BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA

BETONIRAKENTEIDEN
KORJAAMINEN JA
RAKENNUSFYSIIKKA
pätevöitymiskurssi nro 20
• Betonirakenteiden kuntotutkija
• Betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelija
• Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja
FISE:n hyväksymä pätevyyteen valmentava kurssi!
Kurssipäivät:
• 19. - 20.1.2016
• 09. - 11.2.2016
Lopputentit:
• 15.3.2016
Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO
1. kurssipäivä: tiistai 19.1.2016, Technopolis Espoo
Tämän päivän ohjelma on tarkoitettu kuntotutkijoille ja korjaussuunnittelijoille
08.00 – 09.00
Aamiainen
08.30 – 09.00
Kurssille ilmoittautuminen ja luentomateriaalin jako
KURSSIN AVAUS
09.00 – 09.15
KURSSIN AVAUS
Tkt Tarja Merikallio, Suomen Betoniyhdistys ry
09.15 – 09.45
BETONIRAKENTEIDEN KORJAUSPERIAATTEET
Tekn. toht. Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry
• Paikkaus- ja pinnoituskorjaukset
• Verhouskorjaukset
• Rakenteiden uusiminen
10.00 – 11.45
ULKOBETONIRAKENTEIDEN TURMELTUMISILMIÖT JA
NIIDEN AIHEUTTAMAT VAURIOT
Jussi Mattila
• Rakennetyypit ja niiden ominaisuudet vaurioitumisen kannalta
• Raudoitteiden korroosio ja betonin rapautuminen
• Kiinnikkeiden vaurioituminen ja kosteustekninen toimivuus
KUNTOTUTKIMUKSET
11.45 – 12.30
KUNTOTUTKIMUKSEN PÄÄPERIAATTEET
Jussi Mattila
12.30 – 13.30
Lounas
13.30 – 14.15
HAVAINNOT JA MITTAUKSET
Jussi Mattila
• Tutkimismahdollisuudet ja tutkimusmenetelmät
14.15 – 14.45
Päiväkahvi
14.45 – 15.30
Edellinen luento jatkuu
Jussi Mattila
15.30 – 16.15
TULOSTEN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI
Jussi Mattila
• Havaintojen käsittely sekä tulosten analysoinnin periaatteet ja menettely
• Kuntotutkimusraportin laatiminen
16.30 - 18.45
RYHMÄTYÖT
Jussi Mattila
• Julkisivukorjaus
• Sillankorjaus
2. kurssipäivä: keskiviikko 20.1.2016, Technopolis Espoo
Tämän päivän ohjelma on tarkoitettu
kuntotutkijoille, korjaussuunnittelijoille ja korjaustyönjohtajille
08.00 – 08.45
Aamiainen
KORJAUSHANKE, KORJAUSSUUNNITELMAT JA LAADUNVARMISTUS
08.45 – 09.45
1 PÄIVÄN RYHMÄTÖIDEN PURKU
Rak.arkkitehti Jouni Huura, Huura Oy
09.45 – 10.45
KORJAUSHANKE
Jouni Huura
• Korjaushankkeen vaiheet
• Rakennuttaminen
10.45 – 12.00
KORJAUSMENETELMÄN VALINTA
Jouni Huura
• Valintaprosessi
• Valintaan vaikuttavat tekijät
12.00 – 13.00
Lounasbuffet
13.00 – 13.45
KORJAUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
Jouni Huura
• Työselostus
• Piirustukset
• Urakka-asiakirjat
• Urakkamuodot
13.45 – 14.15
Päiväkahvi
14.15 – 14.45
Edellinen luento jatkuu
Jouni Huura
14.45 – 16.00
LAADUNVARMISTUKSEN PERIAATTEET
Jouni Huura
• Laadunvarmistusmenettely ja laadunvarmistuksen järjestäminen
• Itselle luovutus
3. kurssipäivä: tiistai 9.2.2016, Technopolis Espoo
08.00 – 08.45
Tämän päivän ohjelma on tarkoitettu
