Ilo kasvaa liikkuen

Ilo kasvaa liikkuen
- varhaiskasvatuksen liikkumis- ja
hyvinvointiohjelma
17.3.2015
Nina Korhonen ja Heli Ketola, asiantuntijat Valo
Päivän ohjelma
9.00
Aloitus ja aamukahvi
9.15
Ilo kasvaa liikkuen - uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma varhaiskasvatukseen
Nina Korhonen ja Heli Ketola, asiantuntija, Valo
9.45
10.30
Oman työn kehittäminen
Saila Nevanen, erikoissuunnittelija ja Kirsi Tarkka, varhaiskasvatuksen kehittämisasiantuntija VKKMetro
Ilo kasvaa liikkuen ohjelmatyön syventäminen – yhteistä työstöä ja keskustelua
11.30
Lounas
12.30
Työhyvinvoinnin johtaminen
Leena Lahtinen, päiväkodin johtaja, Vantaan kaupunki
13.00
Hyviä käytäntöjä ja pieniä askelia verkoston kehittämistyöstä
- Liikettä Merihaassa, Kisella Salomaa, päiväkodin johtaja ja Sanna Tiainen, lto, Pk Kaisla, Helsinki
- HAKUHYPPELYT- liikunnallinen kotiinlähtö Anttilan päiväkodista, Päivi Iivonen, lto, ja Elina
Koskelin, lto, Hyvinkää
- Päiväkoti Pikku-Pappilan pienet askeleet, Virpi Katajarinne, lto ja Tanja Malinen, lto, Mäntsälä
14.00
Kahvi ja kakkutarjoilu
14.30
Sohvaperunoita vai supersankareita – mediakasvatus ja liikkumisen ilo
Saara Pääjärvi, Erityisasiantuntija, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI), mediakasvatusja kuvaohjelmayksikkö (MEKU)
15.15
Päivän päätös – yhteistä keskustelua
15.45
Päivä päättyy
Verkoston rakenne
Ohjelman moniulotteisuus
Ohjelman päämäärä
• Tehtävänämme on ollut rakentaa valtakunnallinen,
yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma.
Työmme on osa kansallista terveyttä ja hyvinvointia
edistävää isompaa kokonaisuutta.
• Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen liikunnan
suositukset toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla.
• Uskomme, että ohjelman avulla pystymme yhdessä
muuttamaan varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria
ja arjen pedagogiikkaa sekä tuomaan liikkumisen
mukaan kaikkeen varhaiskasvatustoimintaan.
Nykytilasta tavoitetilaan pienin askelin
P S
AT
P S
AT
Missä olemme nyt?
Nykytilan analyysi
ja kuvaus
P S
AT
P S
AT
P S
AT
Ero nykytilan ja
tavoitetilan välillä.
Mitä haluamme
saavuttaa?
Tavoitetilan
kuvaus
Pilotoinnin kokonaisuus
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset
Pilotointi vuosina 2013-2014
Pilottitahot 2014
LAATULUPAUS
ASIAKASLUPAUS
4.RASTI
TOIMINTAKULTTUURI
TOIMINTATAVAT
3.RASTI
2.RASTI
OIVALTAMINEN
LÄHTÖ
LIIKETTÄ!
1.RASTI
• Lasten liikkuminen on LAATULUPAUS
kasvaa liikkuen –
ASIAKAS- • Ilosisäänrakennettuna
laatutunnus
päivähoitopäivään
LUPAUS • Jokaisella
lapsella on
•
Henkilökunta
on ja
oikeus liikkumiseen
osaavaa
ja innostunutta
liikunnan
iloon
päivittäin
• Uusia toimintatapoja ja rakenteita
• Jatkuva
kehittäminen
• Varhaiskasvatuksen
4.RASTI
• Oman työn arviointi
liikunnan
suositukset
TOIMINTA• Hyviä käytäntöjä verkostosta
OHJELMAN TUKI
toteutuvat
yksikössä
• Alueelliset
seminaarit
ja
KULTTUURI
toimivat verkostot
TOIMINTATAVAT
OHJELMAN TUKIMATERIAALI
• Liikkuminen ontyökirja
suunnitelmallista ja
•
Varhaiskasvattajan
tavoitteellista.
Kirjaukset yksikön
•
Johtajan
työkirja
vasuihin
ja
ryhmän
vasuihin
PEREHDYTYSMATERIAALI
• Varhaiskasvatuksen
liikunnan
•
Perehdytyskoulutus
työkirjan
suositukset ovat käytössä yksikössä
3.RASTI käyttöönottoon
•
Liikkuminen toteutuu
osana arkea
•
Perehdytyskoulutus
työkirjan
käyttöönottoon
2.RASTI
OHJELMAN TUKIMATERIAALI
• Hyvät käytännöt verkostosta
•
•
•
•
Lähtötilanteen kartoitus •ja arviointi
Kehittämistyö yksikön omista
Havainnointi
Työyhteisön sitoutuminen tarpeista ja lähtötilanteesta
• Nopea liikkeelle lähtö ja
Innostus
OIVALTAMINEN
LIIKETTÄ!
kokeilut
OHJELMAN TUKIMATERIAALI
• Lapsen osallisuus ja liikkeen
•
Ohjelma-asiakirja
lisääntyminen
•
Kuntatyökirja
•
Kampanjamateriaalit• Parisparraus
PEREHDYTYSMATERIAALI
TUKIMATERIAALI
•
Perehdytyskoulutus pienet
askeleet
käyttöön
•
Pienet askeleet – lomake
LÄHTÖ
1.RASTI
Ohjelma-asiakirja ja pienten askelten ideaopas
Työkirjat ohjelman tueksi
Tulevaisuuden muistelua sekä
suuntaviivoja ja visioita
2020
• Ohjelma on rakenteissa ja se näkyy lapsen ja perheen arjessa. Ohjelma käytössä
koko Suomen varhaiskasvatuksessa. VK- laki linjaa myös liikkumista.
• Verkosto on jossain muodossa olemassa, tehtävä on vain muuttunut; ”päivittäjät”
kannattelee ohjelmaa ja pitää ajan hengessä
• Iso yhteinen viesti kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toimijoilla; ”Liiketakuu”
• Varhaiskasvatus on oppimisen tunnustettu peruspilari. Suomalainen varhaiskasvatus
on vientituote ja edustaa osaltaan maailman liikkuvinta kansaa.
2017
• Noin puolet Suomen varhaiskasvatuksesta on mukana ohjelmassa
• Ensimmäiset ohjelman sertifikaatit myönnetään (syksyllä 2013 aloittanet)
• Laki tullut voimaan 2015 alusta ja uusia Varhaiskasvatuksen OPS:eja tehdään
kuntatasolla ja sitten yksikkötasolla
• Tutkimustieto on lisääntynyt ja se tukee ohjelman jalkauttamista
• Alueverkostot ovat muodostuneet
2015
• Ohjelman julkistaminen ja valtakunnalliset jalkauttamisseminaarit
• Ohjelman tukipalvelut valmistuvat (mm. työkirjat, koulutukset)
• Pilottitahot jatkavat ohjelmavaiheeseen
• Verkosto toimii aktiivisesti
Vuonna 2015
Ohjelma julkistetaan ja sen alueellinen
levittäminen käynnistetään

