PDF-linkki

SUOMEN GOLFLIITON VUOSIKERTOMUS 2014
2
SISÄLTÖ
Puheenjohtajan katsaus
Ordförandens översikt: Antti Peltoniemi...........................4
Puheenjohtajan katsaus
Ordförandens översikt : Timo Laitinen................................7
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014
Hallituksen toimintakertomus.......................................9
Konsernitilinpäätös........................................................ 12
Hallituksen ja toiminnanjohtajan
allekirjoitukset.................................................................. 19
Tilipäätösmerkintä.......................................................... 19
Tilintarkastuskertomus................................................. 19
Hallinto ja organisaatio................................................. 20
Toimialakatsaukset
Seuratoiminta................................................................... 25
Kilpailutoiminta............................................................... 29
Markkinointi...................................................................... 36
Viestintä.............................................................................. 38
Tilastot
Palkitsemiset ja huomionosoitukset........................ 40
Kilpailutuloksia................................................................. 42
Jäsenmäärät 31.8.2014.................................................. 50
Suomen Golfliitto. Vuosikertomus 2014.
Ulkoasu: Pirjo Kemppinen
Kuvat: Golfliitto, Kai Kilappa, Juha Hakulinen
3
ORDFÖRANDES
ÖVERSIKT
Den recession som redan varat i flera år i Europa och som
har sitt ursprung i ekonomin återspeglades på flera sätt i
Finlands Golfförbunds verksamhet. Inom golfförbundets
medlemsklubbar minskade det totala hopräknade antalet
registrerade fritidsgolfare för första gången. Antalet sådana
golfspelare var 142 778 i de 130 klubbar som finns i vårt
land. I den siffran finns 1476 färre spelare jämfört med året
innan. Genomsnittligt fanns det knappt 1100 fritidsgolfare
per klubb, vilket emellertid säkrar livskraften hos våra golffält. Att juniorspelarna minskade med 557 medlemmar var
en bekymmersam tendens i medlemsutvecklingen (totalt
16 107) trots att man satsat kraftigt på juniorarbetet.
Att vår proffsstjärna Mikko Ilonen hade en strålande säsong som kulminerade i världsmästerskapet i matchplay, var
verksamhetsmässigt det mest betydelsefulla som skedde i
den finländska golfen. Mikkos prestation noterades högt i
offentligheten och även i Årets idrottsman-röstningen placerade han sig på fjärde plats trots sitt ”olympiska år”.
På amatörsidan placerade sig Finlands kvinnliga lag på
en fin andra plats i lagens EM-tävling i Slovenien. I Kytäjä arrangerades en deltävling i Challenge Tour för tredje året i
rad med ledning av Golfförbundet och man lyckades även
stabilisera tävlingens ekonomi. Även den proffstävling som
arrangerades för damerna i Vihti och de amatörlagen som
deltog i herrarnas EM-tävling i Vanajalinna hjälpte till att
upprätthålla Finlands goda rykte som mästerskapsarrangör.
4
Även den första golfgalan, där meriterade golfare och aktörer prisbelönades, är en betydelsefull öppning i PR-syfte.
Golftidningen som hade förnyats år 2014 var en stor förändring verksamhetsmässigt i och med att den fick ett positivt mottagande i takt med att GolfDigest och Golflehti
förnyades. Tidningens utgivare Otavamedia är den nya samarbetspartnern. Enligt den läsarenkät som gjordes kom den
förnyade Golftidningen direkt till toppen av grenförbundens publikationer.
En av Finlands Golfförbunds viktigaste uppgifter är att
producera tjänster för medlemsklubbar och enskilda spelare. Denna verksamhetsberättelse innehåller närmare information om dessa otaliga tjänster och rörelseresultat. Reformen av informationstjänsten på internet var ett omfattande
projekt som genomfördes med ledning av Golfförbundet.
Trots att det fanns brister togs tjänsten i bruk under 2014.
Under verksamhetsåret gick golfförbundets resultat ned
med 175 000 till följd av bokförda kreditförluster. De främsta anledningarna till detta var att det uppstod kreditförluster efter att Golftidningens tidigare samarbetspartner gick
i konkurs och undervisnings- och kulturministern plötsligt
skar ned det statliga stödet. Trots att året var fullt med utmaningar, var verksamheten positivt präglad av strikt kostnadskultur och bättre resultat än vad hade budgeterats för
medelsanskaffning, varvid rörelseresultatet blev positivt för
drygt 14000 €.
Under verksamhetsåret var Finlands Golfförbund verksamt och samarbetade aktivt tillsammans med andra golforganisationer för att förbättra förhållanden för vår gren.
Vid höstens förbundssammanträde togs viktiga beslut. Strategin för ”Suomi-Golf”-tävlingen och de ändringar som behövs utförs under 2015. Nu när mitt eget ordförandeskap
upphör, vill jag i samband med detta ge ett varmt tack till
alla de personer och instanser, med vilka jag fått möjligheten att arbeta vidare i ”Suomi-golf”-frågan .
Jag vill samtidigt passa på att önska Timo Laitinen lycka
till och framgång i sitt krävande men fina uppdrag.
PUHEENJOHTAJAN
KATSAUS
Euroopassa jo vuosia vallinnut talousperäinen taantuma
heijastui vuonna 2014 myös Suomen Golfliiton toimintaan
useallakin tavalla. Ensimmäisen kerran Golfliiton jäsenseurojen yhteenlaskettu rekisteröityjen harrastajien määrä väheni.
Näitä rekisteröityjä golfareita oli maamme 130 seurassa 142
778. Luvussa on vähennystä 1476 pelaajaa vuotta aikaisempaan verrattuna. Keskimäärin harrastajia per seura oli vajaat
1100, mikä kuitenkin turvaa osaltaan kenttiemme elinvoimaisuutta. Huolestuttava piirre jäsenkehityksessä oli junioripelaajien väheneminen 557 pelaajalla (yhteensä 16 107)
huolimatta voimakkaasta panostamisesta juniorityöhön.
Toiminnallisesti suomalaisessa golfissa huomattavin asia
oli ammattilaistähtemme Mikko Ilosen loistava kausi, joka
huipentui maailman reikäpelimestaruuteen. Mikon saavutus
noteerattiin korkealle julkisuudessa ja Vuoden urheilija –äänestyksessäkin hän ”olympiavuodesta” huolimatta sijoittui
hienosti neljänneksi.
Amatööripuolella Suomen naisjoukkue sijoittui hienosti hopealle joukkueiden EM-kisoissa Sloveniassa. Golfliiton
johdolla järjestettiin Challenge Tourin osakilpailu Kytäjällä
kolmannen peräkkäin ja kisan talouskin saatiin vakautettua.
Suomen mainetta hyvänä arvokisajärjestäjänä ylläpidettiin
myös Vihdissä järjestetyllä naisten ammattilaiskisalla ja Vanajalinnan amatöörimiesten joukkue EM-kisoilla.
Merkittävänä päänavauksena voidaan myös PR-mielessä
pitää ensimmäisen kerran järjestettyä Golfgaalaa, jossa palkittiin ansioituneita golfareita ja toimijoita.
Toiminnallisesti iso muutos oli vuonna 2014 uudistunut
Golflehti, joka sai GolfDigestin ja Golflehden uudistumisen
myötä erittäin positiivisen vastaanoton. Lehden kustantaja
on uusi yhteistyökumppani Otavamedia. Suoritetun lukijatutkimuksen mukaan uudistunut Golflehti ylsi heti tuoreeltaan lajiliittojen julkaisujen kärkeen.
Suomen Golfliiton yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa palveluja jäsenseuroille ja yksittäisille pelaajille. Näistä
lukuisista palveluista ja toimintojen tuloksista on tarkempaa
selvitystä tässä toimintakertomuksessa. Golfliiton johdolla vedetty mittava projekti oli verkkotietopalvelun uudistus. Palvelu otettiin käyttöön puutteista huolimatta vuoden
2014 aikana.
Golfliiton tulos painui luottotappiokirjausten myötä toimintavuonna 175 000 miinukselle. Merkittävimmät syyt
olivat Golflehden aikaisemman yhteistyökumppanin konkurssin aiheuttama luottotappio ja Opetus- ja kulttuuriministerin tekemä valtion avun yllättävä leikkaus. Haasteellisesta vuodesta huolimatta positiivista toiminnassa oli tiukka
kulukulttuuri ja varainhankinnan budjetoitua parempi tulos
joidenka myötä toiminnallinen tulos oli reilut 14.000 € positiivinen.
Toimintavuoden aikana Suomen Golfliitto toimi lajin
muiden järjestöjen kanssa aktiivisesti yhteistyössä lajimme
olosuhteiden parantamiseksi. Syksyn liittovaltuustossa päätettiin merkittäviä asioita. Suomi-Golfin strategian välitarkastelu ja tarpeelliset muutokset tehdään vuoden 2015 aikana. Kun samalla oma puheenjohtajakauteni päättyi, niin
tässä yhteydessä lämmin kiitos kaikille niille henkilöille ja
tahoille joiden kanssa olen saanut viedä Suomi-Golfin asiaa
eteenpäin.
Samalla toivon uudelle puheenjohtajalle Timo Laitiselle
onnea ja menestystä vaativassa mutta hienossa tehtävässään.
Antti Peltoniemi
puheenjohtaja
5
6
PUHEENJOHTAJAN
KATSAUS
Suomen Golfliiton valtuusto valitsi minut marraskuun lopun syyskokouksessaan liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kiitän nöyrästi liittoa ja koko yhteisöä
samastani luottamuksesta ja pyrin kaikessa tekemisessäni
olemaan luottamuksenne arvoinen. Puheenjohtajan tehtävässäni en aja minkään yksittäisen tahon etuja vaan ainoa
näkökulma on edistää suomalaista golfia ja palvella liiton
jäsenseuroja ja sitä kautta ennen kaikkea n. 142.000 jäsenpelaajaamme. Golfyhteisö on kuitenkin Suomessa tätä laajempi sillä yhteisöön kuuluu useita tärkeitä toimijoita kuten
toimialajärjestöt, kenttäyhtiöt henkilökuntineen ja laajemmin koko golfelinkeino, useat mediat, urheiluopistot ja myös
ne yli puoli miljoonaa suomalaista, jotka ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita golfista harrastuksena.
Valtuuston syyskokouksessa päätettiin kaksi tulevaisuuden kannalta merkittävää asiaa – strategiamme päivittäminen ja sääntöuudistustarpeen arvioiminen. Molemmat asiat
ovat esillä valtuuston kevätkokouksessa ja strategiatyö on
jo lähtenytkin hyvin ja laajan yhteisöllisesti liikkeelle. Se on
koko yhteisölle hyvä tapa luoda yhteinen tavoitetila Suomen golfin tulevaisuudesta ja keinosta se tavoite saavuttaa. Jos pystymme yhdistämään koko yhteisön osaamisen ja
energian yhteiseen tulevaisuustyöhön, on edessämme taatusti golfin menestystarina.
Edeltäjäni Antti Peltoniemi teki pitkän ja poikkeuksellisen
merkittävän rupeaman liittomme puheenjohtajana. Antin
kansainvälisen golfuran kautta Suomi tuotiin uudella tavalla
kansainvälisen golfmaailman tietoisuuteen ja päätöksentekofoorumeihin. Erityisesti EGA:n puheenjohtajuuden kautta
olemme saaneet uusia vaikutuskanavia, joita olemme voineet hyödyntää vaikkapa monien mestaruuskilpailuiden järjestämismahdollisuuksina ja sitä kautta olemme avanneet
omille pelaajillemme hienoja oppimisen ja menestymisen
paikkoja. Kiitän Anttia menestyksekkäästä puheenjohtajuudesta ja arvostan suuresti, että hän halusi edelleen jatkaa
liittomme hallituksen jäsenenä kansainvälisiin asioihin painottuen.
Timo Laitinen
puheenjohtaja 29.11.2014–
ORDFÖRANDES ÖVERSIKT
Vid sitt höstsammanträde, som ägde rum i slutet av november, valde Finlands Golfförbunds fullmäktige mig till förbundets ordförande för kommande två år. Jag tackar förbundet
ödmjukt och också för det förtroende som hela gemenskapen visat mig. Jag skall försöka utföra uppdraget efter bästa förmåga för att vara värd ert förtroende. I mitt uppdrag
som ordförande kommer jag inte att driva förmåner för någon enskild instans utan alltid med strävan efter att kunna
främja den finländska golfen samt att kunna tjäna förbundets medlemsklubbar och därigenom främst våra ca 142000
medlemsspelare. I Finland är golfgemenskapen emellertid
större än så för att gemenskapen omfattar många viktiga
aktörer som till exempel branschorganisationer, fältföretag
med deras anställda och också hela golfnäringen i mer omfattande skala, samt många medior, idrottsinstitut och över
en halv miljon finländare som sagt sig vara intresserade av
golf som hobby.
Vid förbundets höstsammanträde fastslogs två viktiga
frågor för framtiden – vår strategi ska uppdateras och behovet av en regelreform ska uppskattas. Båda frågorna är
framtagna vid förbundets vårsammanträde och strategiar-
betet har redan kommit igång väl och brett gemenskapligt
sett. Det är ett bra sätt för hela gemenskapen att skapa ett
gemensamt målutrymme för den finländska golfens framtid
och det sätt på vilket det målet kan nås. Om vi lyckas förena
det kunnande och den energi som finns i hela gemenskapen med ett gemensamt framtidsarbete, kommer vi att stå
inför golfens framgångshistoria.
Min föregångare Antti Peltoniemi står för en lång och
ovanligt imponerande arbetsinsats som ordförande för vårt
förbund. Genom Anttis internationella golfkarriär bringades
Finland på ett nytt sätt till den internationella golfvärldens
kännedom och beslutsfattande forum. Det är främst genom ordförandeskapet i EGA som vi fått nya influenskanaler
som vi kunnat utnyttja till exempel som en möjlighet att
kunna organisera många mästerskapstävlingar, varigenom
vi skapat fina möjligheter för inlärning och stunder av framgångar. Jag vill tacka Antti för hans framgångsrika ordförandeskap och jag uppskattar högt att han ville fortsätta som
medlem i vårt förbunds styrelse och arbeta vidare med vikt
på internationella frågor.
7
Miki Kuronen ja Linus Väisänen
edustivat Suomea amatöörien EMjoukkuekilpailuissa Vanajanlinnassa.
8
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014
Strategia 2020
Jäsenmäärä pieneni ensimmäistä kerta
Suomen Golfliiton liittokokouksen 2009 hyväksymä strategia ja siinä määritellyt seitsemän toiminnan painopistealuetta ja painopistealueittaiset keskeiset tavoitteet ovat kuluneiden viiden toimintavuoden aikana muodostaneet rungon
Suomen Golfliiton toiminnalle.
Painopistealueet ovat
1. Palvelut
2. Lapset ja nuoret
3. Kilpagolf
4. Osaaminen
5. Talous ja toimintaolosuhteet
6. Viestintä
7. Yhteiskuntavastuu
Liittovaltuuston syyskokouksen päätöksen mukaisesti hallitus käynnisti yhteistyössä muiden alan toimijoiden
kanssa strategian 2020 päivitysprosessin. Keskeiset päivitysmuutokset esitellään liittovaltuustolle kevään 2015 kokouksessa. Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa laadittaessa
huomioidaan liittovaltuustolle esitetyt päivitysmuutokset.
Lopulliseen muotoon strategian päivitys viimeistellään liittovaltuuston syyskokouksessa 2015 ja vahvistetaan liittokokouksessa alkuvuodesta 2016.
Liittovaltuuston syyskokouksen päätöksen mukaisesti käynnistettiin myös liiton sääntöuudistuksen valmistelut.
Kevään 2015 liittovaltuuston kokouksessa käydään lähetekeskustelu muutostarpeista, ja sen pohjalta hallitus valmistelee liittovaltuuston syyskokoukseen 2015 sääntömuutosehdotuksensa. Lopullisesti uudet säännöt hyväksytään
liittokokouksessa alkuvuodesta 2016.
Suomen Golfliiton jäsenseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä 2014 väheni ensimmäistä kertaa Golfliiton historiassa.
31.8.2014 suoritetun tarkistuslaskennan mukaan jäseniä oli
142 778 (144 254 vuonna 2013, vähenemä 1 476 jäsentä).
Seuroja oli 130 (129).
Toiminnan pääpiirteet
Suomen Golfliitto on golfseurojen valtakunnallinen keskusjärjestö, joka on toiminut vuodesta 1957. Vuosi 2014 oli
siten liiton 57. toimintavuosi. Golfliiton tarkoituksena on
toimia golfurheilun alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen seurojen ja rekisteröimättömien alueiden
aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja
keskuselimenä.
Yhteistyö alan keskeisten toimijoiden kanssa
Golfliitto toimii myös eri intressipiirit yhteen kokoavana
golfin ja sen olosuhteiden kehittäjänä Suomessa. Tässä roolissaan Suomen Golfliitto toimii yhteistyössä alan keskeisten muiden toimijoiden kanssa. Näitä ovat Suomen PGA ry
(PGA), Suomen Golfkenttien yhdistys ry (SGKY), Finnish Golf
Managers Association (FGMA ry), Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys ry (FGA) ja Golfkenttämestarit – FGCMA ry
(FGCMA), Golfalan työnantajayhdistys (GOTA ry) sekä Suomen Golfseniorit ry (SGS).
Suomen Golfliiton määräysvallassa toimivan Finnish Golf
Consulting Oy:n kautta hoidettiin mm. Suomen golflehden
julkaisu (yhteistyössä Otavamedia Oy:n kanssa), golf.fi -sivuston julkaisu, liiton järjestelyvastuulla olevien kansainvälisten kilpailuiden: Vacon Open (Challenge Tour), Finnish
International Junior Championship, miesten joukkue -EMkisat, HLR Golf Academy Open (LETAS, yhteistyössä HLR Academy Oy:n kanssa) ja Finnish Open (Nordic League) sekä
kenttäkonsultointi ja verkkotietopalvelun ylläpito.
Suomen Golfliitto ry omistaa koko Finnish Golf Consulting Oy:n osakekannan.
Kilpailuissa onnistumisia urheilijoilla sekä
järjestelyissä
Golfliiton rooli kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestäjänä oli vuonna 2014 edelleen merkittävä. Kilpailutapahtumien taso sai kiitosta osanottajilta ja yhteistyökumppaneilta.
Miesten European Challenge Tourin osakilpailu, Vacon
Open, pelattiin kahden edellisen vuoden tapaan Kytäjällä.
Suomalaisista parhaiten sijoittui edellisen vuoden tapaan
amatööri Erik Myllymäki ollen jaetulla 19. sijalla. Kilpailun talous saatiin tasapainotettua edellisten vuosien tappioiden
jälkeen. Kilpailun promoottorikumppani Oy Sponsvision
Europe Ltd sai kerättyä riittävästi kumppaneita, ja kun kulut
onnistuttiin pitämään kurissa, kilpailusta ei aiheutunut Golfliitolle/Finnish Golf Consulting Oy:lle tappioita.
Naisten LET Access series -kiertueen HLR Golf Academy
Open pelattiin edellisvuoden tapaan Hill Side Golfissa Vihdissä. Kaisa Ruuttila oli parhaana suomalaisena jaetulla sijalla 4.
Nordcenter GCC isännöi Nordic League -satelliittikiertueeseen kuuluvaa Finnish Openia. Paras suomalainen oli Antti Ahokas sijalla 2.
Amatöörikilpailuiden merkittävin tapahtuma oli miesten
joukkue EM-kilpailu Vanajanlinnassa. Kilpailun järjestelyt onnistuivat jälleen erinomaisesti. Suomen joukkueen kilpailumenestys jäi vaisuksi, mutta joukkue onnistui säilyttämään
A divisioona paikkansa voittamalla ratkaisuottelussa Islannin 5-0.
Miesten joukkuekilpailun kanssa samaan aikaan pelattiin myös naisten joukkue -EM kilpailu, jossa Suomen naiset:
Matilda Castren, Karina Kukkonen, Sanna Nuutinen, Emily
Penttilä, Oona Vartiainen ja Marika Voss, jatkoivat edellisen
vuoden menestysputkeaan selviten loppuotteluun asti, missä Ranska oli lopulta jatkoreillä parempi. Saavutettu hopeamitali on Suomen kaikkien aikojen paras joukkuetulos kaikki
joukkueet huomioiden.
Perinteinen Finnish Amateur Championship pelattiin 49.
kerran Talissa. Sekä miesten että naisten sarjojen mestaruudet jäivät Suomeen; voittajina TarinaGolfia edustavat Lauri
Ruuska ja Marika Voss.
Lasten ja nuorten saaminen golfin pariin
edelleen keskiössä
Lapset ja nuoret on nostettu Suomen golfin strategiassa
2020 yhdeksi painopistealueista. Tavoitteena on luoda selkeät toimintalinjat palvelemaan seuroissa tehtävää nuorisotyötä sekä toimintaympäristön monipuolistamista. Vuonna
2014 vietiin päätöksen projekti kansallisen juniorigolfohjelman toteutuksesta. Ohjelman tavoitteena on parantaa seurojen junioritoimintaa ja pysäyttää juniorimäärän negatiivinen kehitys.
9
Aikuisten liikunnassa painopisteenä golfin
terveysvaikutusten esiin tuominen
Aikuisliikunnan saralla painopisteenä olivat aloittelijat ja
korkean tasoituksen harrastajat. Aloittelevilla pelaajilla ja
seuratasoituksen omaavilla harrastajilla on merkittävä vaikutus golfin elinvoimaisuuden säilyttämiseen. Vuoden 2013
tapaan Suomessa oli vuonna 2014 noin 42 000 tasoituksella
37 tai enemmän pelaavaa pelaajaa eli kolmannes seurojen
jäsenistä.
