Liiketoimintamahdollisuudet terveysteknologiassa

Liiketoimintamahdollisuudet
terveysteknologiassa
Nordic Independent Living Challenge
lanseeraus 8.1.2015
Terveysteknologia ja e-Health 2015 - tapahtuma
Riikka Paasikivi
Center for Health and Technology, University of Oulu
Liiketoimintamahdollisuudet
terveysteknologiassa
1.
2.
3.
4.
Terveysteknologiateollisuus Suomessa
Trendit
Kansalliset strategiat ja ohjelmat
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pilotointiympäristöjä
8.4.2014
Oulun kaupunki
Finnish Healthtech industry export and
trade balance better than ever in 2013
•
Export 1 660 milj. €
•
Trade balance 749 milj. €
•
Healthtech 47 % of total
Finnish hi-tech exports
•
Approx. 300-400 companies;
majority (95%) SMEs
4
7.1.2015
Esityksen nimi / Esittäjä
All healthcare technology sectors are present in Finland
1. Electro-diagnostic devices
2. X-ray and radiology
GE Healthcare Oy
Planmed Oy
5. Medical aids
Respecta Oy
6. In vitro-diagnostic equipment, systems, and reagents
Orion Diagnostica Oy
3. Medical furniture
Lojer Oy
4. Surgical, dental and other
therapeutic instruments
Planmeca Oy
7. eHealth, healthcare ICT
8. Health promotion and
consumer products
Mawell Oy
HUR Oy
Uusia ekosysteemejä syntyy kuluttajarajapintaan
Arvonlisäyksen keinot
Dataa yhdistävät alustat
Uudet sovellukset, tiedon
analysointi
S Health Platform
Holistinen näkemys yksilön
terveyteen ja hyvinvointiin
Liiketoimintamalli = Älypuhelimien
ja tablettien myynti, vai terveys- ja
hyvinvointipalvelut?
Muokattu lähteestä Frost&Sullivan
Muutoksen ajurit terveysalan liiketoiminnassa
Hoidon modernisointi
– Kliiniset käytännöt
muuttumassa
intuitiopohjaisista päätöksistä
kohti analyyttisempia ja
datapohjaisempia
lähestymistapoja.
Asiakkaan
merkitys
– Potilaat eivät ole enää
vain passiivisia
sivustaseuraajia vaan
aktiivisia osallistujia.
Yritysten uudistuvat
strategiat
– Monet organisaatiot joutuvat
uudistamaan
liiketoimintamallejaan
merkittävästi pysyäkseen
kilpailukykyisinä.
Uusien toimijoiden
roolit
– IT-pohjaisten työkalujen
ja palveluiden kasvu
synnyttää uudentyyppisiä
kilpailijoita.
Kuka maksaa?
– Kasvavat terveydenhuollon
kustannukset pakottavat
palveluiden ja tuotteiden
maksamisen mallien ja keinojen
uudistamiseen.
Uudet kumppanuudet
– Ennen erillisissä siiloissa
operoineet terveystoimijat
joutuvat yhtenäistämään
toimintojaan. Yritykset etsivät
uudenlaisia kumppanuuksia ja
yhteistyön muotoja.
Muokattu lähteestä Frost & Sullivan
Datan hyödyntäminen terveydenhuollon kustannusten nousun
ehkäisemisessä
Kuvantaminen
Sosiaalinen
media
Korvaustiedot
Kuvat, videot
Potilaiden
sitouttaminen
Julkaistut
tutkimukset
Etämonitorointi
mHealth
sovellukset
Geenitiedot
Sähköpostit,
tekstiviestit
EHR / EMR
Tiedon
kerääminen,
yhdistäminen
ja
analysoiminen
Biometriset
sensorit
Kliiniset tekstit
Metabolinen
tieto
Mikrobiominen
tieto
Uudet keinot
ammattilaisille
Muokattu lähteestä Frost&Sullivan
Palvelulähtöisemmäksi
Ennaltaehkäisevämmäksi ja
terveyttä edistävämmäksi
Terveydenhuolto muuttuu…
Käyttäjälähtöisemmäksi
Hajautetummaksi
Yksilöllisemmäksi
Muokattu lähteestä Frost & Sullivan
Digitaalisen terveyden liiketoimintamahdollisuuksia
Diagnostiikka
Päätöksenteon
tuki
Sairauksien
varhainen
tunnistaminen
Monitorointi
Sosiaalinen
media
Potilastiedot
Peliteollisuus
Hyvinvointipalvelut
Ympäristötiedot
Geenitiedot
Big data &
data mining
Sensorit
Itsehoito ja -mittaaminen
Terveyden edistäminen
Terveys- ja
elämäntapatiedot
Ohjelmistoyritykset
Kyberturvallisuus
Lääketeollisuus
BioIT
Elimistön
koostumustiedot, esim.