kuntotutkijoille, korjaussuunnittelijoille ja korjaustyönjohtajille
Aamiainen
08.45 – 10.00
ESIKÄSITTELYT JA LAASTIPAIKKAUSTEN PERIAATTEET
Rak.mest. Aki Schadewitz, Contesta Oy
• Betonin poistaminen
• Betonipintojen ja raudoituksen esikäsittely
• Laadunvarmistus
• Laastipaikkauksen periaatteet
• Silko- hyväksyntien periaatteet
10.00 – 10.45
HALKEAMIEN KORJAAMINEN
Aki Schadewitz
• Korjausperiaatteet halkeamatyypeittäin
• Käytettävät menetelmät
• Laadunvarmistus
10.45 – 11.15
KAATOKORJAUKSET JA PINTAVALUT
Aki Schadewitz
11.15 – 11.45
PINTAKÄSITTELYT
Dipl.ins. Petri Silvennoinen, Consti Oy
• Eri pinnoitetyypit ja niiden toiminta
• Materiaalit, työtavat, esikäsittelyt
• Pinnoitetyypin valinta ja suojausvaikutus
• Pinnoitustöiden laatuvaatimukset
11.45 – 12.30
Lounas
12.30 – 13.15
edellinen luento jatkuu
Petri Silvennoinen
13.15 – 14.00
SAUMAUSTYÖT
Petri Silvennoinen
• Materiaalit, työtavat, esikäsittelyt
• Laadunvarmistus työmaalla
14.00 – 14.30
Päiväkahvi
14.30 – 15.15
LAASTIPAIKKAUSTEN JA VALUKORJAUSTEN TEKEMINEN
RKM Jorma Sikstus, Sto Finexter Oy
• Materiaalit
• Työtavat ja työskentelyolosuhteet
• Jälkihoito
• Laadunvarmistus työmaalla
15.15 – 17.30
RYHMÄTYÖT
Rak.arkkit. Jouni Huura, Huura Oy
17.30 – 18.15
RYHMÄTÖIDEN PURKU
Jouni Huura
4. kurssipäivä:keskiviikko 10.2.2016, Technopolis Espoo
Tämän päivän ohjelma on tarkoitettu
kuntotutkijoille, korjaussuunnittelijoille ja korjaustyönjohtajille
08.00 – 08.45
Aamiainen
08.45 – 10.15
VEDENERISTYSTYÖT
Silta-asiantuntija Pekka Siitonen, Liikennevirasto
• Käytettävät materiaalit
• Alustalle asetettavat vaatimukset ja kelpoisuuden toteaminen
• Työmenetelmät ja laadunvarmistus
10.15 – 11.30
BETONISILTOJEN KORJAUKSEN ERIKOISMENELMÄT
Pekka Siitonen
11.30 – 12.15
Lounas
12.15 – 13.30
RUISKUBETONOINTITYÖT
Dipl.ins. Timo Rautanen, Saint-Gobain Weber Oy Ab
• Ruiskubetonointimenetelmät
• Käytettävät tuotteet
• Ruiskubetonoinnin työmaatoteutus
• Laadunvarmistus
13.30 -14:30
BETONIN KORJAUSTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS
Jari Nykänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
• Yleinen työturvallisuus, uudet määräykset
• Asbesti ja muut haitta-aineet
• PCB- pitoiset saumausmassat
• Purkutyöt
• Melun- ja pölyntorjunta korjaustöissä
14.30 – 15.00
Päiväkahvi
15.00 – 15.45
KORJAUSOLOSUHTEIDEN HALLINTA TYÖMAALLA JA
ESIMERKKEJÄ TALVIKORJAAMISESTA
nn
• Sääsuojat periaatteet
• Lämmitysratkaisut
• Valaistusratkaisut
• Talvitoteutukseen soveltuvat korjaustekniikat
• Esimerkkikohteita
15.45 – 16.15
BETONIN KOSTEUDEN MITTAAMINEN
Tarja Merikallio, Betoniyhdistys ry
5. kurssipäivä: torstai 11.2.2016, Technopolis Espoo
Tämän päivän ohjelma on tarkoitettu kuntotutkijoille ja korjaussuunnittelijoille
sekä heille, jotka haluavat täydentää rakennusfysiikan osaamistaan.
