:40–12:00 Terveyttä edistävää ohjausta yhdessä, professori (ma.) Maria Kääriäinen,
Oulun yliopisto
12:00–14:00 Lounas
Postereihin ja näyttelyihin tutustuminen
14:00–16:00 Rinnakkaissessiot
14:00–16:00 Workshop ”Pohjoinen yhteistyö asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi vuonna 2020”, TtT, yliopettaja Kirsi Koivunen ja professori (ma.) Maria Kääriäinen
18:00–21:00 Iltajuhla, Ravintola Toivo, Radisson Blu Hotel (sisältyy 130 € osallistumismaksuun)
25.9.2015
Ohjelma klo 8:30–15:40
Puheenjohtaja FT, hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen
08:30–09:00 Tulevaisuuden terveydenhuolto, johtaja Hannu Leskinen, PPSHP
09:00–09:30 Monialainen yhteistoiminta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.
Dosentti Outi Kanste, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
09:30–10:00 Yhteistyön voimaa: esimerkkinä PPSHP:n hoitotyön tutkimusneuvoston
toiminta, TtT, tutkimusylihoitaja, Merja Meriläinen, PPSHP
10:00–10:30 Kahvit (Tehy ry. tarjoaa)
10:30–11:00 Monitieteisen yhteistyön merkitys muistisairaiden ikääntyneiden ympäristön
tutkimisessa. Dosentti, yliopistonlehtori Satu Elo, Oulun yliopisto
11:00–11:30 Potilaita osallistavan toiminnan kehittäminen, TtT, yliopettaja Anita Pyykkö,
Diakonia-ammattikorkeakoulu
11:30–12:30 Rinnakkaissessiot
12:30-14:00 Lounas
Postereihin ja näyttelyihin tutustuminen
14:00–15:00 Rinnakkaissessiot
15:00–15:30 Pohjoinen yhteistyö terveysalalla vuonna 2020, FT, hyh Pirjo Kejonen
15:30–15:45 Päätössanat ja tervetuloa Kajaaniin 2017, professori Helvi Kyngäs,
Oulun yliopisto, yliopettaja Rauni Leinonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu