Lehti 6/2015 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POHJANPIIRI
POHJOIS-POHJANMAAN
6
2015
SAIRAANHOITOPIIRI
Pohjois-Suomen biopankki Borealis s. 6
Lasten ja naisten sairaala rakentamisvaiheeseen s. 10
Psykiatrian tulosalueen juhlaa Konrad von Baghia muistellen s. 22
Kastellin
Apteekki
Lämmin joulutervehdys kaikille!
Apteekki lähelläsi
Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.
Kastellin
Kattavat aukioloajat
Apteekki
Palvelemme nyt myös iltaisin ja
viikonloppuisin.
AINTI!
l lii
UUSI SIJMeille
on helppo ktulla
kk i fii
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on runsaasti
ilmaista parkkitilaa. Myös liikuntaesteisillä on vaivaton pääsy apteekkiin.
”Fysiopalvelu Knuuttila & Sarias toteuttaa fysioterapiaa
ja kuntoutusta kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.
Päätavoitteeseemme kuuluu palvella asiakkaitamme
laadukkaalla ja luotettavalla toiminnalla.”
Kiviharjunlenkki 7, 90220 OULU
[email protected]
www.fysiopalvelu.com
Soita
apua meiltä
08 5546 252
Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1
90230 OULU
040 353 0033
(08) 330 033
PALVELEMME:
Ma-La
8- 21
Su
10-18
[email protected]
www.kastellinapteekki.fi
k
llii
kkii fii
www.kastellinapteekki.fi
Ilmoita Pohjanpiirissä!
Ilmoituksellasi tavoitat
terveydenhuollon ja erikois­
sairaanhoidon osaajat ja tekijät
– päättäjät ja vaikuttajat
Pohjanpiiri on ammattilehti Pohjois-Pohjamaan
sairaanhoito­piirin henkilökunnalle, kuntayhtymän
luottamushenkilöille, vastuu-alueen kuntien
johdolle, terveyskeskuksille ja sairaaloille.
Lehti postitetaan myös maan kaikille sairaan­
hoitopiireille, keskussairaaloille ja terveyden­
huolto-alan keskusvirastoille sekä yrityksille.
Ilmoitusasioissa
ota yhteys:
Olavi Määttä
GSM 0400 881 717
[email protected]
2
P OH J ANP IIRI 6/2015
Pohjanpiiri
ilmestyy
vuonna 2016
19.2.22.4.
10.6.16.9.
28.10.9.12.
tyksekästä Uuta Vuoa 2016!
Hyvää Joulua ja Mene
Tervetuloa asumaan
Oulun Medikiinteistöt Oy:n
vuokra-asuntoihin!
www.medikiinteistot.fi
Oulun Medikiinteistöt Oy
Sairaalanrinne 4 G A 1
90220 OULU
[email protected]
TOIMISTOMME PALVELEE:
MA–PE klo 8.00–12.00, 14.00–15.45
H a n nu L e s k i ne n
S air aa n h oito piir in jo ht aja
K
pääkirjoitus
Sotesta IHA
2000-luvun alku on ollut kuntarakenteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisen aikaa – puheissa ja aikeissa. Erityisesti viime vuodet
ovat painottuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisemiseen. Eteneminen on
ollut vähintäänkin mutkaista.
Usko sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen palasi Marian ilmestyspäivänä
23.3.2014. Tuolloin maan hallitus yhdessä opposition kanssa ilmoitti, että on saavutettu
yhteisymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen peruslinjoista. Poliittisesta sovusta huolimatta esitys kaatui perustuslakivaliokunnassa.
Uusi linjaus saatiin pääministeri Sipilän hallitukselta 7.11.2015 ja sitä täydennettiin ja se
esiteltiin 9.11.2015. Taustalla oli viikkojen vääntö sisällöstä ja hallituskriisikin oli lähellä.
Linjaukset kuitenkin tulivat. Esityksen mukaan maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta,
joista 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Alueille kootaan sosiaali- ja tervey­
denhuollon lisäksi muita tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat palvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa tai voi käyttää
yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä itse valitsee palveluiden julkisen,
yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan.
Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä (sairaaloita ja niihin liittyviä
vaativan sosiaalipäivystyksen pisteitä) on 12. Muut nykyiset keskussairaalat
jatkavat ympärivuorokautisen suppeamman päivystystoiminnan yksiköinä.
Suomen viisi yliopistollista keskussairaalaa jatkavat kuten nykyisinkin.
Seuraavien kuukausien aikana linjaukset saavat sisällön. Myös meidän
on syytä osallistua keskusteluun ja erityisesti tehdä rakentavia ehdo­tuksia
= vaikuttaa lain tekstimuotoiluihin. Esitys laiksi tulisi suunnitelmien
mukaan olla valmiina huhtikuussa 2016.
Nyt on aika olla mukana viemässä alueellista valmistelua
eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja rakenteen muuttamiseksi. On aika kaataa raja-aidat ja suunnitella asukkaan, asiakkaan ja potilaan näkökulmasta selkeät ja
nykyistä joustavammat = asiakaslähtöisemmät palvelut. Organisaatio muotoillaan sitten näiden palveluiden hyvän järjestämisen tukemiseksi. Sairaanhoitopiirin yksiköt ja palvelut siirtyvät osaksi PohjoisPohjanmaan itsehallintoaluetta. Yliopistosairaaloilla on edelleen keskeinen rooli hoidon ja hoitokäytäntöjen kehittämisessä.
Mutta odotellessamme tarkentavia linjauksia joulu lähestyy ja on
aika valmistautua joulun viettoon. Kerätään voimia ja ladataan akkuja
sekä nautitaan läheistemme seurasta. n
oko
Hannu Leskinen
k
An
uva
tti S
uist
ola
Toivotan kaikille hyvää joulua ja antoisaa vuotta 2016.
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
3
sisältö
POHJANPIIRI
Po hja n piir i n u m e ro 6 / jo u lu ku u 2015
40. vuosikerta
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
http://www.ppshp.fi
JULKAISIJA
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
08 315 2011
3
Pääkirjoitus: Sotesta IHA
5
Työ ja tekijä: Sissinä sairaalassa
6
Biopankki vie terveydenhuollon uuden ajan kynnykselle
9
Digitalisointi uudistaa diagnostiikan
PÄÄTOIMITTAJA
Pasi Parkkila, kehitysjohtaja PPSHP
[email protected]
08 315 4173
TOIMITUS
Viestintätoimisto Verbi Oy
Liisa Ahlstén
[email protected]
0400 582 588
10 Lasten ja naisten sairaala rakentamisvaiheeseen
Martti Ahlstén
[email protected]
0500 582 588
12 Kari-Pekka Tampiosta vuoden 2015 tilaaja
Jaakko Ahlstén
[email protected]
045 679 3427
13 Ervan kuulumisia: Yhteistyö on enemmän kuin koordinaatiota
VALOKUVAAJAT
15 Toiminnan suunnittelu on yhteinen prosessi – oikeasti
Pirjo Pyhäluoto, PPSHP
[email protected]
08 315 3545
16 Tutkimuksen kohteena: Ympäristötekijöiden vaikutukset
kansantauteihin
Sylvi Savolainen, PPSHP
[email protected]
08 315 3545
17 Huima hyppy
Tiina Mäki, PPSHP
[email protected]
08 315 3546
20 Johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan joulutervehdys
Pekka Huovinen, PPSHP
[email protected]
0400 305 613
22 Konrad von Bagh suosi biologista painotusta psykiatriassa
Jukka Veijola, PPSHP
[email protected]
040 8474 263
26 Liisa Lehdosta vuoden bioanalyytikko
28 Yhteistyö syvenee
SIVUNVALMISTUS
Marika Määttä, Erweko (taitto)
Ari Honkonen, Erweko (kuvat)
30Kiitokset
31 Henkilöstöedustajan mietteitä: Yhdessä eteenpäin
TOIMITUSNEUVOSTO
Pj. Hannu Leskinen
Kauko Halmetoja
Juha Jääskeläinen
Pirjo Kejonen
Juha Korpelainen
Aino-Liisa Oukka
Pasi Parkkila
Jarkko Raatikainen
Tuula Virsiheimo
Heikki Wiik
32 Vuoden 2015 laatupalkinnot jaettiin yksimielisellä päätöksellä
33 Markku Savolainen – Mieleltään tutkija
34 Piispan joulutervehdys: Joulun kaksi kuvaa
35 I´ll be back – tulen takaisin
TOIMITUKSEN OSOITE
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kajaanintie 50
PL 10, 90029 OYS
OSOITTEEN MUUTOKSET
[email protected]
08 315 4698
6
ILMOITUKSET
Olavi Määttä
[email protected]
0400 881 717
POHJANPIIRI ILMESTYY V. 2016
Nro 1
Nro 2
Nro 3
Nro 4
Nro 5
Nro 6
19.2.
22.4.
10.6.
16.9.
28.10.
9.12.
PAINOPAIKKA
35
Erweko Oy
KANNEN KUVA
Jaakko Ahlstèn: Aurora Borealis
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA S y l v i S a v ol a i ne n
työ ja tekijä
SISSINÄ sairaalassa
Sissi siirtyy lyhyellä varoitusajalla paikasta toiseen, aina sinne missä tarve on suurin.
Asenne auttaa sopeutumaan jatkuvaan muutokseen ja uuden opetteluun. Sissin työssä
pitää uskaltaa kysyä. Koulutuksiin osallistuminen ja perehdytys ovat tärkeitä samoin
kun hyvä yhteistyö sihteereiden kesken.
O
sastonsihteeri Mari
Pernu on jouluun
asti sissi eli sisäinen
sijainen. Aivan joulun alla hän aloittaa yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla osastonsihteerinä edeltäjän jäädessä
eläkkeelle. Joulukuun alkupuoli
menee uuden, jo valitun sissin
perehdytykseen.
Pari vuotta sitten, kun hän
vielä opiskeli ensin sihteerin ja
sen jälkeen terveydenhuollon
sihteerin ammattitutkintoa, hän
tuli OYS:iin työharjoitteluun ja
pääsi tutustumaan henkilöstöhallintoon, rekrytointipalveluihin ja kirjaamoon.
”Rekrytointipalveluissa pääsin katsomaan sairaalamaailmaan vähän kuin sisältäpäin ja
sain tuntumaa tulosalueiden
osastoihin ja poliklinikoihin. Puhelimitse palvelin rekrytointiin
ja keikkailuun liittyvissä asioissa. Kirjaamossa sain hyvän kuvan yhtymähallinnon kokousasiakirjojen työstämisestä ja käy-
tännön toimista. Harjoitteluaikana perehdytys oli tehokasta”,
Mari Pernu kiittelee sairaalan
henkilökuntaa.
Osastonsihteeriltä
vaaditaan vuorovaikutus­
taitoja
”Harjoittelun jälkeen, varsinaisen työsuhteen aikana, olen ollut
osastonsihteerinä psykiatrian tulosalueella nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrialla. Sijaistin osastonsihteereitä seitsemässä yksikössä poliklinikoilla ja vuodeosastoilla”, Mari Pernu kertoo.
Nuorisopsykiatrialla potilaat
ovat 13–17-vuotiaita. Osastolla
he ovat tutkimuksissa, arvioissa
ja kuntoutuksessa. Vanhimmat
potilaat, joiden asioita hän sissinä hoiti, olivat vanhuspsykiatrian osastolla.
Vuodeosastoilla osastonsihteeri osallistuu hoitajien aamu- ja
iltapäiväraporteille. Näissä kuulee ”missä mennään” kunkin po-
tilaan kohdalla. Sihteerin tehtäviin kuuluu mm. neuvotteluihin
tarvittavien tulkkien ja tutkimusten tilaus, taksikyytien varaaminen ja jatkohoidon järjestelyt.
Osastonsihteerin työ on monipuolista ja haasteellista, monta
asiaa pitää hoitaa sananaikaisesti. Onnistumisen edellytyksenä
ovat hyvät vuorovaikutustaidot
ja paineensietokyky.
Hänen mielestään moniammatillinen työyhteisö on rikkaus,
kaikilla on yhteinen päämäärä ja
tavoite, potilaan hyvän hoidon
turvaaminen. Turvallisuudesta
huolehtiminen on kaikkien yhteinen asia. Psykiatrian tulosalueella koulutetaan henkilökuntaa
kohtaamaan uhkaavasti käyttäytyvä henkilö hallitusti ja ennakoimaan väkivaltatilanteita yhteisen toimintamallin mukaan.
Yhteistyö voimavarana
”Sihteerien tiivistä yhteistyötä
pidän tärkeänä voimavarana.
Myös työnohjauksella on suuri
merkitys työssäjaksamiseen. Tapaamisissa on aikaa pysähtyä kiireettömästi tärkeiden asioiden
äärelle. Tavoitteenani on tehdä
työtä suurella sydämellä, ihmisistä välittäen ja heitä kuunnellen. Parasta työssäni on ihmisten
kohtaaminen”, Mari Pernu sanoo.
”Nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrialla raporteilla kuulee monenlaisia asioita elämän kääntöpuolelta. Ne saattavat mietityttää vielä töistä lähtiessäkin. Poljen pyörällä 29 km työmatkan
kotiin. Siinä ajassa pääsen hyvin
”irti” työasioista.”
”Harrastan vesivoimistelua,
pyöräilyä, lenkkeily, tilkkutöitä,
sisustamista ja somistamista. Lähellä sydäntäni ovat vaellukset
Lapin kairassa, jylhissä lumoavissa maisemissa, jossa mieli lepää”, hän kuvaa vapaa-ajan viettoaan. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
5
n Pohjois-Suomen biopankki Borealis on Suomen kuudes biopankki. Viisi aikaisemmin luvan saanutta ovat
Akateeminen Lääketiedekeskus Helsinki (AMCH) Biopankki, Auria Biopankki, THL Biopankki, Suomen Hematologinen
Rekisteri ja Biopankki–FHRB ja Helsingin Urologinen Biopankki. Borealiksen jälkeen Valviran luvan ovat saaneet Tampereen,
Keski-Suomen ja Itä-Suomen biopankit. Biopankkien yhteistyötä ja toiminnan edistämistä varten on perustettu kansallinen
verkosto BBMRI.fi (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure), johon myös suomalaiset biopankit kuuluvat.
Digipatologiahankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Borealis, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, HUS, Pirkanmaan ja
Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä kaksi terveysteknologiayritystä. Hanketta rahoittaa Tekes. Lisäksi Suomen Akatemia
osallistuu digitalisoinnin infrastruktuurin kustannuksiin.
6
P OH J ANP IIRI 6/2015
Biopankki vie
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VAT T i i n a M ä k i
terveydenhuollon
uuden ajan
kynnykselle
Sekä kliinikot että tutkijat odottavat
biopankeilta paljon. Nyt on raollaan
ovi, jonka takana häämöttävät kehit­tyvään diagnostiikkaan perus­tuvat
yhä yksilöllisemmät hoidot.
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
7
Kudospalan käsittelyä.
Näyte jäädytetään ennen
kuin siitä tehdään leikkeitä,
joita voidaan analysoida.
