Terveystarkastusohjeen soveltaminen

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN
ASEVELVOLLISTEN TERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ
Santahamina 5.02.2015
Merivoimien ylilääkäri, lääkintäkommodori, LT, dos Kai Parkkola
Merivoimien esikunta, Turku
Maanpuolustuskorkeakoulun lääkintähuollon dosentti
Tampereen Yliopiston sotilaslääketieteen professori
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
0
Asevelvollisten tarkastusjärjestelmän kehittäminen
UUDISTUKSET
• Asevelvollisuuslaki ja asetus voimaan
1.1.2008
• TTO, Terveystarkastusohje 2012
• Lomakkeet 2008, 2010
• Terveyskeskuksen ennakkoterveystarkastus
• Kutsuntatarkastus
• Joukko-osaston tulotarkastus
• Nettiajokortti kutsuntatarkastuksiin
– Kutsuntatarkastuksia tai ennakkotarkastuksia
suorittavalle lääkärille
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
1
Palveluskelpoisuuden määritelmä (Asevelvollisuuslaki)
• Asevelvollinen kykenee terveydellisten
ominaisuuksiensa perusteella
suoriutumaan palveluksesta
– omaansa ja
– muiden palvelusturvallisuutta sekä
– järjestelmän turvallisuutta vaarantamatta.
• Lisäksi hänen on oltava
sijoituskelpoinen sodan ajan
joukkoihin.
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
2
Asevelvollisuuslaki ja asetus
voimaan 1.1.2008
• Kunnille velvollisuus
– ennakkolääkärintarkastukset
– kutsuntalääkäri
– laskutusmahdollisuus ½ kustannuksista Pv:lle
v.2008
• Kutsunnat
– Aluetoimiston järjestämä tarkastus
– Soveltuvuuskoe ja kysely
• Puolustusvoimille laajat tiedonsaantioikeudet
nuoren terveystietoihin palveluskelpoisuuden
arviointia varten
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
3
TTO 2012
netissä
www.mil.fi
Johdanto
I LUKU Asevelvollisuuslaki
II LUKU Terveystarkastukset työterveyshuollossa
III LUKU Terveystarkastukset kriisinhallintatehtävissä
IV LUKU Terveydelliset kelpoisuusehdot
eri tehtäviin koulutettaville
Kadettien kelpoisuusvaatimukset eri puolustushaaroihin
V Palvelukelpoisuusluokat ja tautitaulukot
Aakkosellinen hakemisto
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
4
TERVEYSTARKASTUSOHJE TTO 2012
•
•
•
•
A-luokka: kelpaa palvelukseen
B-luokka: kelpaa rajoituksin palvelukseen
(D-luokituksesta on luovuttu jo aiemmin)
C-lka = vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta.
Voidaan tarvittaessa luokitella uudelleen.
• T-luokka = varaa omalle tai muiden
palvelusturvallisuudelle
– Vain aluetoimisto tai kutsuntalautakunta käyttää
– Lääkäri ei ole todennut palveluskelpoisuutta rajoittavaa
diagnoosia
• E-luokka: Ei toistaiseksi palvelukseen
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
5
Yleisperiaate luokituksessa TTO 2012
PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA (kirjattava aina)
Diagnoosi
X123
Kirjaa dg
aina kun
sellainen on
A
B
Oireeton,
Lievä haitta,
toimintakyky toimintakyky
hyvä
tyydyttävä
ERITYINEN PAINO
Päihderiippuvuus
Mielenterveyshäiriöt
Pitkäaikaiset/pysyvät sairaudet
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
E
C
Tuoreet
tapaukset.
Hoitoa tai
seurantaa
varten.
1-3 vuotta
Selvä haitta,
toimintakyky
huono.
Vaikeat,
pitkäaikaiset,
pysyvät tilat.
E-lka
riittäväksi ajaksi.
Nuori voi anoa
nopeammin
palvelukseen.
C-lka voidaan
poikkeuksellisesti
muuttaa
myöhemmin.
26. helmikuuta
2015
6
KOKO
KENTTÄKELPOINEN
IKÄLUOKKA
KOULUTETAAN
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
7
TERVEYSTARKASTUKSESSA
HUOMIOITAVAA
-suorituskyky turvallisuudesta tinkimättä
-yksin työskentely
-räjähdysaineiden kanssa työskentely
-ampumavalmiit aseet radoilla/ryhmissä/maastossa
-kouluttajien ja esimiesten oikeusturva
-turvallinen palveluksen suorittaminen
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
8
Vaatimukset varusmieheksi
koulutettavalle
•
•
•
•
Terveys
Turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus
Kenttäkelpoisuus
Sijoitettavuus
sodan ajan joukkoon
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
9
Esimerkkejä luokituksista, TTO 2012
E66 lihavuus (kenttäkelpoisuus, oma
terveysturvallisuus)
E: BMI yli 30 ja kunto huono. Merkittävä lihavuus.
C: BMI yli 35 sekä huono toimintakyky ja kunto.
Vaikea lihavuus.