suolistofloora
Yksilöllistetyt hoito- ja
palvelukonseptit
Kansanterveys
Biopankit
Etähoidon ratkaisut
Maailman digiterveysmarkkinat 47 mrd EUR v.2018
Terveysalueen strategiat ja julkiset ohjelmat
Kansallinen
Genomistrategia
2015(valmistelussa)
Kansallinen terveyden tutkimus ja
innovaatiotoiminan
SOTE-tieto hyötykäyttöön kasvustrategia 2014strategia 2014-2020
EU Horizon 2020, EU Health Program
Tekes;
Suomen
Akatemian;
•
Yksilöllistetty terveys
(2013-2016)
• Ihmisen mieli (20132016)
• Lasten ja nuorten
hyvinvointi ja terveys
• Ravitsemus,
elintarvikkeet ja
terveys (2007-2014
• Synteettinen biologia
(2013-2017)
Perustutkimus
Sitra;
• Digital Health
Revolution 2014-2017
• 3i – lääkekehitys ja
hoito 2014-2018
• Ihmisen varaosat
2011-2014
Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet ohjelma (2014-) ml. perimä ja terveys, omahoito,
ikääntyminen, nuoret ja syrjäytyminen
Tekes;
•
Salwe/Digile;
Speedy Recovery
valmisteilla (2015-)
•
SalWe;
•
•
Strateginen
tutkimus
neuvosto
Yksilöllinen
diagnostiikka ja
hoito 2014-2018
Älykäs monitorointi
•
2010-2013
•
Strateginen tutkimus
Mielen ja kehon
elliksiirit 2010-2013
SHOK-tutkimus
STM;
Terveyttä Biteistä
(2014-2018)
Innovaatiot SOTEpalveluissa
(2008-2015 )
Biologisen tiedon
hallinta (2012-2014)
•
INKA
.Tulevaisuuden
terveys (2014-2020)
KASTE-ohjelma
(2012-2015)
STM-ohjelmat
Tekes-ohjelmat
TEM/Finpro;
•
FinlandCare (20122014)
• HYVÄ-ohjelma
(2013-2015)
• Tulevaisuuden
digitaaliset
sairaalat (20142016)
TEM/Finpro-ohjelmat
Markkinaläheisyys kasvaa
DM #1318055
Tulevaisuuden Terveys INKA-ohjelma
MY DATA terveysinnovaatiot
Centre for Health and Technology / Maritta Perälä-Heape
Digitaaliset
hyvinvointipalvelut
Espoo
Pirjo Huttunen
Kotihoidon ratkaisut
Helsinki
Anna-Liisa Lyytinen
Yksilöllinen
ravitsemus
Kuopio
Anneli Tuomainen
Innovaatioalustat
BusinessOulu / Aarne Kultalahti
Innovaatiokampukset
Tampere
Matti Eskola
Biopankit ja kohortit
Expert Centres
Turku
NeuroCenter
CancerCenter
Tero Piispanen
Innovaatio, käyttöönotto ja leviäminen
7.1.2015
13
Kotihoidon ratkaisujen kautta kansainvälisille markkinoille
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto
Neljän tukipilarin malli:
RAVITSEMUS
Hyvän
ravitsemustilan
jatkuva ylläpitäminen
TURVALLISUUS
Turvallisen kotona asumisen
mahdollistaminen
toimintarajoitteisille
ikäihmiseille
TOIMINTAKYKY
Toimintakykyä edellyttävän
hyvä llihaskunnon
ylläpitäminen
LÄÄKITYS
Oikeasta
lääkityskokonaisuudesta
huolehtiminen
Läpileikkausteemat:
KOTIHOIDON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN:
1) Työn organisointi ja integrointi esim. palveluintegraation avulla
2) Tekniikka ja tieto: kodin tekniset ratkaisut, automaatio kotona asumisen tukena
3) MyData-rooli eli tiedon siiloutuminen ja kerääntyminen
INNOVAATIOALUSTANA TOIMIMINEN:
1) Kilpailutusalustana toimiminen ja innovatiiviset hankinnat / esihankinnat; vaiheittainen prosessi ja sen kuvaus
2) Yrityksille sekä palvelulupaus (miksi kannattaa olla mukana) että selkeät toiveet ja kriteerit