B
näytteiden ja niihin liittyvien tietojen kokoelma,
johon kerätään ja jossa säilytetään ihmisperäisiä näytteitä tutkimusta varten. Biopankkitutkimuksen tavoitteena on
tautimekanismien parempi ymmärtäminen sekä diagnostiikan
ja hoitokäytäntöjen kehittäminen. Biopankkitoiminnan odotetaan edistävän myös lääkekehitystä ja terveysteknologiaa.
Pohjois-Suomen biopankki
Borealis aloitti toimintansa tänä
syksynä. Sen perustivat PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri,
Oulun yliopisto, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä,
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru ja NordLab.
Borealis on organisatorisesti
PPSHP:n vastuuyksikkö. Toiminnan alkuvuosien rahoituksesta vastaavat perustajat, minkä
lisäksi on saatu myös ulkopuolista rahoitusta Tekesiltä ja Suomen Akatemialta. Tavoitteena
on, että perustamis- ja käynnistysvaiheen jälkeen toimintaa ja
tulevia investointeja voidaan raiopankki on
Tiina Pekkala OYS:n
patologian kudosarkistossa. Arkisto pitää sisällään
miljoonia kudosnäytteitä,
jotka kaikki on pakattu
pahvilaatikoihin. Tähän
asti näytteisiin liittyvä
tieto on pitänyt hakea
käsin useasta järjestelmästä. Tulevaisuudessa
kaikki tieto on digitaalista
ja helposti haettavissa.
8
P OH J ANP IIRI 6/2015
hoittaa enenevässä määrin tulorahoituksella tai erillisellä ulkopuolisella rahoituksella.
Suostumusten hankinta
käynnistymässä.
Borealiksen johtaja Saila Kaup­
pila arvioi, että OYS-ervalla kerätään vuosittain lähes 300 000
diagnostista näytelasia. Tavoitteena on, että jatkossa merkittävä osa niistä voitaisiin tallettaa
biopankkiin.
”Näytteiden ja tietojen käyttämiseen tutkimuksessa tarvitaan
potilaan lupa. Valmistelemme
parhaillaan asiaan liittyvää tiedotusta sekä potilaille että henkilökunnalle. Samalla pilotoimme yhdessä hoitohenkilökunnan
kanssa erilaisia tapoja, miten
suostumuksen kysyminen voitaisiin käytännössä toteuttaa parhaiten”, hän kertoo.
Biopankkiin siirretään myös
sellaisia näytteitä, joita potilaista
on otettu ennen biopankkilainsäädännön voimaantuloa.
”Vanhoja näytteitä voidaan
siirtää biopankkiin Valviran ja
alueellisen eettisen toimikunnan
antaman puoltavan lausunnon
perusteella. Tällöin asiasta ilmoitetaan näytteen antaneelle.
Jos ilmoittaminen ei ole yksittäiselle henkilölle mahdollista,
näytteiden siirrosta tiedotetaan
julkisesti”, laatukoordinaattori
Tiina Pekkala kuvaa prosessia.
Biopankkinäytteet koodataan
tutkimuskäyttöön nimettömiksi
siten, että ketään ei pystytä tunnistamaan niiden perusteella.
Täsmätietoa oman alueen
väestöstä
Lapin sairaanhoitopiirin patologian erikoislääkäri, tulosalue­
johtaja Katri Vuopala sanoo,
et­tä näytteiden hyödyntäminen
Digitalisointi uudistaa
diagnostiikan
hoitotyössä tehostuu biopankin
myötä.
”Meillä on täällä pohjoisessa
omintakeinen ympäristö ja geneettinen perimä. Jotta saisimme kehitettyä hoitoja, jotka kohdistuvat alueemme omaan väestöön, meillä täytyy olla tutkimusaineistoa, joka on kerätty juuri
tästä väestöstä. Pohjoinen Suomi
on kuitenkin sen verran harvaan
asuttu ja populaatio pieni, että
oli tärkeää saada biopankkiin
mukaan alueen kaikki sairaanhoitopiirit”, hän sanoo.
Biopankkitoimintaa hidastaa
se, että vanha potilastieto on paperimuodossa 1990-luvun alkupuolelle saakka. Vanhimpia näytteitä ei saada tutkimuskäyttöön
ennen kuin tämä tieto saadaan digitaaliseen muotoon.
Urologi Markku Vaarala
toimii ylilääkärinä OYS:n urologian yksikössä ja tukijana MRCOulussa (Medical Research Center). Hänen mukaansa biopankki
tuo merkittävän uudistuksen tutkimustyöhön.
”Tulevaisuudessa saamme
tutkimuksen yhteydessä otettavien näytteiden lisäksi käyttöömme biopankissa jo olevan laajemman näytekannan. Vastaavasti
ne näytteet, jotka me keräämme
tutkittavilta potilailta kartuttavat näytekantaa ja ovat tulevien
tutkijoiden käytössä. Tutkimusharhat vähenevät ja yksittäiset
diagnoosit ovat luotettavampia
ja tarkempia, kun taustalla on
entistä laajempaan tutkimusaineistoon perustuva tietämys”,
hän kertoo.
Vaarala pitää tärkeänä, että
biopankkiin aletaan kerätä myös
verinäytteitä. Potilaalle niiden
ottaminen on paljon helpompaa
kuin kudosnäytteiden ottaminen, mutta niitä pitää olla riittävästi, jotta niiden avulla tehtävää
diagnostiikkaa voidaan kehittää.
Verinäytteille oma
konsepti
NordLabin johtava lääkäri Leila
Risteli sanoo, että kun biopankkiin aletaan kerätä verinäytteitä,
toiminta käy monimutkaisemmaksi. Verinäytteitä ei voi skannata. Biopankkiin ei myöskään
voida tallettaa sitä näytettä, joka
on otettu potilaan hoitoa varten.
Biopankkia varten pitää ottaa
erillinen lisänäyte.
”Se tarkoittaa yhtä tai kahta
lisäputkea, mikä ei ole laboratoriohoitajalle suuri lisätyö eikä
potilaalle suuri vaiva. Meille
Nordlabissa se tarkoittaa kohtalaisen suurta näytteenotto- ja käsittelyoperaatiota”, hän kuvaa.
Patologista kudosnäytettä
otettaessa ei tarvitse tietää, millaiseen tutkimukseen sitä tullaan
joskus käyttämään. Verikokeessa pitää olla jollakin tasolla tiedossa, mitä on tarkoitus tutkia,
koska pitää päättää, millaiseen
putkeen näyte laitetaan.
Biopankki tarvitsee todennäköisesti enimmäkseen seeruminäytteitä, jotka voidaan jäädyttää. NordLabin näytteistä pääosa
on kuitenkin plasmanäytteitä,
joissa veri ei hyydy. Verinäytteiden ottamista varten pitää siis
kehittää pelisäännöt ja toimintamalli. Niistä riippuu sitten se, pitääkö laboratorioiden investoida
lisälaitteisiin vai selvitäänkö
vanhojen säätämisellä. Myös
suurien näytemäärien varastoiminen pitää järjestää jotenkin.
”Biopankin avulla pystymme
tulevaisuudessa määrittelemään
erilaiset viitearvot nykyistä paremmin. Niiden pitäisi perustua
alueen oman laboratorion aineistoon, joka on kerätty paikallisesta väestöstä. Etenkin harvinaisemmissa sairauksissa näin ei
nyt ole”, Risteli pohtii. n
P
atologiset kudosnäytteet ovat suurin biopankkei-
hin tuleva näyteryhmä. Suomessa on perustettu
Digipatologiahanke, jonka tavoitteena on muuttaa niiden varastointi ja käsittely digitaaliseksi.
Yhden skannatun patologisen näytteen tiedostokoko
on 0,5–1 gigaa. Jos suostumusten pyytäminen saadaan
organisoitua tehokkaasti, näytteitä alkaa tulla biopankkeihin yli 100 000 kuvan vuosivauhdilla. Silloin ollaan
äkkiä teraluokassa (tera = miljoona miljoonaa). Informaatioteknologiassa näin suurista tietomääristä käytetään termiä big data. Sen käsittelystä ja hyödyntämisestä odotetaan uutta teollista murrosta. Terveydenhuollossa big data voi tehdä mahdolliseksi yksilöllisen massadiagnostiikan.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan järjestelmä, jonka avulla näytteet pystytään muuttamaan
digitaaliseen muotoon.
”Raakakuvalla ei kuitenkaan tee vielä paljoa. Tarvitaan myös digitaalisten kuvien käsittelyn algoritmiikka.
Sen avulla kuvista voidaan löytää automaattisesti sellaisia löydöksiä, joista lääkärit ja tutkijat saavat nopeasti
irti tarvitsemiaan analyysituloksia”, hankkeen johtaja
Jaakko Sauvola sanoo. Hän toimii Oulun yliopiston
ohjelmistotekniikan professorina.
”Nyt, kun näytteet ovat vielä fyysisiä, ei ole mahdollista hakea jotakin tietoa tuhansista tai kymmenistä tuhansista näytteistä yhtä aikaa nopeasti. Tutkijan pitää
tietää ennakolta, että tarvitaan tietynlaisia näytteitä ja
pyytä niihin luvat.”
Sauvolan mukaan digitaalisiin kuviin aletaan myöhemmin liittää myös muuta potilastietoa. Voidaan esimerkiksi verrata patologisten näytteiden kehitystä aivokuvissa tapahtuvaan kehitykseen.
Ajatus on, että potilastiedon ja digipankkitiedon yhdistämisen avulla voidaan seurata esimerkiksi, miten jokin tauti kehittyy tietyllä henkilöllä. Tai tutkija voi tarkastella suurta joukkoa potilaita, joilla on sama sairaus
ja verrata, miten erityyppiset hoidot ovat tehonneet. Tämä puolestaan johtaa siihen, että lääkäri voi tehdä entistä paremman hoitosuunnitelman senhetkiselle potilaalleen.
”Jopa ennakoivien toimenpiteiden tekeminen on
mahdollista, kun big datan avulla voidaan ennustaa, että
tietylle henkilölle todennäköisesti puhkeaa jokin tietty
sairaus, koska niin on käynyt muillekin samanlaisella
´polulla´ oleville henkilöille. Sairauden puhkeaminen
voidaan jopa estää, jos ennakoivat toimenpiteet voidaan
tehdä ennen kuin ohitetaan se piste, jonka jälkeen ei ole
enää paluuta”, Sauvola pohtii. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
9
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VA T i i n a M ä k i
Lasten ja naisten sairaala
RAKENTAMISVAIHEESEEN
Asiakas- ja perhekeskeisyys sekä muunto- ja käyttöjoustavuus ovat olleet
Lasten ja naisten sairaalan suunnittelun tärkeimmät periaatteet.
P
sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle, että uusi Lasten ja
naisten sairaala (Lana) rakennetaan nykyisen sairaala-alueen
pohjoisosaan siten, että se sijoittuu kirurgian vuodeosastojen
pohjoispuolelle. Valtuusto päättää asiasta kokouksessaan 14.12.
Hallitus esittää myös, että investointikustannus on enintään
70 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala -ohjelman seuraavien osahankkeiden aikataulutus
ja toteuttamisjärjestys on tarkoitus esitellä valtuustolle ensi vuoden kesäkuussa.
”Lana siirtyy valtuuston päätöksen jälkeen valmisteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen.
Ensi vuoden kevät käytetään rakentajan hankintaan neuvottelumenettelynä. Sen jälkeen siirrytään yhteiseen rakentamisen kehitysvaiheen, jossa ovat mukana
tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja
päätoteuttaja. Tähän vaiheeseen
sisältyy yleis- ja lupasuunnittelu”, tulevaisuuden sairaalan oh-
10
ohjois-Pohjanmaan
P OH J ANP IIRI 6/2015
Tulevaisuuden sairaala
on toiminnan uudistamisen
ohjelma. Rakennustöiden
arvioidaan alkavan keväällä
2017 ja ne kestävät noin
kaksi vuotta.
jelmajohtaja Kari-Pekka Tam­
pio kertoo.
Alueen infrastruktuurin muutokset ja erilaiset siirtämistyöt
tehdään 2016–17. Rakennustöiden arvioidaan alkavan keväällä
2017 ja ne kestävät noin kaksi
vuotta.
Alli voitti Valtterin
Valtuusto päätti kesäkuussa, että
Lanan suunnittelun pohjaksi
otetaan pohjoinen vaihtoehto.
Suunnittelijat hahmottelivat sille
kuusi erilaista toteutuskonseptia. Kun ne käytiin käyttäjäryhmien kanssa läpi, puolet karsiutui pois. Jäljelle jääneistä kolmesta karsiutui syksyn aikana
vielä yksi. Jäljelle jääneet saivat
työnimikseen Valtteri ja Alli.
Hallitus esittää toteutettavaksi
Alli-vaihtoehtoa.
”Kustannus-, tuottavuus- ja
aikataululaskelmien mukaan
kummallakin
vaihtoehdolla
päästään osahankkeelle tavoitteeksi asetettuun 10–15 prosentin tuottavuuden paranemiseen.
Sairaalan sisäisten toimintojen
kannalta Valtteri olisi parempi
vaihtoehto. Siinä lasten ja naisten sairaala kytkeytyisi muuhun
sairaalaan hieman joustavammin”, Kari-Pekka Tampio sanoo.
”Kontinkankaalla on kuitenkin OYS:n lisäksi paljon muuta
terveydenhuollon toimintaa, ja
toimijoiden välinen integraatio
tulee lisääntymään. Tältä kannalta Alli on toimivampi vaihtoehto kuin Valtteri.”
Merkittävin ero vaihtoehtojen
välillä on sijainti. Valtteri tulisi
lähemmäs Avohoitotaloa, mutta
sen tieltä pitäisi purkaa keskuspesula. Se tekee Valtterista 18
miljoonaa euroa kalliimman.
Näin suuri ero kustannuksissa
oli tärkein syy sille, että hallitus
päätyi esittämään Allia.
Uudenlaisia
suunnittelumenetelmiä
Tulevaisuuden sairaala on toiminnan uudistamisen ohjelma.
Rakentaminen tukee toiminnan
modernisointia ja tekee mahdol-
liseksi teknologian tehokkaamman hyödyntämisen.
Lanan suunnittelussa on ollut
mukana sairaalasuunnittelijoita,
konsultteja, hoitohenkilökuntaa,
käyttö- ja kunnossapitohenkilökuntaa, tulosalueen ja sairaanhoitopiirin johtoa sekä perusterveydenhuollon edustajia. Heidän
tukenaan on ollut kilpailutuksen
perusteella valittu sairaalasuunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijakonsortio Tiernaryhmä.
Lisäksi on perustettu projektitoimisto, jossa työskentelee seitsemän henkilöä.
Työmenetelmänä on ollut toimintalähtöinen ja vuorovaikutteinen suunnittelu. Siinä on hyödynnetty nykyaikaisia työkaluja
ja -menetelmiä sekä virtuaalista
työympäristöä.