Vuoteen 2020 saakka ulottuvassa strategiassa golfin terveysvaikutusten tehokas esilletuonti on yksi painopistealueeksi nostetun yhteiskuntavastuun keskeisiä tavoitteita.
Vuonna 2014 golfin terveysvaikutuksia ja muita hyötyjä tuotiin laajasti esiin toista kertaa järjestetyllä kansallisella golfviikolla. Kansalliseen golfviikkoon osallistui 84 seuraa ja 61
500 henkilöä, joista 6 500 oli uusia lajin tutustujia.
Edellisen vuoden tapaan ’Pieni Pallo Iso Ilo’ sekä Kansallinen Golfviikko -teemojen avulla tuotettiin laaja golfin
markkinointiaineisto seurojen käyttöön. Sisältöjen rakentamisessa käytettiin hyväksi Golfliiton vuosittain järjestämien
aluekierroksen työpajoista saatuja ajatuksia sekä Golfin potentiaali -tutkimuksen tietoja.
Suomen Golflehti uudistui
Toimintavuoden lopussa Golfliitossa oli yhteensä kahdeksan sinettiseuraa, jotka olivat Golf Talma (Sipoo), Helsingin Golfklubi, Master Golf Club (Espoo), Oulun Golfkerho,
Porin Golfkerho, Salo Golf (Salo), St Laurence Golf (Lohja)
sekä Viipurin Golf (Lappeenranta). Sinettiseuroilla on valtakunnallisesti yhteiset laatukriteerit, joiden mukaan sinetti
voidaan myöntää urheiluseuroille tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Valtakunnallisten kriteerien lisäksi kullakin lajiliitolla on omia kriteereitä. Sinetin seuralle
myöntää lajiliitto.
Kauden aikana aloitettiin uuden junioritoiminnan laatumerkkikriteeristön valmistelut. Vuonna 2015 seuroilla on
mahdollisuus hakea seuramerkkiä, jonka kriteerit ovat hieman kevyemmät kuin sinettiseuroilla. Tavoitteena on saada
useampia seuroja käynnistämään junioritoimintansa systemaattinen kehitystyö Golfliiton uuden laatumerkin saamiseksi.
Juniorijäsenten kokonaismäärä 2014 oli 16 107 (16.658),
joka on 11,3 % (11,5 %) koko jäsenistöstä. Junioripelaajien
määrä golfseuroissa oli edelleen laskusuunnassa, kuten se
on ollut jo muutaman vuoden ajan. Tämä asettaa edelleen
kasvavia haasteita liitolle seurojen junioreille suunnattujen
panostusten kohdentamisessa.
Juhannuksen jälkeisenä tiistaina järjestettiin lyhyehköllä varoitusajalla 27 seurassa 24 tunnin tempaus varojen keräämiseksi seurojen junioritoimintaan. Vuorokauden aikana
yksittäiset pelaajat ja joukkueet pelasivat golfia 24 tuntia ja
jokaisesta par tai paremmasta reikätuloksesta kerättiin lahjoittajilta rahaa junioritoimintaan. Kaikkiaan tempaus tuotti
seurojen junioritoimintaan lähes 100 tuhatta euroa, jotka
tilitettiin Golfliiton kautta lyhentämättöminä tempaukseen
osallistuneille seuroille niiden keräämien summien mukaisesti.
Suomen Golflehti jäsenlehtenä uudistui vuoden 2014 alussa, uutena julkaisijana aloitti vuoden alussa Otavamedia Oy.
Vuoden 2014 aikana lehti ilmestyi ja postitettiin jäsenille
kahdeksan (8) kertaa (1 lehti / golftalous). Syksystä lähtien
lehden sai halutessaan myös digitaalisena versiona ja useamman jäsenen golftaloudet saattoivat halutessaan tilata
veloituksetta paperilehden lisäksi myös digitaalisen version
käyttöönsä.
Jäsenetuohjelma
Edellisenä vuonna aloitettu jäsenetuohjelma jatkui. Jäsenille lähetettiin kuukausittain sähköpostikirje, jossa viestittiin
kuukausittaisista eduista ja tarjouksista.
Verkkotietopalvelu otettiin käyttöön
Verkkotietopalvelu saatiin Golfliiton toimiston ja seurojen
käyttöön vuoden alussa. Verkkotietopalvelu toimii kaikkien
jäsenseurojen yhteisenä keskusrekisterinä. Kauden aikana
järjestelmässä havaittiin ongelmia pelaajien tasoitustietojen
siirtymisessä järjestelmästä toiseen vieraspelikierrosten yhteydessä sekä jäsenrekisteritietojen siirtymisessä seurajärjestelmistä keskusrekisteriin. Näitä ongelmia ei saatu 2014
kokonaan ratkaistua. Tavoitteena on, että kauden 2015 alkaessa järjestelmä toimii näiltä osin moitteettomasti.
Vastuullinen kentänhoito
Suomen Golfliitto jatkoi jo vuosia jatkunutta panostamista
golfkenttien ympäristövastuulliseen hoitoon. Kenttäyhtiöitä
on kannustettu liittymään mukaan Golfliiton tarjoamaan
kenttäkonsultointipalveluun, josta vastasi vuoden loppuun
asti Finnish Golf Consulting Oy:n kanssa sopimussuhteessa
ollut Viwasun Oy. Kenttäkonsultoinnin jatkoa vuonna 2015
valmisteltiin siltä pohjalta, että konsultointipalvelu olisi jatkossa kaikkien jäsenkenttien käytettävissä osana jäsenmaksua.
10
Konsernin tulos, tase ja rahoitusasema
Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Tulos
Konsernin toiminnallinen tulos ennen luottotappiokirjauksia oli 14 827 euroa positiivinen (93 107 euroa tappiollinen
vuonna 2013).
Konsernin tulos painui kuitenkin tilinpäätökseen kirjattujen kertaluontoisten luottotappioiden jälkeen 175 675 euroa tappiolliseksi (tappio vuonna 2013 95 165 euroa). Tässä
tuloksessa on huomioitu Suomen Golflehden toimituksesta
vastanneen sopimuskumppanin Susamuru Oy:n konkurssista Suomen Golfliiton tytäryhtiölle Finnish Golf Consulting Oy:lle aiheutunut 145 tuhannen euron luottotappio ja
sen lisäksi tytäryhtiön taseesta luottotappioksi kirjatut 26 tuhannen euron vanhentuneet saatavat. Suomen Golfliiton taseesta on niin ikään hallituksen päätöksellä kirjattu
luottotappioita 17 tuhatta euroa.
Konsernin tuotot yhteensä (euroja)
Konsernin toiminnan kulut yhteensä (euroja)
Konsernin tulos ennen luottotappioita (euroja)
Tilinpäätökseen kirjatut luottotappiot
Konsernin tulos
2014
+ 5 570 522
- 5 555 695
+ 14 827
- 190 502
- 175 675
Tuottoja vähensi Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös
leikata toiminta-avustusta 40 tuhannella eurolla. Lisäksi Suomen Golflehden toimittamisesta Otavamedia Oy:n kanssa
tehdyn sopimuksen mukaan lehden ilmoitusmyyntituotot
menevät Otavamedia Oy:lle ja vastaavasti lehden toimituskulut ovat alhaisemmat kuin aiemman sopimuksen mukaiset kulut. Vuonna 2013 lehden ilmoitusmyyntituotot olivat
378 tuhatta euroa. Toisaalta yritysyhteistyökumppanuuksia
onnistuttiin solmimaan edellistä vuotta enemmän. Muihin
kuin kilpailutoimintaan suoraan solmitut yritysyhteistyösopimukset tuottivat 386 tuhatta euroa (339 tuhatta euroa
vuonna 2013).
Toiminnan kulujen aleneminen johtui pääasiassa Suomen Golfliiton pienentyneistä henkilöstömenoista (vähennys 155 tuhatta euroa) sekä Finnish Golf Consulting Oy:n
uuden lehtisopimuksen rakenteen vuoksi vähentyneistä lehden tuottamisen kuluista (vähennys 282 tuhatta euroa).
Konsernin tuotto- ja kulueristä on annettu tarkempi selvitys konsernin liitetiedoissa.
Investoinnit
Vuoden 2014 investointeja olivat www.golf.fi:n kehittämispanostukset 43 tuhatta euroa sekä valmentajien käyttöön
hankittu uusi Trackmann –laite 25 tuhatta euroa. Vanha
Trackmann –laite myytiin ulkopuoliselle ostajalla vuoden
2015 alussa. Vuoden 2015 investoinnit olivat yhteensä 68
tuhatta euroa (241 tuhatta euroa vuonna 2013).
Rahoitusasema
Konsernin rahoitusasema saatiin tiukan kulukuurin ansiosta vakautettua vuoden 2014 aikana. Kassavarat tilikauden päättyessä olivat 673 tuhatta euroa (548 tuhatta euroa
31.12.2013). Vuoden aikaista rahoitusasemaa helpotti myös
vuonna 2014 muutettu seurojen jäsenmaksujen maksuaikataulu. Jäsenmaksut perittiin kahdessa erässä niin, että ensimmäinen erä erääntyi 15. maaliskuuta ja toinen 15. toukokuuta.
Hallituksen vuonna 2013 esittämä uhkakuva jäsenmäärän
kasvun pysähtymisestä toteutui vuonna 2014. Jäsenmäärä lähti ensimmäisen kerran Suomen Golfliiton 57-vuotisen taipaleen aikana laskuun. Kokonaisjäsenmäärä 2014 oli
142 778, mikä merkitsee 1476 jäsenen vähennystä vuodesta 2013. Jäsenseurojen määrä kasvoi kuitenkin yhdellä (130
vuonna 2014, 129 vuonna 2013). Uusina seuroina Kotojärvi
Kartanon Golf ry ja Vantaan Golfpuisto ry aloittivat toimintansa vuoden 2014 aikana.
Golftoimialalla jo joitakin vuosia käynnissä olevasta rakennemuutoksesta johtuvat rahoitusongelmat ovat enenevissä määrin vaikeuttaneet golfyhteisöjen toimintaa.
Vuoden 2014 aikana vaihtuivat poikkeuksellisen monen
kenttäyhtiön hallitukset tai toimitusjohtajat, kun yhtiöt etsivät uusia ratkaisumalleja rahoituksensa ja toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi.
Suomen kansantalouden
ongelmat ovat heijastuneet
2013
Muutos
myös urheilun keskusjärjes+ 6 037 389
-8%
töjen rahoitukseen. Opetus- 6 130 496
-9%
ja kulttuuriministeriö myönsi
- 93 107
Suomen Golfliitolle vuonna
- 2 058
2014 40 tuhatta euroa pie- 95 165
nemmän toiminta-avustuksen kuin aiempina vuosina
(470 tuhatta euroa 2014, 510 tuhatta euroa 2013). Kireän tilanteen jatkuessa on pelättävissä, että julkisen rahoituksen
saanti liikuntatoimintaan kiristyy entisestään.
Vaikka vuosi 2014 oli kohtuullisen hyvä yritysyhteistyökumppanuuksien rintamalla, on pelättävissä, että laman pitkittyessä myös tämä rahoituslähde on entistä vaikeammin
hyödynnettävissä.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja näkymät
vuodelle 2015
Suomen Golfliitto on vuoden 2014 aikana käynnistänyt
Strategia 2020 päivitystyön yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Kun liittokokouksen vuonna 2010 hyväksymän
strategian peruselementit ja varsinkin sen perusteena olevat ympäristötekijät ovat muuttuneet olennaisesti, on käynyt selväksi, että nykyinen strategia ja sen mukana Suomen
Golfliiton perustehtävä sekä toiminnan painopisteet ja tavoitteet on arvioitava kriittisesti ja päivitettävä vastaamaan
tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita. Uudet strategiset linjaukset ohjaavat vuoden 2016 toiminnan ja talouden
suunnittelua.
Vuoden 2014 aikana aloitettu toiminnan ja talouden prosessien tehostamis- ja kehitystyö jatkuu vuonna 2015. Projekti valmistuu syksyyn mennessä, jolloin päätetään myös
taloushallinnon tehtävien hoitamisen jatkosta nykyisen projektihenkilön lopettaessa tehtävässä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö nosti vuonna 2015 Golfliiton valtiontuen takaisin vuoden 2013 tasolle 510 tuhanteen
euroon, mikä on hyvä signaali. Odotuksena on, että toimintasuunnitelma voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti
ja talous pysyy tasapainossa.
11
Konsernitilinpäätös 2014
12
KONSERNINTULOSLASKELMA
KONSERNITASE
Liitetieto 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Varsinainen toiminta
Yleishyödyllinen toiminta (Suomen Golfliitto Ry)
Tuotot
1.
277 073,59
355 601,59
Kulut
Henkilöstökulut
2.
-1 257 206,40
-1 294 661,12
Poistot ja arvonalentumiset
10.
-11 078,12
-7 973,76
Muut kulut
3.
-2 246 221,18
-2 395 312,00
Liiketoiminta (Finnish Golf Consulting Oy)
Tuotot
4.
439 291,14
954 971,98
Kulut
Materiaalit ja palvelut
5.
-1 372 763,10
-1 637 484,30
Henkilöstökulut
2.
2 640,79
-114 754,63
Poistot ja arvonalentumiset
10.
-61 758,14
-5 674,18
Liiketoiminnan muut kulut
6.
-575 944,94
-474 662,59
Rahoitustoiminnan tuotot ja kulut
0,00
-4 873,19
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -4 805 966,36 -4 624 822,20
VASTAAVAA
Varainhankinta
Tuotot
7.
Kulut
7.
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
4 160 198,47
-157 865,34
4 002 333,13
3 993 786,22
-143 870,04
3 849 916,18
Kulujäämä
-803 633,23
-774 906,02
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä
1 007,69
-9 100,84
-8 093,15
530,86
-3 838,33
-3 307,47
Satunnaiset erät
Annetut avustukset
8.
Annetut lahjoitukset (TVL 57 §)
Saadut avustukset
9.
Satunnaiset erät yhteensä
-36 900,00
-20 000,00
162 951,39
106 051,39
-49 450,00
127 498,07
78 048,07
Yleisavustukset
9.
Valtion toiminta-avustus
Valtion erityisavukstukset
Saadut avustukset yhteensä
470 000,00
60 000,00
530 000,00
510 000,00
95 000,00
605 000,00
Tilikauden alijäämä
-175 674,99
-95 165,42
Liitetieto
31.12.2014
31.12.2013
Aineettomat hyödykkeet
10.
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
548,86
513 036,91
513 585,77
903,70
531 695,72
532 599,42
Aineelliset hyödykkeet
10.
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
35 999,69
35 999,69
23 254,10
23 254,10
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
35 926,14
35 926,14
34 748,84
34 748,84
Pysyvät vastaavat yhteensä
585 511,60
590 602,36
6 112,31
6 112,31
7 257,59
7 257,59
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
13.
Siirtosaamiset
14.
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
146 829,20
88 610,89
129 698,88
365 138,97
379 204,66
47 830,97
112 734,29
539 769,92
Rahat ja pankkisaamiset
673 010,00
548 213,38
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
1 044 261,28
1 095 240,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ
1 629 772,88
1 685 843,25
543 184,69
30 000,00
658 848,43
-175 674,99
1 056 358,13
543 184,69
30 000,00
754 013,85
-95 165,42
1 232 033,12
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksita
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
15 629,53
15 629,53
Pysyvät vastaavat
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Vaihto-omaisuus yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
15.
Sidotut rahastot
Muut vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tappio
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
16.
Ostovelat
Muut velat
16.
Siirtovelat
17.
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
2 000,00
311 156,05
51 743,10
208 515,60
573 414,75
193 553,15
59 829,37
184 798,08
438 180,60
Vieras pääoma yhteensä
573 414,75
453 810,13
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
1 629 772,88
1 685 843,25
KONSERNIN LIITETIEDOT 2014
TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET
Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhteisö Suomen Golfliitto ry:n ja tämän ainoan tytäryhtiön, Finnish Golf Consultin g Oy:n, jonka osakekannasta emoyhteisö omistaa
100 %. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäsiten liiketoimien realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä keskenäinen voitonjako eliminoidaan
konsernitilinpäätöksessä. Keskinäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tiinpäätöspäivän markkina-arvoon. Muut pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla
Sellaisten hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuottta, on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudella kuluksi. Hankintahinnaltaan alle 850 euron arvoiset pienhankinnat, joiden yhteismäärä ei tilikauden aikana ylitä 2 500 euroa, on kirjattu tulosvaikutteisesti hankintatilikauden kuluksi.
Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa vakuutusyhtiöissä. Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti tilinpäätökseen. Kattamatonta
eläkevastuuta ei ole.
Avustukset
Valtiolta saadut toiminta- ja erityisavustukset on esitetty tuloslaskelman erässä ”yleisavustukset”.
Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen vertailukelpoisuus
Saatujen avustusten esittämistapaa on selkeytetty tilinpäätökseen 2014. Vuoden 2013 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi.
Henkilömäärien raportointia on tarkennettu tilinpäätökseen 2014. Vuoden 2013 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi.
Toimitilavuokranantajan hyväksi pantattu vuokravakuus 10 604 euroa on siirretty muista saamisista rahojen ja pankkisaamisten ryhmään. Vuoden 2013 luvut on
oikaistu vertailukelpoisiksi.
Aiemmilla tilikausilla Mid Amateur -toimikunnan tuloja ja menoja on käsitelty läpikulkuerinä ilman tulosvaikutusta. Tilikaudella 1.1.-31.12.2014 käsittely on muutettu
tulosvaikutteiseksi. Toimikunnan toimintaan varatun pankkitilin vastakirjaustilinä toiminut taseen velkatilin saldo on tuloutettu varsinaisen toiminnan tuottoihin.
Finnish Golf Consulting Oy:n osakkeiden hankintameno on siirretty Suomen Golfliitto ry:n taseessa erilliselle tilille.
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
1. Yleishyödyllisen toiminnan tuotot
Osallistumismaksut
Muut
Yleishyödyllisen toiminnan tuotot yht.
2014
Konsernin osuus
2013
Konsernin osuus
2014
Emoyhteisö
2013
Emoyhteisö
223 929,18
53 144,41
277 073,59
312 829,09
42 772,50
355 601,59
223 929,18
53 144,41
277 073,59
312 829,09
42 772,50
355 601,59
1 147 444,12
195 057,75
66 913,88
1 409 415,75
1 023 715,67
175 021,96
58 468,77
1 257 206,40
1 049 898,93
183 502,26
61 259,93
1 294 661,12
3,0
7,0
2,0
3,5
15,5
16,0
2,0
6,5
2,0
3,5
14,0
15,0
3,0
7,0
1,5
3,5
15,0
15,5
2. Henkilöstö
Henkilöstökulut (sisältää varsinaisen toiminnan ja liiketoiminnan henkilöstökulut)
Palkat ja palkkot
1 023 795,67
Eläkekulut
175 181,72
Lakisääteiset sosiaalikulut
55 588,22
Henkilöstökulut yhteensä
1 254 565,61
Henkilöstö toimialoittain vuoden lopulla
Seuratoiminta
Kilpa- ja huippu-urheilu
Viestintä ja markkinointi
Järjestötoiminta
Henkilöstö yhteensä
Henkilöstö keskimäärin
2,0
6,5
2,0
3,5
14,0
15,0
Vuoden 2013 henkilöstömäärät on oikaistu vertailukelpoisiksi vuoden 2014 laskentatavan kanssa.
Kokoaikaisen henkilöstön lisäksi Golfliitto hankkii valmennus-, koulutus- kilpailun johto-, tuomari- ja vammaisgolfpalveuita sekä talous- ja palkkahallinnon ja
ATK-palveluita ostopalveluina tai käyttämällä tunti- ja suoritepalkkaista työvoimaa.
Liittovaltuuston ja hallituksen jäsenille maksetut palkkiot
Liittovaltuuston ja hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita vuosina 2014 eikä 2013.
14
3. Muut varsinaisen toiminnan kulut
Kenttäkonsultointi (konserniosto)
Vapaaehtoiset henkilösivukulut
Osanottomaksut kilpailuihin
Vuokra- ja vastikekulut
Ajoneuvokulut
Atk-laite ja -ohjlemistokulut
Muut kone- ja kalustokulut
Matkakulut
Edustuskulut
Markkinointikulut
Ostetut palvelut - toiminta
Ostetut palvelut - hallinto
Toimistokulut
Materiaalikulut
Asusteet ja varusteet
Luottotappiot myyntisaamisista
Vahinkovakuutukset
Muut varsinaisen toiminnan kulut yht.
2014
Konsernin osuus
2013
Konsernin osuus
2014
Emoyhteisö
2013
Emoyhteisö
35 704,80
34 702,80
24 441,17
67 089,96
71 294,73
121 731,74
171 036,21
124 044,46
113 849,52
67 127,90
60 520,53
6 980,81
11 773,45
712 075,56
792 352,29
40 555,89
21 926,32
92 756,37
102 335,74
272 788,55
331 789,86
195 218,52
198 250,62
330 801,77
328 148,34
18 253,09
35 390,25
91 104,82
128 298,19
19 963,76
2 058,00
15 317,38
1 846,78
2 246 218,18
2 395 312,00
184 474,80
34 702,80
67 089,96
121 731,74
124 044,46
67 127,90
6 980,81
712 075,56
40 555,89
92 759,37
272 788,55
195 218,52
330 801,77
18 253,09
91 104,82
19 963,76
15 317,38
2 394 991,18
24 441,17
71 294,73
171 036,21
113 849,52
60 520,53
11 773,45
792 352,29
21 926,32
102 335,74
331 789,86
198 250,62
328 148,34
35 390,25
128 298,19
2 058,00
1 846,78
2 395 312,00
534 761
72 441
104 874
712 076
559 216
93 347
139 789
792 352
Konsernituloksessa kenttäkonsultoinnin kulu on sisäisessä laskutuksessa syntyt ALV-kulu
Matkakulut toiminnoittain
Kilpa- ja huippu-urheilu
Seuratoiminta
Johto, toimielimet ja tukitoiminnot
Varsinaisen toiminnan matkakulut yht.