08.00 – 08.30
08.30 – 10.30
Aamiainen
RAKENTEIDEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNIIKAN PERUSTEITA
Professori Matti Pentti, Tampereen teknillinen yliopisto
• Lämmön siirtyminen
• Rakenteiden lämpöjakauma
• Kosteus ilmassa ja materiaalissa
• Kosteuden siirtyminen
• Materiaalien kosteustekniset ominaisuudet
• Rakenteiden kuivuminen
• Kosteuden vaikutukset rakenteiden vaurioitumiseen
10.30 – 11.45
RAKENTEIDEN TOIMINTA JA KORJAUSTEN VAIKUTUS
Matti Pentti
• Yläpohjat ja ulkoseinät
• Lisäeristysten vaikutus kosteustekniikkaan ja energiatalouteen
• Maanvarainen alapohja
• Ryömintätilainen alapohja
• Märkätilojen rakenteet ja niiden korjaus
11.45 – 12.30
Lounas
12.30 -14.00
Edellinen luento jatkuu
Matti Pentti
14.00 – 14.30
Päiväkahvi
14.30 – 15.15
KÄSINLASKENTAESIMERKKEJÄ
Dipl.ins. Jukka Huttunen, IdeaStructura Oy
Lämpö- ja kosteuskentän laskenta
• Pinnan lämpötilan laskenta
• Yläpohjarakenteen kuivumisnopeus
15:15 – 17.00
RF-OHJELMAT RAKENTEIDEN TOIMINNAN ANALYSOINNISSA
Jukka Huttunen
KURSSI PÄÄTTYY.
Tämä kurssi sisältää julkaisujen by 41/Betonirakenteiden korjausohjeet ja by 42/Betonijulkisivun kuntotutkimus
sisältämät asiat ja täydentää kuntotutkijoilta, vaativan luokan korjaussuunnittelijoilta ja korjaustyönjohtajilta
vaadittavan rakennusfysiikan peruskoulutusta.
Lisätietoja kurssin sisällöstä:
TkT Tarja Merikallio , Suomen Betoniyhdistys ry
puhelin: 050 4348335, sähköposti: [email protected]
LOPPUTENTIT: tiistai 15.3.2016, Technopolis Espoo
AIKATAULU:
09.00 – 10.00
10.00 – 15.00
10.00 – 13.00
Aamiainen
LOPPUTENTIT (max 5 h)
Pelkän rakennusfysiikan tentin suorittajat (max 3 h)
Lopputentit on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea
• Betonirakenteiden (betonirakennusten tai betonisten infrarakenteiden) kuntotutkijan pätevyyttä
• Betonirakenteiden (betonirakennusten tai betonisiltojen) vaativan luokan korjaussuunnittelijan pätevyyttä
• Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyyttä
• Tai täydentää opintojaan vaativan luokan rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyden hankkimiseksi.
• Tentit ovat kaikille kohderyhmille samanaikaisesti ja niistä voi suorittaa joko yhden tai kaikki
• Rakennusten kuntotutkijan ja suunnittelijan tenttiin sisältyy rakennusfysiikan osuus.
• Työnjohtajan tenttiin tulee sisällyttää myös rakennusfysiikan osuus, mikäli henkilö ei ole osallistunut kurssilla
rakennusfysiikan osuuteen (=viimeinen kurssipäivä).
• Myös ainoastaan rakennusfysiikkaa koskevan tentin voi suorittaa ko. päivänä.
• Kurssin osallistumismaksu sisältää osallistumisen yhteen tenttiin, paitsi kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan
tentteihin sisältyy myös rakennusfysiikan tentti samaan hintaan.
• Kaikki tentit voi suorittaa osallistumatta kurssipäiviin ja silloin veloitus on 250 €/tentti + alv. 24 %.
PÄTEVYYSVAATIMUKSISTA
PÄTEVYYSREKISTERIT: www.fise.fi. Puhelin +358 (0) 207 120 608
Ajantasaiset pätevyysvaatimukset ja pätevyydenhakulomakkeet löytyvät FISE:n kotisivuilta.