Kati Ojalan ja Teemu Moi­
lasen mukaan työntekijät ovat
osallistuneet suunnitteluun aktiivisesti ja paneutuneet innokkaasti palautteen antamiseen. Ojala
on naistentautien erikoislääkäri
ja hän toimii Lanassa toiminnallisen suunnittelun projektipääl-
likkönä. Moilanen on sairaanhoitaja ja hän toimii suunnittelukoordinaattorina Tulevaisuuden
sairaala -ohjelmassa.
Muuntojoustavia,
asiakaslähtöisiä tiloja
Erityisen hyödyllinen palautteen
antamisen tapa on ollut oululaisen arkkitehtitoimisto UKI-Arkkitehdit Oy:n kehittämä VALOmenetelmä. Siinä suunnittelijoiden piirustukset voidaan muuttaa 3D-muotoon ja käyttäjät
voivat tutustua suunniteltuihin
tiloihin ja liikkua niissä oikeassa
mittakaavassa kolmiulotteisesti.
”Testiryhmä laittaa silmilleen
3D-lasit ja pääsee virtuaaliselle
kävelykierrokselle suunniteltuun
tilaan. Ryhmässä on kymmenkunta osallistujaa ja kierros kestää noin 1,5 tuntia”, Teemu Moilanen kuvaa työvälineen käyttöä.
”Kävelyretken aikana voi tehdä kysymyksiä ja huomautuksia.
Tilassa olevia esineitä voidaan
siirrellä. Tilaa päästään katsomaan myös lintuperspektiivistä.
Lana toteutetaan avoimen rakentamisen periaatteella.
Siinä rakentaminen vaiheistetaan kiinteään perusosaan
ja muuntuvaan tilaosaan. Tämä sallii sen, että käyttäjien
antamaa palautetta voidaan ottaa huomioon vielä siinäkin
vaiheessa, kun rakentaminen on jo käynnissä. Kati Ojala,
Teemu Moilanen ja Vesa Kiljunen tutustumassa heräämö­
tilojen kolmiulotteiseen malliin.
Suunnittelijoilla on etukäteen
mietittyjä kysymyksiä, joita tehdään ryhmän jäsenille. Kierros
videoidaan, jotta kaikki palaute
saadaan talteen.”
Prosessointia jatketaan heti
kierroksen jälkeen järjestettävällä palauteistunnolla. Sen jälkeen
tehdään vielä palautekysely.
Suunnittelija tekee palautteen
pohjalta uuden luonnoksen, jota
voidaan taas testata uudella virtuaalikierroksella.
”Virtuaalikierros antaa sellaista konkreettista palautetta,
jota on vaikea paperipiirroksesta hahmottaa. Toimistotila saattaa olla tarpeeseen nähden liian
suuri. Jostakin kulmasta voi olla
vaikeaa päästä paarien kanssa.
Esimerkiksi poliklinikka muuttui aika radikaalisti alkuperäisestä suunnitelmasta sen jäl-
keen, kun siihen oli tutustuttu
kolmiulotteisessa mallissa”, Kati Ojala kertoo.
Muuntojoustavuus ja käyttöjoustavuus ovat Tulevaisuuden
sairaalan keskeisiä suunnitteluperiaatteita. Niillä tarkoitetaan
mahdollisuutta muunnella tiloja
tulevaisuudessa, kun toiminta
muuttuu.
”Tärkein periaate on asiakasja perhekeskeisyys. Lasten ja
naisten sairaalassa se tulee näkymään monella tavalla, lasten
puolella esimerkiksi siten, että
vanhemmilla on mahdollisuus
yöpyä hoitohuoneissa. Asiakkaiden mielipiteitä kuullaan jo
suunnitteluvaiheessa. Meillä on
parhaillaan käynnissä kampanja,
jolla rekrytoimme tulevan sairaalan käyttäjiä testaajiksi potilasraateihin”, Ojala sanoo. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
11
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA T i i n a M ä k i
Kari-Pekka Tampiosta
VUODEN 2015 TILAAJA
Tulevaisuuden sairaala -hankkeen ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio sai
loppuvuodesta merkittävän kansallisen Vuoden tilaaja 2015 –tunnustuksen.
Kari-Pekka
Tampion mukaan sairaalasuunnittelussa
edetään hyvin
vahvasti toiminnot edellä.
T
unnustuksen
myönsi
SKOL ry, joka on
suunnittelu- ja konsultointialan yritysten työnantajajärjestö. SKOL:n
mukaan hyvä tilaajaosaaminen
on perusedellytys investointihankkeen onnistumiselle.
Valinnan perusteluna mainitaan, että Kari-Pekka Tampio on
kehittänyt parhaan toteutusmuodon johtamalleen hankeohjelmalle keräämällä perusteellisesti kokemuksia aiemmista
hankkeista ja käymällä laajaa
markkinavuoropuhelua ennen
kilpailutusten käynnistämistä.
Hän on avannut selkeästi suurhankkeen kokonaisohjelman sisällön ja lopputuloksen toiminnalliset tavoitteet kaikille osapuolille.
12
P OH J ANP IIRI 6/2015
Positiivisella toimintaotteellaan Tampio luo ja edistää osapuolten hyvää yhteistyötä, innovaatioita ja avointa kommunikaatiota. Hän ohjaa ja tukee suunnittelua ja viestii tilaajan tahtotilaa
johdattaen työtä kohti toiminnallisen tehokkuuden ja elinkaaritavoitteiden saavuttamista.
Uudistamisohjelman johtajana hän kehittää uusia toimintatapoja koko toimialan näkökulmasta ja huolehtii myös oman
osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä.
Yhteistyössä
toiminnot edellä
”Ilman laajaa ja syvällistä yhteistyötä eri hankeosapuolien kanssa tällaista tunnustusta tuskin
olisi tullut. Projektityö ei koskaan ole ns. ”one man show”. Tämä on joukkuepeliä, jossa yhteispelillä voidaan saavuttaa ne tavoitteet, jotka kulloisellekin projektille on asetettu”, Kari-Pekka
Tampio sanoo
”Arvostan kovasti tätä tunnustusta, mutta iso siivu tästä
”kermakakusta”, jonka sain, kuuluu yhteistyökumppaneille sekä
tietysti omalle rakennuttajatiimille ja käyttäjistämme koostuville työryhmille, jotka ovat laittaneet itsenä likoon ja antaneet
kukin oman ammatillisen panoksensa yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.”
Tampion mukaan sairaalasuunnittelussa edetään hyvin
vahvasti toiminnot edellä. Kyseessä ei siis ole rakennusprojekti, vaan uudistamisohjelma, jonka
tavoitteena on toiminnan tehostuminen ja tuottavuuden paraneminen. Tilojen mallintamisella
ja visualisoinnilla voidaan käy­­­­dä vuoropuhelua ns. virtuaali­­ym­
päristössä (CAVE = Computer
Aided Virtual Environment) omien asiantuntijoiden sekä sairaalasuunnittelijoiden välillä ja simuloida ja testata kuinka eri prosessit voisivat toimia kussakin tilaratkaisussa.
Sairaalasuunnittelussa
muunneltavuus tärkeää
”Oman lisämausteensa tai –
haasteensa tuo sekin, että lääkeja hoitotiede sekä teknologia kehittyvät sellaista vauhtia, että
toimintoihin ja niitä tukeviin tiloihin ja sairaalalaitteisiin tulee
takuulla muutoksia niin suunnittelu- kuin rakentamisvaiheenkin
aikana. Tämä vaatii suunnittelijoilta, rakentajilta, palvelujen
tarjoajilta sekä käyttäjiltä joustavuutta, kärsivällisyyttä sekä tiivistä yhteistyötä koko hankkeen
ajan. Lisäksi se vaatii ehdotonta
luottamusta ja avoimuutta, jotta
kukin osapuoli pystyy sitoutumaan täysillä hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ja antamaan
parhaan panoksensa hankkeen
toteuttamiseksi”, Tampio toteaa.
Ennen nykyistä tehtäväänsä
hän on työskennellyt mm. Pöyryn, Kemiran ja Pohjolan Voiman palveluksessa. Hänellä on
25 vuoden monipuolinen kokemus suunnittelusta, rakennuttamisesta, projektinjohdosta ja
hankinnoista.
”Sairaalasuunnittelu eroaa
täydellisesti aikaisemmista tehtävistäni. Projektiympäristö, jossa työskentelin oli hyvin pääomavaltaista. Siellä investointikustannusten leijonan osan veivät tuotantokoneet ja laitteet.
Rakennukset näyttelevät siellä
ns. sää- ja melunsuojan roolia.
Henkilöstömenot ovat siellä
murto-osa siitä, mitä ne ovat esimerkiksi sairaalan elinkaarikustannuksista. Tästä voi päätellä
mihin investorin ja suunnittelijoiden huomio kohdistui.”
Kari-Pekka Tampio on suorittanut sekä koneautomaation,
rakentamisen että logistiikan
akateemiset loppututkinnot
Suomessa, ja lisäksi rakennuttamisen ylemmän korkeakoulututkinnon Englannissa. n
R i i t t a L uo s uj ä r v i , s air aa n h oito piir in jo ht aja L P S H P
Ju h a K u r s u , jo ht ajay lil ää k är i L P S H P
ervan kuulumisia
Yhteistyö on
O
er va
toiveikkaita, että
sote-alueet rakennettaisiin nykyisten erva-alueitten pohjalta. Näin ei näytä
käyvän. Saamme kovin ohuella osaamisella varustettuja maakunnallisia sotealueita. Kun itsehallintoalueita näyttää
tulevan 18 ja sote-alueita 15, niin yliopistollinen sairaala on vain viidellä
alueella ja sosiaalityön yliopistokoulutusta ei myöskään ole kaikilla alueilla.
Tilanne on huolestuttava osaamisen ja
osaajien varmistamisen kannalta.
Käykö sote-lainsäädäntötyössä niin,
että pohjoisen erva-alueen hieno yhteistyö romutetaan? Näyttää siltä, että nykyisen kaltaista erva-rakennetta ei uuteen lainsäädäntöön enää kirjattaisi.
Jos näin käy, se on todella suuri menetys. Miten turvaamme esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan, koulutuksen, yhteiset hankinnat, jne., jos nylimme
kyinen yhteistyömalli heitetään romukoppaan? Onko todella niin, että
Helsingistä ajatellaan pystyttävän hoitamaan yhteistyö paremmin kuin se nyt
on erva-alueilla hoidettu? Yhteistyö on
paljon enemmän kuin koordinaatiota.
Yhteistyö on myös enemmän kuin järjestämispäätös, jonka soisimme tulevaisuudessa olevan laajuudeltaan nykyisiä
erva-alueita koskeva.
Monenlaiset määritykset puuttuvat
vaikka lausuntoa jo pitäisi kirjoittaa itsehallintoalue-esityksestä. Mitä tarkoittaa laajan päivystyksen sairaala?
Jos se tarkoittaa sitä, että nykyisen viiden yliopistosairaalan lisäksi varustetaan seitsemän muuta sairaalaa vastaamaan kymmenen erikoisalan päivystyksestä, niin hintaa tulee. Eikä tuo
taida edes onnistua: spesialisteja ei riitä 10–12 henkilöä kaikkiin laajan päivystyksen yksiköihin. Ja miksi toimin-
kuva Heidi Kenttälehto
enemmän kuin
koordinaatiota
taa pitäisi laajentaa siitä, millä on tähänkin asti hyvin pärjätty? Yliopistosairaalat ovat laajan päivystyksen
sairaaloita, muut ovat päivystäviä sairaaloita, joissa on tarkoituksenmukainen palveluvalikoima.
Pettymys liian monen sote-järjestäjän osalta on vain nieltävä. Länsi-Pohjassa jatkamme edelleen oman alueen
integroidun palvelujärjestelmän rakentamista. Jollakin tavalla toiminta organisoidaan itsehallintoalueilla ja totisesti toivomme, että olemassa olevat integroidut palvelujärjestelmät voisivat olla
alueellisen organisoinnin pohjana. Kainuun olemassa olevan ja Keski-Pohjanmaalla päätöstä vailla olevan mallin
mukaisesti. Palvelujen laatu, saatavuus
ja saavutettavuus ovat asiakkaille ja potilaille tärkeimmät asiat. n
Rauhoittavaa joulunaikaa
OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAAN ERITYISVASTUUALUEESEEN ELI ERVAAN KUULUVAT Lapin sairaanhoitopiiri, LänsiPohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja perus­palvelukuntayhtymä Kiuru. OYS:n ervalla asuu noin 741 000 henkeä ja se
kattaa noin puolet Suomen pinta-alasta.
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
13
Ketterästi eteenpäin,
vaikka umpihangessa!
Laboratorioille ketterät ja luotettavat tietojärjestelmät Mylabista jo vuodesta 1987.
T E K S T I Ja a k k o A h l s t é n
K U VA T i i n a M ä k i
TOIMINNAN SUUNNITTELU
on yhteinen prosessi – oikeasti
Kun puhutaan noin 900 ihmisen organisaatiosta ja sen toiminnasta, voi vain kuvitella
miten paljon viestejä kulkee ihmisten välillä. Toimintaa suunniteltaessa on tarpeen
koordinoida ja toimia avoimesti.
K
on
lähes 900 ihmistä
jotka hoitavat vuodessa lähes 80 000
potilasta, on toiminnan suunnittelu ja resurssien optimoiminen
kaiken A ja O. Medisiinisen tulosalueen johtaja, professori
Taina Turpeenniemi-Huja­
nen ja tulosalueen ylihoitaja Ei­
la Alavahtola ovat vastuussa
tämän laajuisen toiminnan sujuvuudesta.
”Ajantasainen tieto ja sen kulku ovat avainasioita toiminnan
suunnittelussa jotta käytännön
työtä saadaan helpotettua”, Turpeenniemi-Hujanen sanoo.
Vuosittainen seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu vei
aikaisemmin paljon aikaa monelta ihmiseltä. Sähköpostit liikkuivat ihmiseltä toiselle liitetiedostoineen päivineen, eikä liite
ollut aina se tuorein versio. Päällekkäisyyksiltä ei voitu välttyä.
”Kirjoitimme toiminnan suunnitteluprosessin auki. Kehitettävää löytyi monista asioista, mm.
tiedonkulusta, lomakepohjista,
sähköpostiliikenteestä ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksista. Näitä asioita halusimme
muuttaa toiminnan suunnittelu
on yhteinen prosessi -hankkeellamme”, Alavahtola sanoo.
un johdettavana
Työnjakoa keskittämällä
optimoidaan työpanos
Turpeenniemi-Hujasen ja Alavahtolan lisäksi hanketyöryhmässä olivat laatupäällikkö He­
lena Väänänen, klinikkasihteerit Hannele Immonen ja
Annele Tervo sekä medisiinisen tulosalueen kehittämistyöryhmä.
Kehityshankkeen työryhmän
tekemällä työkalulla yksiköt voivat tehdä omaan toimintaansa
vaikuttavia esityksiä, joiden pohjalta voidaan valita linjat yhteiselle toiminnalliselle suunnittelulle. Koska suunnittelulomakkeita pidetään yhdessä paikassa,
se pitäisi pystyä pitämään ajantasaisena ilman päällekkäistä
työntekoa.