534 761
72 441
104 874
712 076
559 216
93 347
139 789
792 352
Suomen Golflehti - ilmoitusmyynti
Markkinointiyhteistyö
122 554,32
Kenttäkonsultointi
51 150,00
Kilpailumaksut
209 325,12
Muut
56 261,70
Liiketoiminnan tuotot yht.
439 291,14
378 625,67
385 905,00
56 270,00
88 929,56
45 241,00
954 971,23
4. Liiketoiminnan tuotot
5. Liiketoiminnan materiaalit ja palvelut
Materiaaliostot
Golflehti
Kenttäkonsultointi
Asusteet
Kilpailujen palkintomaksut
Kenttäkorvaukset
Muut ulkopuoliset palvelut
Varastojen muutos
Liiketoiminnan materiaalit ja palvelut yht.
18 563,45
751 895,07
199 920,00
3 327,34
271 188,89
29 090,91
97 632,16
1 145,28
1 372 763,10
5 021,23
1 034 275,68
200 165,45
24 022,17
198 261,78
59 932,27
115 234,24
571,48
1 637 484,30
Vuoden 2014 kilpailujen palkintomaksuihin sisältyy 24 675 euron suuruinen oikaisu vuoden 2013 Finnish Challengen kipailumaksuun
6. Liiketoiminnan muut kulut
Atk-laite ja -ohjelmistokulut
Muut kone- ja kalustokulut
Matkakulut
Edustuskulut
Markkinointikulut
Tutkimus- ja kehityskulut
Ostetut palvelut
Toimistokulut
Luottotappiot myyntisaamisista
Muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut yht.
149 653,09
14 742,00
160 440,59
13 129,20
23 687,56
240,00
14 853,93
24 648,51
170 538,43
4 011,63
575 944,94
52 851,69
36 193,00
47 783,79
5 296,84
233 849,71
15 000,00
18 410,55
60 006,93
5 270,08
474 662,59
Liiketoiminnan matkakulut liittyvät kilpailutoimintaan. Vuonna 2014 kilpailujen järjestäjä maksoi kilpailijoiden matkakuluja. Kilpailujen osallistumismaksuina
perittiin vastaavasti enemmän. Vuoden 2014 liiketoiminnan luottotappiosta 145 tuhatta euroa johtuu Golf-lehden toimittamisesta vastanneen Susamuru Oy:n
konkurssista ja 26 tuhatta euroa taseesta poistetuista vanhentuneista saatavista.
7. Varainhankinnan tuotot ja kulut
Tuotot
Jäsenmaksutuotot
Lisenssit/vakuutusyhtiö
Yritysyhteistyötuotot
Varainhankinnan tuotot yht.
2014
Konsernin osuus
2013
Konsernin osuus
2014
Emoyhteisö
2013
Emoyhteisö
3 956 543,00
-285 514,00
489 169,47
4 160 198,47
3 962 427,00
-291 020,00
322 379,22
3 993 786,22
3 956 543,00
-285 514,00
489 169,47
4 160 198,47
3 962 427,00
-291 020,00
322 379,22
3 993 786,22
Yritysyhteistyötuotoista on siirretty valmennustoimintaan saatuja avustuksia muiden avustusten ryhmään (7 500 euroa 2014 ja 15 000 euroa 2013)
Kulut
Golflehti
IT-palvelut
Muut varainhankinnan kulut
Varainhankinnan kulut yht.
94279,5
127 273,73
49 902,24
13 683,60
16 597,31
157 865,34
143 871,04
1 037 074,50
257 828,24
13 683,60
1 308 586,34
1 400 000,00
16 597,31
1 416 597,31
Konsernituloksessa golflehden ja IT-palveluiden kulut ovat sisäisessä laskutuksessa syntyneitä ALV-kuluja
8.
ANNETUT AVUSTUKSET
Junioritoimintaan
Kilpatoimintaan
Stipendit ja huomionosoitukset
Annetut avustukset yhteensä
30 700,00
1 000,00
5 200,00
36 900,00
12 050,00
30 000,00
7 400,00
49 450,00
30 700,00
1 000,00
5 200,00
36 900,00
12 050,00
30 000,00
7 400,00
49 450,00
470 000,00
470 000,00
510 000,00
510 000,00
470 000,00
470 000,00
510 000,00
510 000,00
9. SAADUT AVUSTUKSET (VARAINHANKINTA)
Valtion toiminta-avustus
Valtion yleisavustukset yht.
Valtion erityisavustukset
Finnish Challenge
50 000,00
40 000,00
50 000,00
Miesten joukkue-EM-ksat 2014
10 000,00
10 000,00
Naisten EM-kisat 2013
20 000,00
EGA-puheenjohtajan matkakuluihin
35 000,00
OKM:n erityisavustukset yht.
60 000,00
95 000,00
60 000,00
20 000,00
35 000,00
95 000,00
Olympiakomitean avustukset
Olympiaryhmän valmennuskulut
40 000,00
Olympiavalmentaja
15 000,00
Rio Golf -tuki
Olympiakomitean avustukset yht.
55 000,00
40 000,00
40 000,00
15 000,00
15 000,00
9 000,00
64 000,00
55 000,00
40 000,00
15 000,00
9 000,00
64 000,00
15 000,00
55 000,00
14 263,15
23 688,24
107 951,39
15 000,00
0,00
11 569,40
36 929,67
63 499,07
15 000,00
55 000,00
14 263,15
23 688,24
107 951,39
15 000,00
0,00
11 569,40
36 929,67
63 499,07
692 951,39
732 499,07
692 951,39
732 499,07
Muut erityisavustukset
Suomen Urheiluopisto olympiavalmennukseen
Finnish Challenge, useita avustuksen antajia
R&A Foundation, valmennusohjelmaan
R&A Foundation, junioriprojetkiin
Muut erityisavustukset yhteensä
Saadut avustukset yhteensä
40 000,00
16
TASEEN LIITETIEDOT
31.12.2014
Konsernin osuus
10. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1.
903,70
- Poistot tilikaudella
-354,84
Kirjanpitoarvo 31.12.
548,86
Muut pitkävaikutteiset menot
Kirjanpitoarvo 1.1.
531 695,72
+ Siirrot keskeneräisistä hankinnoista
+ Lisäykset tilikauden aikana
43 000,00
- Poistot tilikaudella
-61 658,81
Kirjanpitoarvo 31.12.
513 036,91
31.12.2013
Konsernin osuus
31.12.2014
Emoyhteisö
31.12.2013
Emoyhteisö
1 258,54
-354,84
903,70
903,70
-354,84
548,86
1 258,54
-354,84
903,70
30 475,71
21 417,53
272 565,57
243 254,36
-5 541,74
531 695,72
Koneet ja kalusto
Kirjanpitoarvo 1.1.
+ Lisäykset tilikauden aikana
- Poistot tilikaudella
Kirjanpitoarvo 31.12.
23 254,10
31 005,46
24 745,50
-11 999,91
-7 751,36
35 999,69
23 254,10
22 856,79
24 745,50
-11 900,58
35 701,71
Tilikauden investoinnit yhteensä
67 745,50
243 254,36
24 745,50
11. Pitkäaikaiset lainasaamiset konserniyhtiöltä
Pääomalaina Finnish Golf Consulting Oy:lle
Pitkäaikainen laina Finnish Golf Consulting Oy:lle
Pitkäaikaiset lainasaamiset yht.
200 000,00
495 000,00
695 000,00
-7 618,92
22 856,79
695 000,00
695 000,00
Emoyhteisö on 31.12.2014 myöntänyt tytäryritykselleen 200 000 euron suuruisen pääomalainan. Laina on myönnetty muuttamalla aiemmin myönnettyä
rahoituslainaa pääomalainan ehtoiseksi. Yhtiön myöntämän pääomalainan ehdot ovat:
1) Pääomalaina on koroton;
2) pääoma saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Tällä pääomalainalla on kuitenkin
edellä mainitun estämättä parempi etuoikeus kuin mahdollisesti myöhemmin nostettavilla pääomalainoilla;
3) pääoma saadaan muutoin palauttaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän; sekä
4) pääoman maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. Pääomalainan 1 momentin vastaiseen pääoman palauttamiseen sekä vakuuden
antamiseen sovelletaan, mitä laittomasta varojenjaosta säädetään 13 luvun 4 §:ssä 25 luvun 1 §:n 4 kohdan rangaistussäännöksessä. Sopimus pääomalainasta
on tehtävä kirjallisesti. Lainaehotjen muutos tai vakuuden antaminen on pätemätön, jos se on 1 §:n 1 momentin vastainen
5) Takaisinmaksu: laina maksetaan takaisin 50 000,00 euron vuotuisina lyhennysmaksuina jotka erääntyvät kunkin huhtikuun viimeisenä päivänä siten, että
ensimmäinen lyhennys erääntyy 30.4.2018. Lyhennys ei eräänny ennen tilinpäätöksen vahvistamista. Ellei lyhennystä jonakin vuonna voida tämän sopimuksen
tai osakeyhtiölain säännösten johdosta voida maksaa, lisätään maksamaton määrä seuraavaan lyhennysmaksuun.
6) Muut ehdot: mikäli velallinen sulautuu tai jakautuu, on velanantajalla oikeus irtisanoa lainasopimus osakeyhtiölain säännösten
puitteissa.
12. Lyhytaikaiset saamiset konserniyhtiöltä
Saaminen Finnish Golf Consulting Oy:ltä
13. Muut saamiset
Makseteut vuokravakuudet
1 640,00
Selvitettäviä maksusuorituksia
14 533,69
Kuluennakot Verosaamiset
72 437,20
Muut saamiset yhteensä
88 610,89
14. Siirtosaamiset
Palkat
Sosiaaliturvamaksut
Jaksotetut ostolaskut
Jaksotetut myyntilaskut
Siirtosaamiset yhteensä
43 574,93
6 198,32
35 008,13
44 917,50
129 698,88
82 000,00
1 640,00
1 640,00
9 388,56
10 861,50
4 424,58
838,27
32 373,85
47 826,99
13 339,77
40 948,78
19 973,66
6 811,85
45 000,00
112 734,29
43 574,93
4 792,95
33 058,13
44 917,50
126 343,51
1 640,00
8 228,36
4 424,58
895,08
15 188,02
40 948,78
19 813,90
4 367,91
45 000,00
110 130,59
15. Oman pääoman muutokset tilikauden aikana
Sidotut rahastot 1.1. ja 31.12.
Muut vapaat rahasto 1.1. ja 31.12.
Kertynyt ylijäämä tilikauden alussa
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
16. Saadut ennakot ja muut lyhytaikaiset velat
Saadut ennakot
Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Tilitettävät nuorisokeräystuotot
Selvitettävät maksusuoritukset
Arvonlisäveron osuus konsernilaskutuksesta
Muut lyhytaikaiset velat yhteensä
543 184,69
30 000,00
658 848,43
-175 674,99
1 056 358,13
543 184,69
30 000,00
754 013,85
-95 165,42
1 232 033,12
2 000,00
28 532,29
1 609,70
6 227,24
6 043,63
9 330,24
53 743,10
2 000,00
24 289,75
1 912,04
6 227,24
33 627,58
59 829,37
543 184,69
30 000,00
526 271,91
92 658,91
1 192 115,51
543 184,69
30 000,00
611 687,69
-85 415,78
1 099 456,60
28 532,29
1 609,70
23 991,56
1 912,04
4 070,63
33 061,83
42 439,86
58 965,43
17. Siirtovelat
Jaksotetut palkkiot
9 190,82
9 190,82
Jaksotetut työnanatajan vakuutusmaksut
7 038,78
Lomapalkkavelka
134 046,65
176 599,30
134 046,65
Jaksotetut ostolaskut
10 973,00
1 161,00
10 973,00
Jaksotetut matkalaskut
3 721,21
3 721,21
Palkintorahojen lähdeverot
50 583,92
Siirtovelat yhteensä
208 515,60
184 799,08
157 931,68
3 191,87
176 599,30
1 160,00
180 951,17
TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUT
18. Vastuut
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut
Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät (sisältää alv 24 %)
Leasingautojen vastuut yhteensä
- Alle 12 kk erääntyvät
- Yli 12 kk erääntyvät
- Jäännösarvot yhteenä
Leasingkaluston vastuut yhteensä
- Alle 12 kk erääntyvät
- Yli 12 kk erääntyvät
Muut annetut vastuusitoumukset
152 476,88
12 294,88
0,00
140 182,00
37 006,23
21 058,23
15 948,00
6 163,00
4 930,00
1 233,00
152 476,88
12 294,88
0,00
140 182,00
37 006,23
21 058,23
15 948,00
6 163,00
4 930,00
1 233,00
Suomen Golfliitolla on 1.2.2012 alkanut sopimus toimistotilojen vuokraamisesta. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Vuokran suuruus vuonna
2015 on 3 992 euroa/kk. Irtisanomísajan (6 kk) vuokravastuu on yhteensä 23 952 euroa. Toimitilavuokranantajan hyväksi annettuna vuokravakuutena Suomen
Golfliitto ry on pantannut 10 604,25 euroa erilliselle pankkitilille.
Suomen Golfliitolla on lisäksi erillisellä sopimuksella vuokrattua toimisto- ja varastotilaa sekä kaksi autopaikkaa. Sopimus on luonteeltaan määräaikainen ja se
alkoi 1.1..2013 ja päättyi 31.12.2014. Sopimusta on jatkettu ja kuukausivuokra vuonna 2015 on 1 487,19 euroa.
Suomen Golfliitto on vuokrannut lyhytaikaisille vuokrasopimuksilla yhteensä 6 autopaikkaa. Sopimukset ovat alkaneet 1.4.2005, 18.2.2009 ja 6.6.2014. Kaikkien
sopimusten irtisanomisaika on 1 kk. Kuukausivuokrat ovat yhteensä 848,40 euroa.
Suomen Golfliitolla on työsuhdekäyttöön vuokrattu asunto. Asunnon kuukausivuokra on 869,00 euroa ja sen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.
Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisajan (3kk) vuokravastuu on yhteensä 2 607 euroa. Asunnosta on maksettu 1 640 euron suuruinen
vuokravakuus, joka on esitetty taseen muissa saamisissa.
Suomen Golfliiton tilinpäätös 2014
18
Tuloslaskelma
Tase
Liitetieto 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Varsinainen toiminta
Tuotot
1.
277 073,59
Kulut
Henkilöstökulut
2.
-1 257 206,40
Poistot ja arvonalennukset
10.
-12 255,42
Muut kulut
3.
-2 394 991,18
Varsinaisen toiminnan tuotto-/kulujäämä -3 387 379,41
355 601,59
-1 294 661,12
-7 973,76
-2 395 312,00
-3 342 345,29
Liitetieto
31.12.2014
31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
10.
Aineettomat oikeudet
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
548,86
548,86
903,70
903,70
Aineelliset hyödykkeet
10.
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
35 701,71
35 701,71
22 856,79
22 856,79
Varainhankinta
Tuotot
7.
Kulut
7.
Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä
4 160 198,47
-1 308 586,34
2 851 612,13
3 993 786,22
-1 416 597,31
2 577 188,91
Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteensä
7 232,10
1 505,28
8 737,38
7 232,10
1 505,28
8 737,38
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä
400,84
-8 026,04
-7 625,20
530,86
-3 838,33
-3 307,47
Pysyvät vastaavat yhteensä
44 987,95
32 497,87
-36 900,00
-20 000,00
162 951,39
106 051,39
-49 450,00
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä
Pääomalaina konserniyritykselle 11.
Pitkäaikainen laina konserniyritykselle
Pitkäaikaiset lainasaamiset yhteensä
200 000,00
495 000,00
695 000,00
695 000,00
695 000,00
125 462,98
82 000,00
13 339,77
126 343,51
347 146,26
15 188,02
110 130,59
226 845,06
Rahat ja pankkisaamiset
515 618,02
545 956,76
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
1 557 764,28
1 467 801,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ
1 602 752,23
1 500 299,69
VASTATTAVAA
Oma pääoma
15.
Sidotut rahastot
Muut vapaat rahastot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
543 184,69
30 000,00
526 271,91
92 658,91
1 192 115,51
543 184,69
30 000,00
611 687,69
-85 415,78
1 099 456,60
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
16.
Siirtovelat
17.
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.
2 000,00
210 265,18
40 439,86
157 931,68
410 636,72
0,00
160 926,49
58 965,43
180 951,17
400 843,09
1 602 752,23
1 500 299,69
Satunnaiset erät
Annetut avustukset
8.
Annetut lahjoitukset (TVL 57§)
Saadut avustukset
9.
Satunnaiset erät yhteensä
127 498,07
78 048,07
Yleisavustukset
9.
Valtion toiminta-avustus
Valtion erityisavustukset
Yleisavustukset yhteensä
470 000,00
60 000,00
530 000,00
510 000,00
95 000,00
605 000,00
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 12.
Muut saamiset
13.
Siirtosaamiset
14.
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Tilikauden tulos
92 658,91
-85 415,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
101 526,45
SUOMEN GOLFLIITON HALLINTO JA ORGANISAATIO
Liittokokous
Liittovaltuusto
Golfliiton ylin päätäntävalta kuuluu joka toinen vuosi kokoontuvalle liittokokoukselle. Edellinen kokous pidettiin
8.3.2014 Helsingissä, seuraava liittokokous päätettiin järjestää helmikuussa 2016 muualla Suomessa.
Liittokokouksien välisinä aikoina liiton päätäntävaltaa käyttää liittokokouksen valitsema liittovaltuusto. Toimintavuonna 2014 liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous järjestettiin Helsingissä 26.4.2014.
Kevätkokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2013.
Liittovaltuuston 29.11.2014 kokoontunut syyskokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2015.
20
Liittovaltuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
2014-2015
Puheenjohtaja: Harri Kainulainen
Varsinaiset jäsenet
Seura
Varajäsenet
Seura
Uusimaa; 38 seuraa
1 Lauri Gulin
HGK
Eero Aro
NG
2 Markku Simmelvuo SGC
Jaakko Uotila
EGS
3 Ari-Pekka Lunden RuG Jukka Nylander
ERG
4 Topi Naamanka
HyG
Markku Palo
HieG
5 Pekka Löfman
VGH
Arto Helenius
KotoG
6 Guy Catani HGS
Antti Sarjamo NGK
7 Mika Eloranta
TGK
Mauri Rantanen
Kurk
8 Jyrki Nykänen
HSGC Leena Reimavuo
GG
9 Rainer Helling
GT
Jukka Forsman
VGC
10 Markku Ignatius HGK
Timo Eskeli
PGC
11 Sami von Wehrt
PGB
Matti Huomanen MGC
12 Jorma Kallio
StLG Veli Laine
PGH
Lounais-Suomi; 17 seuraa
1 Timo Haapala
PGK
Pasi Ranne
NaG
2 Minna Nenonen AlGo Juhani Salo
RG
3 Tarja Nuotio
KGN
Juhani Elo
AGN
4 Elina Nissi MTG Heikki Hallaranta SaG
5 Paula Sundqvist ArGC Leif Salmén
ÅGK
6 Simo Rosendahl UGK
Hannu-Pekka Ihatsu HGCC
Keski-Suomi; 25 seuraa
1 Raimo Rinkinen
KanG Aki Kurronen
HaGK
2 Ilkka Varmavuo
MeG Heikki Jäämaa
LG
3 Risto Korpela
AGK
Jussi Rouhento
TawG
4 Petri Ojanen
PeG Reijo Riihimäki
HaG
5 Jukka Haapaniemi PirG Asko Vainionpää
IkG
6 Petri Hurri NRG
Mika Viitaharju
Gpi
7 Tuomo Pälviranta LGV
Pentti Rantala
TG
8 Sami Haapamäki JG
Jaakko Kiiskilä
LPG
9 Petri Maaniemi
MGS Matti Hovila
ReG
Itä-Suomi; 24 seuraa
1 Kari Aminoff YSG
Janne Juntunen
PG
2 Jorma Autio
TGS
Eero Blom
EeG
3 Juha Pelkonen
KeG Jorma Heiskanen KarG
4 Ari Korhonen
RanG Asta Aali KGolf
5 Jukka Härkönen MG
Jarmo Lehtimäki
PuulaG
6 Jari Koivusalo
HCGolf Vesa Räsänen
VG
7 Mikko Huovinen KosG Pekka Pätynen
IGS
8 Yrjö Tiura KG
Jaakko Talsi
KaaG
Pohjanmaa; 11 seuraa
1 Maarit LähteenmäkiVaG Jukka Kangas
HGA
2 Juha-Pekka Soini EPG
Anders Sondlin
JPG
3 Antti Ala-Panula BG
Pasi Puttonen
KuGo
4 Jorma Nykänen
ÄG
Torolf Höglund
VöG
Pohjois-Suomi; 15 seuraa
1 Heikki Heikkonen KaG
Pentti Huttunen
KkG
2 Osmo Happonen KGK
Juha Mikkonen
LeviG
3 Markku Pietikäinen NSG
Elias Rantala
KlG
4 Sami Niiranen
OjlG
Teuvo Leinonen
PaG
5 Jarmo J Husso ViGC Simo Säily
OGK
Yhteensä 130 seuraa/44 varsinaista jäsentä
Liittohallitus
Golfliiton liittohallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä hoitaen liiton asioita lain, liiton toimintasääntöjen sekä
liittokokouksissa ja liittovaltuuston kokouksissa tehtyjen
päätösten mukaisesti.
