ILMOITUS VIRKA-/TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ

ILMOITUS VIRKA-/TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISESTÄ
1
2
3
Työnantaja
Viranhaltija/
työntekijä
Virka-/
työsuhteen
päättäminen
Seurakunta/seurakuntayhtymä
Y-tunnus
Osoite
Puh.
Suku- ja etunimet
Henkilötunnus
Osoite
Puh.
Tällä ilmoituksella edellä olevien osapuolten välinen virka-/työsuhde
puretaan koeaikana
irtisanotaan viranhaltijasta/työntekijästä johtuvasta syystä
puretaan viranhaltijasta/työntekijästä johtuvasta syystä
irtisanotaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä
Irtisanomisen tai purkamisen syy:
Viranhaltijaa/työntekijää on kuultu:
Irtisanomistilanteessa:
Virka-/työsuhteen alkamispäivä
Virka-/työsuhteen irtisanomisaika
Irtisanomispäivä
/
20
Virka-/työsuhteen päättymispäivä
/
20
kk
/
20
Paikka ja päiväys
/
20
työnantajan allekirjoitus
4
Tiedoksianto
Edellä oleva ilmoitus on annettu viranhaltijalle/työntekijälle tiedoksi:
Paikka ja päiväys
/
20
/
20
viranhaltijan/työntekijän allekirjoitus
Todistamme edellä olevan tiedoksiannon:
Paikka ja päiväys
allekirjoitus
sakasti.evl.fi/palvelussuhdelomakkeet
allekirjoitus
KiT 2015