”Tavoitteena on ollut tiedon
jakaminen kaikille samanaikaisesti, käytännön työn helpottaminen ja vähentäminen sekä
strategisen suunnittelun prosessin kehittäminen,” Turpeenniemi-Hujanen sanoo.
”Oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikeilla välineillä osaavan henkilökunnan toimesta”, Alavahtola kiteyttää.
Avoimuudesta
yhteisöllisyyttä
Kun toiminnallinen suunnitelma
on kunnossa, se toimii pohjana
taloudelliselle suunnitelmalle.
Kun dokumentaatio on kunnossa, on lisäksi mahdollista arvioida toimintaa ja suunnittelun sujuvuutta.
”Kun lomakkeet ovat sähköisiä, kevenee sihteerien työ merkittävästi. Myös lomakepohjien
Taina Turpeenniemi-Hujanen, Eila Alavahtola ja
Helena Väänänen pokkaamassa vuoden 2014
kolmatta laatupalkintoa
lähettely sähköpostien liitetiedostoina ja niiden koonti on vähentynyt huomattavasti uuden
suunnitteluprosessin myötä”
Turpeenniemi-Hujanen sanoo.
Mutta mikä tekee suunnitteluprosessista avoimen? Turpeenniemi-Hujanen ja Alavahtola uskovat, että avoimuus lisääntyy kun suunnittelu tuodaan lähemmäksi työntekijöitä.
”Kaikki osallistuvat suunnitteluun. Kirjaaminen on yhden-
mukaistamisen myötä vähentynyt, ja siten arvioiva työ on lisääntynyt”, Turpeenniemi-Hujanen sanoo.
”Kerran vuodessa toukokuussa tulosalueiden yhteisessä kokouksessa käydään läpi esitettyjä
suunnitelmia, ja priorisointi on
voitu jo sitä ennen tehdä järjestelmään. Täten toiminnan suunnittelusta on tullut oikeasti yhteinen prosessi”, Alavahtola summaa. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
15
Farmakologian
yksikön laboratoriossa
pipetoimassa väitöskirjatyöntekijä Fatemeh
Hassani Nezhad Gashti
ohjaajansa erikoislääkäri, dosentti Janne
Hukkasen kanssa.
Tutkimuksen kohteena
Ympäristötekijöiden
vaikutukset
kansantauteihin
T E K S T I Ja a k k o A h l s t é n
K U VA T i i n a M ä k i
Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien erikoislääkäri, dosentti
Janne Hukkanen työryhmineen tutkii pregnaani X reseptori (PXR)
-aktivaatiota tyypin 2 diabeteksen ja verenpainetaudin aiheut­
tajina. Perinteisen yksilöpotilasta koskevan muutoksen sijasta
tutkimuksella voisi olla yhteiskunnallista vaikutusta.
T
eollistumisen ja lääke-
tieteen kehityksen
myötä on alettu puhua
yhä enemmän yksilön
terveyteen vaikuttavista ympäristötekijöistä, niin keinotekoisista kuin luonnollisista. Pregnaani X reseptori on tärkeä lääkeaine- ja sappihappometaboliaa säätelevä reseptori joka
aktivoituu mm. monista ympäristömyrkyistä, lääkeaineista ja
luontaistuotteista.
PXR:n voidaan ajatella olevan
elimistön kemikaalialtistusta aistiva mekanismi, joka säätelee elimistön metabolisia toimintoja
sen mukaan millaisessa kemiallisessa ympäristössä kulloinkin
eletään.
Voimakkaasti PXR:ää aktivoiva lääkeaine tehostaa huomattavasti maksan kykyä metaboloida eli hajottaa lääkeaineita,
jolloin samaan aikaan käytettävän toisen lääkkeen teho voi hävitä pahimmillaan kokonaan.
Tähän mennessä Hukkasen
tutkimus on keskittynyt terveillä
16
P OH J ANP IIRI 6/2015
vapaaehtoisilla tehtäviin tutkimuksiin, joissa on muun muassa
osoitettu, että jo viikon kuuri voimakasta PXR-aktivaattoria nostaa verenpainetta ja aterian jälkeisiä sokeritasoja.
”Malliaineena käytetään tuberkuloosin hoidossa käytet­tävää
rifampisiinia, jolla on antibioottivaikutuksensa lisäksi sattumalta voimakas PXR:ää aktivoiva
vaikutus”, Janne Hukkanen sanoo.
Näiden havaintojen pohjalta
Hukkasen työryhmän tarkoituksena on seuraavaksi tutkia PXRaktivaation kytköstä tyypin 2
diabeteksen ja verenpainetaudin
syntyyn.
Olemassa olevan
tutkimusaineiston
hyödyntäminen uudessa
tutkimuksessa
Hukkanen kertoo tutkimusaineiston olevan peräisin professorien
Sirpa Keinänen-Kiukaannie­
men ja Markku Timosen
Oulu 45 -väestötutkimuksesta.
Tutkimukseen kutsuttiin kaikki
silloisessa Oulun kaupungissa
1.1.2000 asuneet vuonna 1945
syntyneet asukkaat. Osallistuneiden terveydentilaa on seurattu tähän päivään asti muun muassa sokerirasituskokein ja laajoin laboratoriotutkimuksin.
Hukkasen tutkimuksessa keskitytään selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat verenpainetaudin tai tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen ja mikä on PXR-aktivaation rooli näiden tautien
ilmaantumisessa noin 14 vuoden
seurannassa. Tutkittavilta määritetään verestä merkkiaine, joka
kertoo PXR-aktivaatiosta. Tutkimushypoteesinä on, että tutkimuksen alussa korkean merkkiaineen määrän omaaville tutkittaville kehittyy todennäköisimmin diabetes ja verenpainetauti.
”Elinympäristössämme on
paljon PXR-aktivaattoreita, joille
jokainen altistuu jossain määrin.
Yksittäisen potilaan sairauksien
hoidossa tällä tutkimuksella ei tu-
le olemaan välttämättä merkitystä, mutta tulokset mahdollisesti
vaikuttaisivat poliittisiin päätöksiin esimerkiksi ympäristömyrkkyjen tiukemman säätelyn muodossa ” Hukkanen pohtii.
Jos PXR-aktivaatio osoittautuu voimakkaaksi vaikuttimeksi
verenpainetaudin ja tyypin 2 diabeteksen syntyyn, se voisi synnyttää tarpeen hillitä PXR-aktivaatiota lääkkein. Hukkanen ei
pidä tätä kuitenkaan todennäköisimpänä tuloksena. Hän sanoo voimakkaan aktivaation aiheuttavan muutoksia, mutta vielä ei tiedetä, aiheuttaako pieni
mutta krooninen aktivaatio
muutoksia energiametaboliassa
ja verenpaineen säätelyssä.
”Terveistä ihmisistä on jo kokeellista näyttöä, että voimakas
aktivaatio aiheuttaa muutoksia.
Tieteellisestä näkökulmasta katsottuna olisi hyvä, jos voisimme
osoittaa myös ympäristötekijöiden aikaansaaman PXR-aktivaation aiheuttavan muutoksia elimistön toiminnassa. Väestön
terveyden kannalta toki olisi parempi, jos näin ei olisi”, Hukkanen naurahtaa.
Sokeritaudin epidemiologisten tutkimusten valossa on Hukkasen mukaan kuitenkin jo nyt
huomattu, että tyypin 2 diabetekseen sairastuneilla on ollut
isompia ympäristömyrkkypitoisuuksia elimistössä.
”Tämän havainnon taustalla
olevat mekanismit tunnetaan
tällä hetkellä huonosti ja PXRaktivaatio voisi olla mahdollisesti välittävänä mekanismina.”
Hukkanen mainitsee.
Yhteistyöverkosto
avainasemassa
Hukkanen työryhmineen sai
tutkimukselleen Terttu-säätiön
30 000 euron apurahan viime
keväänä. Apurahan turvin on
tarkoitus määrittää edellä mainittu merkkiaine Oulu 45 -tutkimuksen potilailta.
Tutkimus jatkuu myös terveillä vapaaehtoisilla. Koska PXR-aktivaatiosta seuraavaa sokeritason
nousua on havaittu jo viikon aktivaation jälkeen, on työryhmä
ryhtynyt selvittämään voisiko sokeritason nousu johtua maksan
rasvoittumisesta. Hukkasen mukaan tutkimukseen rekrytoidaan
16 koehenkilöä, ja prosessi on jo
käynnissä. Maksan rasvoittuminen mitataan MRI-kuvauksella.
Hukkanen sanoo, että oikeastaan ei voida puhua työryhmästä,
se on hänen mielestään hieman
harhaanjohtava hänen tutkimuksensa kohdalla.
”Minulla on kaksi väitöskirjatyöntekijää, mutta muuten kyseessä on ennemminkin yhteistyöverkosto. Teen yhteistyötä
sisätautiprofessori Markku Sa­
volaisen kanssa, jonka tutkimusyksikön kautta voin rekrytoida terveitä vapaaehtoisia kokeellisiin tutkimuksiin. Lisäksi tut­
kimusyhteistyössä on tiiviisti
mukana farmakologian professori Jukka Hakkolan työryhmä
Oulun yliopistosta ja akatemiatutkija Jaana Rysän ryhmä ItäSuomen yliopistosta solu- ja koeeläintutkimuksien osalta. Ilman
professori Sirpa Keinänen-Kiukaanniemen tutkimuksen aineistoa ei väestötutkimuksemme olisi
mahdollista ja näytteiden analyysissä auttaa puolestaan oululainen Admescope Oy”, Hukkanen
summaa.
Tutkimuksen jatkosta hän
kertoo, että toivoo vuoden sisällä
työryhmän saavan määritykset ja
analyysin valmiiksi. Määritysten
tekeminen kuitenkin vie aikaa.
”Teen päätyönäni kliinistä
potilastyötä OYS:n päivystyspoliklinikalla ja on hienoa jo paikallisestakin näkökulmasta, että
osaamista ja apua tutkimuksen
tekemiseen löytyy Oulusta laajalla rintamalla sairaalasta, yliopistosta ja firmoista,” Hukkanen sanoo. n
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VA v a l t ione u v o s t o
Huima hyppy
Sote-uudistuksessa ei ole tärkeintä alueiden
määrä vaan se, että palveluita voidaan alkaa
Sote-uudistus on suurin
poliittinen ja yhteiskunnallinen uudistus
vuosikymmeniin ja se on
saanut ansaitsemansa mediahuomion. Pääministeri
Juha Sipilä tiedotustilaisuudessa 5.11.
järjestää asiakaskeskeisesti.
S
toteutetaan
sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus siten, että maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta, joista 15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kolme muuta itsehallintoaluetta
järjestää sosiaali- ja terveyspalvelunsa tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Itsehallintoalueille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi muita tehtäviä.
Uudistuksen myötä sote-palvelut siirtyvät 1.1.2019 alkaen lähes 190 eri vastuuviranomaiselta
18 itsehallintoalueelle. Ne muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Uudessa palvelurakenteessa
tulee olemaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköitä
12 sairaalassa. Muut nykyiset keskussairaalat tarjoavat suppeampaa ympärivuorokautista päivystystä sekä antavat erikoistuneita
palveluita.
Sosiaali- ja terveysministeriö
ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet hallituksen linjaukset
sote-uudistuksesta ja itsehallintoalueista lausunnolle. Lausuntoaikaa on 28.1.2016 saakka.
uomessa
Irti kunnallisesta
päätöksenteosta
Hallitus löysi sovun uudistuksesta
vakavan poliittisen kriisin kautta,
ja keskustelu linjauksista käy yhä
vilkkaana. Erityisesti itsehallintoalueiden määrä herättää suuria
intohimoja. Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin johtaja Han­
nu Leskinen muistuttaa kuitenkin, että ydin on aivan muualla.
”Uudistus on huima hyppy,
sillä se irrottaa palveluiden järjestämisvastuun aidosti ja kokonaan
kunnallisesta päätöksenteosta.
Alueiden määrästä voidaan keskustella loputtomasti, mutta joka
tapauksessa järjestämisestä vastaavien organisaatioiden määrä
putoaa rajusti”, hän sanoo.
Uudistuksen yhteydessä mainitaan usein termi integraatio.
Leskisen mukaan kyse on siitä, että palveluita voidaan alkaa järjestää aidosti asiakkaan tarpeista
lähtien, kun yksi järjestäjä vastaa
koko ketjusta. Nykyisen järjestelmän ongelmana on, että sosiaalipalvelut ovat eri järjestelmän alla
kuin terveyspalvelut ja terveyspalveluissa on vielä rajalinja peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä.
”Nyt ihmiset saavat yhden palvelun sieltä, toisen täältä ja kolmannen tuolta. Välillä he palaavat jonnekin odottamaan lähetettä jonnekin muualle. Kokonaisuus hämärtyy. Se ei ole oikein
kenenkään hallussa. Uudessa
mallissa palveluketjua voidaan
lähteä rakentamaan asiakkaan
tarpeiden mukaisesti yhtenä kokonaisuutena.”
Alueille annettava
liikkumavaraa
Uudessa järjestelmässä valtioneuvosto tekee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämispäätöksen viiden vuoden välein itsehallintoalueiden esitysten
ja niiden kanssa käytävien neuvotteluiden pohjalta.
Valtioneuvosto päättää myös
valtakunnallisten ja alueellisten
erityisyksiköiden ja yliopistollisten sairaaloiden ja muiden osaamiskeskusten tehtävistä ja työnjaosta. Lisäksi perustetaan itsehallintoalueiden omistama valtakunnallinen
yhteishankintayksikkö ja yhteiset
valtakunnalliset tukipalvelut.
Hannu Leskinen on tähän asti
ollut kriittinen valtiovallan ohjausta kohtaan ja sitä näyttäisi tulevan uuteen soteen aika lailla. Nyt
esitellyssä ratkaisussa hän on kuitenkin valmis hyväksymään valtion ohjauksen, koska itsehallintoalueille tulee muitakin tehtäviä
kuin sosiaali- ja terveyspalvelut.
Valtakunnallinen ohjaus on tarpeen.
”Tärkeintä on, että synnytetään aluetason demokratia ja alueilla on oikeasti liikkumavaraa.
Muuten siirrymme valtio-ohjattuun järjestelmään”, hän painottaa. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
17
Hyvää Joulua ja mene
Hailuodon
kunta
Iin
kunta
Kuusamon
kaupunki
www.hailuoto.fi
www.ii.fi
www.kuusamo.fi
Lumijoen
kunta
Merijärven
kunta
Nivalan
kaupunki
www.lumijoki.fi
www.merijarvi.fi
www.nivala.fi
Oulaisten
kaupunki
Sievin
kunta
www.oulainen.fi
www.sievi.fi
Pohjanpiiri-lehti toivottaa lukijoilleen Rauhallista
18
P OH J ANP IIRI 6/2015
estystä vuodelle 2016!
