PÄLKÄNE, TUNTIKEHYS 2015

PÄLKÄNE, TUNTIKEHYS 2015 - 2016, SUUNNITELMA
Koulu Aitoon koulu
oppilasmäärä/luokka
yht
14 1. - 2.
20
11 3. - 4.
23
21 5. - 6.
25
46
elämänkatsomustied. Oppilaita yht. 5
tunnit/oppilas 1,83
Harhalan koulu
yht
yht
Rautajärven koulu
yht
20
23
erityisop.tunnit/oppilas 0,19
erityisop.tunnit/oppilas 0,23
11 1. - 2.
19 3. - 6.
30
tukiopetus
3
3
5
1
1
1
3
5
1
1
yht
erityisopetus
tunnit yht./oppilas 1,90
18 1. - 2.
20
17 3. - 4.
23
25 5. - 6.
25
60
elämänkats. Oppilaita yht. 5
tunnit/oppilas 1,45
jakot.
yht
et
yht
erityisopetus
tunnit yht./oppilas 2,13
erityisop.tunnit/oppilas 0,30
14 1. - 2.
17 3. - 4.
31
tunnit/oppilas 1,71
Kirkonkylän koulu
perustunnit
20
25
4
5
5
1
1
1
yht
et
yht
erityisopetus
tunnit yht./oppilas 1,68
2
7
1
2
YHT.
24
27
31
82
2
84
14
98
24
29
53
6
59
25
29
31
85
2
87
14
101
23
34
57
tunnit/oppilas 1,9
Kostian koulu
erityisopetus
tunnit yht./oppilas 2,10
erityisop.tunnit/oppilas 0,2
15
15
16
18
19
18
19
20
24
23
25
24
17
16
17
286
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
340
elämänkatsomustied. Oppilaita yht. 7
laaja-alainen
5
pienryhmä
8
"eha"
299
yht
yht
ovtes
1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
6A
6B
6C
6
2
2
2
4
4
5
5
5
5
5
5
5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
51
7,5 yht
et
erityisopetus
erityisopetus
erityisopetus
22,5
22,5
22,5
24,5
24,5
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
30,5
30,5
25,5
27,5
25,5
398,5
2
50
25
30
erityistehtävät
oppilaskunta
musiikki
AV/tietotekniikka
op.tunnit yht./oppilas 1,58
tunnit/oppilas 1,40 erityisopetuksen tunnit/oppilas 0,17
kaikki tunnit + erityisluokat/oppilas 1,70
1
1
1
Pälkäneen yhteiskoulu
16 7A
30
5
63
0,5
35,5
508,5
16 7B
30
5
17 7C
30
4
21 8A
30
2
21 8B
30
2
21 8C
30
1
19 9A
30
2
19 9B
30
2
19 9C
30
1
yht
169
Pälkäneen yhteiskoulun jakotunneista 16 tuntia rahoitetaan OKM:n avustuksella
erityisopetus pienryhmät
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
yht.
Kinnalakoti
erityistehtävätunnit
tunnit/oppilas 1,76
erityisopet.tunnit/oppilas 0,33
Pälkäneen lukio
35,5
34,5
32,5
32,5
31,5
32,5
32,5
31,5
298,5
28
27
27
22
yht.
kaikki tunnit/oppilas 2,22
PERUSOPETUS YHTEENSÄ
402,5
1232
kurssit
yht
erityistehtävät
24 1. vk
26 2. vk
24 3. - 4. vk
74
55
49
37
141
0,1:141*1,1
155,1
30,22
74*0,14+20
30,36
yht.
PERUSOPETUS JA LUKIO YHTEENSÄ
185,46
1417,46