Liittohallituksen jäsenet
(vaalikausi)
Antti Peltoniemi, puheenjohtaja Pekka Lindroos, varapuheenjohtaja Harri Marjala Toni Laakso Jari Kettinen Reijo Räsänen Elisabeth Spåre Hannu Ylinenpää (2013-2014)
(2014-2015)
(2014-2015)
(2014-2015)
(2013-2014)
(2014-2015)
(2013-14.8.2014)
(2013-2014)
Liittovaltuuston syyskokous valitsi marraskuussa 2014
erovuorossa olleen puheenjohtajan Antti Peltoniemen tilalle
uudeksi puheenjohtajaksi Timo Laitisen. Antti Peltoniemi valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä.
Liittohallituksen erovuorossa ollut Hannu Ylinenpää valittiin uudelleen liittohallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Erovuorossa olleen Jari Kettisen tilalle
valittiin uudeksi jäseneksi Jyrki Nykänen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Elisabeth Spåre erosi hallituksesta elokuussa
2014 tehtyään määräaikaisen sopimuksen Golfliiton taloushallinnon toimintojen kehittämisestä.
Golfliiton hallituksen kokouksiin osallistui myös liittovaltuuston puheenjohtaja Harri Kainulainen. Hallitus kokoontui
vuoden aikana kuusitoista (16) kertaa ja kokousten sihteereinä toimivat liiton puolelta Petri Peltoniemi, Outi Kunttu ja
Tero Parkkinen.
Tilintarkastajat
Liittovaltuuston valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2014 Tapani Vuopala, KHT ja Petri Tahvanainen, KHT.
21
Liiton toimisto
Jäsenseurat ja jäsenmäärä
Liiton syksyllä 2014 uudistettu toimiston organisaatio käy
ilmi alla olevasta organisaatiokaaviosta.
Jäsenseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä väheni ensimmäisen kerran Golfliiton historian aikana. 31.8.2014 mitattu jäsenmäärä oli 142 778 (144 254 vuonna 2013). Toimintavuoden päättyessä jäsenseuroja oli 130. Alue- ja seurakohtaiset
jäsenmäärät löytyvät tarkemmin tämän vuosikertomuksen
lopusta.
Golfliiton hallitus hyväksyi vuoden 2014 aikana uusiksi
jäsenseuroiksi Kotojärven Kartanogolf ry:n ja Vantaan Golfpuisto ry:n.
Jäsenmäärällä mitattuna maamme suurin seura oli Vihti
Golf Club, jossa oli toimintavuoden 2014 päättyessä 7 538
jäsentä. Seuraavaksi suurin oli Hattula Golf 3 974 jäsenellään
ja kolmantena oli Revontuli Golf, jossa oli 3 294 jäsentä.
Alueellisesti jäsenmäärä kasvoi Keski-Suomen ja LounaisSuomen alueilla. Kaikki muut alueet menettivät jäseniä. Eniten nuorisojäseniä oli Vihti Golf Clubissa (686). Toisena listalle sijoittui Aurinko Golf (347) ja kolmanneksi Golf Talma,
jossa oli 320 nuorisojäsentä.
Uusia Green Card -suorituksia rekisteröitiin vuoden aikana n. 8 500.
Jäsenyydet eri järjestöissä
Jäsenyydet eri järjestöissä Suomen Golfliitto on jäsenenä
International Golf Federationissa (IGF), European Golf
Associationissa (EGA), Nordisk Golf Unionissa (NGU) ja
European Disabled Golf Associationissa (EDGA) sekä yhteispohjoismaisessa Scandinavian Turfgrass Environment and
Research Foundationin (STERF) tutkimustoiminnassa. Suomen Golfliitto on myös Suomen Olympiakomitean jäsen.
Edustukset
Liittohallituksen jäsen Antti Peltoniemi toimi vuonna 2014
Euroopan Golfliiton hallituksessa nimikeellä ”past president”.
Antti Peltoniemi toimii myös IGF:n Administration Committeessa sekä Suomen Olympiakomitean hallituksessa. Liiton
toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi on Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan jäsen.
Pohjoismaisen kentänhoidon tutkimussäätiön (STERF)
Suomen edustajana on Tuukka Mönttinen. Lisäksi Kristiina
Laukkanen on jäsenenä STERFin ohjausryhmässä.
Liittokokous (joka 2. vuosi)
129 seuraa
Liittovaltuusto (2x vuodessa)
44 valtuutettua, alueittain,
1/alkava 3 seuraa
Liittohallitus
(jäsenillä 2 v toimikausi, puolet hallituksesta
erovuorossa vuosittain, valtuusto valitsee)
Hallituksen nimeämät toimikunnat
Toiminnanjohtaja
Petri Peltoniemi
Toimistopalvelut,
Outi Kunttu, Pia Kangasmäki,
Mika Wikström (IT-oto)
Myynti- ja markkinointi
Ilkka Rokala
Viestintä
Tero Parkkinen
Taloushallinto
Elisabeth Spåre
Kenttäkonsultointi
Harri Walden
Kilpa- ja huippu-urheilu
Janne Marvaila
Staffan Johansson
Mikael Mustonen
Pasi Purhonen
Juha Skyttä
Juha Juvonen
Mika Wikström
OTO:
Valmentajia
Kilpailunjohtajia
Tuomarit
Seuratoiminta
Aleksi Valta
Aarni Nordqvist
Antti Rimpiläinen
Sami Övermark
OTO:
kouluttajia
seurakonsultteja
22
FGC Oy
Toimitusjohtaja
Petri Peltoniemi
.
Toimikunnat kaudella 2014
Informaatioteknologiatoimikunta Valmennustoimikunta
Puheenjohtaja Elisabeth Spåre, SGL, Kurk Puheenjohtaja Harri Marjala, SGL, GP
Jan Forsell
Timo Huvinen LG
Anu-Liisa Uotila
Jaakko Tuominen FGMA, MGC
Juha Hirvi
Ville Ranta ERG
Erkka Westerlund
Kyösti Virtanen GT
Staffan Johansson SGL
Sami von Wehrt PBG
Mikael Mustonen SGL
Petri Peltoniemi SGL
Sihteeri Janne Marvaila SGL
Tero Parkkinen SGL
Sihteeri Mika Wikström, SGL
Viestintätoimikunta
Puheenjohtaja Antti Peltoniemi SGL, EPG
Kenttätoimikunta
Tapio Pekkola SHG
Puheenjohtaja Toni Laakso SGL, AG
Arja Byman MeG
Tommi Turunen FGCMA
Juha Pyykölä KGV
Kai Kurikka FGA
Matti Eve MeG
Pasi Kristiansson FGMA
Kari Mänty HaGK
Ville Nurmi SGKY
Marika Voss
Harri Walden, kenttäkonsultti
Petri Peltoniemi SGL
Sihteeri Kristiina Laukkanen,
Tero Parkkinen SGL, sihteeri
kenttäkonsultti
Kilpailutoimikunta
Puheenjohtaja Harri Marjala SGL, GP
Teemu Laakso PGA
Hanna-Leena Ronkainen Eero Kangasniemi FJT
Janne Marvaila SGL
Mika Wikström SGL
Antti Rimpiläinen SGL
Sihteeri Juha Juvonen SGL
Nuorisotoimikunta
Puheenjohtaja Jari Kettinen, SGL, MGC
Aki Keronen KarG
Mikko Salminen SHG
Henrikki Tolonen HGK
Pekka Vähätalo EGS
Jukka Pelkonen PGK
Sami Övermark SGL
Aarni Nordqvist SGL
Sihteeri Antti Rimpiläinen SGL
Sääntö- ja tasoitustoimikunta
Puheenjohtaja, Pekka Lindroos SGL, SHG
Timo Huvinen LG
Hannu-Pekka Ihatsu HGCC
Arto Teittinen LPG
Teemu Laakso PGA, HGK
Sihteeri Mika Wikström, SGL
HCP 25 työryhmä
Puheenjohtaja Hannu Ylinenpää SGL, ArG
Maitta Kotaniemi-Rauramo EGS
Jyrki Aaltonen ViGS
Antti Koskela HCG
Jarkko Raski SHG
Sihteeri Aarni Nordqvist SGL
Tutkimustoiminnan johtoryhmä
Puheenjohtaja Reijo Räsänen, SGL, LPG Outi Aarresola Timo Honkela KlG
Jari Kanerva HaG
Tuomas Koskela EeG
Mika Pantzar PGH
Esa Meriläinen NGK
Mikko Salasuo StLG
Petri Peltoniemi SGL
Sihteeri Aarni Nordqvist SGL
Mid Tour –toimikunta
Puheenjohtaja Hannu Ylinenpää SGL, ArG
Anne Kokko EGS
Arto Tenhula PGC
Marco Willberg PGC
Mika Sandell EGS
Miika Reunama LPG
23
Ladygolf-toimikunta
Puheenjohtaja Sari Lönn PGC
Jaana Björkman TGK
Merja Iiskola NGK
Heli Korpinen SGC
Sanna Kujansuu NGCC
Tuula Puputti KyG
Jetta Pilvi VGC
Elisabeth Spåre SGL, Kurk
Outi Kunttu SGL, PGC
Senioritoimikunta
Puheenjohtaja Pekka Lindroos SGL,
SHG
Hannu-Pekka Ihatsu HGCC
Pertti Raimiala SGS
Heikki Hallaranta SGS
Ole Johansson SGS
Petri Peltoniemi SGL, sihteeri
Kapteenien työryhmä
Puheenjohtaja Eero Aro, NG
Maijukka Paasio, OGK
Anu Kärmeniemi, AGK
Sari Lönn, PGC
Veli-Pekka Niemi, Tarina
Pasi Nieminen, NRG
Ray Lindberg, NGCC
Aarni Nordqvist SGL, sihteeri Taloustyöryhmä
Puheenjohtaja Antti Peltoniemi SGL
Elisabeth Spåre Kurk
Tapani Vuopala, tilintarkastaja
Petri Peltoniemi, SGL
Outi Kunttu SGL, sihteeri
Arvostetussa European Young Masters
–kilpailussa Suomea edustivat vasemmalta
Nicola Fall (Kulloo Golf), Oliver Lindell
(Virvik Golf) ja Sami Välimäki (Nokia River)
ja Anna Backman (Kanava Golf).
24
SEURATOIMINTA
Järjestötoiminta
Kapteenien päivät ja puheenjohtajapäivät
Valtakunnalliset Kapteenien päivät järjestettiin nykymuodossaan kolmatta kertaa. Tänä vuonna kokoonnuttiin Tahkolla 13.-14.6. 2014. Osallistuneita kapteenien päivillä oli 55.
Puheenjohtajapäivät järjestettiin neljännen kerran. Nyt
kokoonnuttiin Kotkaan 19.-20.8. ja seminaarin lisäksi seurattiin lyöntipelin SM-kisojen ratkaisuhetkiä. Puheenjohtajien
mestariksi pelasi Koski-Golfin Vesa Halme.
Seuratoiminnan kehittäminen
Golfliiton seuratoimintayksikkö tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja jäsenseurojen laadukkaan toiminnan tueksi. Toimenpiteillä tuetaan ja vahvistetaan golfyhteisöjen elinvoimaisuutta
sekä toimintaolosuhteita.
Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2014 painopisteenä toteutettiin juniorigolfohjelman päätösvuoden
juniorigolfkampanja, joka koostui Kansallisesta Golfviikosta, 24h junnugolfille –tempauksesta sekä junioritoiminnalle
suoraan liiton jakamasta seuratuesta. Liitto myös arvioi liikuntajärjestöjen yhteiset seuratuki-hakemukset golfin osalta.
Tuomarikoulutus
Seuratuomarikursseja järjestettiin toimintavuoden aikana
19 ja tuomarikokeen läpäisi 205 henkilöä, mikä nosti seuratuomarimäärän 1674:ään. Aluetuomarikursseja järjestettiin
yksi ja tuomarikokeen läpäisi 18 henkilöä. Aluetuomareiden
kokonaismäärä on 216.
Liittotuomaripäiviä pidettiin edellisvuosien tapaan kaksi
ja niihin kutsuttiin kaikki liittotuomarit ja liittotuomarikokelaat. Kaksi liittotuomaria lähetettiin St. Andrewsin tuomarikurssille. Tämä nosti St. Andrewsissa käyneiden ja kokeen läpäisseiden tuomareiden määrän 16:een.
Koulutustoiminta 2014
Osallistujat Lähikoulutuspäivät
Golfohjaajan peruskurssi (taso 1)
150
30
Golfohjaajakoulutus (taso 2)
22
12
Assistant trainer koulutus (taso 3)
ei järjestetty
Pelaajan kehittäminen koulutus (taso 4
16
12
Ammattivalmentajatutkinto (taso 5)
12
53
Sääntöillat
320
12
Seuratuomarikurssi
274
19
Ohjaaja – ja valmentajakoulutus
Aluetuomarikurssi
15
2
Liiton valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmä on myös
Suomen PGA:n koulutusjärjestelmä opettaviksi PGA ammattilaisiksi pyrkiville. Koulutusjärjestelmää kehitettäessä ja
tasojen sisältöjä sekä koulutusten kestoa määritellessä on
ohjenuorana pidetty valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen perusteita, Opetushallituksen määrittämiä valmentajan ammattitutkinnon perusteita sekä Euroopan PGA:n (EPGA) kriteerejä.
Vuonna 2012 uudistettu koulutusjärjestelmä sai Euroopan
PGA:n tunnustuksen vuonna 2013.
Liittotuomaripäivät
70
2
KV-tuomarikoulutus
2
4
2014:
855
99
2013:
1049
148
2012:
795
123
2011:
826
156
2010:
766
114
2009:
684
120
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus on viisiportainen ja se
valmistaa osallistujia seuraaviin tehtäviin:
Taso 5 Golfvalmentaja ja PGA pro
(Coach, Head Golf Professional)
Taso 4 Pelaajan kehittäjä
Taso 3 Assistant Trainer
Taso 2&1 Juniorigolfohjaaja
Kansallinen Golfviikko
Kansallinen Golfviikko järjestettiin nykyisellä konseptille
toista kertaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla 2.-7.6. Vuoden
2014 teemana oli ”koko perheen yhteinen tiiausaika”, jonka
tarkoituksena oli korostaa golfin mahdollisuutta kolmen sukupolven perheharrastuksena. Mukana Golfviikossa oli 84
kenttää (2013:87) ja Suomen Golfkentillä kävi tuolloin kokonaisuudessaan 61 500 suomalaista (2013: 65 000). Täysin
uusia golfkentillä kävijöitä oli 6500 (2013: 6500) ja Golfviikon ohjelmasta nautti 5200 henkilöä (2013: 4800).
Golfliitto tarjosi viimevuotiseen tapaan seurojen käyttöön mainostoimiston suunnittelemat markkinointimateriaalit sekä markkinoi viikkoa aikakausilehdissä, sosiaalisessa
mediassa sekä radiossa. Lisäksi Golfliitto järjesti valtakunnallisen avaustapahtuman Helsingin Golfklubilla, jossa oli mukana Mikko Leppilampi, Helena Ahti-Hallberg, Sanna Nuutinen sekä Tuukka Haapaniemi.
25
Aloittelijan Polku
Aloittelijan polku –konseptia sekä Tiiltä Viheriölle –Golfin
-aloituspaketti ei uudistettu kaudeksi 2014 johtuen resurssipuutteista. Lisäksi Aloittelijan Polku –manuaalin työstö siirrettiin vuodeksi 2015 osaksi seuroille tarjottavaa tukea koskien asiakaskokemuksen hallintaa.
Green Card –suoritusten rekisteröinnissä otettiin käyttöön suora sähköinen rekisteröinti verkkotietopalveluun.
Palvelun käyttöönotto onnistui tyydyttävästi. Automaattista seuraan liittyneiden määrän selvittämistä sekä pelkästään
suoritusten rekisteröintiä varten tarkoitettua omaa tietoturvatasoa ei otettu käyttöön johtuen VTP:n päivitykseen liittyvistä priorisointiratkaisuista.
Muut toimenpiteet
Yhteiskuntavaikutustutkimus
Golfin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvää tutkimusta lajin taloudellisista ja työllistävistä vaikutuksista ei tehty vuonna 2014. Selvitys päätettiin tehokkuuden näkökulmasta
yhdistää FGMA:n taloudelliseen tutkimukseen, jota tullaan
työstämään vuonna 2015.
Erityisgolf
Vuodeksi 2014 valittiin kuuden urheilijan liittovalmennusryhmä, joka leireili liitovalmentaja Reima Kaijan johdolla.
Lisäksi neljän pelaajan edustusjoukkue kilpaili Japanissa erityisgolfin MM-kilpailuissa, jossa se sijoittui 9:nneksi.
Erityisgolfaajien kiertue E-Tour järjestettiin kolmen osakilpailun voimin. Yhteystyössä Aivovammayhdistyksen golfjaoston sekä Suomen HCP golf Ry:n kanssa järjestettyihin
osakilpailuihin osallistui yhteensä noin 40 eri pelaajaa. Kiertueen päätapahtumana oli Respecta Finnish Disabled Open,
Erityisgolfin avoimet SM-kilpailut, jotka järjestettiin tänä
vuonna Ruukki Golfissa.
Aluekierros
Golfliitto järjesti Aluekierroksen ensimmäistä kertaa yhteistyössä Suomen Golfkenttien Yhdistyksen sekä Suomen
PGA:n kanssa. Teemana oli yhteisen punaisen langan löytäminen golfin positiivisen kehityksen mahdollistamiseksi.
Viestinä korostui kunkin golfyhteisön sidosryhmän rooli erityisesti uusien ja aloittelevien pelaajien huolehtimisessa.
Aluekierroksen tapahtumat pidettiin kuudella paikkakunnalla: Turku, Mikkeli, Tampere, Helsinki, Vöyri sekä Oulu.
Osallistujia oli 200 edustaen 90:ää golfyhteisöä.
Pelaaja Ensin –asiakaskokemuksen hallinnan
työkalu
Suomen Golfliitto pilotoi Tanskan Golfliiton kehittämää Pelaaja Ensin –asiakaspalautteen keräys- ja raportointityökalua. Sen tarkoituksena on automaattisesti kerätä ja raportoida palautetta pelaajilta. Työkalun avulla toimintaa voidaan
ohjata paremmin pelaajien odotuksia vastaavakaksi. Työkalu
on golfalan lähtökohdista suunniteltu ja Suomen Golfliitto
on muokannut sitä maamme olosuhteisiin sopivaksi.
Työkalua pilotoitiin seitsemässä golfyhteisössä ja niistä sekä Tanskasta saadut palautteet ovat olleet rohkaisevia.
Golfliitto tulee tarjoamaan palvelua kaikkien golfyhteisöjen
käyttöön vuonna 2015.
Nuorten olympialaissa Suomen
edustavat olivat Sandra Salonen
ja Oliver Lindell.
26
Materiaalit ja varusteet
Lapset ja nuoret
Lapset ja nuoret on nostettu Suomen golfin strategiassa
2020 yhdeksi painopistealueista. Golfliiton seuroissa on 12
236 poikaa (12519 v. 2013) ja 3 870 tyttöä (4139 v. 2013).
Goflliiton tavoitteena on luoda selkeät toimintalinjat palvelemaan seuroissa tehtävää nuorisotyötä ja toimintaympäristön monipuolistamista. Vuonna 2014 jatkettiin kansallisen
juniorigolfohjelman lanseeraamista, jonka tavoitteena on
parantaa seurojen junioritoimintaa ja pysäyttää juniorimäärän negatiivinen kehitys.
Nuorisotoimikunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2014
Kansallinen juniorigolfohjelma
(JGO)
Kansallisen juniorigolfohjeman viimeinen
vuosi huipentui kansalliseen juniorigolfkampanjaan. Kampanja koostui kolmesta eri toimenpiteestä.
1. Kansallinen golfviikko toteutettiin teemalla perheet, jossa junioreiden merkitys oli suuri. Kentillä tapahtuvissa toiminnoissa viikon aikana lasten ja nuorten aktiviteetti oli hyvää. Golfliiton palvelutarjottimessa tuon viikon
aikana oli paljon lapsille ja nuorille suunnattuja tukitoimia
seurojemme käytössä. Viikon aikana seuroille jaettiin ilmaiseksi Herra Hakkaraisen Green Cardeja ja vanhemmille
suunnattuja materiaaleja niille seuroille, joilla oli aktiviteetteja junioreille.
2. Golfliiton jakoi seuratukea 14 seuralle. Seuratuen tarkoituksena oli tukea niitä seuroja , jotka panostavat junioreiden rekrytointiin paikallisesti. Summana oli 5000 euroa
ja 2000 euroa, riippuen seuran hankkeen koosta. Seurat
asettivat omat tavoitteensa junioreiden jäsen- ja ohjatussa
toiminnassa olevien määrään sekä ohjaajien ja valmentajien määrään. Kaikille seuroille maksettiin puolet haetusta
tukisummasta heti ja puolet, mikäli seura pääsi asettamaansa tavoitteeseen. Asettamiinsa tavoitteisiin pääsi vain yksi
seura (Porin golfkerho), joka sai koko summan. Tukea sai kuitenkin seurat, jotka pääsivät kahteen kolmesta tavoitteesta. Nämä seurat saivat 60 % toisesta osuudestaan. (Viipurin
Golf, Keimola Golf, Hyvinkään golf ja Ruukkigolf ).
3. 24h- junnugolfille tapahtuma järjestettiin 22-23.6.2014
25 seurassa, jossa seurat keräsivät itse rahaa seuransa junioritoimintaan pelaamalla 24 tuntia golfia ja keräämällä tukijoita paikallisesti. Rahaa kerättiin yhteensä 98 739,46 euroa,
joka on keskimäärin 3946 euroa per seura. Eniten rahaa keräsi Lakesidegolf, jossa varoja kerättiin 15617 euroa. Golfliitto haki kaikille jäsenseuroille keskitetyn rahankeräysluvan.
