Lataa tiedote sähköalan standardeista pdf

Tiedote
1 (2)
2.6.2015
Kaikki sähköalan standardit SFS:stä
Nyt voit hankkia kaikki englanninkieliset sähköalan julkaisut SFS:stä:
• eurooppalaiset SFS-EN-standardit
• kansainväliset IEC-standardit
• muut CENELECin* ja IEC:n* laatimat julkaisut kuten tekniset raportit (TR), tekniset
spesifikaatiot (TS) ja eurooppalaiset HD-asiakirjat.
Myös suomenkieliset SFS-EN- ja SFS-standardit, SFS-käsikirjat sekä muut vastaavat
julkaisut ovat edelleen saatavana SFS:stä.
Löydät sähköalan SFS-EN-standardien tiedot ja voit tilata niitä SFS-verkkokaupan
kautta (tästä linkki verkkokauppaan).
IEC-standardien ja muiden julkaisujen tietoja ei vielä ole verkkokaupassa. Jos haluat
tilata niitä, ota yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun ([email protected] tai puh. 09 1499 3353).
Toimitamme sekä sähköalan englanninkieliset SFS-EN-standardit ja IECstandardit painettuina tai pdf-tiedostoina.
SESKOn asiantuntijat auttavat edelleen standardien sisältöön liittyvissä kysymyksissä
([email protected]).
*CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
IEC = International Electrotechnical Commission
Eurooppalaiset sähköalan standardit
Sähköalan eurooppalaisista EN-standardeista pääosa (75 %) perustuu IECstandardeihin.EN-standardit on puolestaan saatettava SFS-EN-standardeiksi niiden
sisältöä muuttamatta. Tällöin standardin tunnuksena on SFS-EN 6xxxx tai 55xxx.
Huomattavaa on, että standardin numero-osuus on sama, olipa kysymyksessä SFS-EN,
EN- tai IEC-standardi.
Nämä julkaisut sisältävät
• SFS-kansilehden
• CENELECin osuuden, joka saattaa sisältää eurooppalaisia muutoksia, vaikka
usein se on pelkkä voimaansaattamisilmoitus
• IEC-standardin tekstin, jossa kuvataan standardin varsinainen tekninen sisältö.
Jos standardin tunnus on muotoa SFS-EN 50xxx, se on valmisteltu kokonaan
CENELECissä. SFS-EN 50xxx –standardit sisältävät
• SFS-kansilehden
• CENELECin valmisteleman tekstin, jossa kuvataan standardin varsinainen sisältö.
CENELEC julkaisee lisäksi harmonisointiasiakirjoja (HD Harmonization Document)
sekä teknisiä spesifikaatioita ja raportteja, joita ei vahvisteta automaattisesti SFSstandardeiksi.
Pelkästään englanninkelisinä saatavien standardien otsikko on englanniksi ja lisäksi
standardin tunnuksen jäljessä on merkintä ”:en”.
PL 130, 00101 Helsinki  Malminkatu 34, Helsinki  [email protected]  www.sfs.fi
Puhelin 09 149 9331  Faksi 09 146 4925  Y-tunnus 0202290-8
Tiedote
2 (2)
2.6.2015
Kansainväliset IEC-standardit
IEC-standardit ovat englanninkielisiä tai ne on julkaistu englanniksi ja ranskaksi. Kaikki
IEC-standardit ovat saatavissa SFS:stä.
Muutososat eli amendmentit
IEC-standardeissa perussääntönä on, että standardilla voi olla enintään kaksi
amendmentia eli A1 ja A2. IEC-standardin painosnumero kertoo siihen sisältyvien
amendmenttien määrän, esim. IEC 60335-1 Ed. 5.1 sisältää muutososan A1 ja IEC
60335-2-6 Ed. 6.2 sisältää muutososat A1 ja A2.
SFS-EN-standardeihin liittyvät muutososat julkaistaan erillisinä ja numeroidaan
esikuvajulkaisujen mukaisesti. Ks. seuraava taulukko, jossa on esimerkkinä pöytägrillejä
ja leivänpaahtimia koskeva standardi SFS-EN 60335-2-9.
IEC- vai eurooppalainen standardi?
Sähköalan standardien tekninen sisältö valmistellaan yleensä IEC:ssä ja se otetaan
käyttöön Eurooopassa sellaisenaan tai esimerkiksi eurooppalaisesta lainsäädännöstä
johtuen muutettuna. Varsinkin turvallisuusstandardeissa maailmanlaajuisten standardien
vaatimukset on täydennettävä vastaamaan eurooppalaisen lainsäädännön vaatimuksia
ennen kuin ne voidaan vahvistaa EN-standardeiksi ja edelleen SFS-EN-standardeiksi.
EU:n virallisessa lehdessä (OJ) viitataan eurooppalaisiin EN-standardeihin, mikä
merkitsee, että SFS-EN-standardin mukaisen tuotteen katsotaan täyttävän direktiivin
olennaiset vaatimukset.
IEC-standardia puolestaan tarvitaan maailmanlaajuisilla markkinoilla.
PL 130, 00101 Helsinki  Malminkatu 34, Helsinki  [email protected]  www.sfs.fi
Puhelin 09 149 9331  Faksi 09 146 4925  Y-tunnus 0202290-8