Siikajoen
kunta
Utajärven
kunta
Ylivieskan
kaupunki
www.siikajoki.fi
www.utajarvi.fi
www.ylivieska.fi
HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUTUKUNTA
Haapavesi
Pyhäntä
Siikalatva
www.haapavesi-siikalatva.fi
mimmin kunta
Muhoksen
kunta
Pudasjärven
kaupunki
www.muhos.fi
www.pudasjarvi.fi
Joulua sekä menestystä ja terveyttä vuodelle 2016!
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
19
K
henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta.
Tänä vuonna olemme käynnistäneet ja toteuttaneet merkittäviä hankkeita, jotka tukevat valmistautumista tuleviin rakenteellisiin muutoksiin niin
PPSHP:ssä kuin laajemminkin alueen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Muutoksista ja epävarmuudesta huolimatta
potilaita pitää hoitaa – myös jouluna – , toimintaa kehittää
ja yhteiskuntaa rakentaa.
Kulunut vuosi on ollut erilainen myös yhteiskunnallisesti; liikehdintää ja keskustelua on ollut mm. maahanmuuton ja taloudellisten haasteiden vuoksi. Maailman
mittakaavassa olemme kuitenkin huonoinakin aikoina
vauras valtio, jonka tehtävänä on vastata osaltaan myös
muiden tarpeista.
Nyt on tärkeää huolehtia kaikista kanssaihmisistä,
läheisistä ja niistä, jotka ovat heikoimmassa asemassa.
iitämme
Joulu on rauhoittumisen aikaa!
Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja
Onnea Uudelle Vuodelle 2016.
”Joulu on kuusenneulasten ja
sammuvien kynttilöiden tuoksua,
ja hiljaista, onnellisen sykähdyttävää
rakkautta,
ja lahjoja, ja unta, jossa kasvoja hipovat
enkelin siivet.
Me katselemme valaistuja ikkunoita
ja laskemme kynttilöiden liekkejä
ja avaamme hitaasti kirjoja,
jotka joskus luetaan ja unohdetaan.
Ja jossain ajatusten keskellä nukkuu lapsi,
joka kantaa kaikkien unelmien kohtaloa
pienissä käsissään,
ja lempeitten juhtien huurunen hengitys
lämmittää häntä pimeässä.”
Aino-Liisa Oukka
Pirjo Kejonen
johtajaylilääkärihallintoylihoitaja
20
P OH J ANP IIRI 6/2015
kuva Jaakko Ahlstén
Joulutervehdys
GRØSET 05.15.A.FI
Jokaiseen päivään. Uusi verensokerimittareiden ISO -standardi 15197:20131
vaatii parempaa tarkkuutta, myös diabeetikoiden omissa mittauksissa.
Uusi ISO-standardi sallii ±15% vaihteluvälin tuloksiin.
Varmista mittarisi tarkkuus.
CONTOUR® NEXT -tuoteperheen mittarit ovat ISO-standardin vaatimuksia tarkempia. Tarkkuus jopa ±10%.1,2,3
Bayer Diabetes Care asiakastuki puh: 0800 172 227. Sähköposti: [email protected]
www.diabetes.bayer.fi
Verenglukoosin
seurantajärjestelmä
Verenglukoosin seurantajärjestelmä
®
Verenglukoosin
seurantajärjestelmä
1. ISO 15197:2013. In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. Geneva, Switzerland: International Organisation for Standardization, 2013
2. Harrison, Brown, Warchal-Widham et el. Accuracy Evaluation of a New Platform of Blood Glucose Monitoring systems with the CONTOUR NEXT test strip. Bayer sponsored poster, presented at the 6th international conference
on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), 27 February - 2 March 2013 Paris, France
3. Berstein R, Parkes J,Goldy A, et al. A new technology platform for self-monitoring of blood gluocse. J diabets Sci Technol. 2013;7(5):1366-99.
Oikea tarkkuus
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VAT OY S a r k i s t o
40-luvun lopussa piirimielisairaalan potilaspaikkaluku 401.
Lääkintöhallituksen luvalla potilaita sai olla 485.
Konrad von Bagh
suosi biologista painotusta
psykiatriassa
Psykiatrian tulosalue juhlisti 90 vuottaan juhlaseminaarilla Lasaretissa lokakuun
loppupuolella. Seminaarissa professori Petteri Pietikäinen esitelmöi länsimaisen
ja suomalaisen psykiatrian muutoksista toisen maailmansodan jälkeisinä vuosi­
kymmeninä ja FM Katariina Parhi esitteli Konrad von Baghin valtakuntaa
neljännesvuosisadan ajanjaksolta.
”
M
ielenterveyden
edistämisessä on
tapahtunut viime
vuosina paljon
myönteistä kehitystä. Depression tunnistaminen, hoitoon hakeutuminen ja hoito ovat tehostuneet. Lisäksi itsemurhakuolleisuus on vähentynyt”, psykiatrian
tulosalueen johtaja Outi Saa­
rento kuvailee psykiatrian nykytilannetta.
”Onneksi väestön asenteissa
psykiatriaa ja psykiatrisista sairauksista kärsiviä henkilöitä
kohtaan on tapahtunut myönteistä kehitystä, hoitoon hakeutumisen kynnys on alentunut ja
22
P OH J ANP IIRI 6/2015
lasten ja nuorten mielenterveyden merkitys on tiedostettu”,
hän jatkaa.
Psykiatria on edelleen nopeasti kehittyvä, monipuolinen erikoisala, jossa mm. kasvava geneettinen tieto sekä neurotieteiden ja kuvantamistekniikoiden
kehittyminen luovat pohjaa uusille hoitomuodoille ja tavallaan
lisäävät biologisen painotuksen
lisääntymistä psykiatriassa.
”Mielenterveys- ja päihdeasiat ovat nousseet myös poliittiselle agendalle. Mielenterveys voidaan professori Jouko Lönn­
qvistiä lainaten nähdä yksilön ja
yhteisön henkisenä pääomana,
voimavarana, jonka varaan kansakunnan hyvinvointi ja menestys rakentuvat”, Saarento toteaa.
”Psykiatrisen hoidon ja psykiatrisen hoitojärjestelmän kehittäminen on edelleen tärkeää,
koska mielenterveyshäiriöt ovat
yleisiä ja väestössä on paljon toteutumatonta hoidon tarvetta.
Psykiatrian palveluista olisi hyötyä noin neljäsosalle väestöä.”
Sairauksien hoitokustannuksista psykiatrian osuus on hänen
mukaansa pieni verrattuna siihen, että kaikkien sairauksien aiheuttamista epäsuorista kustannuksista mielenterveyden häiriöiden osuus on suurin. Neljäsosa
sairauspäivärahapäivistä ja kolmasosa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään psyykkisin perustein. Puolet työkyvyttömyyseläkkeillä olevista on eläkkeellä
psyykkisin perustein.
Vompakki – legenda jo
eläessään
Oulussa neljännesvuosisadan
ylilääkärinä toiminut Konrad
von Bagh oli legenda jo eläessään.
Välittömästi hänen saapumisensa jälkeen 40-luvulla alettiin
Oulussa tehostaa laboratorio- ja
röntgentutkimusten määrää.
Hallinto- ja tutkimusrakennus
valmistui vuonna 1968.
”Lääkärien työskentely sairaalassa on huomattavasti tehostunut ja helpottunut uusien röntgenlaitteiden takia. Lääkäreille
tuottaa suurta tyydytystä, kun
jokainen potilas voidaan tutkia
entistä perinpohjaisemmin. Potilaiden ja heidän omaistensa luottamus sairaalaa kohtaan on
varmasti kasvanut heidän todettuaan, että tutkimukset ovat entistä monipuolisemmat”, Katariina Parhi kertoi von Baghin todenneen.
Kaikki eivät von Baghin näkemyksen mukaan tarvinneet psykiatrista hoitoa: ”Olen aivan varma, että tämän hetken pahin
mielenterveydellinen vika on
Piirimielisairaalan aluetta lintuperspektiivistä katsottuna.
tympääntyminen, ikävystyminen, maailmankatsomuksellinen
epävarmuus, veltostuminen, tulevaisuuden uskon puute ja päämäärättömyys. Tämä ei parane
lepäämällä, saarnaamalla stressistä ja frustraatioiden vaarasta,
vaan ainoastaan palauttamalla
usko kovan työn ja ahkeruuden
siunauksellisuuteen.”
”Psykiatrisilla tapauksilla on
valtava taipumus omaksua erilaisia omalle terveydelleen epäsuotuisia olomuotoja kuten mietiskelyä, lepäämistä ja itsensä
lääkitsemistä usein suorastaan
tuhoisin seurauksin. Lääkintäpolitiikan pitäisi ottaa nämä seikat huomioon ja välttää järjestä-
mästä ihmisille etuja, jotka stimuloivat maleksimista sen eri
olomuodoissa ja itsensä “hoitamista” aiheettomasti tai ilman
tarpeeksi vakavaa aihetta”, hänen kerrotaan todenneen.
”50-luvulla hoito tehostui,
kun saatiin uusia psykiatrisia
lääkkeitä. Myös keskimääräinen
hoitoaika lyheni ja potilasvaihto
kasvoi. Psykoanalyyttiseen ajattelutapaan hän ei taipunut ja terapiavastaisena hän pysyi loppuun asti. Poikkeus oli työterapia, jonka vankkumaton kannattaja hän oli”, Katariina Parhi
sanoo.
Vuonna 1950 sairaalaan hankittiin ensimmäinen EEG-laite,
se oli ensimmäisiä koko Suomessa. Laitteen avulla tutkittiin aivokuoresta lähtöisin olevia sähkövirtoja ja sillä oli tärkeä merkitys
kaatumataudin sekä erilaisten
aivokudosten vaurioiden toteamisessa ja erittelyssä.
50-luku oli akuutin paikkapulan aikaa. Vuonna 1953 piirimielisairaala muuttui keskusmielisairaalaksi ja Oulun ja Lapin läänien kunnat muodostavat yhtenäisen Pohjois-Pohjanmaan ja
Lapin mielisairaanhuoltopiirin.
Vuonna 1956 Oulun keskusmielisairaalan vakinainen paikkamäärä oli 801, ylimääräisinä
vahvistettuja sairaansijoja oli
110. Vuonna 1960 Heikinharju
aloitti B-mielisairaalana, 120 potilasta siirtyi sinne keskusmielisairaalasta ja sairaalan tilanne
helpottui monin tavoin.
”Konrad von Bagh saattaisi
suhtautua nykypäivän biologiseen painotukseen hyvin innostuneesti. Voisin kuvitella, että
hän olisi hyvin innokas aivotutkija, sillä anekdoottien mukaan
Konrad von Bagh rakasti aivoja”, Katariina Parhi pohtii von
Baghin merkitystä psykiatrian
kehityksessä. n
Psykiatrian tulosalueen 90-vuotis­
juhlaseminaarissa Katariina Parhi
esitteli Konrad von Baghin näkemyksiä
psykiatrisesta hoidosta.
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
23
ristikko
24
Po hja n piir i 6/2015
P OH J ANP IIRI 6/2015
Pohjanpiiri-lehden 5/2015 ristikon ratkaisu:
Pohjois-Suomen ensimmäinen
teknisavusteinen kuntoutusklinikka
Avataan Oulun Rehapolikseen, tammikuussa 2016
Tervetuloa tutustumaan uutta teknologiaa ja erikoisosaamista
yhdistävään tulevaisuuden kuntoutusympäristöömme!
Soita ja sovi oma tutustumiskäynti itsellesi tai ryhmällesi
– varaamme aikaa ammattilaisille!
Pohjois-Pohjanmaan Erikoiskuntoutus
Laura Juvala, Tutoris Oy / puh. 040 5606 272
Malla Björn, Tutoris Fysio Oy / puh. 040 5068 357
Rauhallista joulua ja
menestystä vuodelle 2016
kuva Jaakko Ahlstén
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
25
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA S uome n Bio a n a l y y t i k o t r y
Liisa Lehdosta
VUODEN BIOANALYYTIKKO
Suomen Bioanalyytikkoliitto ry valitsi
vuoden 2015 bioanalyytikoksi NordLab
Oulussa vieritutkimusasiantuntijana
toimivan Liisa Lehdon. Valinta
julkistettiin valtakunnallisessa
Laboratoriolääketiede ja näyttely
2015 -tapahtumassa Helsingissä.
V
uoden bioanalyytik-
valitaan vuosittain hakemusten
perusteella. Ehdotuksia voivat tehdä liiton jäsenet,
työyhteisö, taustayhteisöt tai
alueyhdistys. Valinnan tekee hakemusten perusteella liiton hallitus.
Liisa Lehdon valinnassa korostuivat sekä hänen pitkä työhistoriansa että jatkuva kouluttautumisensa. Liisa Lehto väitteli terveystieteiden tohtoriksi Oulussa vuonna 2014 aiheena
vierianalytiikan laatu ja sen kehittäminen. Hän on kirjoittanut lukuisia
kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita ja julkaisuja tieteellisiin lehtiin sekä osallistunut oppikirjojen tekemiseen. Työllään
hän on ollut vaikuttamassa siihen, että vierianalytiikan laatuun
on alettu kiinnittää enemmän
huomiota.
Suomen Bioanalyytikkoliitto
ry:n alueyhdistyksessä PohjoisSuomen Bioanalyytikoissa Liisa
Lehto on toiminut aktiivisesti.
Vuoden Bioanalyytikko -valinnan perusteluissa mainitaan, että omalla esimerkillään hän on
kannustanut nuorempia bioanalyytikkoja ja laboratoriohoitajia kehittymään ja kehittämään
laboratorioalaa.
26
ko
P OH J ANP IIRI 6/2015
Liisa Lehto
Suomen Bioana­
lyy­tikko­liitto ry:n
kukittamana.
Vierianalytiikka
lisääntymässä
Vierianalytiikaksi kutsutaan laboratoriotutkimuksia, jotka tehdään perinteisen laboratorion ulkopuolella, lähellä potilasta, perusterveydenhuollossa tai vaikkapa vanhusten palveluyksikössä.
”Pääasiassa vieritutkimuksia
tehdään silloin kun tulos halutaan saada nopeasti esimerkiksi
hoitopäätöksen tueksi tai ennen
tarvittavaa hoitotoimenpidettä”,
Liisa Lehto sanoo.
”Vieritutkimuksen tekeminen
sisältää kaikki laboratoriotyön
vaiheet ja jokaisessa vaiheessa
on mahdollista tehdä virheitä,
jotka vaikuttavat potilaan hoitoon”, hän jatkaa.
Laboratorioanalytiikka keskittyy suuriin keskuslaboratorioihin. Mutta laboratorioammattilaisten sijaan näytteenottoa ja
vieritutkimuksia tekevät yhä
useammin sairaalan eri yksiköissä ja perusterveydenhuollossa
sellaiset hoitajat, joilla on vähän
tai ei ollenkaan tietoa laborato-
riomenetelmistä. – Siksi laadun
varmistamiseksi tarvitaan lisäkoulutusta.
Kaksiportainen
koulutusmalli
Liisa Lehdon väitöstutkimuksen
tarkoituksena oli kehittää hoitajien vieritutkimustoimintaa tavalla, joka toimisi sekä terveyskeskuksissa että sairaalassa.