Juniorigolfohjelman harjoittelukulttuuria jalkautettiin
myös projektin viimeisenä vuotena seuratuen, iltakoulutusten ja juniorikehittäjäpalvelun kautta. Kaiken kaikkiaan juniorigolfohjelmaa saatiin jalkautettua 3 vuoden aikana noin
40 seuraan. Tämän lisäksi seurat ovat olleet aloitteellisia ja
tilanneet materiaalit ja aloittaneet toteuttamaan juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua itsenäisesti.
Aluevalmennuksen loppumisen myötä perustettiin alueellinen juniorikehittäjäpalvelu tukemaan seurojen junioritoimintaa. Tätä palvelua käytti 12 seuraa, joissa kehittäjä oli
kehittämässä seuran junioritoimintaa ja harjoittelukulttuuria.
Tukimateriaalit seuroille junioreiden saamiseksi
golfin pariin
Yhtenä osana juniorigolfohjelmaa oli tarkoitus julkaista opas
junioreiden saamiseksi golfin pariin. Tätä opasta ei kuinkaan
saatu julkaistua henkilöresursseista johtuen. Vuonna 2013
valmistuneiden materiaalien (Golf harrastuksena – tietoa
vanhemmille sekä Golfvanhempien opas) materiaaleja ovat
seurat tilanneet aktiivisesti Golfliiton verkkokaupasta.
Tuotteet ja tapahtumat
Sali- ja puistogolfin varustekassi oli nuorisotoiminnan selvityksen mukaan (2013) käytössä, joka toisessa golfseurassa. Sisätiloihin suunnitellussa lajisovellusta tilattiin vuonna 2014 13 kappaletta ja golfliiton lähipelitestiä yhteensä 6
kappaletta. Sali- ja puistogolf oli myös käytännön demolajina Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n (LIITO) opintopäivillä Oulussa alkuvuodesta 2014. Täällä kohdattiin noin
200 opettajaa, jotka pääsivät tutustumaan lajiin.
Laatuseura - Golfliiton laatusertifikaatti seurojen
nuorisotoimintaan
Vuonna 2014 työstettiin junioritoiminnan laatuseurajärjestelmää. Vaativuudeltaan Golfliiton laatuseura asettuu (entisen Nuoren Suomen) Sinettiseura -statuksen alapuolelle. Tavoitteena on kehittää golfseurojen nuorisotoiminnan laatua
sekä pitkäjänteisyyttä hyvin käytännönläheisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sertifikaatti julkaistiin virallisesti tammikuussa 2015.
Laatuseura järjestelmä toteutettiin interaktiivisena ja tähän rakennettiin sähköinen alusta helpottamaan seurojen
junioritoiminnan kehittämistä. Laatuseuraksi pääsee seura,
jolla on tavoitteita, suunnitelmallisuutta ja seura on organisoitunut junioritoiminnan osalta. Lisäksi seurassa on toteutettava juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua. Vuoden
2015 alussa perustettu seurakehittäjäverkosto tulee tukemaan ja auttamaan seuroja oman junioritoiminnan kehittämisessä. Kun edellä mainitut asiat ovat seurassa kunnossa
saa seura golfliiton laatumerkin osoituksen laadukkaasta junioritoiminnasta.
Selvitys golfseurojen nuorisotoiminnasta
Vuonna 2011 kehitettiin yhteistyössä Jyväskylän Kilpa- ja
huippu-urheilun tutkimuskeskuksen kanssa kysely seurojen nuorisotoiminnasta. Selvitys vuoden 2013 nuorisotoiminnasta toteutettiin myös vuonna 2014. Raportti vuodesta 2013 julkaistiin huhtikuussa. Raportti on löydettävissä
sähköisessä muodossa (www.golf.fi). Tuloksista tehtiin myös
kahden sivun pituinen tiivis yhteenveto, jossa tärkeimmät
havainnot nostetaan esiin. Selvityksestä kävi esimerkiksi
ilmi, että selvitykseen jokaisen vuonna vastanneiden seuroissa (45 kpl) ohjatussa toiminnassa olevien junioreiden
määrä oli kasvanut 21 %. Vuoden 2013 selvitykseen vastasi
yhteensä 76 seuraa
27
Lor sedicitis nonsequia aut qui nost,
sumquatur
suntiati
reheniam,
con
Albert Eckhardt
ja Erik
Myllymäki
conecto
rehendit
ditam
et
fugia
Hämeenlinnassa pelatussa EM- volorep
elibus.
joukkuekilpailuissa.
28
KILPAILUTOIMINTA
Golfliiton kilpailutoiminnassa toteutettiin ensimmäistä vaihetta kolmivuotisesta kehitysohjelmasta. Toimikunnan
valmistelemassa ohjelmassa on eri prioriteetin omaavia
painopistealueita, joista tärkeimmän painoarvon 2014 toiminnassa sai kilpailujen järjestäjille laadittava ohjeistus järjestelyoikeuksien hakuprosessista.
Toisen erityisen painopistealueen, tiedostustoiminnan, varsinaiset kehitystoimenpiteet jouduttiin siirtämään seuraavalle toimintakaudelle henkilömuutosten myötä.
Golfliiton rooli kansainvälisten kilpailujen järjestäjänä oli
edelleen merkittävä liiton ollessa vastuullinen järjestäjä sekä
amatöörien että ammattilaisten kansanvälisissä tapahtumissa. Kilpailutapahtumien taloudellinen toteutus oli edellisvuotta parempi, etenkin Challenge Tour – kilpailun osalta.
Kilpailutoiminnan painopistealueet 2014
Kilpailuja järjestäville kentille on ohjeistus
hakuprosessista ja kentän kilpailukuntoon
saattamisesta.
Verkkoalustalla toimiva kilpailujen järjestelyoikeuksien hakumenettely valmisteltiin avattavaksi 1.1.2015. Uudistuksella tavoitellaan kilpailutoiminnan pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta sekä liiton toiminnassa että seuratasolla.
Hakuprosessiin liittyvän kenttien vaatimustason määrittelyn
osalta tehtiin tilastointityötä ja perusarvioita. Varsinainen tasomäärittely tehdään seuraavalla toimintakaudella.
Työn etenemisestä tiedotettiin liiton jäsenseuroille sekä
Golf.fi – verkkosivuilla että seuratiedotteiden kautta.
Kilpailujärjestäjien koulutus ja perehdyttäminen pidettiin
seurakohtaisesti seuratapaamisten yhteydessä. Kilpailukiertueilla käytetään kiertuekohtaisia lomakkeita tapahtumien
valmisteluun ja raportointiin. Tämä toimintatapa on saanut
positiivista palautetta seurojen yhteyshenkilöiltä.
Kilpailujärjestäjien käsikirjan laatiminen aloitettiin, pohjana käytetään R&A:n ”Guidance in running a competition”opasta.
Kilpailutoiminnalla on yhdenmukainen
tiedotussuunnitelma
Kilpailutoiminnan viestintä- ja tiedotussuunnitelman laatiminen siirrettiin seuraavalle toimintakaudelle, koska liiton
organisaatiossa tapahtui merkittäviä, odottamattomia henkilömuutoksia.
Kilpailutoiminnasta tiedotettiin aiempien vuosien tapaan
kilpailutiedotteiden avulla. Golf.fi -verkkosivusto oli tärkein
yksittäinen tiedotuskanava. Kilpailukohtaisia sivustoja ylläpidettiin kansainvälisissä tapahtumissa.
Kansallisten kilpailutapahtumien tiedottamisesta sovittiin järjestävien seurojen kanssa. Kansainvälisten tapahtumien tiedottaminen oli liiton vastuulla. Toteutuksesta
vastasivat tiedottaja ja kilpailuhenkilöstö yhteistyössä. Kilpailukohtaisesti käytettiin ostopalveluja lehdistötiedottamisen lisäksi myös valokuvaamisessa ja eri sosiaalisten medioiden päivityksessä.
Kilpailutoiminta on taloudellisesti kannattavaa
Kilpailukohtaiset erilliset järjestelykorvaukset poistettiin
Golfliiton kilpailukiertueilla ja SM-kilpailuissa. Tapahtumien
tuotto kilpailuja järjestäville seuroille koostui pääosin osallistumismaksuista, kumppanisopimuksista ja ravintolatuotoista.
Kansainvälisten tapahtumien talouden turvaamiseksi
tehtiin sopimuksia varainhankinnan ulkoistamisesta. Merkittävin positiivinen muutos tapahtui Challenge Tour -kilpailun osalta, jossa yhteistyö Oy SponsVision Europe Ltd:n
kanssa tuotti tapahtumalla positiivisen kokonaistuloksen.
Myös Golfliiton taloudellinen riski tämän tapahtuman osalta
poistui.
Muiden kilpailutapahtumien osalta taloudellinen toteuma oli talousarvion mukainen.
Golfliton kilpailutoiminnan hallintokulujen kattamiseksi
suunniteltua Kilpailulisenssimaksua ei vielä otettu käyttöön
valmistelutoimenpiteiden oltua vielä keskeneräisiä.
Golfliiton kilpailuihin osallistuvilla pelaajille tarjottiin
mahdollisuutta hankkia Players- tuotteita edulliseen hintaan. Kampanjan tulos ei ollut tyydyttävä, joten päätettiin
että toiminta ei sellaisenaan jatku.
Golfliitolla on keskeinen rooli kansainvälisten
kilpailujen järjestäjänä ja auktorisoijana
Golfliitto oli vastuullinen järjestäjä useissa kansainvälisissä
kilpailutapahtumissa sekä amatööri- että ammattilaisgolfissa.
Alle 16-vuotiaiden Finnish International Junior Championship pelattiin kolmatta kertaa Vierumäellä. Mukana oli 58
ulkomaalaista pelaajaa, 11 eri maasta. Kilpailu oli samalla
nuorempien ikäluokkien SM-kilpailu.
Finnish Amateur Championship pelattiin 49. kerran Helsingin Golfklubilla Talissa.
Voitot jäivät tällä kertaa kummassakin sarjassa Suomen
Kuopioon, Marika Vossille ja Lauri Ruuskalle.
Vanajanlinnassa ratkottiin miesten EM-joukkuemestaruus. Voittoon eteni Espanja, Suomen ollessa lopputuloksissa 13.
Miesten ammattilaiskiertueista Nordic League vieraili
Nordcenterissä ja Challenge Tour Kytäjällä. Urheilullisesti ja
järjestelyiltään tapahtumat olivat onnistuneita, haasteena
on edelleen löytää ne markkinointiviestinnän keinot joilla
saadaan katsojia kilpailupaikoille. Kytäjän kilpailuista lähetettiin televisiointikooste YLE:n kanavilla.
Naisten kilpagolfia tuettiin järjestämällä naisille oma kilpailutapahtuma, HLR Ladies Challenge. LET Access sarjaan
kuuluvan HLR Golf Academy Openin karsintakilpailuna toiminut tapahtuma keräsi yli 80 osallistuja eri kilpailutasoilta
ja eri ikäryhmistä, kuten FJT, FT, MidTour ja Seniorit. Mukana
oli myös ammattilaispelaajia.
29
EM-joukkue ja MM-joukkue jatkoi
suomalaisten naisten hienoja esityksiä
kansainvälisillä areenoilla.
30
Kilpailujärjestelmä on porrastettu ja menestykseen
perustuva
Kilpailujärjestelmässä ei tehty varsinaisia rakennemuutoksia kuluneen kauden aikana. Finnair Junior Tourin osallistumiskriteereitä tarkistettiin kilpailukohtaisesti. Viidellä alueella toimivat Aluetour ja Tsemppitour olivat edelleen nuorten
kilpailujärjestelmän alempia tasoja.
Nuorten kilpailukiertueiden pelaajatilastot indikoivat
pelaajamäärien kasvun tyrehtymistä. Toimikunta kokee tärkeimmäksi haasteeksi uusien, nuorten kilpapelaajien rekrytoinnin.
Pelaajamäärien väheneminen realisoitui myös aikuisten
Finnish Tourilla. Tämä johti siihen että toimikunta päätti lakkauttaa FT:lle karsintaportaana toimineen Haastajakiertueen nykymuotoisena.
Kauden aikana tehtiin arvioita ja analyysejä kilpakenttien
vaatimustasojen määrittelyistä eri kilpailutasoilla. Etenkin
kenttien oikea pituusmärittely koetaan tärkeäksi nuorten
kilpailijoiden motivoinnin ja kehityksen kannalta. Viitekehyksenä ja vertailupohjana on mm US Kids Golf – kenttämäärittely. Työ saatetaan valmiiksi kauden 2015 aikana.
Vuoden 2015 toiminnan suunnittelussa nousi esille tarve
lisätä World Amateur Golf Rankingin alaisia kilpailuja. Syyskuussa tehtiin päätös lisätä Finnair Junior Tourille kolme
54-reikäistä kilpailua, jotka saadaan WAGR:n alaisiksi yhden
vuoden koeajalla.
Kilpailutoiminta on ympärivuotista
Toimikunta
Golfliiton kilpailutoimikunta kokoontui kauden aikana viisi
(5) kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi liittohallituksen jäsen Harri Marjala ja sihteerinä kilpailupäällikkö Juha
Juvonen. Toimikunnan muut jäsenet olivat Hanna-Leena
Ronkainen, Teemu Laakso, Janne Marvaila, Mika Wikström,
Eero Kangasniemi ja Antti Rimpiläinen. Viimeksi mainitun tilalle tuli kauden aikana Sami Övermark.
Toimikunta laati 2013 toimintakertomuksen, seurasi Kehitysohjelman 2014-2016 etenemistä ja laati 2015 toimintasuunnitelman. Lisäksi toimikunta käsitteli mm. kilpailujen
järjestelyoikeuksien hakemuksia, valmisteli tiedotteita ja teki
esityksiä liittohallitukselle esille tulleista asioista. Toimikunta
piti myös yhteispalaverin SM-lyöntipeliä järjestäneen Kymen
Golfin SM 2014 järjestelytoimikunnan kanssa.
Golfliitto on edelleen aktiivinen toimija kansainvälisessä
kilpagolfyhteisössä. Liitolla oli edustus useissa merkittävissä
taustaorganisaatioissa;
International Golf Federation (IGF) Administrative committee: Antti Peltoniemi
European Golf Association (EGA) Executive committee:
Antti Peltoniemi
Ladies European Tour Access Series (LETAS) Steering
committee: Juha Juvonen
Nordic League (NL) Executive committee: Juha Juvonen
Arto Teittinen kutsuttiin tuomariksi US Openiin, yhteen
golfin majorkilpailuista. Teittinen tuomaroi myös amatöörien MM-kilpailuissa Japanissa.
Kansallisen kilpailutoiminnan kalenteri on ilmastolliset olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman kattava. Finnair
Junior Tourille lisättiin FJT Invitational -avauskilpailu toukokuulle. Osallistumisoikeus määräytyi edelliskauden rankingin mukaan.
Alue- ja Tsemppitoureille lisätään kuudes kilpailukierros.
Alueellisten finaalien lisäksi järjestettiin valtakunnallinen finaalitapahtuma kummassakin kilpailusarjassa.
Syyskuussa järjestettiin karsintakilpailuja Nordic League,
Finnish Tour ja Finnair Junior Tour kiertueilla.
Suunnitteilla ollut talvikauden kilpailua Espanjassa ei pelattu, koska taloudelliset resurssit päätettiin kohdistaa kotimaisten tapahtumien varmistamiseksi. Yhteispohjoismaisessa kilpailutoiminnan kehityspalaverissa nousi kuitenkin
esille yhteinen tarve ja halu järjestää talvikauden kilpailuja
esimerkiksi Espanjassa. Valmistelu jatkuu kevään 2015 aikana.
Miki Kuronen,
Nurmijärven Golf.
31
Vanajanlinnan EM-kisat olivat
tärkein kotimaassa pelattu
amatöörien arvokilpailu.
32
Valmennustoiminta
Golfliiton kokonaan tai osittain kustantamaa valmennustoimintaa tarjottiin suunnitellusti valmennusryhmiin valituille, sopimussuhteessa olleille urheilijoille, joita vuonna 2014
oli yhteensä 31. Olympiaryhmän koko oli kuusi urheilijaa.
Tämän lisäksi 12-14 -vuotiaiden Talenttien valmennusryhmässä valmentautui 16 urheilijaa. Amatöörien valmennustoiminnan painopiste oli joukkueiden Euroopan mestaruuskilpailuissa sekä Japanissa järjestetyissä naisten ja miesten
MM-kilpailuissa.
Päävalmentaja Staffan Johansson vastasi valmennuksen linjauksista kaikkien ryhmien osalta sekä toimi vastuuvalmentajana pro-ryhmälle, miesten ryhmälle ja haastajaryhmälle. Assistant Head Coach Mikael Mustonen toimi
päävalmentajan linjausten mukaisesti päävastuualueenaan
naisten ja tyttöjen joukkueiden valmennus. Poikien ryhmien
alle 16-v. ja alle 18-v. ryhmien valmennuksesta vastasi Pasi
Purhonen. Juha Skyttä vastasi Talent-ryhmän (alle 14-v.) valmennuksesta.
Talenttiryhmä leireili pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viikonlopun mittaisen leirin. Syyskuussa järjestettiin perinteinen Talenttiryhmän valintaleiri, joista valittiin uusi valmennusryhmä tulevalle kaudelle. Vanhasta ryhmästä kaksi
pelaajaa pääsi alle 16-vuotiaiden maajoukkueryhmään kaudelle 2015. Talenttiryhmän nuoria pelaajia osallistui myös
kansainvälisiin kilpailuihin. Suomelta oli edustus Evian Junior Masters –kilpailussa sekä Belgian kansainvälisessä junioreiden joukkuekilpailussa.
Naisten ja miesten maajoukkueryhmien urheilijat leireilivät suunnitelman mukaisesti. Liittovalmennustuella
toteutettujen leiri- ja kilpailupäivien määrä vaihteli urheilijakohtaisesti, valmentautumissuunnitelmasta riippuen.
Harjoitusleireille kutsuttiin valmentajien harkinnalla myös
ryhmien ulkopuolisia urheilijoita.
Olympiaryhmän toiminta toteutui suunnitellusti. Siihen
nimettiin kuusi urheilijaa vuodeksi 2014. Naiset olivat Minea
Blomqvist-Kakko, Ursula Wikström ja Noora Tamminen. Miehet olivat Mikko Korhonen, Roope Kakko ja Joonas Granberg. Mikko Ilonen jättäytyi pois ryhmästä omasta tahdostaan mutta hän osallistui useisiin valmennustapahtumiin.
Olympiaryhmän valmennusvastuu oli päävalmentaja Staffan Johanssonilla. Golfliitto suunnitteli ja toteutti Suomen
olympiakomitean huippu-urheiluyksikön ja Suomen PGA:n
kanssa leiritykset ja valmentajat kävivät seuraamassa urheilijoiden otteita kilpailutapahtumissa. Kytäjällä järjestettiin
yksittäisiä valmennusleiripäiviä kaikkiaan yhdeksän, joihin
urheilijat osallistuivat omien aikataulujensa sallimissa puitteissa. Kytäjän leiripäivien käytännön toteutuksesta vastasi Timo Rauhala. Leiripäivillä kävi vierailevia asiantuntijoita
mm. Jukka Jalonen ja Tapio Lehto.
Kilpailukauden 2014 päätyttyä maajoukkueesta ammattilaisiksi siirtyneistä pelaajista Marika Voss sai täyden LET-kategorian ja Sanna Nuutinen sekä Oona Vartiainen rajoitetun
LET-kategorian. Toni Hakula siirtyi kesällä ammattilaiseksi ja
hän sai itselleen rajoitetun kategorian web.com -kiertueelle
kaudelle 2015.
Naisten ja miesten maajoukkueleiritysten yhteydessä jatkoimme vuonna 2013 aloitettua NLP-projektia urheilijoiden
henkisten valmiuksien kehittämiseksi. Koulutuksella haluamme vahvistaa urheilijoidemme valmiuksia kohdata tulevaisuudessa kovenevan kilpailun haasteita.
Golfliitto toimi kansainvälisessä verkostossa usean maan
kanssa. Toimimme järjestelyvuorossa alle 16-vuotiaiden
maajoukkueella pelatussa nelimaaottelussa. Maaottelu järjestettiin Kytäjällä ja Suomi voitti tapahtuman. Paikalla olivat
lisäksemme Sveitsi, Belgia ja Hollanti. Harjoitusmaaotteluja
yhdistettynä leireihin pelasimme myös Saksaa, Englantia ja
Espanjaa vastaan.
Japanissa pidettiin amatöörien naisten ja miesten MMkilpailut. Naisten joukkue puolusti kaksi vuotta sitten Turkissa saavutettua historian ensimmäistä MM-pronssimitalia.
Naisten joukkue sijoittui sijalle T15. Joukkueessa pelasivat
Matilda Castren, Emily Penttilä ja Oona Vartiainen. Miesten
joukkue sijoittui sijalle T25. Joukkueessa pelasivat Albert
Eckhardt, Kristian Kulokorpi ja Linus Väisänen.
Nuorten Olympialaiset järjestettiin ensimmäisen kerran
Kiinan Nanjingissä. Saimme maapaikat sinne hyvien WAGR
sijoitusten (Matilda Castren ja Toni Hakula) perusteella.
Nuorten olympialaisissa Suomea edustivat Sandra Salonen
ja Oliver Lindell. Sandran sijoitus tyttöjen sarjassa oli T22 ja
Oliverin sijoitus upeasti T5 pronssimitalin jäädessä vain kahden lyönnin päähän. Joukkuekilpailussa Sandra ja Oliver sijoittuivat sijalle T24.
Anna Backman,
KanavaGolf.
33
Linus Väisänen (yllä), Oliver Lindell , Sami
Välimäki, Nicola Fall ja Anna Backman kuuluvat
maamme edustuspelajiin kaudella 2014.
34
Kotimaisen amatöörikauden kohokohta oli Hämeenlinnan Linna Golfissa järjestetty miesten joukkue-Euroopanmestaruuskilpailut. Tavoittelimme paikkaa kahdeksan parhaan maan joukossa mutta lopulta sijoituksemme oli 13.
