katso kotisairaalan esite

EURAN KUNTA
Euran terveyskeskus
KOTISAIRAALA
Esite potilaalle
EURAN KOTISAIRAALA
Kotisairaala tarjoaa terveyskeskussairaalatasoista hoitoa potilaan
Potilaan tulee itse huolehtia päivittäisistä toimista (tarvittaessa
kotona, myös palvelukodissa asuvalle, vaihtoehtona osastohoidolle.
läheisensä/kotihoidon avustamana) kotisairaalahoidon aikana. Hoi-
Kotisairaalan toiminta on osa Euran terveyskeskussairaalan toi-
don aikana alkoholin ja päihteiden käyttö on kielletty.
mintaa. Kotisairaalahoitoon tarvitaan lääkärin lähete.
Kotisairaalan henkilökuntaan kuuluu lääkäri ja sairaanhoitajia. Tar-
Kotisairaalan henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa yhdessä poti-
vittaessa potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistu-
laan ja hänen omaistensa kanssa potilaan yksilöllisen hoidon. Koti-
vat myös fysioterapeutti ja terapeuttinen sielunhoitaja.
sairaalan sairaanhoitajat antavat tarvittaessa konsultaatioapua
mm. palvelukotien henkilökunnalle. Kotisairaala tekee yhteistyötä
myös kotisairaanhoitajien kanssa.
Kotisairaalaan sopivia potilaita ovat esimerkiksi:

saattohoitopotilaat

parantumattomasti sairaat potilaat, jotka tarvitsevat vaativaa oireenmukaista hoitoa

eri syistä suonensisäistä lääkitystä, nesteytystä tai ravitsemusta tarvitsevat potilaat

punasolusiirrot, ym. kiireettömät hoidot

aikuistyypin diabeetikoilla insuliinihoidon aloitus ja tasapai-
Sairaanhoitajat työskentelevät ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.
Kotisairaalan puhelinnumero on 044 422 4251. Yöaikaan puhelimeen vastaa yöpartio, joka on osa kotisairaalan toimintaa.
Kotisairaalan vuorokausimaksu on 1.1.2015 alkaen 11,60 euroa. Vuorokausimaksuun sisältyy sairaanhoitajien kotikäynneillä käyttämät
akuuttihoidon lääkkeet ja hoitotarvikkeet sekä tarvittavat lääkärin kotikäynnit. Maksukatto ei koske kotisairaalan hoitomaksuja.
Kotisairaalan toiminnasta vastaa terveyskeskussairaalan lääkäri.
notus

vaativat/vaikeahoitoiset haavat
Kotisairaalaan eivät sovellu potilaat, jotka eivät sitoudu hoitoon.
TERVETULOA KOTISAIRAALAN POTILAAKSI!