Tutkimuksen strategiaksi
hän valisti kaksiportaisen vuorovaikutteisen koulutusmallin,
jossa laboratorioammattilainen
kouluttaa sairaalan ja perusterveydenhuollon yksikön yhdyshenkilön, joka puolestaan kouluttaa oman yksikkönsä työnte-
kijöitä vieritutkimusten teossa.
Veren glukoosimääritys valittiin
esimerkkitutkimukseksi, johon
mallia sovellettiin. Tutkimukseen osallistui ko. koulutusstrategialla koulutettuja perus- ja
sairaanhoitajia, sekä hoitajia,
jotka eivät olleet saaneet vastaavaa koulutusta.
”Koulutusmallin avulla hoitajien tekemien glugoosimääritysten laatu parani ja he saavuttivat lähes saman laatutason
kuin laboratoriohoitajat. Väitöstutkimuksen mallin mukaista
kaksiportaista koulutusmallia
on tarkoitus levittää NordLabin
aluelaboratorioihin”, Liisa Lehto tyytyväisenä kertoo. n
K
t
l
d
p
m
t
s
m
v
t
l
v
o
m
t
k
s
• Palvelut kunnille: sairaala-, terveyskeskus- ja kotijakelu.
• Sopimusjakelukunnille tarjoamme koulutusta oikean
imukyvyn ja koon valintaan sekä vinkkejä tuotteiden
käyttöön erilaisissa hoitoympäristöissä.
Kysy lisää myynti- ja asiakaspalvelustamme!
Palveluosakeyhtiö Metsäpolku
puh. 0303 9896 I www.metsapolku.fi
iD-TUOTTEET VALMISTAA ONTEX – EUROOPAN JOHTAVA
INKONTINENSSITUOTTEIDEN VALMISTAJA.
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
27
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VAT T i i n a M ä k i
Yhteistyö SYVENEE
Yhteistyö Oulun kanssa tiivistyy. Toiminta kehittyy yhä potilaslähtöisemmäksi.
Vanhat alijäämät katettava viiden vuoden aikana. Siinä poimintoja vuoden 2016
toiminta- ja taloussuunnitelmasta.
O
ulun
kaupunki
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat kehittäneet yhteistyötään järjestelmällisesti vuodesta 2010 alkaen.
Toimintojen keskittämistä on tapahtunut kuvantamisessa, apuvälinepalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyössä, lääkehuollossa, silmätaudeissa, aikuispsykiatriassa, ihotaudeissa, kehitysvammaisten palveluissa ja
gastroenterologiassa. Talous- ja
henkilöstöhallintoa varten perustettiin Monetra, jonka omistajakuntien määrä on kasvanut
nopeasti
Ensi vuoden alussa Oulun
kaupungin kardiologinen toiminta siirretään osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Sopimus
koskee sekä kaupungin itse tuottamia palveluita että ostopalveluita. Oulu siirtää myös lääkintä-
Kardiologisen toiminnan yhdistymisessä Oulun kaupungilta siirtyy
sairaanhoitopiiriin kaksi
erikoislääkäriä, kaksi
sairaanhoitajaa ja kaksi
perushoitajaa. Heidän
lisäkseen suunnitelmissa on palkata yksi uusi
erikoislääkäri ja kaksi
uutta sairaanhoitajaa.
28
P OH J ANP IIRI 6/2015
ja hoitolaitteiden kunnossapidon, ylläpidon ja hankinnan
sairaanhoitopiirille. Selvityksen
alla on parhaillaan yhteistyö lasten ja nuorten psykiatriapalveluissa, päihdepalveluissa ja geriatriassa.
Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka sanoo, että yhteistyöllä tavoitellaan
resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä. Toinen tavoite on
laadun harmonisointi. Yhteinen
yksikkö pystyy huolehtimaan siitä, että hoidossa noudatetaan
kauttaaltaan samoja periaatteita
ja laatukriteerejä.
Valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa on samat tavoitteet,
mutta Oukan mukaan soten valmistelu ei tarkoita, että kaikki
muu kehittäminen pysähtyy. Pitää vain huolehtia siitä, että järjestelyt ovat sote-uudistuksen
periaatteiden mukaisia.
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hannu Leskinen painottaa,
että Oulun kanssa tehdyt järjestelyt on käsitelty sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä.
”Omistajien ohjaus varmistaa
sen, että Oulun ja sairaanhoitopiirin yhteistyön tiivistyminen
on koko alueen etu. Sitäkään ei
tarvitse pelätä, että Oulun kustannuksia siirtyisi sairaanhoitopiirin hinnoittelun kautta muiden kuntien maksettavaksi” Leskinen sanoo.
Hoitotakuussa uusia
järjestelyjä
PPSHP on joutunut ponnistelemaan hoitotakuun edellyttämien
hoitoon pääsyn aikarajojen kanssa. Ensi vuonna sairaanhoitopiiri muuttaa tapaa, jolla tavoitteet
asetetaan. Kun tähän asti on seu-
rattu jonon pituutta ja asetettu
siihen liittyviä tavoitteita, jatkossa asetetaan tavoitteeksi hoitoon
pääsyn nopeus.
Koko sairaanhoitopirin tasolla ensikäynti pitäisi pystyä järjestämään 30–40 vuorokauden sisällä. Hoitoon pitäisi päästä 3–4
kuukaudessa. Tarkemmat tavoitteet asetetaan toimintayksiköissä. Aino-Liisa Oukan mukaan
tällä hetkellä näihin tavoitteisiin
ei kaikilta osin päästä.
Toinen muutos hoitotakuussa
on töiden organisointi. Tähän asti jonoja on purettu pääosin henkilökunnan tekemillä lisätöillä.
Tämän käytännön jatkamisesta
ei päästy yhteisymmärrykseen
ammattijärjestöjen kanssa ja lisätöitä koskeva sopimus on päättynyt.
”Tämä on kieltämättä tuottanut meille ongelmia. Hoitoonpääsyaikoja aletaan lyhentää
palkkaamalla lisää määräaikaisia lääkäreitä ja hoitajia niille
alueille, joilla hoitotakuun kanssa on ongelmia”, Oukka selvittää.
Valtion myöntämä rahoitus
koulutukseen ja tutkimukseen
pienenee ensi vuonna jälleen.
Tutkimuksessa se tarkoittaa sitä,
että tutkimusryhmien pitää käyttää entistä enemmän aikaa ja resursseja ulkopuolisen, kilpaillun
rahoituksen hankkimiseen.
Valtion rahoituksen pienentyminen tarkoittaa myös sitä, että
sairaanhoitopiirin on pakko lisätä rahoitustaan tutkimuksen tukitoimintoihin kuten tutkimuspalveluyksikköön. Myös supistukset koulutuksen rahoituksessa käyvät sairaanhoitopiirin
kukkarolle, sillä koulutus on lakisääteinen toiminto, joka on
pakko hoitaa.
”Toivottavasti tutkimuksen ja
koulutuksen kohdalla ei ole kyse
periaatteellisesta linjanvedosta
vaan tilapäisestä säästötarpeesta. Odotamme, että valtio lisää
rahoitustaan sitten, kun talous
on taas saatu hallintaan”, Oukka
sanoo.
Potilaskeskeisyys lisääntyy
Palveluiden kehittäminen entistä
potilaskeskeisemmäksi jatkuu.
”Ilmoittautumisautomaattien
määrää lisätään. Niistä on tullut
erittäin paljon myönteistä palautetta. Ensi vuoden aikana aletaan
myös kerätä potilailta esitietoja
sähköisesti etukäteen. Kun tietoja ei enää tarvitse kirjata vastaanotolla, potilaskäynnit nopeutuvat ja ovat sujuvampia”
Oukka kertoo.
”Aloitamme ensi vuonna asteittain myös sähköisen ajanvarauksen. Aluksi tulee mahdolliseksi varata aikoja kontrollikäynneille, myöhemmin myös
ensikäynneille. Ajanvarausjärjestelmä ohjaa potilaita tekemään varaustilanteessa oikeat
asiat oikeassa järjestyksessä. Tämä lisää hoidon joustavuutta,
kun potilaiden on mahdollista
vaikuttaa oman hoitonsa ajankohtaan.”
Sairaanhoitopiiri perustaa
laiterekisterin, joka kattaa muun
muassa erilaiset stimulaattorit,
pumput ja proteesit. Rekisteri on
tarpeellinen erityisesti tilanteessa, jossa jokin laitevalmistaja ilmoittaa, että jossakin valmistuserässä on vika. Tällä hetkellä
tiedot laitteista ovat paperimuodossa, ja sen selvittäminen, mille
potilaille on asennettu esimerkiksi jokin tietty proteesi, on hidasta käsityötä.
Sairaanhoitopiirin perustetun
harvinaisten sairauksien yksikön
toiminta käynnistyy vuonna
2016. Kyseessä on hoitoa koordinoiva yksikkö, joka ohjaa potilaita oikeaan tutkimus- ja hoitopaikkaan. Yksikköön voi tulla sisäisellä tai ulkoisella lähetteellä.
Aino-Liisa Oukan mukaan harvinaisten sairauksien oireyhtymille on tyypillistä, että tarvitaan
useiden erikoisalojen hoitoa ja
yhteistyötä. Siksi tarvitaan yksikkö, joka voi huolehtia monimutkaisten tutkimusten ja hoitojen
sujuvasta toteutuksesta.
Alijäämät katettava
Valtuuston vahvistamaan sairaanhoitopiirin strategiaan on
kirjattu, että talouden johtamisen tavoitteena on talouden tasa-
paino ja tehokkaat ennakoivat
toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
”Sairaanhoitopiirin johdon ja
omistajakuntien välillä on käyty
neuvotteluja sairaanhoitopiirin
tulevan vuoden talousarviosta.
Sen laadinnassa on otettu huomioon muun muassa tuntatalouden heikko tilanne, palveluiden
järjestämissuunnitelma, kuluvan vuoden toiminta ja talous,
palvelujen kysyntäennuste, siirtyvät toiminnat peruskuntien ja
sairaanhoitopiirin välillä sekä
väestömuutos ja ikärakenne”,
Hannu Leskinen sanoo.
”Toiminnan kehittämisessä
tavoitteena on jo pitkään ollut
tuottavuuden kasvattaminen yhdellä prosentilla vuosittain.
Myös toimintatapoja on muutettu avohoitopainotteisemmiksi jo
useamman vuoden ajan. Työpanosta emme kasvata muuten
kuin jos se on tarpeen toiminnallisten järjestelyjen yhteydessä.”
Sairaanhoitopiirin taseessa
on noin 18,3 miljoonan euron alijäämä, joka on kertynyt aikaisemmilta vuosilta. Talousjohtaja
Jarkko Raatikainen sanoo,
että uuden kuntalain säädösten
perusteella se pitäisi kattaa vuoteen 2020 mennessä. Kuluvan
vuoden tilinpäätöksen ennuste-
Kardiologian järjestelyillä tavoitellaan kahden
vuoden sisällä yli kymmenen prosentin tuotta­
vuuden kasvua, mikä
tarkoittaa, että entisillä
yhteenlasketuilla resursseilla saadaan kymmenen
prosenttia enemmän
ei-kajoavia kardiologisia
tutkimuksia.
taan olevan 3–4 miljoonaa euroa
ylijäämäinen, joten tasaisen
vauhdin taulukolla seuraavien
viiden vuoden tilinpäätösten pitäisi näyttää ylijäämää jokseenkin saman verran.
Vuoden 2016 toimintatuotoiksi on budjetoitu 598,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelmaan verrattuna siinä on kasvua 4,2 prosenttia.
Toimintamenoiksi on budjetoitu
570,4 miljoonaa euroa. Siinä on
kasvua 4,1 prosenttia vuoden
2015 käyttötaloussuunnitelmaan
verrattuna.
”Ylijäämäisten talousarvioiden tekeminen usealle vuodelle
peräkkäin tulee olemaan haastavaa, koska kysyntä kasvaa vuosittain väestön kasvun ja ikääntymisen takia. Uskon kuitenkin,
että onnistumme”, Raatikainen
sanoo. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
29
kiitos lahjoituksesta
Lahjoitus lastenpsykiatrialle
Lastenpsykiatria kiittää saamastaan huomiosta
ARM Finland Oy:ltä. Lahjoitus jaettiin yksiköille rahalahjakortteina. Lahjoitus tullaan käyttämään lasten ja nuorten hyväksi hankkimalla
esimerkiksi ulkoliikuntavälineitä sekä erilaisia
pelejä ja kirjoja.
kuva osastonhoitaja Sirpa Juntunen
kiitokset
L
k iito k s et s ä h kö p o s till a:
liis a.a hl s te n @ ve r bi.fi
ämpimät kiitokset työnantajalle
ja kaikille meitä muistaneille
siirtyessämme viettämään
eläkepäiviä.
Oys:in Potilaskodinhoitajat
Sanna ja Liisa
P
arhaat tarinat kirjoitetaan
yhdessä.
Lämmin kiitos ja iso halaus kaikille
minua merkkipäivänä muistaneille!
Mieltä herkistäneet viestinne
kätken syvälle sydämeeni.
Rakkaudella,
Marja-Liisa Keränen
N OLET VAPARILAINEN!
TIESITHÄN, ETTÄ SINÄKI
ki PPSHP:n
kaik
t
ova
niä
Vaparin jäse
etkin. Lisää tietoa
työntekijät, eläköityne
löytyy intranetistä:
toiminnasta ja eduista
kansio.
i
par
/Va
henkilöstöasiat
Lahjoitusta vastaanottamassa osastonhoitaja
Anne Järvi (vas.) ja osastonhoitaja Aira Lievetmursu.
Lahjoittajan edustaja Operations Manager Ismo
Puumalainen kuvassa keskellä.
OULUN
YLIOPISTOLLISEN
SAIRAALAN
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
16.12. KLO 14–15
30
P OH J ANP IIRI 6/2015
2015
työryhmä vuodelle
Vaparin seniorien
....... 044 050 4451
......
......
......
.
.
pj
inen
Ritva Kärkkä
627
....................... 0400 317
Seija Haikola siht.........
396
....................... 0400 297
......
äs
Pylv
iisa
ja-L
Mar
511 0686
....................... 050
OYS 3072
kuva 746
Paula Halonen ............
....................... 040
Aulikki Inkamo............
4031
...................... 040 506
Laila Rantsi ..................
040 772 3557
....
......
......
......
......
.
.
Maija Kuivalainen
035
...................... 0400 800
Seija Raappana ............
............. 044 080 9088
......
......
vila
Huo
na
Marja Lee
ME OULU-LEHDEN
SEURAA ILMOITUKSIAM
TA.
SEURATOIMINTA-PALSTAL
Syksy on ollut kovin synkkä ja sateinen.
Alamme lähestyä joulunaikaa ja näin ollen
alamme virittäytymään joulun tunnelmaan.
Edellisten vuosien tapaan kauneimmat
joululaulut kajahtavat luentosalissa 10
ke 16.12.2015 klo 14-15.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
virittäytymään joulun tunnelmaan.