Joukkueessamme pelasivat Erik Myllymäki, Albert Eckhart,
Linus Väisänen, Kristian Kulokorpi, Lauri Ruuska ja Miki Kuronen.
Naisten joukkue jatkoi upeasti mitaliketjuaan saaden hopeaa joukkue-Euroopanmestaruuskilpailuissa Ljubljanassa
Sloveniassa. Joukkueessa pelasivat Matilda Castren, Emily
Penttilä, Karina Kukkonen, Marika Voss, Oona Vartiainen ja
Sanna Nuutinen.
Alle 16-vuotiaiden European Young Masters kilpailuissa
sijoitukset olivat seuraavat. Tytöissä Anna Backman 31. ja Nicola Fall 32. Poikien sarjassa Oliver Lindell 21. ja Sami Välimäki 37. Joukkuekilpailussa sijoituksemme oli 18.
Tyttöjen joukkue-Euroopanmestaruuskilpaulissa sijoituimme sijalle 11.
Poikien joukkue-Euroopanmestaruuskilpailuihin emme
osallistuneet, koska vuonna 2013 putosimme Challenge
Trophyyn. Koska Pickala Golf isännöi vuonna 2015 poikien
joukkue-euroopanmestaruukilpailuja, saamme kotikilpailuihin osallistumisoikeuden ilman että osallistuimme Challenge Trophyyn.
Miesten henkilökohtaiset Euroopan-mestaruuskilpailuit
eivät onnistuneet odotusten mukaisesti. Kilpailut pelattiin
St. Anderwsin The Duke’s kentällä. Albert Eckhardt ja Lauri
Ruuska olivat parhaat jakaen sijaa T49.
Naisten henkilökohtaiset Euroopan mestaruuskilpailut
pelattiin Tallinnan Estonian Golfklubilla. Matilda Castren oli
paras suomalainen sijoittuen sijalle T9.
Ammattilaisten Challenge Tourin osakilpailu järjestettiin
Kytäjällä jo kolmatta kertaa. Tuloksellisesti paras pelaajamme oli amatööristatuksella pelannut Erik Myllymäki sijoittuen T19 sijalle.
Naisten LET Access Tourin osakilpailu pelattiin Vihdin Hill
Siden kentällä. Paras suomalainen kilpailussa oli sijalle T4 sijoittunut Kaisa Ruuttila.
Olosuhteet ja resurssit
Yhteistyö Suomen Urheiluopiston kanssa jatkui tiiviinä. Kaikki talvikauden maajoukkueiden testileirit pidettiin Vierumäellä. Juha Skyttä jatkoi liittovalmentajana Vierumäellä vastaten nuorten lahjakkuuksien valmentamisesta ja opistolla
tarjottavien golfvalmennuspalvelujen kehittämisestä. Suomen Golfliitolla on edustus Suomen Urheiluopiston johtokunnassa, ja sitä kautta pääsemme vaikuttamaan meille tärkeisiin asioihin Vierumäellä.
Keväällä herätettiin henkiin Vierumäellä lähes kaksi vuosikymmentä nukuksissa ollut golflukiotoiminta. Yhteistyö
Heinolan Lukion Suomen Urheiluopiston ja Golfliiton kesken
tässä asiassa lähti ripeästi liikkeelle. Opiskelut Vierumäellä
aloitti elokuussa viisi opiskelijaa. Tällä yhteistyöllä pystymme
tarjoamaan erinomaiset opiskelu ja harjoitteluolosuhteet
nuorille kilpapelaajillemme.
Pasi Purhonen toimi pääkaupunkiseudun urheiluakatemian, Urhean päivittäisvalmennuksesta vastaavana valmentajana. Toiminta oli erittäin aktiivista ja siihen osallistuivat
urheilijoitamme Mäkelänrinteen Urheilulukiosta, Haukilahden Lukiosta, Pohjois-Haagan Yhteiskoulun Lukiosta sekä
Puolustusvoimien Urheilukoulusta Santahaminasta.
Espanjan Costa Ballena toimi edelleen liittovalmennusryhmien virallisena harjoituskeskuksena. Olosuhdetta hyödynsivät myös useat jäsenseurat edustus-, juniori- ja harrasteryhmiensä toimintaan.
Kilpaurheilun koulutustoiminta
Liittovalmennusryhmiin kuuluvien urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien kehittymistä tuettiin henkilökohtaisilla
tapaamisilla maajoukkuevalmentajiemme toimesta. Golfliitto on tukenut taloudellisesti maajoukkueurheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien osallistumista kansainvälisiin
kilpailutapahtumiin.
Marraskuussa järjestettiin kilpagolfseminaari. Seminaarin
tavoitteena oli viedä suomalaisen golfvalmennuskulttuurin
kehitystä eteenpäin yhteistyössä seurojen valmennuksessa
toimivien valmentajien ja ohjaajien sekä golfliiton valmentajien kesken. Seminaarissa käsiteltiin erityisesti maajoukkuevalmennukseen liittyviä kysymyksiä. Seminaarissa esiintyivät Staffan Johanssonin, Mikael Mustonen, Pasi Purhonen
Juha Skyttä, Erkka Westerlund, Osmo Ruuska, Riku Äyri, Timo
Rauhala ja Janne Marvaila.
Valmentajamme Staffan Johansson, Mikael Mustonen ja
Pasi Purhonen kävivät syksyllä puttikoulutuksessa Italiassa.
Valmennustoimikunta
Liittohallituksen nimeämä Valmennustoimikunta kokoontui kauden aikana kaksi (2) kertaa. Kauden aikana pidettiin
myös useita työpalavereita. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Harri Marjala ja sihteerinä Janne Marvaila. Muut
jäsenet olivat Anuliisa Uotila, Juha Hirvi, Erkka Westerlund,
Staffan Johansson, Jan Forsell ja Mikael Mustonen. Valmennustoiminta halusi verkostoitua eri lajien ammattivalmentajien kanssa ja saada uusia näkemyksiä valmennustoimintamme kehittämiseksi. Tämä lajirajat ylittävä yhteistyö on
koettu erittäin antoisaksi valmentajiemme taholta.
35
MARKKINOINTI
Markkinoinnin painopistealueina on hankkia uusia yhteistyökumppaneita ja kehittää nykyisiä kumppanuuksia.
Tarkoituksena on markkinoinnin keinoin kehittää lisätuloja Golfliitolle ja lisätä harrastajamäärää.
Kumppanuudet
Suomen Golfliiton kumppanuudet olivat vuonna 2014
neljässä kategoriassa: pääyhteistyökumppanit, yhteistyökumppanit, palvelukumppanit ja juniorigolfin kumppanit.
Tällä jaottelulla Golfliitto pystyi räätälöimään kumppanuuksien sisältöä ja tarjottavia vastineita erilaisille yrityksille sopiviksi kokonaisuuksiksi.
Yhteistyötahojen kautta tehtävään varainhankintaan
liittovaltuusto oli vahvistanut vuodelle 2014 390 000 euroa. Toteutuneet tuotot olivat 505 850 euroa. Tässä summassa eivät ole mukana Vacon Openin tuotot.
Vuonna 2014 pääyhteistyökumppaneita olivat, Catmandoo, OP Pohjola ja Finnair.
36
Yhteistyökumppaneita olivat Hartwall, Veikkaus, Titleist, Sokos Hotels, Thule, Molok, Polarputki ja Vierumäki.
Palvelukumppaneita olivat ST1, Golfresepti, Paroninmäen Moukari, Viking Line, Honkarakenne, Go18, Nissan
Arita Airport , Ambientia ja Golfcoat.
Juniorigolfin kumppaneita olivat Smart Golf ja Golfbalance.
Vuoden 2014 yritysmyynnin pääkilpailut olivat Vacon
Open Kytäjällä, Finnish Open Nordcenterissä, Letas Vihdissä, miesten EM-joukkuekisat Hämeenlinnassa. Vacon
Openin kumppanimyynti oli ulkoistettu Spons Vision
Oy:lle ja Letas Vihdissä HLR Academylle.
Olympiakomitean ja Golfliiton yhteisellä Rio Golf –projektilla hankitaan varoja olympiavalmennukseen. Rio Golfin pääyhteistyökumppanit olivat Molok Oy ja Veikkaus
Oy. Vuonna 2014 oli yritystapahtumia 6 kpl ja golfseuroissa järjestettävään Titleist Rio Golf Openiin osallistui 55
golfseuraa ja yli 2000 pelaajaa
Vuonna 2014 Golfliiton jäsenetuohjelmassa lähetettiin
kuukausittain 105 000 ekirjettä 18-vuotta täyttäneille Golfliiton jäsenseurojen jäsenille. Kirjeessä Golfliiton kumppanit tarjosivat arvontoja, tuotteita ja palveluja jäsenille. Jäsenetukirjeen avaussuhde oli keskimäärin 36 % ja ja
klikkaussuhde keskimäärin 7 %.
Muut tapahtumat
Tammikuun 14. päivänä Golfliitto osallistui Suomen Urheilugaalaan. Gaalassa vieraina yhteistyökumppaneita ja
sidosryhmiä.
Golfliitto oli mukana Golfmessuilla 7.-9. maaliskuuta.
Messuteemana oli Juniorigolfohjelma ja messuilla julkistettiin HIO-vakuutus yhteistyössä Pohjolan kanssa. Vakuutusta myytiin Golfliiton verkkokaupassa kauppa.golf.
fi:ssä
Heinäkuussa Golfliitto oli mukana Suomi Areena –tapahtumassa Porissa. Liitto ja paikalliset golfseurat järjestivät lasten olympiatapahtumassa golfin lajiesittelyn. Yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa pelattiin Jazzgolf Yyteri
Golfissa.
Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Golfliitto ja Veikkaus juhlistivat Suomi Areenaa Sporttipaattitapahtumalla, jossa urheiluväki kohtasi sidosryhmiä.
Elokuun 25. päivä kutsuttiin Golfliiton tärkeimmät
kumppanit ja sidosryhmien edustajat pelaamaan jo kolmatta Ryder Cup-henkistä Partner Cupia EGS:n kentälle.
Tapahtumasta on tullut yksi korkeatasoisimmista yritysgolftapahtumista Suomessa.
Ensimmäinen Suomen Golfgaala järjestettiin Kalastajatorpalla yhteistyössä SKGY:n ja FGMA:n kanssa.
Gaalassa palkittiin kauden parhaita seuroja, pelaaja ja
golftoimijoita eri kategorioissa. Tilaisuuteen osallistui yli
200 henkeä.
37
VIESTINTÄ
Suomen Golfin strategiaan pohjautuvassa viestintästrategiassa painopistealueiksi on nostettu sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä ja nettisivuston kehittäminen sekä sosiaaliset
mediat. Vuoden 2014 aikana liitto teki päätöksen päivittää
viestintästrategiansa kevään 2015 aikana vastaamaan paremmin liiton ja koko Suomi-Golfin strategiaa sekä median
tuomia uusia mahdollisuuksia.
Loppuvuodesta 2013 Golfliitto päätti lakkauttaa viestintäjohtajan tehtävän tuotannollisin ja taloudellisin perustein.
Liitossa ei ollut keväällä 2014 viestinnästä vastaavaa työntekijää. Uusi tiedottaja aloitti liiton palveluksessa kesäkuussa
2014 vastaten myös liiton nettisivuista.
Organisaatiomuutosten ja rajallisten resurssien johdosta vuonna 2014 liiton viestintä ei pystynyt tukemaan liiton
strategiaa ja toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.
Golflehti jatkoi Golfliiton omana viestintäkanavana. Golf.
fi toimi liiton tiedotuskanavana ja sosiaalisen mediaa hyödynnettiin entistä enemmän.
ULKOINEN VIESTINTÄ
Golflehti
Otavamedian kustantaman Golflehden toiminta takasi ensimmäisenä sopimusvuonna Golfliitolle tasaisen kassavirran ja helpotti liiton budjetointia. Lehti ilmestyi seitsemän
(8) kertaa. Lehden kustantaja on Otavamedia ja julkaisija
Suomen Golfliitto. Golflehdellä on toimituskunta, jossa liiton
edustajina ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.
Kenttäopas ja kilpailukalenteri 2014 julkaistiin keväällä
yhdistettynä. Lehden ilmoitusmyynnistä on vastannut Otavamedia vuoden 2014 alusta lukien.
Golf.fi
Organisaatiomuutoksen ja resurssien rajallisuuden takia
Golf.fi-sivustoa ei pystytty kehittämään vuonna 2014. Golf.
fi toimi pääasiassa liiton, sen jäsenseurojen ja tärkeimpien
liiton järjestämien tapahtumien ja kilpailujen tiedotuskanavana.
Keskusrekisteriuudistusta ei saatu valmiiksi vuonna 2014,
mikä osaltaan on heijastunut Golf.fi:n kehittämiseen.
Kilpailusivujen ilmoittautumistoiminnot ja tulospalvelu
toteutettiin toimintakaudella 2014 entiseen tapaan GolfBoxohjelmiston kautta. Samalla toteutettiin erillisiä kotisivuja
valituille kilpailuille Golf.fi-sivuston alle. Sosiaalisen median
kanavat nostettiin näkyvämmin myös Golf.fi:n etusivulle.
Sosiaaliset mediat
Loppuvuodesta viestinnän niukat resurssit ohjattiin sosiaalisen median hyödyntämiseen ja liiton Facebook-ja Twitter-tileillä kävijöiden kasvu oli merkittävää. Golfliitolla on
käytössä sosiaalisen median kanavista Facebook, Twitter,
Instagram ja YouTube. Golfliiton järjestettämien Challenge
Tourin osakilpailun, FIJC-juniorikilpailun ja miesten EM-joukkuekisojen sivuilla hyödynnettiin onnistuneesti sosiaalisesta
median ominaisuuksia.
Lehdistötilaisuuksia järjestettiin mm. Challenge Tourin
osakilpailuun, nuorten FIJC-kilpailun, miesten EM-joukkuekisojen ja naisten EM-joukkuekilpailuihin järjestelyihin ja tiedottamiseen liittyen. Golf.fi -lukijamatkat 2014 suuntautuivat Pohjois-Italiaan ja Dubaihin.
Toimitusneuvosto
Golflehden toimitusneuvostossa liiton puolelta edustivat
vuonna 2014 hallituksen puheenjohtaja Antti Peltoniemi ja
toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi. Lisäksi toimitusneuvostossa on kaksi Otavamedian edustajaa. Toimitusneuvoston
tehtävä on päättää lehden päätoimittajasta sekä ohjata lehden sisällön ja ulkoasun linjaa.
Viestintätoimikunta
Viestintätoimikunta ohjaa Golf.fi:n ja liiton viestinnän kehittämistä. Viestintätoimikunta kokoontui vuonna 2014 kolme
(3) kertaa.
Muut julkaisut
Liitto julkaisi yhdistetyn Kenttäoppaan ja kilpailukalenteri,
joka ilmestyi Golflehden mukana. Keväällä. Kytäjällä järjestetylle Challenge Tourin osakilpailulle tehtiin oma erillisjulkaisu, joka jaettiin edellisvuosien tapaan Ilta-Sanomien välissä.
SISÄINEN VIESTINTÄ
Puheenjohtajapäivät, aluekokoukset ja aluekierros
Vuoden 2014 puheenjohtajapäivät järjestettiin Kotkassa SMkilpailuiden yhteydessä. Alueet pitivät omat kokouksensa aiempien vuosien tapaan sekä keväällä että syksyllä. Golfliiton
edustajat olivat mukana kokouksissa välittäen ajankohtaista
tietoa seuroille. Liiton toimisto järjesti edellisen vuoden tapaan vuoden 2014 alussa aluekiertueen jakaen tietoa edelliskesän kierroksista ja kertoen tulevan kesän teemoista.
Seuratiedote
Liiton jäsenseuroille ja sidosryhmille lähetettiin pääsääntöisesti kerran kuussa seuratiedote, jossa viestittiin liiton tärkeimmistä uutisista.
38
39
40
Palkitsemiset ja huomionosoitukset 2014
Kultainen ansiomerkki
23 Jukka Rissanen (OGK)
Hopeinen ansiomerkki
76 Eero Skyttä (NRG)
Pronssinen ansiomerkki
172 Pertti Koivunen (AGK)
173 Pekka Kuivasaari (AGK)
174 Timo Juhala (KGM)
175 Tarja Nuotio (KGM)
176 Kimmo Kotro (KarG)
177 Pentti Huttunen (KkG)
178 Arto Helenius (KotoG)
179 Ossi Määttä (KotoG)
180 Satu Bennert (KotoG)
181 Pekka Punnonen (SGC)
Eliittimerkit
39 Matilda Castrén
40 Albert Eckhardt
41 Oona Vartiainen
Liiton hopeinen viiri (30 v)
15 Hangon Golf ry
Plaketti kultaisella levykkeellä (50 vuotta)
6
Oulun Golfkerho ry
7
Kymen Golf ry
Plaketti hopeisella levykkeellä (25 v)
28 Harjattula Golf & CC ry
29 St. Laurence Golf ry
30 Koski-Golf ry
31 Kerigolf ry
32 Golf Talma ry
33 Laukaan Peurunkagolf ry
Plaketti pronssisella levykkeellä (10 vuotta)
43 Aurinko Golf Naantali ry
Vuoden Golfseura
Pickala Golf Club ry
Vuoden Kilpaseura
Pickala Golf Club ry
Vuoden Golftoimitus
Hämeen Sanomat
Vuoden Urheiluteko
Mikko Ilonen
Vuoden Golfteko
Naisten EM-joukkue, hopea
Vuoden Tyttöjuniori (FGMA)
Ellinoora Moisio (ArGC)
Vuoden Poikajuniori (Golfin Edistämissäätiö)
Oliver Lindell (ViG)
Vuoden Naisseniori (SGS)
Minna Kaarnalahti-Salakari (SGC)
Vuoden Miesseniori (SGS)
Ari Vauhkonen (SHG)
Vuoden Erityisgolfaaja (Edistämissäätiö)
Tero Peltola (Tarina)
Kauden Tulokas
Linus Väisänen (VGH)
Vuoden juniorikilpailujen järjestäjät
Aluetour: Loimijoki Golf ry
Tsemppitour: Rantasalmi Golf ry
Vuoden Nuorisotoimija
Golf Pirkkalan junioritoimikunta
Elämänura palkinto
Pekka Sivula
Vuoden Golftapahtuma
Itä-Suomen kaupunkiottelu/Kai Kilappa
Vuoden pr-teko
Kimmo Sirainen/24 h junnugolf
Vuoden Tuomari
Arto Teittinen
Suomen Golfliiton ympäristöpalkinto
Veikko Salli / Molok Oy
Naisystävällisin Golfyhteisö
Pickala Golf Club ry
Finnish Junior Amateur Ranking
Tytöt: Karina Kukkonen (OGK)
Pojat: Oliver Lindell (ViG)
Finnish Amateur Ranking
Naiset: Oona Vartiainen (KGM)
Miehet: Lauri Ruuska (Tarina)
Finnish Tour Ranking (PGA)
Naiset: Matilda Castrén
Miehet: Henri Satama
Vuoden Golfvalmentaja (PGA)
Timo Rauhala
Vuoden pelaaja (PGA)
Mikko Ilonen
Sigge Nyström -palkinto (PGA)
Tommi Nousiainen (KG)
Vuoden golfjohtaja (FGMA)
Mika Nieminen (HyG)
Vuoden poikajuniori
palkinnon Oliver
Lindellille luovutti
puheenjohtaja Antti
Peltoniemi.
Seura-ansiomerkit
ARCTIC GOLF FINLAND
1 Pekka Neitola
2 Kirsti Saviaro
AURINKO GOLF
1 Juhani Elo
2 Jukka Luotonen
3 Jukka Virta
1 Antti Ahti
2 Matti Haapala
3 Timo Hiiterä
4 Hanna Järvinen
5 Lassi Järvinen
6 Ilkka Kaski
7 Aulis Lahti
8 Anna Lindqvist
9 Juha Manner
10 Timo Ratilainen
11 Panu Routila
12 Ilkka Sahla
13 Mikko Salmi
14 Matti Salmi
15 Eija-Riitta Salomaa
16 Matti Tammero
17 Petri Uotila
18 Raimo Vilhunen
19 Ossi Väänänen
20 Harri Waltari
21 Johnny Laine
22 Seija Lehtonen
23 Leena Valtamo
GOLF TALMA
1 Eero Utter
2 Paavo Tanskanen
3 Rainer Helling 1 Kyösti Leikoski
2 Sakari Finne
3 Saara Halko,
4 Annamaija Räisänen
5 Risto Kopu,
6 Rauno Kari,
7 Risto Hinkkanen,
8 Seppo Hatakka
9 Hannu Sokura
10 Seija Lammi
11 Virtanen Kyösti
12 Olenius Tony
1 Olenius Robin
2 Turtia Jani 3 Floor Onni
HANGON GOLF
2 Kari Lindfors
3 Lena Schütt
4 Margareta Sommardahl
7 Viking Friman
8 Raimo Mustakangas
9 Christer Nordström
6 Lena Haanpää
7 Jani Haanpää
8 Sanna Varjus
9 Teuvo Kaikkonen
10 Anki Nielsen
hopea
hopea
kulta
kulta
kulta
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
kulta
kulta
kulta
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
pronssi
pronssi
pronssi
kulta
kulta
kulta
hopea
hopea
hopea
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
KANKAISTEN GOLF
1 Timo Juhala
1 Kari Jokila
2 Raimo Miettinen
3 Jukka Vehniäinen
4 Hannu Kankarjärvi
5 Tuire Eloranta
6 Tarja Ahokas
7 Henri Lehmussola
8 Urho Halonne
9 Tero Ahokas
10 Petri Ahokas
11 Seppo Savola
kulta
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
KATINKULTA GOLF RY
1 Jari Koivusalo
12 Eero Soilanterä
13 Riitta Hämäläinen
kulta
pronssi
pronssi
KERIGOLF RY
4 Pekka Räinä
8 Eija Huttunen
9 Arto Lipsanen
10 Seppo Törrönen
1 Kimmo Malkki
2 Janne Sairanen
3 Hanna Juuti
4 Heikki Immonen
kulta
hopea
hopea
hopea
pronssi
pronssi
pronssi
pronssi
KOSKI-GOLF
4 Matti Ruokolainen
5 Anssi Pälvisalo
6 Jari Simola
7 Katja Tähti
3 Kari Ikävalko
4 Suvi Saareks
5 Pekka Urpalainen
6 Seppo Kurki
7 Petteri Metiäinen
8 Aro Kuitikka
9 Tommi Henttu
10 Annamari Pakarinen
11 Hannu Rauhansalo
kulta
kulta
kulta
kulta
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
KYMEN GOLF
13 Jorma Bruce
14 Lauri Kasurinen
15 Kimmo Korttila
16 Markku Mankki
17 Tommi Nousiainen
18 Jaakko Paavola
19 Timo Sievers
20 Yrjö Tiura
21 Risto Vuoksiala
11 Hilkka Ahtola-Mutikainen
12 Antero Alenius
13 Arto Järvinen
14 Sarianna Karpalisto
15 Saija Kotiranta
16 Jukka Lehtoranta
17 Erja Nykänen
18 Jouni Nykänen
19 Kelli Orrela
20 Kauko Saarela
21 Riitta Vuoksiala
7 Timo Eskelinen
8 Risto Hokkanen
9 Aki Pykälistö
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
pronssi
pronssi
pronssi
Suomen Golfliitto luovutti perinteisen
puun seuralle istutettavaksi. Kuvassa Antti
Peltoniemi, seuran puheenjohtaja Heikki
Pykälistö ja Petri Peltoniemi.