Julkistamisseminaari 10.3.15 päättäjille Säätytalo, Helsinki
o Kainuun alueellinen VK-seminaari 21.2.
o ”Pilottitahojen” työseminaari 17.3
o Kuntatoimijoiden verkostoworkshop 23-24.4.
 VKK-Metron kanssa yhteinen koulutustilaisuus, jossa teemana tulevaisuuden
oppimisympäristöt (Ilkka Halava) 16.4.Helsinki
 ”Pilottitahojen” työseminaari 29.10.2015
Kuntakierros 2015:
o
Hämeenlinna 14.4
o
Turku 5.5 (Valtakunnalliset LTO-päivät 27-28.9.15)
o
Oulu 5.6
o
Rovaniemi 26.8
o
Tampere 1.9
o
Jyväskylä 15.9 (Valtakunnallinen Johtajuusfoorumi 25-26.3.15)
o
Kouvola 17.9
o
Pääkaupunkiseutu/ Espoo 22.9 (Vantaa syksyllä)


Lasten liikuttajat laivaseminaari 3-5.10.15 Tukholmaan
Varhaiskasvatusmessut 10.10. Helsinki
Valo TTS 2015: Tulos 1000 päiväkotia rakentaa liikunnallista
Toimintakulttuuria Uuden varhaiskasvatuksen liikkumis- ja
Tulkaa mukaan myönteisen
muutoksen tekijäksi!