Lämpimin jouluterveisin
Katja Kåhlman-Lukin & Heidi Pöyskö
Tatu Tiala
puheenjohtaja, Tehyn Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin ammattiosasto
henkilöstöedustajan mietteitä
Yhdessä
eteenpäin
M
aamme
hallitus
pääsi pienen sapelien kalistelun jälkeen konsensukseen sote-uudistuksen pääpiirteistä. Ratkaisusta annettu tieto
jätti paljon kysymyksiä ja voi olla,
että vielä ennen kevättä käydään
kovaa keskustelua siitä, mitä todella onkaan sovittu.
Sote-alueiden määräksi tuli lopulta 15. Asiantuntijalausunnot
puolsivat pienempää määrää,
mutta tällä mennään. Tätä kirjoitettaessa ei siis vielä ole selvää,
olemmeko järjestämässä sotepalvelut yhdessä Kainuun itsehallintoalueen kanssa. Länsi-Pohja
näyttäisi menevän luonnollisesti
yhteen Lapin kanssa, koska samaa maakuntaahan se on.
Ratkaisuun sisältyvää valinnanvapautta on tulkittu monin
tavoin. Joka tapauksessa se kuitenkin asettanee myös meille
kuntapuolen toimijoille haasteita,
kun yksityiset palveluntuottajat
ovat sparraamassa meitä toimimaan tehokkaammin ja taloudellisimmin. Asiaa on hankala kommentoida, kun moni kysymys on
edelleen vastaamatta – kuten se,
koskeeko valinnanvapaus kaikkia
palveluita.
Muutenkin valtakunnassa tapahtuu. Työmarkkinajärjestöt
neuvottelevat sellaista työmarkkinaratkaisua, joka saisi maan
hallituksen luopumaan niin sanotuista pakkolaeistaan. Hallitus aikoo pakottavalla lainsäädännöllä
iskeä kovasti palkansaajan lompakkoon ja järjestöjen sopimusoikeuksiin. Listalla on lomaoikeuksien vähentämistä, lomaraho-
jen leikkaamista ja sairauspäivien
palkkakarenssia. Tuosta viimeisestä on tihkunut tietoja, että sen
leikkaamisesta ollaan luopumassa. Hyvä alku, mutta mikään toimi mikä vähentää palkansaajien
ansioita, ei ole oikea elvytyskeino.
Jos pieni- tai keskituloinen
palkansaaja, jota meidänkin talomme on pullollaan, saa kuussa
vähempi rahaa, hän muuttaa kuluttamiskäyttäytymistään. Ei osteta luomua, ei kotimaista, ei
pienyrittäjien palveluita. Se ei voi
olla tie talouskasvuun, jos kulutus
vähenee. Odotamme kuitenkin
toiveikkaana, että palkansaajien
esittämä nollalinja vuodelle 2017
yhdistettynä muihin toimiin tuo
sellaisen ratkaisun, että pakkolait
voidaan vetää pois. Niiden toteutuminen aiheuttaisi erittäin levottoman neuvottelukierroksen reilun vuoden päästä.
Näiden aasinsiltojen kautta
paikallisiin asioihin… Kun kiertää
esimerkiksi ammattijärjestöjen
koulutuksissa ja tapaa toimijoita
ympäri Suomea, huomaa että
meillä on asiat täällä aika hyvin.
Kun muualla puhutaan leikkauksista, rekrytointikielloista ja esimerkiksi HUS:n irtisanomasta
paikallisesta hälytysrahasopimuksesta, meillä suunta on kuitenkin tulevaisuuteen. Muita
kuunnellessa tuntuu, ettei henkilöstöedustajien ja työnantajan välinen keskusteluyhteys ole ihan
kunnossa, koska ihan perusasioistakin joudutaan taistelemaan.
Koulutusoikeuksista, työaikamuodoista ja sukupuoleen kohdistuvasta syrjinnästä tehdään
muualla isoja ongelmia, meillä
tällaiset asiat eivät nosta päätään.
Työnantaja ja ammattijärjestöt
istuvat monen asian äärellä myös
ensi vuonna. Aina ei olla ihan samoissa lähtöasetelmissa, mutta
neuvotteluyhteys kuitenkin säilyy.
Yhteen hiileen (ei mihinkään salaiseen hiileen) puhalletaan esimerkiksi vaativien hoitotyön ammattitehtävien palkkajärjestelmän uudistamisprojektissa, tai
vaikeammin HOI020/030TVAprojektissa. Se on iso voimankoitos, mutta tulee tuomaan järjestelmällisyyttä ja oikeudenmukaisuutta meidän ja Oulun kaupungin yli 4000 palkansaajan
palkkausjärjestelmään.
Samaan aikaan esimerkiksi
hoitotyön esimiesrakenteeseen
ollaan luomassa uutta, selkeämpää mallia. Tässä toki toivomme,
että yksiköistä ei tule liian suuria
– tai jos tulee, siellä on vastaavasti hoitotyön esimiehiä. Mikäli vakansseja vapautuu, haluamme
nekin hoitotyön käyttöön, esimerkiksi kliinisten asiantuntijoiden muodossa.
Iso toimintamuutos on tapahtumassa hoitotakuussa pysymisemme saralla: Jatkossa sairaalassamme ei tehdä niin sanottuja
hoitotakuun lisätöitä, vaan työnantaja on palkkaamassa lisää
työvoimaa niihin yksiköihin,
joissa noita töitä tehdään. Työnantaja lopetti neuvottelut sopimuksen jatkosta – ei ole mitään
mieltä uuvuttaa henkilökuntaa
ylitöillä, jotka jakautuvat epätasaisesti vain pienelle osalle henkilökuntaa. Nyt tällä päätöksellä
on työllistävä vaikutus – samaan
aikaan kun muut sairaalat Suo-
messa miettivät, mitä osastoja
laitettaisiin kiinni. Toistan taas,
että meillä menee siis hyvin täällä. Osa lisätöitä aiemmin tehneistä on tietysti näreissään, koska se on tuonut lisätuloja joillekin. Sairaanhoitopiirissämme on
edelleenkin kuitenkin mahdollisuus tehdä lisäansioita: meillä on
hyvä sisäisen keikkailun sopimus
ja valtakunnallisesti erittäin kilpailukykyinen hälytysrahasopimus hoitohenkilökunnalle.
Lisäksi suuria muutoksia on
tulossa sairaaloidemme tulevaisuuden ja kääntäen tulevaisuuden sairaalan vuoksi. Kehitysvammahuollon rakennemuutokset ja Visalan sairaalan tulevaisuus ovat kovasti puhututtavia ja
haastavia asioita. Työnantaja- ja
henkilöstönedustajat tekevät yhteistuumin töitä, että saataisiin
molempia osapuolia tyydyttäviä
päätöksiä. Mikäli valtuusto joulukuussa suo, uusi lasten ja naisten
sairaala jatkaa tarkempaa suunnittelua vuonna 2016, ja kuokka
on tarkoitus iskeä maahan tammikuussa 2017. Se tulee näkymään sitten sinä vuonna isoina
toiminnan järjestelyinä.
Voisi siis sanoa, että elämme
muutoksen aikoja monella saralla. Niin valtakunnallisesti, kuin
myös paikallisesti. Tapahtui valtakunnan tasolla mitä tahansa,
niin emme voi paikallisesti jäädä
lepäämään laakereillamme, vaan
meidän täytyy mennä yhdessä
eteenpäin. Kehitetään, parannetaan ja neuvotellaan, ei sanella ja
sodita jos ei ole sen aika. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
31
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VAT T i i n a M ä k i
Vuoden 2015 laatupalkinnot
JAETTIIN YKSIMIELISELLÄ PÄÄTÖKSELLÄ
Vuoden 2015 laatupalkintokilpailun arviointiryhmä valitsi yksimielisesti palkittaviksi
neljä kehittämishanketta yhdentoista kilpailuun osallistuneen joukosta.
V
2015 laatu­
palkintokilpailussa
ensimmäisen pal­
kinnon sai Operatiivisen tulosalueen tehohoidon
hanke Invasiivisesti ventiloidun
aikuispotilaan alahengitysteiden
imu-ja suunhoitokäytänteiden
päivittäminen ja toimintaohjeiden käyttöönotto.
Tavoitteena oli edistää hoidon
vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta vähentämällä VAP:n
esiintyvyyttä hoitotyön keinoin.
Hankeryhmään kuuluivat tehohoitolääketieteen professori Tero
Ala-Kokko, tutkija TtT Miia
Jansson, hygieniahoitaja, sh Rai­
ja Järvinen, kliinisen hoitotyön
asiantuntija, TtM Elina Karjula
ja dosentti, oyl Hannu Syrjälä.
uoden
Hankeryhmään kuuluivat ylifyysikko Miika Nieminen, apulaisylifyysikko Pentti Torniai­
nen, erikoistuva fyysikko Antti
Kotiaho, fyysikko Anna-Leena
Manninen, fyysikko Tuomo
Starck, fyysikko Eveliina Lam­
mentausta, erikoistuva fyysikko
Tuija Keinänen, erikoistuva
fyysikko Matti Hanni, erikoistuva fyysikko Arttu Peuna, hienomekaanikko Juha Henner, tutkimuskoordinaattori Esa Liuk­
konen ja laatupäällikkö Raija
Honkanen.
Toista palkintoa vastaanottamassa olivat Miika Nieminen, Pentti
Torniainen, Raija Honkanen.
Julkistamistilaisuudessa
kunniakirjan ja kukat vastaanottivat Raija Järvinen ja
Elina Karjula.
Toinen palkinto myönnettiin Oulun yliopistollinen sairaalan Diagnostiikan vastuualueen
hankeelle Kuvantamisen ja kliinisen neurofysiologian laitteiden
laadunvarmistustoiminnan seurantajärjestelmän kehittäminen.
Tavoitteena oli luoda yhtenäinen järjestelmä laadunvarmistuksen reaaliaikaista seurantaa varten
ja testien keskitetty kirjaamisympäristö läpi organisaatiorajojen.
32
P OH J ANP IIRI 6/2015
Tänä vuonna arviointiryhmä ja
sairaanhoitopiirin yhtymähallinnon johtoryhmä päättivät jakaa
kaksi kolmatta palkintoa. Toinen
näistä oli Lasten ja nuorten vastuualueella toteutettu hanke Play
picnic, syömishäiriöisten lasten
ryhmäkuntoutus.
Play picnic on Grazin yliopistollisessa sairaalassa kehitetty
moniammatilliseen yhteistyöhön
perustuva hoitomuoto, jonka tarkoituksena on luoda lapselle itsesäätelyyn perustuva taito syödä
suun kautta ilman paineita tai
pakkosyöttöä.
Hankeryhmään kuuluivat psykiatrinen sairaanhoitaja Salla
Heikkinen, kuntoutusohjaaja
Merja Luukinen, Sami Turu­
nen ja puheterapeutti Helena
Törölä.
Laatupalkintoja olivat jakamassa hallintoylilääkäri Juha
Korpelainen, arviointiryhmän pääarvioija Miia Turpeinen ja
johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka.
Toinen kolmannella sijalla palkittu kehittämishanke oli Medisiinisen päiväsairaalan hanke Pilotista vakiintuneeksi toiminnaksi.
Pilotointi vuosina 2011–2012
osoitti, että päiväsairaalalle on
tarvetta. Tavoitteena vuoteen
2015 mennessä oli palvelutuotannon tehostaminen ja avohoidon lisääminen sekä sujuva yhteistyö
eri yksiköiden kanssa. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin palvella potilaita sujuvien, etukäteen suunniteltujen hoitoprosessien avulla oikea-aikaisesti ja turvallisesti.
Hankeryhmään kuuluivat kliinisen hoitotyön asiantuntija, apulaisosastonhoitaja Anna-Kaisa Ka­
tiska-Riihiaho, ylihoitaja, TtM
Tarja Hulkko ja hallinnollinen
apulaisylilääkäri Eija Eloranta.
Laatupalkintokilpailun arviointiryhmään kuuluivat tänä
vuonna professori Helvi Kyngäs
(Oulun yliopiston terveystieteiden
laitos), arviointiylilääkäri Miia
Turpeinen (OYS-erva) ja laatupäällikkö Marja Rahkola (Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue).
Johtajaylilääkäri Aino-Liisa
Oukka sanoi kilpailuun osallistuneiden hankkeiden olleen tällä
kertaa sairaalan ydintoimintoihin
kytkeytyviä kehittämishankkeita,
mutta sellaisenaan kuitenkin monipuolinen hankekokonaisuus.
Kiitokset hän osoitti arviointiryhmän lisäksi sairaalan henkilöstölle, joka jaksaa innostua oman
työnsä aktiivisesta kehittämisestä. n
Päiväsairaalasta palkintoa olivat
vastaanottamassa
Tarja Hulkko, Eija
Eloranta ja AnnaKaisa KatiskaRiihiaho.
Lasten ja nuorten
vastuualueelta
kukitettavan olivat
Salla Heikkinen,
Helena Törölä ja
kuntoutusohjaaja
Merja Luukinen.
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VAT Pe k k a Huo v i ne n
MARKKU SAVOLAINEN – Mieleltään tutkija
Lukuisia alkuperäisjulkaisuja HDL-kolesterolin aineenvaihdunnasta ja perinnöllisyydestä kirjoittaneen ja
Lääkäriseura Duodecimin kunniajäsenyyden saaneen professori Markku Savolaisen miltei kolmenkymmenen
vuoden mittainen ura OYS:ssa sai näkyvän tunnustuksen, kun hänen muotokuvansa lokakuussa paljastettiin.
Professori Markku Savolaisen muotokuva paljastettiin kahvi­tilaisuudessa OYS:in ravintola Sorsassa lokakuun puolivälissä.
S
yntyjään Markku Savolainen on iisalmelainen. Uransa aikana hän
on ollut tutkijana Suomen Akatemiassa ja vierailevana
tutkijana New Yorkin Mount Sinai
School of Medicinessa. Oulun yliopistosairaalassa hän on toiminut
apulaislääkärinä ja -opettajana,
professorina Oulun yliopiston sisätautien klinikassa hän on toiminut
vuodesta 1998 alkaen.
Professorin työhön kuuluu hallintoa, opetusta, kliinistä työtä
mutta myös Markku Savolaiselle
itselleen läheistä tutkimustyötä.
Uransa aikana hän on kirjoittanut yli kaksi sataa alkuperäisjulkaisua HDL-kolesterolin aineenvaihdunnasta ja perinnöllisyydestä. Savolaisen tutkimusryhmä tutkii sepelvaltimotautia estäviä
mekanismeja ja perintötekijöitä ja
sitä miksi ns. hyvän eli HDL-kolesterolipitoisuus on toisilla suurempi kuin toisilla.
Oululaisissa väitöskirjatutkimuksissa on nousut esiin mm. se,
että alkoholi nostaa HDL-kolesterolin tasoa. HDL-kolesteroli taas
puolestaan suojaa sydän- ja verisuonisairauksilta. Kohonneet veren triglyseridit sen sijaan lisäävät
sydän ja verisuonitautien vaaraa.