NIVALAN SEUDUN GOLF
2 Hannu-Pekka Havisto
OULUN GOLFKERHO
2 Ilkka Alatalo
3 Jukka Alatalo
4 Yrjö Kataja
5 Urho Koskipaasi
6 Jari Rasinkangas
7 Pertti Jurvelin
8 Tapio Mäkinen
9 Paavo Oravainen
1 Päivi Jussila
2 Leo Kelho
3 Kauko Kukkonen
4 Seija Niku
5 Eero Ollila
6 Pertti Paloniemi
7 Matti Pietilä
8 Risto Rönkkö
9 Katri Tynkilä
10 Juha Karsikko
11 Janne Anttonen
RUUKKIGOLF
2 Tapio Helpi
2 Tuija Elomaa
3 Lotta Fiskars
ST. LAURENCE GOLF
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
kulta
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
hopea
pronssi
pronssi
7 Elvi Hauta-Aho
kulta
8 Marken Gustav
kulta
11 Susanna Holm
hopea
12 Markku Ignatius
hopea
13 Olavi Lehtimäki
hopea
14 Pekka Lähdesmäki
hopea
15 Raimo Lähteenmäki
hopea
16 Pia-Liisa Meriranta
hopea
17 Risto Rantanen
hopea
18 Paavo Reunanen
hopea
19 Jorma Kallio
hopea
20 Petri Granat
hopea
21 Juha Koivisto
hopea
16 Matti Blomqvist
pronssi
17 Jukka Heiskanen
pronssi
18 Ville-Veikko Kallio
pronssi
19 Terttu Laurila-Airola
pronssi
20 Nina Leppäkangas
pronssi
21 Marjatta Mustonen
pronssi
22 Jouni Puuppo
pronssi
23 Leif Sandberg
pronssi
24 Lotta Sandberg-Nyman
pronssi
25 Pirkko Sandberg
pronssi
26 Liisa Sillantaka
pronssi
27 Anne Sorri
pronssi
28 Matti Sorri
pronssi
29 Veikko Tuominen
pronssi
30 Pekka Tuomola
pronssi
31 Päivi Salaspuro
pronssi
32 Sirpa Ärmänen
pronssi
33 Hannu Teivastenaho
pronssi
34 Aarre Mäenpää
pronssi
35 Nea Teivastenaho
pronssi
36 Pertti Leino
pronssi
UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI
2 Juha-Pekka Nieminen
kulta
Kilpailutuloksia 2014
42
Pvm
Majorit
17.-20.7.
7.-10.8.
19.-22.6.
WGC
19.-23.2.
31.7-3.8.
6.-9-11LET
31.1.-2.2.
13.-16.3.
Kilpailu
Paikka
Voittaja
Suomalaiset
THE OPEN CHAMPIONSHIP
U.S. PGA CHAMPIONSHIP
U.S Women’s Open
Englanti
Yhdysvallat
Yhdysvallat
R. McIlroy
R. McIlroy
M. Wie
271
268
278
M. Ilonen
M. Ilonen
E. Penttilä (am)
MC
t7/273
MC
WGC - Accenture Match Play Championship
WGC - Bridgestone Invitational
WGC - HSBC Champions
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Kiina
J. Day
R. McIlroy
B. Watson
265
277
M. Ilonen
M. Ilonen
M. Ilonen
j33
j66/294
t43/292
ISPS HANDA NEW ZEALAND WOMEN´S OPEN Lalla Meryem Cup Uusi-Seelanti
Marokko
M.H. Lee
C. Hull
207
269
8.-11.5.
Turkish Airlines Ladies Open Turkki
V. Derrey
212
23.-25.5.
Deloitte Ladies Open Hollanti
K. Walker
213
19.-22.6.
Allianz Ladies Slovak Open presented by RESPECT Slovakia
C. Lennarth
277
27.-29.6.
Ladies Italian Open presented by Ruco Line Italia
F. Parker
209
3.-6.7.
ISPS HANDA Ladies European Masters Englanti
I. K. Kim
270
17.-20.7.
Ladies German Open presented by Marriott Saksa
K. Walker
263
25.-27.7.
Sberbank Golf Masters Tsekki
J. Creciet
196
9.-31.8.
4.-7.9.
Aberdeen Asset Management Ladies Scotland Open
The Helsingborg Open Skotlanti
Ruotsi
T. Johnson
D. C. Schreefel
209
271
18.-21.9.
2.-5.10.
Tenerife Open de Espana Femenino Lacoste Ladies Open de France Espanja
Ranska
C. Chen
A. Munoz
276
269
16.-19.10.
Cell C South African Women’s Open Etelä-Afrikka
L.-A. Pace
211
14.-19.11.
21.-23.11.
Sanya Ladies Open Xiamen Open Kiina
Kiina
X. Y. Lin
S.-C. Cheng
202
206
4.-6.12.
Hero Women´s Indian Open Intia
C. Nocera
208
10.-13.12.
Omega Dubai Ladies Masters Dubai
S. feng
269
N. Tamminen
N. Tamminen
U. Wikström
E. Nummenpää
N. Tamminen
K. Bakker
U. Wikström
E. Nummenpää
K. Bakker
U. Wikström
M. Blomqvist-Kakko
N. Tamminen
N. Tamminen
K. Bakker
M. Blomqvist-Kakko
L. Henriksson
U. Wikström
U. Wikström
E. Nummenpää
K. Bakker
N. Tamminen
U. Wikström
N. Tamminen
N. Tamminen
U. Wikström
N. Tamminen
U. Wikström
K. Bakker
M. Blomqvist-Kakko
N. Tamminen
U. Wikström
M. Blomqvist-Kakko
E. Nummenpää
N. Tamminen
N. Tamminen
M. Blomqvist-Kakko
K. Bakker
E. Nummenpää
M. Blomqvist-Kakko
E. Nummenpää
M. Blomqvist-Kakko
M. Blomqvist-Kakko
N. Tamminen
U. Wikström
U. Wikström
M. Blomqvist-Kakko
E. Nummenpää
N. Tamminen
M. Blomqvist-Kakko
t40/218
t46/287
t51/288
65/295
t9/219
t15/220
t22/222
t34/224
t9/217
t34/223
t52/226
57/228
t34/297
t51/302
54/303
t55/304
65/MDF
t11/216
t20/219
t53/223
t53/223
t33/289
t58/293
t22/277
t53/286
t14/206
t14/206
t47/212
t13/220
t7/284
t14/285
t44/293
62/298
t53/296
t13/279
t22/282
t48/288
55/292
t10/217
59/229
t43/218
t27/217
t51/221
t58/222
t46/225
t46/225
66/233
t24/285
t52/292
Pvm
ET
9.-12.1.
22.-25.1.
30.1.-2.2.
Kilpailu
Paikka
Voittaja
Suomalaiset
Volvo Golf Champions
Commercial Bank Qatar Masters
Omega Dubai Desert Classic
Etelä-Afrikka
Qatar
Dubai
L. Oosthuizen
S. Garcia
S. Gallacher
276
272
272
6.-9.2.
13.-16.2.
Joburg Open
Africa Open
Etelä-Afrikka
Etelä-Afrikka
G.Coetzee
T. Aiken
268
264
27.2.-2.3.
13.-16.3.
Tshwane Open
Trophée Hassan II
Etelä-Afrikka
Marokko
R. Fisher
A. Canizares
268
269
3.-6.4.
24.-27.4.
1.-4.5.
15.-18.5.
22.-25.5.
NH Collection Open
Volvo China Open
The Championship at Laguna National
Open de España
BMW PGA CHAMPIONSHIP
Espanja
Kiina
M. Crespi
A. Levy
278
269
Espanja
Englanti
M. A. Jimenez
R. McIlroy
284
274
29.5.-1.6.
5.-8.6.
19.-22.6.
Nordea Masters
Lyoness Open powered by Greenfinity
Irish Open
Ruotsi
Itävalta
Irlanti
T. jaidee
M. Lundberg
M. Ilonen
272
276
271
26.-29.6.
BMW International Open
Saksa
F. Zanotti
269
3.-6.7.
Alstom Open de France
Ranska
G. McDowell
279
10.-13.7.
24.-27.7.
Aberdeen Asset Management Scottish Open
M2M Russian Open
Skotlanti
Venäjä
J. Rose
D. Horsey
268
275
14.-17.8.
Made in Denmark
Tanska
M. Warren
275
21.-24.8.
28.-31.8.
D+D REAL Czech Masters
71° OPEN D’ITALIA Presented by DAMIANI
Tsekki
Italia
J. Donaldson
H. Otto
274
268
4.-7.9.
11.-14.9.
Omega European Masters
KLM Open
Sveitsi
Hollanti
D. Lipsky
P. Casey
262
266
9.-12.10.
16.-19.10.
16.-19.10.
Portugal Masters
Volvo World Match Play Championship
Hong Kong Open
Portugali
Englanti
Hong Kong
A. Levy
M. Ilonen
S. Hend
124
23.-26.10.
0.10.-2.11.
13.-16.11.
20.-23.11.
CT
24.-27.4.
15.-18.5.
ISPS HANDA Perth International
BMW MASTERS
Turkish Airlines Open by the Ministry of Youth and Sports
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, DUBAI
Australia
Kiina
Turkki
Dubai
T. Olesen
M. Siem
B. Koepka
H. Stenson
271
272
271
272
Challenge de Catalunya
Turkish Airlines Challenge
Espanja
Turkki
A. Hortal
O. Farr
199
286
29.5.-1.6.
D+D REAL CZECH CHALLENGE
Tsekki
T. Linard
269
5.-8.6.
19.-22.6.
3.-6.7.
10.-13.7.
Fred Olsen Challenge de Espana
Belgian Challenge Open
Aegean Airlines Challenge Tour by Hartl Resort
D+D REAL SLOVAKIA CHALLENGE
Espanja
Belgia
Saksa
Slovakia
M. Lampert
W. Harrold
J. Roos
A. McArthur
264
266
275
267
17.-20.7.
24.-27.7.
31.7.-3.8.
7.-10.8.
14.-17.8.
Swiss Challenge presented by Association Suisse de Golf
Le Vaudreuil Golf Challenge
Azerbaijan Golf Challenge Open
Norwegian Challenge
Vacon Opem
Sveitsi
Ranska
Azerbaitzen
Norja
Suomi
P. Relecom
A. Johnston
M. Lampert
B. Hubert
M. Tullo
269
268
272
273
264
2.-5.10.
EMC Golf Challenge Open 2014
Italia
R. Gouveia
275
267
M. Ilonen
M. Ilonen
M. Ilonen
R. Kakko
R. Kakko
M. Korhonen
R. Kakko
M. Korhonen
M. Ilonen
R. Kakko
M. Korhonen
M. Ilonen
R. Kakko
M. Korhonen
M. Ilonen
R. Kakko
M. Ilonen
M. Korhonen
M. Ilonen
R. Kakko
M. Ilonen
M. Korhonen
M. Korhonen
R. Kakko
M. Ilonen
M. Korhonen
R. Kakko
P. Erofejeff
R. Kakko
M. Korhonen
R. Kakko
M. Korhonen
R. Kakko
M. Ilonen
M. Ilonen
M. Korhonen
R. Kakko
R. Kakko
M. Ilonen
M. Korhonen
R. Kakko
M. Korhonen
M. Ilonen
M. Ilonen
M. Ilonen
T19/287
2/272
T5/275
T23/279
T10/274
T27/272
T34/273
T21/281
T37/286
T60/291
T35/290
T8/278
T33/278
T15/289
T38/288
T54/290
T32/283
24/286
1/271
T21/277
T51/279
T55/280
T26/289
T35/290
T16/278
T12/282
T38/288
T64/297
T15/284
T51/290
T60/289
T14/278
T65/286
T40/274
T11/272
T36/276
T69/285
T47/138
1
T20/275
T53/288
T15/279
T10/276
T64/290
T55/292
M. Korhonen
J. Mäkitalo
K. Samooja
P. Erofejeff
J. Mäkitalo
H. Satama
J. Mäkitalo
J. Mäkitalo
J. Mäkitalo
T. Pulkkanen
K. Samooja
K. Samooja
J. Mäkitalo
P. Erofejeff
E. Myllymäki (am)
K. Kulokorpi (am)
J. Granberg
H. Satama
M. Kuronen (am)
J. Kaske
P. Roos
P. Erofejeff
T. Pulkkanen
T14/208
T29/296
T52/299
T16/278
T22/280
T31/277
T21/275
T12/281
T23/278
T35/280
T23/279
T60/287
T11/278
T11/280
T19/276
T35/279
T41/280
T41/280
T50/282
T67/287
T67/287
T47/294
T60/298
Kilpailutuloksia 2014
44
Pvm
Asian Tour
18.-21.9.
25.-28.9.
23.-26.10.
Kilpailu
Paikka
Voittaja
Worldwide Selangor Masters
Asia-Pacific Diamond Cup 2014
Venetian Macau Open
Malesia
Japani
Macau
C. Nirat
H. Fujita
A. Lahiri
Suomalaiset
274
278
267
20.-23.11.
Resorts World Manila Masters
11.-14.12.
Thailand Golf Championship
18.-21.12.
Dubai Open
Amatöörikilpailut
MIEHET
15.-17.8.
Latvian avoimet
Philippiinit M. Mamat
Thaimaa L. Westwood
Dubai
A. Atwal
268
280
272
Latvia
K. Broders
217
21.-23.8.
Finnish Amateur Championship
Suomi
L. Ruuska
206
11.-13.9.
NAISET
23.-26.1.
9.-11.5.
22.-25.5.
21.-23.8.
Estonian avoimet
Eesti
K. Broders
227
Etelä-Amerikan avoimet
Espanjan Avoimet
Saksan Avoimet
Finnish Amateur Championship
Kolumbia
Espanja
Saksa
Suomi
L. Gutierrez
A. Pelaex Trivino
O. Vartiainen
M. Voss
300
212
286
222
Miesten EM-joukkue: Staffan
Johansson, Erik Myllymäki, Miki
Kuronen, Lauri Ruuska, Albert
Eckhardt, Kristian Kulokorpi, Linus
Väisänen ja Erkka Westerlund.
J. Granberg
J. Granberg
J. Mäkitalo
J. Granberg
J. Granberg
J. Granberg
J. Granberg
T31/286
T100/412
T46/285
T56/287
T52/289
T59/299
T31/282
C. Simberg
R. Karlsson
D. Jones
A. Ahava
L. Ruuska
M. Kuronen
E. Myllymäki
K. Jaakola
R. Kangas
A. Seppänen
T5/221
T5/221
T7/226
T9/229
1/206
T6/215
T6/215
T8/216
T8/216
T4/234
O. Vartiainen
O. Vartiainen
O. Vartiainen
M. Voss
E. Moisio
O. Vartiainen
M. Castren
N. Liias
J. Mäihäniemi
E. Salminen
A. Backman
I. Sahlberg
3/303
T6/217
1/286
1/222
T2/224
T2/224
4/225
T5/226
T5/226
7/227
T8/228
T8/228
Pvm
POJAT
15.-17.2.
17.-21.4.
2.-4.5.
27.-29.5.
30.5.-1.6.
Kilpailu
Paikka
World Series Event - 4th Annual WESTERN
Ranskan avoimet
Fairhaven Trophy
U.S. Kids European Championship
Liettuan avoimet / Pojat-18
Yhdysvallat S. Tsai
Ranska
G. Migliozzi
Englanti
M. Penge
Skotlanti D. Walter
Liettua
L. Becht
205
2 up
281
216
219
30.5.-1.6.
25.-27.6.
Liettuan avoimet / Pojat-15
Finnish International Junior Championship U16
Liettua
Suomi
A. Wester
S. Välimäki
164
214
25.-27.6.
Finnish International Junior Championship U14
Suomi
O. Darlington
220
1.-3.7.
Skotlannin avoimet U16
Skotlanti
P. Foulquie
280
4.-5.7.
Eestin avoimet / Pojat-21
Eesti
S. Aadusaar
217
4.-5.7.
Eestin avoimet / Pojat-18
Eesti
A. Hietala
220
4.-5.7.
Eestin avoimet / Pojat-14
Eesti
K. C. Jegers
148
18.-20.7.
18.-20.7.
19.-20.8.
Austrian Juniors Open Championship U18
Austrian Juniors Open Championship U16
Irlannin avoimet U15
Itävalta
Itävalta
Irlanti
A. Ferlin
P. Luca
P. Papunen
209
221
143
28.-31.8.
TYTÖT
4.-5.7.
2.-4.5.
27.-29.5.
30.5.-1.6.
25.-27.6.
Belgian International Boys
Belgia
G. Tadiotto
281
Eestin avoimet / Tytöt-21
Fairhaven Trophy
U.S. Kids European Championship
Liettuan avoimet / Tytöt-18
Finnish International Junior Championship U16
Eesti
Englanti
Skotlanti
Liettua
Suomi
A. Svanka
S. Lamb
E. Saksa
N. Fall
L. Toft Hansen
235
291
220
226
217
25.-27.6.
Finnish International Junior Championship U14
Suomi
J. Engström
210
7.-10.7.
GGL International Junior Open
Italia
G. Minetto
309
Ruotsi
F. Möörk
Portugali
Ranska
Irlanti
Suomi
Suomi
12.-14.9.
Skandia Junior Open
SENIORI NAISET
30.-31.1.
22nd International Portuguese Senior Ladies Golf Competition
5.-7.4.
French International Senior Ladies’ Open Championship
4.-7.8.
Irish Senior Womens Open Stroke Play Championship
8.-10.8.
Finnish Senior Open
SENIORI MIEHET
8.-10.8.
Finnish Senior Open
Voittaja
Suomalaiset
O. Vanhatalo
O. Lindell
O. Lindell
S. Soutolahti
W. Rönnholm
Juho Kurikka
Jussi Kurikka
M. Vesterinen
A. Backman
L. Tolvanen
A. Wester
S. Välimäki
O. Lindell
O. Tolvanen
M. Plukka
P. Papunen
S. Lehesmaa
N. Jenkins
N. Mäkiluoma
J. Rutanen
O. Darlington
A. Noro
S. Välimäki
O. Lindell
T. Mäkiaho
A.-J. Suoniemi
A. Hietala
J. Jolkkonen
E. Järvinen
A. Backman
M. Lepistö
O. Nikku
A. Parkkinen
T. Järvinen
Juho Kurikka
A. Hietala
P. Papunen
E. Järvinen
S. Haavisto
T8/219
9 - 16
T9/295
7/225
2/220
3/225
4/230
5/234
7/238
9/259
1/164
1/214
2/214
3/217
T5/223
T5/223
T5/223
9/225
T10/226
T10/226
1/220
10/235
T3/288
T9/291
5/240
T7/251
1/220
2/226
3/330
4/231
5/235
7/245
5/166
7/182
T9/226
7/233
1/143
T6/148
T6/293
220
S. Johansson
A. Backman
E. Saksa
N. Fall
A. Backman
N. Fall
D. Barrett
E. Saksa
K. Bakker
O. Kumpulainen
C. Reijonen
J. Mäihäniemi
2/243
4/304
1/220
1/226
2/218
T5/230
T10/239
2/214
T8/242
5/325
8/334
5/225
M. Kaarnalahti-Salakari
M. Kaarnalahti-Salakari
M. Kaarnalahti-Salakari
M. Kaarnalahti-Salakari
149
223
227
231
M. Kaarnalahti-Salakari
M. Kaarnalahti-Salakari
M. Kaarnalahti-Salakari
M. Kaarnalahti-Salakari
1/149
1/223
1/227
1/231
A. Vauhkonen
223
A. Vauhkonen
1/223
46
Pvm
Kilpailu
COLLEGE MIEHET
15.-16.2.
SunTrust Gator Invitational
21.-23.2.
Bayou City Collegiate Championship
3.-4.3.
Samford Intercollegiate
7.-9.3.
Southern Highlands Collegiate Masters
10.-11.3.
Bash at the Beach 10.-11.3.
TaylorMade-adidas Intercollegiate
5.-6.4.