Betonirakenteiden KUNTOTUTKIJA
www.fise.fi:
> Pätevyysvaatimukset ja hakemuslomakkeet
> Kuntotutkimus
> Betonirakenteet
> Betonirakennusten kuntotutkijan pätevyysvaatimukset
> Betonisiltojen kuntotutkijan pätevyysvaatimukset
Betonirakenteiden vaativan luokan KORJAUSSUUNNITTELIJA (materiaalitekniset korjaukset)
www.fise.fi:
> Pätevyysvaatimukset ja hakemuslomakkeet
> suunnittelu
> Erityissuunnittelu
> Betonirakenteet
> Betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelija (materiaalitekniset korjaukset)
Betonirakenteiden KORJAUSTYÖNJOHTAJA
www.fise.fi
> Pätevyyshakemukset ja hakemuslomakkeet
> Työnjohto
> Erityisalojen työnjohto
> Betonirakenteet
> Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja
KURSSIPAIKKA JA –AJAT
Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, ESPOO
KOHDERYHMÄT
Kurssin kaikki 5 päivää 19. - 20.1. + 9. - 11.2.2016. on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea betonirakennusten (talorakenteet)
ja betonisten infrarakenteiden (sillat ym.) kuntotutkijan tai betonirakennusten (talorakenteet) vaativan luokan
korjaussuunnittelijan pätevyyttä.
4 viimeistä päivää 20.1. + 9. - 11.2.2016 on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea betonirakenteiden korjaustyönjohtajan
pätevyyttä.
3 keskimmäistä päivää 20.1. + 9. - 10.2.2016 on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat hakea betonisiltojen vaativan luokan
korjaussuunnittelijan pätevyyttä.
Pelkkä viimeinen päivä 11.2.2016 sopii henkilöille, jotka haluavat täydentää rakennusfysiikan peruskoulutusta vastaamaan RakMK
A2:ssa esitettyjä vaatimuksia. Rakennusfysiikan tentin suorittaminen on vaatimuksena kaikissa betonirakenteiden korjaamista
koskevissa pätevyyksissä ja pätevyyksien uusimisissa, lukuun ottamatta siltoja koskevia pätevyyksiä.
Lopputentit ovat kaikille tiistaina 15.3.2016.
19.1. 20.1.
9.2. 10.2. 11.2.
15.3.
rak.fy
tentti
betonirakennusten (talo)
kuntotutkija
betonisiltojen (infra)
kuntotutkija
betonirakennusten (talo)
korjaussuunnittelija
betonisiltojen (infra)
korjaussuunnittelija
betonirakenteiden
korjaustyönjohtaja
rakennusfysiikka
OSALLISTUMISMAKSUT ( + alv. 24 %)
•
•
•
•
•
Normaali:
5 kurssipäivää + 1 tentti
1990 €
4 kurssipäivää + 1 tentti
1520 €
3 kurssipäivää + 1 tentti
1150 €
1½ kurssipäivää (rakennusfysiikka) + 1 tentti
730 €
tenttien suorittaminen osallistumatta yhteenkään kurssipäivään 250 €/tentti
By:n henkilöjäsenet:
1870 €
1420 €
1030 €
640 €
Osallistumismaksuun sisältyy:
• Julkaisut by 41 Betonirakenteiden korjausohjeet, by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013 ja by 63 Ruiskubetonointiohje
• Luentotekstikansio
• Ohjelman mukaiset tarjoilut
• Osallistuminen yhteen tenttiin
Osallistumismaksut laskuttaa By - Koulutus Oy.
PERUUTUKSET
Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden alkua. Mikäli peruutuksen tekee myöhemmin, peritään puolet
osallistumismaksusta. Jos tilaisuuteen jättää tulematta eikä sitä ole peruuttanut, peritään osallistumismaksu kokonaan.
Mahdollisen peruutuksen pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti: [email protected]
ILMOITTAUTUMISET 10.1.2016 MENNESSÄ!
Ilmoittaudu tästä
Ryhmätöiden johdosta kurssin osallistujamäärä on rajoitettu max. 40 henkilöön!
KURSSIN JÄRJESTÄJÄ:
Suomen Betoniyhdistys ry
www.betoniyhdistys.fi
PL 381 (Unioninkatu 14)
00131 Helsinki
Puhelinvaihde 09 12 991