Sisäministeriön ajankohtaisia paloasioita

Sisäministeriön ajankohtaisia
paloasioita
Paloseminaari 17 – Paloturvallisuus ja standardisointi, 11.2.2015 Hanasaari
Kirsi Rajaniemi
Hyvää 112-päivää!
Millaiset ovat suomalaisten pelot ja
uskotut riskit joutua
onnettomuuteen?
Millaisia näkemyksiä on
turvallisuudesta ja sen
edistämisestä, turvavälineiden
käytöstä ja lasten opastamisesta
turvallisuusasioissa?
Kyselyn tulokset
www.112-paiva.fi
11.2.2015
Erheellisten paloilmoitusten määrä vähentynyt
Pelastustoimen tehtävät
ilmoitustavan mukaan (2014)
Muu
Virve- ilmoitusta
pa
päätelait
4%
e
1%
Automaat
tinen
paloilmoit
in
19 %
Puhelin
5%
Matkapu
helin
71 %
Erheellisiä paloilmoituksia 95 %
11.2.2015
Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoasetukset
•
Lähiaikoina lausunnolle, voimaan
2015 aikana
– Valtioneuvoston asetus
paloilmoittimista ja automaattisista
sammutuslaitteistoista
– Sisäministeriön asetus
paloilmoittimien ja automaattisten
sammutuslaitteistojen
kunnossapidosta
•
11.2.2015
Asetusten soveltaminen
rakentuu standardien varaan,
mutta asetuksiin ei ole tulossa
suoria viittauksia standardeihin
Sprinklerilaitteistojen suunnittelusääntöjä
•
CEA 4001:2007 + liite O Sprinklerilaitteistot. Suunnittelu ja
asentaminen
– nykyistä 2013 versiota ei ole julkaistu Suomessa
•
SFS-EN 12845:2009 Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.
Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto
– revisio julkaistaan keväällä 2015
– isompi rakenteen ja sisällön muutos valmisteilla
•
SFS 5980 (INSTA 900-1) Asuntosprinklerilaitteistot - Suunnittelu,
asentaminen ja huolto
– revisio 2014
– EN-standardi valmisteilla
11.2.2015
Miten nuohousta tulisi uudistaa?
•
Kartoitettu nuohouspalveluiden
järjestämisen nykytilanne ja arvioitu
sääntelyn toimivuutta
– onko nuohous järjestetty
tarkoituksenmukaisella tavalla, ja
palvelevatko nuohousta koskevat
säädökset riittävästi eri osapuolia
•
Esiselvityksestä lausuntokierros
kesken
•
Ota kantaa –kysely auki 15.2. asti
www.otakantaa.fi/miten_nuohousta_tulisi_uudistaa
11.2.2015
Ota kantaa –kyselyn vastaustilannetta 4.2.
11.2.2015
Suurpalot Norjassa tammikuussa 2014
11.2.2015
•
NRK:n dokumentti Storbranden i
Laerdal katsottavissa Yle
Areenassa 17.2.2015 asti
•
DSB:n raportti