3M Augusta Invitational
25.-27.4.
Big 12 Championship
27.-29.4.
The American Championship
26.-28.5.
NCAA Championship
9.8.
Greensboro College Fall Shootout
22.-23.9.
Hartford Hawk Invitational
28.-29.9.
Virginia State Intercollegiate
20.-21.10.
F&M Bank APSU Intercollegiate
COLLEGE NAISET
27.1.
Florida Challenge
14.-16.2.
Florida State Match-Up
14.-16.3.
Lady Gator Invitational
21.-23.3.
LSU Tiger Golf Classic
28.-30.3.
Bryan National Collegiate
4.-6.4.
Rebel Intercollegiate
7.-8.4.
Web.com / Marsh Landing Intercollegiate
17.-19.4.
ACC Championship
21.-23.4.
C-USA Championship
6.-7.10.
Windy City Collegiate Championship
MM-Kilpailut
3.-6.9.
Naisten Joukkue-MM
Paikka
3.-6.9.
Voittaja
Suomalaiset
Yhdysvallat H. Lebioda
Yhdysvallat R. Robledo
Yhdysvallat P. Dunne
Yhdysvallat P. Rodgers
Yhdysvallat B. Maum
Yhdysvallat B. Burt
Yhdysvallat G. Eason
Yhdysvallat J. Brun
Yhdysvallat B. Dechambeau
Yhdysvallat C. Wilson
Yhdysvallat J. Grimes
Yhdysvallat E. Russell
Yhdysvallat A. Thorne
Yhdysvallat L. Hogge
206
204
213
217
204
217
205
277
206
204
143
210
146
202
L. Väisänen
T. Hakula
M. Lehtovuori
T. Hakula
M. Lehtovuori
O. Hurri
T. Hakula
T. Hakula
L. Väisänen
T. Hakula
T. Tyry
L. Väisänen
O. Hurri
J. Väisänen
T10/214
T5/210
T5/222
T2/219
T8/213
T7/227
T4/208
T5/290
T9/216
T9/207
T9/154
3/213
2/146
T9/211
Yhdysvallat A. Milan
Yhdysvallat M. Castren
Yhdysvallat D. Darquea
Yhdysvallat G. Lopez
Yhdysvallat C. Boutier
Yhdysvallat J. Haigwood
Yhdysvallat M. Castren
Yhdysvallat C. Boutier
Yhdysvallat F. Arriaga
Yhdysvallat A. Park
142
206
214
213
216
210
204
210
207
211
M. Castren
M. Castren
M. Castren
S. Nuutinen
M. Castren
E. Penttilä
M. Castren
M. Castren
E. Penttilä
E. Penttilä
T2/143
1/206
T8/218
T8/221
T9/223
3/214
1/204
T9/215
3/213
T6/217
Japani
Australia
547
Naisten Henk.Koht.
Japani
B. Henderson
269
11.-14.9.
Miesten Joukkue-MM
Japani
Yhdysvallat
534
11.-14.9.
Miesten Henk.Koht.
Japani
J. Rahm
263
Suomi
T17/572
O. Vartiainen, M. Castren, E. Penttilä
O. Vartiainen
T15/280
M. Castren
T87/301
E. Penttilä
T96/303
Suomi
T25/558
A. Eckhardt, L. Väisänen, K. Kulokorpi
A. Eckhardt
T33/277
L. Väisänen
T68/282
K. Kulokorpi
T108/290
Nuorten Olympialaiset
19.-21.8.
Tytöt Henk.Koht.
19.-21.8.
Pojat Henk.Koht.
24.-26.8.
Joukkue
Kiina
Kiina
Kiina
S. Lee
R. Paratore
Ruotsi
202
205
272
JOUKKUE-EM
8.-12.7.
Miesten Joukkue-EM
Suomi
Espanja
8.-12.7.
Naisten Joukkue-EM
Slovenia
Ranska
8.-12.7.
Tyttöjen Joukkue-EM
Slovakia
Ranska
24.-26.7.
European Young Masters
Saksa
Saksa
2.-6.9.
Seniori Miesten Joukkue-EM
Puola
Irlanti
2.-6.9.
Seniori Naisten Joukkue-EM
Itävalta
Englanti
624
S. Salonen
O. Lindell
Suomi
S. Salonen, O. Lindell
T22/229
T5/212
T24/295
SUOMI
13.
L. Ruuska, E. Myllymäki, A. Eckhardt,
K. Kulokorpi, M. Kuronen, L. Väisänen
SUOMI
2.
S. Nuutinen, M. Voss, K. Kukkonen,
O. Vartiainen, E. Penttilä, M. Castren
SUOMI
11.
A. Backman, E. Moisio, N. Fall, J.
Mäihäniemi, L. Haara, S. Salonen
SUOMI
18/684
A. Backman, N. Fall, O. Lindell,
S. Välimäki
SUOMI
9.
M. Mäkivirta, A. Vauhkonen,
P. Lindeman, K. Huttunen, R. Rautio,
V. Suomela
SUOMI
12.
E. Schuurman, E. Kettunen, V.
Karjalainen, A.-M. Lehtonen, M.
Kaarnalahti-Salakari, P- Sipronen
Pvm
Kilpailu
HENKILÖKOHTAINEN-EM
5.-7.6.
Mid miehet
Paikka
Voittaja
Bulgaria
A. Koller
210
23.-26.7.
Naiset
Eesti
L. Sobron
278
6.-9.8.
Miehet
Skotlanti
A. Chesters
282
13.-15.6.
24.-26.7.
Seniori naiset
European Young Masters - Tytöt
Espanja
Saksa
J. Rees
A. Fösterling
223
209
24.-26.7.
European Young Masters - Pojat
Saksa
M. Schmitt
201
SEURAJOUKKUE-EM
2.-4.10.
Naisten Seurajoukkue-EM
Saksa
23.-25.10.
Bulgaria
Racing Club de France / 429
Ranska
Parco di Roma / Italia
138
Miesten Seurajoukkue-EM
Suomalaiset
K. Jaakola
T. Tuunanen
T. Aronen
K. Kemppi
P. Lehto
A. Joutsen
N. Helin
M. Reunama
M. Moilanen
J. Michelsson
M. Söderqvist
M. Castren
O. Vartiainen
E. Penttilä
K. Kukkonen
J. Mäihäniemi
M. Voss
A. Eckhardt
L. Ruuska
M. Kaarnalahti-Salakari
A. Backman
N. Fall
O. Lindell
S. Välimäki
T4/212
T11/217
T25/221
T25/221
T25/221
T33/224
T35/225
47/230
T51/232
T72/239
T79/242
T9/288
T19/290
T30/292
T35/294
T44/296
64/302
T49/298
T49/298
3/232
T31/231
T31/231
21/224
T37/237
Pickala Golf Club
480
K. Riipi, J. Eskeli, J. Piltz
Lahden Golf
T11/148
M. Sipponen, J. Usvala, P. Teppola
Lauri Ruuska ja Marika Voss juhlivat
Erkko Trophyn voittoa.
48
Lauri Ruuska (yllä), Erik Myllymäki
ja Albert Eckhardt Vanajanlinnan
EM-kisoissa.
Kilpailutuloksia 2014
SM-kilpailut
SM-kilpailut
Paikka
Yleiset
Lyöntipeli
KG
Reikäpeli
AGN
Seurajoukkue
MeG
Nuoret
Lyöntipeli
Tarina
ViGS
Reikäpeli
VaG
Seurajoukkue
PGC
Sarja
Voittaja
M
N
M
N
M
N
Linus Väisänen, VGH
Rosa Närhi, VG
Tuomas Tuovinen, HGK
Jenna Mäihäniemi, MGC
Lahden Golf
Espoon Golfseura
P21
P18
T21
T18
P16
P14
T16
T14
P21
P18
P16
T21
T18
T16
Lauri Ruuska, Tarina
Dominic Jones, NGCC
Karina Kukkonen, OGK
Sandra Salonen, EGS
Sami Välimäki, NRG
Oscar Darlington, VGH
Anna Backman, KanG
Elina Saksa, AG
Tuomas Nukari, TawG
Ilari Saulo, KGV
Oliver Lindell, ViG
Karina Kukkonen, OGK
Ellinoora Moisio, ArGC
Nicola Fall, KGC
Lahden Golf
Paikka
Sarja
Voittaja
MID 35+ vuotiaat
Lyöntipeli
PGC
Reikäpeli
EGS
Seurajoukkue
AlGo
StLG
M
N
M
N
M
N
Mika Piltz, PGC
Nina Katajainen, ArGC
Niko Helin, KyG
Minna Kaarnalahti-Salakari, SGC
Pickala Golf Club
Etelä-Pohjanmaan Golf
M55
M65
M70
M75
N50
N60
N65
N70
M
N
M55
M65
M70/75
N
Ari Vauhkonen, SHG
Alpo Mäntykorpi, LGV
Juhani Rahikainen, MG
Erkki Ripatti, NRG
Minna Kaarnalahti-Salakari, SGC
Hannele Moisala, EGS
Vuokko Karjalainen, Kurk
Ulla Helminen, MGC
Kari Huttunen, GT
Lea Hatunen, KGV
Lakeside Golf Vammala
Nordcenter Golf & Country Club
Karelia Golf
Sarfvik Golf Club
Seniorit
Lyöntipeli
NGK
AlGo
LPG
KGV
Reikäpeli
VG
Seurajoukkue
KosG
AlGo
LPG
KGV
Muut liiton järjestämät
Pvm
Kilpailu
24.-26.7. Finnish Open - presented by ECCO
Paikka
Nordcenter Golf & Country Club
Voittaja
E. Bertheussen
206
29.-31.8.
Hill Side Golf & CC
E. Westin
202
HLR Golf Academy Open
Suomalaiset
A. Ahokas
K. Kulokorpi (a)
J. Kaske
A. Eckhardt (a)
L. Ruuska (a)
O. Järvi
M. Salminen
J. Mäkitalo
H. Lipsanen
H. Pyykölä
T. Pollari
M. Kuronen (a)
J. Mommo
J. Kahlos (a)
T. Sistonen
M. Antinkoski
T. Tuovinen
K. Ruuttila
M. Voss (a)
U. Wikström
L. Henriksson
K. Bakker
A. Backman (a)
A. Nykänen
J. Mäihäniemi (a)
E. Nummenpää
I. Kaukinen (a)
M. Pulliainen (a)
2/210
T6/214
T15/216
T21/218
T33/220
T35/221
T35/221
T35/221
T41/222
T41/222
T41/222
T41/222
T50/223
T53/224
T57/226
T57/226
59/227
T4/215
15/219
T17/221
T17/221
T17/221
T29/223
T41/227
T46/228
T46/228
T46/228
T49/229
50
Jäsenmäärät 31.8.2014
M
N
P
T 2014 2013 ero
ALUE 1; UUSIMAA
Espoo Ringside Golf
ERG 1334 646 200 41 2221 2007 214
Espoon Golfseura
EGS
835 281 116 22 1254 1297 -43
Golf Talma
GT
1373 553 217 72 2215 2264 -49
Gumböle Golf
GG
580 285 91 20
976
885
91
Hangon Golf
HG
247 137 53 14
451
390
61
Helsingin Golfklubi
HGK
747 403 162 70 1382 1372
10
Helsingin Golfmiehet
HGM
80
28 35
7
150
100
50
Helsinki City Golf
HCG
731 441 86 20 1278 1290 -12
Hiekkaharjun Golf
HieG 448 234 59 14
755
739
16
Hill Side Golf & Country Club HSGC 844 370 126 44 1384 1461 -77
Hirsala Golf
HirG 469 258 106 38
871
877
-6
Hirvihaaran Golfseura ry
HGS
915 401 137 48 1501 1379 122
Hyvinkään Golf HyG
754 281 98 23 1156 1170 -14
Keimola Golf
KGV 1360 598 155 35 2148 2121
27
Kotojärvi Golf
KotoG 189
99 13
0
301
821 -520
Kotojärven Kartanogolf
KJKG 191
78 30
4
303
0 303
Kullo Golf Club
KGC
363 171 72 21
627
560
67
Kurk Golf
KuG
636 333 73 26 1068
987
81
Kytäjä Golf
KyG
478 166 62 12
718
674
44
Master Golf Club
MGC 763 442 148 66 1419 1480 -61
ALUE 2; LOUNAIS-SUOMI
Alastaro Golf
AlGo 374 186 64 34
658
614
Archipelagia Golf Club
ArGC 1106 463 202 50 1821 1841
Aura Golf
AG
843 386 188 66 1483 1499
Aurinko Golf
AGN 1516 713 253 67 2549 2449
Eckerö Golf EG(seura lopettunut toimintansa)
0
0
Harjattula Golf & Country Club HGCC 543 252 74 24
893
921
Kankaisten Golf KGM 834 353 116 42 1345 1341
Kultaranta Golf Naantali
KGN
286 150 63 15
514
506
Loimijoki Golf
LoG
491 243 69 34
837
870
Meri-Teijo Golf
MTG 317 165 36 14
532
500
44
-20
-16
100
0
-28
4
8
-33
32
ALUE 3; KESKI-SUOMI
Kanavagolf Vääksy
KGV
508 313 71 34
926
896
30
Aulangon Golfklubi
AGK 1020 526 158 60 1764 1703
61
Draivin Golf & Country Club DGCC 42
19
2
1
64
57
7
Golf Pirkkala
GPi
940 427 227 78 1672 1351 321
Golf-Virrat
GV
136 311 40
5
492
511 -19
Hartolan Golfklubi
HaGK 298 172 49 14
533
509
24
Hattula Golf
HaG 2667 932 307 68 3974 4022 -48
Hiisi-Golf
HSG
461 230 107 29
827
875 -48
Himos Golf
HimG (seura lopettanut toimintansa) 0
141 -141
Himos-Patalahti Golf
HPG
229
88 40
5
362
58 304
Ikaalisten Golf
IkG
337 157 41 10
545
569 -24
Jyväs-Golf
JG
533 201 101 25
860
871 -11
Lahden Golf
LG
904 420 115 50 1489 1435
54
Lakeside Golf Vammala
LGV
745 381 115 54 1295 1393 -98
2013
ero
Nevas Golf
NG
416 202 75 16
709
703
Nordcenter Golf & Country NGCC 586 374 96 48 1104 1115
Nurmijärven Golfklubi
NGK 1116 501 196 51 1864 1833
Peuramaa Golf Hjortlandet PGH 1153 502 207 42 1904 1910
Pickala Golf Club
PGC 1042 585 89 52 1768 1590
Porvoo Golf Borgå Golf
PBG
776 262 107 43 1188 1251
Ruukki Golf
RuG
751 373 104 37 1265 1263
Sarfvik Golfklubi
SGC
490 335 95 33
953
925
Seagolf Rönnäs
SGR
581 246 72 29
928 1132
St. Laurence Golf
StLG 1148 589 169 56 1962 1981
Suur-Helsingin Golf
SHG 1143 406 149 35 1733 1672
Tammisaaren Golfkerho
EkeG 235
97 85 19
436
407
Tapiola Golf
TaG
246 113 50 19
428
328
Tuusulan Golfklubi
TGK
643 330 173 45 1191 1156
W-Golf Mäntsälä
WGM (seura lopettunut toimintansa) 0
511
Vantaan Golfpuisto Oy
VaGo
15
5
1
0
21
0
Vihti Golf Club VGC 4884 2077 482 95 7538 7957
Virvik Golf
ViG
374 171 74 39
658
733
Vuosaari Golf Helsinki
VGH 1052 522 171 32 1777 1810
Yhteensä
2998813895 44341288 49605 50151
6
-11
31
-6
178
-63
2
28
-204
-19
61
29
100
35
-511
21
-419
-75
-33
-546
Nakkila Golf
NaG
874 406 123 55 1458 1479
Porin Golfkerho
PGK
877 369 215 77 1538 1555
Rauma Golf
RG
428 142 72 13
655
679
Salo Golf
SaG
515 252 72 31
870
874
Uudenkaupungin Golfklubi UGK
325 146 39 12
522
516
Wiurila Golf & C C
WGCC 493 195 75 25
788
726
Yyteri Golf
YG
487 240 60 29
816
715
Ålands Golfklubb
ÅGK
561 270 106 34
971
929
Yhteensä
10870 4931 1827 622 18250 18014
-21
-17
-24
-4
6
62
101
42
236
M
N
P
T
2014
Laukaan Peurunkagolf
LPG
973 428 131 42 1574 1568
6
Lepaa Golf
LeG
191 114 10
3
318
291
27
Messilän Golf
MeG 680 364 64 28 1136 1137
-1
Muuramen Golfseura
MGS 994 419 159 63 1635 1638
-3
Nokia River Golf
NRG 1059 466 178 51 1754 1748
6
Peltola Golf
PeG
248 104 18 10
380
363
17
Pirkanmaan Golf PirG
830 398 106 22 1356 1404 -48
Revontuli Golf
ReG 2355 812 109 18 3294 3531 -237
Tammer-Golf
TG
810 256 128 27 1221 1175
46
Tawast Golf
TawG 699 317 104 34 1154 1122
32
Vanajanlinna Golf & CC
VLG
130
47
9
4
190
139
51
Vierumäen Golfseura
ViGS 825 484 210 62 1581 1559
22
Yhteensä
18614 8386 2599 797 30396 30066 330
M
N
P
T 2014 2013 ero
ALUE 4; ITÄ-SUOMI
Anola Golf Club AGC
187
59 11
4
261
329 -68
Golf-Porrassalmi
GP
532 282 105 34
953
981 -28
Eerikkala Golf
EeG 1624 639 108 46 2417 2788 -371
Holiday Club Golf
HCG
368 162 28 11
569
362 207
Iitin Golfseura IGS
435 231 90 33
789
787
2
Imatran Golf
IG
499 240 71 38
848
963 -115
Kaakongolf
KaaG 194
86 36 12
328
310
18
Kartanogolf
KGolf 684 304 114 30 1132 1142 -10
Karelia Golf
KarG 732 319 95 24 1170 1200 -30
Kerigolf
KeG
567 248 49
9
873
862
11
Konnus Golf
KonG 107
43 12
0
162
193 -31
Koski-Golf
KosG 992 428 94 27 1541 1574 -33
Kuusvaara Golf KvG(seura lopettanut toimintansa)
0
124 -124
Kymen Golf
KG
793 262 64 16 1135 1125
10
ALUE 5; POHJANMAA
Botniagolf
BG
960 338 56 21 1375 1498 -123
Etelä-Pohjanmaan Golf
EPG
975 339 117 20 1451 1436
15
Härmä Golf & Academy
HGA 386 172 38
8
604
647 -43
Järviseudun Golfseura
JGS
591 234 116 44
985 1022 -37
Kokkolan Golf
KoG
482 178 61 23
744
778 -34
Kuortane Golf
KuGo 531 246 59 12
848
972 -124
ALUE 6; POHJOIS-SUOMI
Arctic Golf Finland
ArG
426 201 68 11
706
765 -59
Kajaanin Golf
KaG
296 125 37 12
470
476
-6
Kalajokilaakson Golf
KlG
677 326 74 28 1105 1141 -36
Katinkulta Golf
KkG
655 318 152 44 1169 1221 -52
Levi Golf
LeviG 291 173 39 17
520
640 -120
Kemin Golf Klubi
KGK
302 138 36 16
492
544 -52
Meri-Lapin Golfklubi
MLGK 329 136 57 20
542
555 -13
Nivalan Seudun Golf NSG
403 151 61 15
630
660 -30
Kokonaisjäsenmäärä
M: 87735
N: 38936
P: 12237
T: 3870
M
N
P
T
2014
2013
ero
Lampila Golf
LaG
304 152 21 49
526
535
-9
Laukanlampi Golf Club
LGC(seura lopettanut toimintansa)
0
68 -68
Mikkelin Golf
MG
362 150 54 17
583
570
13
Outokummun Golf Seura
OGS
470 171 46 25
712
783 -71
Pielis-Golf
PG
607 275 65 27
974 1067 -93
Puula Golf
PuulaG 322 163 52 18
555
559
-4
Tarina Golf
Tarina 1367 543 154 37 2101 1926 175
Tiirin Golf
TiGo 633 206 30 11
880
967 -87
Rantasalmi Golf
RanG 440 224 40 20
724
712
12
Tahkon Golfseura
TGS
485 308 104 63
960
955
5
Viipurin Golf
VG
1063 404 140 54 1661 1701 -40
Ylä-Savon Golfseura
YSG
557 233 55 18
863
964 -101
Yhteensä
14324 6132 1638 623 22717 23547 -830
Jakobstads Golf
JPG
365 142 67 17
591
576
15
Remson Golf Club
RGC
112
54 15
9
190
185
5
Vaasan Golf
VaG
880 323 155 41 1399 1410 -11
Vörå Golf
VöG
133
48 27
8
216
209
7
Ähtärin Golf
ÄG
565 251 81 25
922
987 -65
Yhteensä
5980 2325 792 228 9325 9720 -395
Oulun Golfkerho
OGK 1117 396 116 31 1660 1559 101
Oulunjokilaakson Golf
OjLG 1302 387 42 11 1742 1601 141
Paltamon Golf
PaG
770 290 65 21 1146 1243 -97
Raahentienoon Golf RTG
306 129 47 21
503
526 -23
Kuusamo Golf (ent. RukaG) KuuG 345 175 35 14
569
562
7
St. Lake Golf Club
StLGC 211
73 25
5
314
355 -41
Virpiniemi Golf Club
ViGC 529 249 93 46
917
908
9
Yhteensä
7959 3267 947 312 12485 12756 -271
2014: 142778
2013: 144254
muutos: -1476
Pickala juhlii maamme
ensimmäisessä Golfgaalassa.
SUOMEN GOLFLIITON
KUMPPANIT
2014
PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
YHTEISTYÖKUMPPANIT
PALVELUKUMPPANIT
JUNIORIGOLFIN KUMPPANIT