”Tässä toimii ns. kiikkulautailmiö, korkea triglyseriditaso pienentää HDL-kolesteroliarvoja ja
toisinpäin. Meillä on kerättynä
laajoja aineistoja, sukukeräyksiä.
Olemme tutkineet sukuja, joissa
on hyvin varhaisella iällä todettu
sepelvaltimotautia. Heillä on
usein ollut matala HDL-kolesterolitaso. Pitäisi vain saada rahoitusta jatkotutkimuksia varten”,
Markku Savolainen toteaa.
Elintapamuutosten
vaikutukset
painonhallinnassa
Viime vuosina hän on tehnyt myös
tutkimusta elintapamuutosten
vaikutuksista painonhallintaan.
Tutkimuksessa on pyritty vaikuttamaan koehenkilöiden syömiskäyttäytymiseen, mm. syömisen
tietoiseen hillintään, ahmimiseen
ja tunnesyömiseen.
Tutkimushanke on vielä kesken, mutta jo nyt on huomattu, että pelkällä informatiivisella viestinnällä painonhallinnasta, olipa
se ravitsemusterapeutin antamaa
tai kirjallista tietoa, ei saavuteta
niin hyviä tuloksia kuin sillä, että
informoimiseen liitetään ICT-ohjausta säännöllisin väli­ajoin.
Elintapaohjaus yhdistettynä
ICT-ohjaukseen auttoi koehenkilöitä pudottamaan painoaan useita
kiloja. Aikaisemmissa tutkimuksissa jo 4–4,5 kilon painonpudotuksen on todettu riittävän diabeteksen ehkäisyssä noin kahdella
kolmanneksella.
Savolainen johtaa tätä Metabolisen oireyhtymän ehkäisy elämäntapaohjauksen avulla -hanketta. Siinä on kehitetty Onnikka-
palvelua, joka juuri on ICT-pohjainen palvelu.
Iso harppaus,
joka ei unohdu
Markku Savolaisen tutkimusryhmä on lisäksi ollut mukana useissa
lääketutkimuksissa. Hän sanoo
vieläkin elävästi muistavansa ison
pohjoismaisen 4S-statiinitutkimuksen tulosten julkistamisen.
Marraskuussa 1994 julkaistujen
tulosten mukaan isolle joukolle sepelvaltimotautipotilaita statiinihoidosta oli todettu merkittävää
hyötyä elinajan pitenemisenä.
Nyt ollaan ottamassa toista isoa
harppausta pistettävien kolesterolilääkkeiden kanssa. Statiinit eivät
sovi ihan kaikille potilaille. Jotkut
saavat statiineista mm. lihasvaivoja. Tällaisia sivuvaikutuksia uusilla
lääkkeillä ei pitäisi olla.
Potilas voi pistää uuden lääkkeen itse ihon alle parin viikon välein tai kerran kuussa. Lääkkeen
on todettu pudottavan statiineilla
lääkittyjen LDL-kolesteroliarvoja
vielä 60–70 prosenttia. Tutkimus
jatkuu vielä 4–5 vuotta. Tarkoituksena on tutkia lääkkeen vaikutusta
sydän- ja verisuonisairauksiin ja
koehenkilöiksi pyritään saamaan
aivo- tai sydäninfarktin sairastaneita suuren riskin potilaita.
Savolainen pitää pistettävää
lääkettä samantyyppisenä läpimurtona kuin statiineja parikymmentä vuotta aiemmin.
Tunnustus tieteellisestä
työstä
Viime vuosina Savolaisen kliininen
työ on keskittynyt harvinaissairaiden hoitoon. Oulu on yksi Suomen
harvinaissairauksien osaamiskeskuksista. Savolainen hoitaa mm.
potilaita, joilla on diagnosoitu
Gaucher, Fabry, porfyria tai HAE.
Oulun yliopistosairaalan alueella
on esimerkiksi muuta maata
enemmän Gaucher-potilaita.
Savolainen oli mukana laatimassa STM:n perustamaa Harvinaissairauksien kansallista ohjelmaa vuosille 2014–17. Sen keskeisenä tavoitteena on, että henkilö
voi elää harvinaissairaudesta huolimatta täysipainoista elämää ja
saada asianmukaista hoitoa, kuntoutusta sekä tarpeen mukaista
psykososiaalista tukea.
Markku Savolainen on pitkään ollut Lääkäriseura Duodecim valtuuskunnassa, hallituksen
puheenjohtajana hän on toiminut
viime keväästä alkaen. Tieteellinen seura palkitsi muutama vuosi sitten Savolaisen kunniajäsenyydellä. Aiemmin Oulusta kunniajäsenyyden on saanut vain nyt
jo parikymmentä vuotta eläkkeellä ollut emeritusprofessori Kau­
ko Kouvalainen. Kunniajäsenyyttä Markku Savolainen arvostaa merkittävänä tunnustuksena
työlleen. n
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
33
piispan joulutervehdys
S a mue l S a l m i
O u lu n hiip p a k u n na n piis p a
Joulun
kaksi kuvaa
kuva Studio PSV
K
atselen Neitsyt Mariaa ja
Jeesus-lasta hänen sylissään. Kuva erottuu selkeästi modernin taiteen näyttelyssä. Paikka on teokselle poikkeuksellinen ja siksi myös herättää välittömän
kysymyksen: Miksi teos on täällä?
Kuva on perinteisen kaunis, juuri
sellainen kuin useimmat meistä ovat
tottuneet näkemään ikoneissa ja mestaritaiteen maalausten jäljiltä. Kuva herättää pyhyyden tunnon ja vie ajatukset
arjen keskeltä kohti joulua. Sinne monet meistä sijoittavat mielensä, kun vastasyntynyttä Jeesus-lasta ja Neitsyt Mariaa pyhän perheen jäseninä muistellaan ja juhlitaan.
Kuva ei kuitenkaan jätä toisellakaan
tavalla koskettamatta. Kun teosta tarkastelen lähemmin, huomaan siinä
myös yllättäen jotain poikkeavaa. Aivan
teoksen alalaidassa erotan pienen pyyhkeen. Se on irralliselta vaikuttava ja
teoksen kokonaisuuteen nähden vähintään erikoinen. Siinä lienee syy, miksi
modernin taiteen keskelle on sijoitettu
klassisen maalaustaiteen arkkikuva.
Ajatukset lähtevät liikkeelle. Mikä on
teoksen luojan ajatus ja miksi hän on
tahtonut tuoda pyhyyttä huokuvan kuvan tuntumaan arkisen pyyhkeen?
Jokainen taideteos synnyttää mielikuvansa ja niihin meillä jokaisella on oikeutemme. Itse sain teosta katsellessani muistutuksen siitä, ettei Kristuslapsi ja hänen äitinsä saa siirtyä arjestamme ulottuvuuksiin, joita vain etäältä katselemme. Näin monen osalla saattaa käydä: joulu ja sen ihme antavat
odotetun tauon arjen keskelle. Odotamme lepoa, hiljentymistä ja rauhaa sekä
34
P OH J ANP IIRI 6/2015
parhaimmillaan pyhyyden kokemista
jouluyön hiljaisuudessa. Kristus-lapsi
ja pyhä perhe eivät kuitenkaan ole se
kiiltokuva, joka vain saattaa tunnelmiin. Aito Kristus-kuva on arjen todellisuuden lävistävä. Hän ei ole saavuttamaton, etäältä katsottava, vaan jokaisen rinnalla oleva Herra ja Vapahtaja.
Siellä, missä vääristävät suomut voidaan pyyhkiä silmiltä, voidaan nähdä
jouluyön ytimeen: minua – meitä ja koko maailmaa varten on syntynyt toivo!
Toinen kuva on kotini seinällä pyhää
perhettä kuvaten. Ostin sen Afrikassa
köyhältä mieheltä, joka oli veistänyt
puuhun oman uskonsa tulkinnan. Kuva
esitti mielestäni joulun matkaa Betlehemiin. Olihan siinä tuttu hahmo liikkeellä aasin kannattelemana, Maria ja Joosef hänen rinnallaan. Kotiin saavuttuani havahduin kuitenkin näkemästäni.
Teos ei esittänytkään matkaa Betlehemiin vaan pakomatkaa Egyptiin. Miten
vahva esiymmärrys teoksen sanomasta
olikaan ollut mielessäni! Jälleen kerran
Natanael -nimisen taiteilijan välittämänä sain muistutuksen joulun sanoman
rikkaudesta ja monikerroksisuudesta.
Kristus syntyi luoksemme, veljeksemme ja lohdutukseksemme monenlaisen
rajallisuuden keskelle. Me emme ottaneet häntä vastaan, vaan hänen oli jo
vastasyntyneenä lähdettävä hakemaan
turvapaikkaa vieraaseen maahan. Sieltä
ei evankeliumiteksteissä ole paljon kerrottavaa, mutta hän tuli takaisin ja antoi
kaikkensa meidän edestämme – henkensä, jotta meillä olisi elämä.
Joulun kaksi kuvaa ovat meille tänään enemmän kuin ajankohtaiset. Ensimmäinen niistä tuo viestin toivomme
lähteestä, joka ei ole meistä kaukana arjessakaan. Toinen muistuttaa rakkaudesta, jolle on annettava sija ja jota emme saa karkottaa pakosalle. Kärsivässä
lähimmäisessämme meille syvimmältään näytetään Kristuksen kasvot. n
Vapahtajan siunaamaa
joulujuhlaa hiippakunnalle ja
ystäville toivottaen,
Oulussa adventin alla a.D. 2015
Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan piispa
kuva Jaakko Ahlstén
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VAT T i i n a M ä k i
I ´ll be back – tulen takaisin
Oulu ja Oulun yliopistollinen sairaalaa tekivät vaikutuksen USA:n uuteen suurlähettilääseen.
”
I
´ll be back.” Tätä repliikkiä
ei tällä kertaa lausunut
amerikkalainen filmitähti
vaan USA:n Suomen suurlähettiläs Charles C. Adams Jr.,
kun hänelle esiteltiin Tulevaisuuden sairaala -ohjelmaa.
Erittäin mielenkiintoinen ja
kunnianhimoinen visio. Uskon,
että onnistutte. Tulen takaisin
vuonna 2030. En potilaana vaan
katsomaan, miltä uusi OYS näyttää”, hän sanoi.
Adams nimitettiin Suomen
suurlähettilääksi tämän vuoden
heinäkuussa. Oulussa hän vieraili ensimmäistä kertaa ja hänelle
oli rakennettu hyvin tiivis kaksipäiväinen ohjelma. Vierailujen
listalla oli muun muassa yliopisto, ammattikorkeakoulu, VTT,
BusinessOulu, Nokia, kauppakamari ja OYS TestLab.
Adamsille esiteltiin suomalaista terveydenhuollon järjestelmää, sairaanhoitopiirin toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia. Suurlähettilästä kiinnosti
erityisesti tietotekniikan hyödyntäminen palvelujärjestelmän
kehittämisessä.
”Tällä saralla te suomalaiset
olette eturintamassa. Tietotek-
Projektipäällikkö Timo Alalääkkölä esittelee vastasyntyneen tehohoitopöytää suurlähettiläälle (oik.),
kehitysjohtaja Pasi Parkkilalle ja OuluHealthin ohjelmajohtaja Noora Janssonille. Testauslaboratoriossa
esillä olevan tuotteen on valmistanut amerikkalainen
GE Healthcare, joka on merkittävä toimija myös
suomalaisessa terveysteknologian teollisuudessa.
”Very interesting – todella mielenkiintoista”.
niikan avulla on mahdollista tehostaa toimintaa esimerkiksi telelääketieteen ja ennaltaehkäisevän, henkilökohtaisen monitoroinnin avulla”, hän sanoi.
Kaupallistaminen tärkeää
Ennen nimitystään suurlähettilääksi Adams asui Sveitsissä, jossa terveysturismi on suuri ja menestyvä liiketoiminnan alue. Hänen mielestään myös Suomella
voisi olla mahdollisuuksia tällä
saralla. Suomen sijainti on Sveitsiä syrjäisempi, mutta idän suunnalla voisi olla potentiaalisia asiakkaita.
Hän kannusti suomalaisia aktiivisempaan kaupallistamiseen
muutenkin kuin terveyspalveluissa.
Charles C. Adams Jr. on maailmaa kiertänyt ja kielitaitoinen
mies. Englannin lisäksi hän
puhuu ranskaa, saksaa ja swahilia. Jotakin Suomen häneen
tekemästä vaikutuksesta kertonee se, että suurlähettiläs on jo
opetellut hieman suomeakin.
”Kaupallistakaa osaamistanne! Maailma tuolla odottaa,”
suurlähettiläs painotti. Hän piti
viehättävänä sitä, että suomalaiset ovat vaatimattomia.
”Kaupallista toimintaa vaatimattomuus kuitenkin vaikeuttaa. Markkinointi ei ole parhaita
puolianne, se ei ole teille luontevaa. Mutta se on pakko. Teillä on
erinomainen järjestelmä, teillä
on erinomaisia tuotteita, mutta
ne eivät myy itseään automaattisesti.”
”Olette kuitenkin onnistuneet
saamaan resurssinne käyttöön
tehokkaasti ja se näkyy muun
muassa kulttuurissa ja julkisissa
palveluissa. Teknologian kehittämisessä ja innovaatioissa Oulu
on globaalisti eturintamassa”,
hän painotti.
Adams sanoi panneensa merkille, että Nokian perintö elää
Oulussa vahvana ja itse Nokiakin
kukoistaa taas ja entistä kestävämmällä tavalla. n
Oulu teki vaikutuksen
Oulu teki suurlähettilääseen vaikutuksen. Globaalissa mittakaavassa kaupunki on pieni, väestöpohja pieni, alue harvaan asuttua
ja matka pääkaupunkiin pitkä.
PO H JAN PII R I 6 / 2 0 1 5
35
Uudella
osaamisella
tulevaisuuteen
• Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (aikuiset)
Oulu 2016–2020. Haku 31.1.2016 mennessä.
• Työyhteisösovittelun erityisosaaja
Oulu 2016–2017. Haku 15.12.2015 mennessä.
• Traumapsykoterapeuttikoulutus
Lahti 2016–2020. Haku 15.3.2016 mennessä.
• Integratiivinen työnohjaaja/työyhteisövalmentajakoulutus
Oulu 2016–2017. Haku 10.1.2016 mennessä.
• Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus
Turku 2016–2019. Haku 15.1.2016 mennessä.
• Ratkaisukeskeinen työnohjaaja–valmentaja
Oulu 2016–2018. Haku avautuu 2016.
• Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus
Oulu 2016–2019. Haku avautuu 2016.
www.oulu.fi/taydennyskoulutus
POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
LAHJOITA JA TUE POHJOISSUOMALAISTA
TERVEYDENHUOLTOA JA TUTKIMUSTA
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö
on nyt Terttu. Terttu-säätiön lahjoittajana tuet
erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää
tutkimusta ja kehitystyötä.
Oulun Keskuspesula Oy
Kiviharjuntie 7, 90220 Oulu, asiakaspalvelu p. 044 315 8230
www.terttusaatio.fi