3) ”Pehmeät” tekijät kunnossa (tiimityö, johtaminen, muutosten käsittely) Kotihoidon yritysyhteistyön malli
Valmistelu
Markkinatietopyyntö
•Kotihoidon nykytilan kuvaus, neljä tukipilaria (ravitsemus, lääkitys, toimintakyky, turvallisuus) + toiminnan tehostaminen
•Kuvataan kotihoidon mahdollisuudet toimia innovaatioalustana, palvelulupaus yrityksille
•Analysoidaan potentiaaliset kehittämiskohteet
•Kartoitetaan kehittämisalueisiin liittyvät yritykset, joilla on kiinnostusta lähteä yhteistyöhön
•Tiedote HILMAan ja EUn hankintakanaviin
•Tiedote pelialalle ja Suomen Robottiyhdistykseen
•Hyväksyttiin neljän tukipilarin malli INKA kumppanuuskaupunkien kesken
•Jokainen kaupunki esitti omat kehittämisen painopisteensä
Kumppanuus- •Parhaiden käytöntöjen ja tiedon vaihto
•Tulevaisuudessa laajempi ja kiinteämpi yhteistyö
yhteiset määrittelyt ja hankinnat
kaupungit
Yritysyhteistyö
•Yritysten ja kaupunkikumppaneiden seminaari, teemakohtaiset työpajat
•Pyydetiin kiinnostuneilta yrityksiltä kirjalliset kuvaukset mahdollisista ratkaisuista eri painopisteisiin
•Yhteistyöyritysten valinta
•Yhteishakemus TEKESiin.
•Kotihoidon pilottialustan rakentaminen ja resurssointi.
INKA-hakemus •Yritys jättää oman tuotekehitys- ja pilotointihakemuksensa.
•Rahoitusta saatavilla myös julkisen toimijan hankintaosaamisen kehittämiseen.
TEKESiin
HALUAN VAIKUTTAA
HYVINVOINTIINI /
TERVEYTEENI
Sähköinen
hyvinvointivalmennus
Itsehoitosuunnitelma
HALUAN VOIDA
HYVIN, MITEN VOIN
NYT?
Sähköinen
hyvinvointitarkastus
MIKÄ MINUA VAIVAA?
Älykäs oirearvio ja
toimintasuositus
Palveluohjaus ja
laajennettu
palveluvalikoima
PHR
Tietämyk
sen
moottori
EHR
TARVITSEN TUKEA
TAVOITTEITTENI
SAAVUTTAMISEEN,
MITÄ TEEN?
Hyvinvointisuunnitelma
&
Omahoidonsovellukset
Oulu Sote Labs-hanke
•
•
•
•
Systemaattinen toimintamalli uusien tuotteiden ja innovaatioiden testaamiseksi ja kehittämisen
vauhdittamiseksi
Oulun yliopistosairaalan yhteyteen paikallinen testaus- ja kehitysympäristö
Oulun kaupungin sote-toimen avaaminen yritysten tuotteiden ja palveluiden testaamiseen ja
pilotointiin
Oulun kaupungin Teknologiaterveyskeskus Oulu:ssa kehitetyn tuotetestausmallin levittäminen
•
•
Menetelmiä kansalaisten ja ammattilaisten osallistamiseksi ideointiprosessiin
Toimintamalli, joka yhdistää asiantuntijoiden osaamisen ja oppimisen, hyvinvointialan
palvelukäytännöt ja teoriaan kytkeytyvän tutkimus- ja kehitystyön
•
Alueen yritysten, organisaatioiden ja korkeakoulujen kasvu – ja kansainvälistymismahdollisuuksien
parantaminen
Tavoitteena toimintamallien kansallinen levittäminen
•
8.4.2014
Oulun kaupunki
Suurimmat haasteet uusien ratkaisujen
käyttöönotossa
•
•
•
•
•
•
•
Pilotoinnin jälkeen uusia ratkaisuja ei oteta käyttöön
Läpivientikyvykkyys; uudet innovaatiot <> integroituminen nykyisiin prosesseihin
Pitkät hankintasyklit testauksen esteenä
Tarvitaan kokonaiskustannuslaskelmia
Osoitettava terveyshyödyt
Päättäjille pitää näyttää pitkän aikajänteen tuloksia
Julkisen sektorin jatkuva rahapula; hyödyt tulevat viiveellä
7.1.2015