LIITE Verkostokartta

Verkostokartta
MINÄ
Verkostokartta
Piirretään ”kartta”, jossa kartoitetaan omia verkostoja ja niiden mahdollisuuksia tarjota työpaikkoja tai toimia työllistymisen tukena
1. Kirjoita keskiympyrään kuka sinä olet ja mikä on ammattisi
2. Kerää keskiympyrää koskettaviin laatikoihin verkostoosi kuuluvat ihmiset, jotka voisivat auttaa työllistymisessäsi
3. Kirjoita jokaista verkostosi ihmistä koskettavaa laatikkoon, kuinka he voisivat auttaa tai mikä heidän roolinsa verkostossasi on
4. Suunnittele, miten otat yhteyttä verkostosi ihmisiin kirjoittamalla se ulommaiseen laatikkoon
5. Toteuta suunnitelmasi!
Lähteet:
Työterveyslaitos – Nykänen, Mikko – Klemola, Soili – Koivisto, Petri – Koski, Merja – Larvi, Tommy – Silvonen, Jussi – Vuori, Jukka 2012 a: Koulutuksesta työhön. Työkirja.
Työterveyslaitos, Helsinki. s. 39–41
Työterveyslaitos – Nykänen, Mikko – Klemola, Soili – Koivisto, Petri – Koski, Merja – Larvi, Tommy – Silvonen, Jussi – Vuori, Jukka 2012 b: Koulutuksesta työhön. Ohjaajan
käsikirja. Työterveyslaitos, Helsinki. s. 43–48