(180cm, 113kg. Täyspakkaus + ase 35. => 148
kg!)
TTO 2012 muutoksia (versus TTO 2008)
Alentunut kuulo
Astma
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
10
PUHELINKONSULTAATIO
*Sotilaslääketieteen keskuksen erikoislääkärit
-kenttälääkinnän palveluyksikkö / 0299 576111
*Alueen kokeneet joukko-osaston lääkärit
LÄÄKÄRIPORTAALI:ssa TTO
Google: ”terveystarkastusohje”
www.puolustusoimat.fi /
laitokset/Sotilaslääketieteen Keskus/Aineistoa/
Menettelytapaohje, TTO 2012, luennot, verkkokurssi
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
11
• Jos mieleesi tulee
”PITÄISIKÖ NUORI VAPAUTTAA
VARUSMIESPALVELUKSESTA?” …
niin usein pitäisi!
• Laittaisitko oman poikasi/tyttäresi
levollisin mielin maastoampumapolulle
tutkimasi nuoren pariksi?
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
12
Asevelvollisen terveystarkastukset
• 1. Ennakkoterveystarkastus kotikunnassa tai
opiskelijaterveydenhuollossa
– Keväällä, kun nuori täyttää 18 v. vuoden aikana
TÄRKEIN
• 2. Kutsuntatarkastus
– Syksyllä kun nuori täyttää 18 v.
• 3. Tulotarkastus joukko-osastossa
– Yleensä 19-20 v.
• 4. Kotiuttamistarkastus joukko-osastossa
• 5. Reserviläisen terveydentilan selvitys
– Kertausharjoituksessa
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
13
Ennakkoterveystarkastus
kunnissa / opisk.terv.huollossa
• Nuoren täyttämä lomake on tarkastuksen
edellytys
– Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan
tutkimista varten* (Lomake uudistettu 2014)
• Lääkäri laatii
– Pv:n Lääkärinlausunto terveydentilasta (2008)*,
vain tätä uudistettua lausuntoa on käytettävä
– Kyseessä on lääkärin suorittama tarkastus
• Maksullisuus
– 50% Puolustusvoimille, 50% kunnalle
• TTO 2012 (Terveystarkastusohje)
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
14
Vastattu kyselylomake on
edellytys lääkärinlausunnolle!
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
15
Vastattu kyselylomake on
edellytys lääkärinlausunnolle!
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
16
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
17
Käytä tarv.
liitteitä
Dg nro!!
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
18
TOIMINTA KUTSUNNOISSA
1. SOVELTUVUUSKYSELY
2. KUTSUNTAOPPITUNTI
VARUSMIESSEULA JA PÄIHDEKYSELY
KESTÄVÄT N. 10-15 MIN
SEN AIKANA SAIRAANHOITAJAT ANALYSOIVAT JA
NIMEÄVÄT HAASTATELTAVAT
3. ENNAKKOKYSELYN
PÄIVITYS/NEUVONTA
4. SH:N HAASTATTELU
LÄÄKÄRINLAUSUNTO olemassa
-NIMETYT (N.11 %)
-KOHDASSA 3 SAIRAAKSI ILMOITTAUTUNUT
-VIRANOMAISTIETO HENKILÖSTÄ
Terveet ja selvät
tapaukset
5. LÄÄKÄRINTARKASTUS
6. KUTSUNTALAUTAKUNTA
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
19
Kutsuntojen seuranta, johtopäätökset
•
VELVOLLISUUTEMME ON JATKAA PUOLUSTUSVOIMIEN
SAIRAANHOITAJAN HAASTATTELUJA KUTSUNNOISSA
– ONGELMANUORILLE JO KUTSUNNASSA OIKEA
PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA
• Henkinen säästö, ajansäästö (opiskelu, työ)
– KUTSUNTALÄÄKÄRIT KATSOVAT ETTÄ SIITÄ ON APUA 96%
– KUSTANNUSSÄÄSTÖT N. 110.000 – 150.000 €
•
Palaute tarvittaessa myös keskustellen kutsunnoissa sairaanhoitajan ja lääkärin
välillä (kirjallisen lisäksi)
– paikkakuntakohtainen kysymys, aikaresurssi rajallinen
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
20
Joukko-osastojen terveystarkastukset
• Tulotarkastus
– Kaikille alokkaille viimeistään 2 viikon
kuluessa palveluksen alusta
– Palvelukseen kykenemättömäksi ja
riskiryhmään kuuluville ensin
• Palveluksen aikana
– Aina tarvittaessa
• Ennen kotiutumista
– Onko terveys muuttunut?
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
21
Yhteenveto 1/2…
• Varusmiespalvelus on turvallista – pitäkäämme se
turvallisena
• Terveenä palvelukseen – hoida sairaudet ennakkoon
• Diagnoosinumero on merkittävä lomakkeeseen
• Kaikkia halukkaita ei voida ottaa varusmiespalvelukseen, jos terveydelliset edellytykset eivät riitä
• Haasteet
– lisääntyvä tuki- ja
liikuntaelimistön ongelmat
– lisääntyvä ylipainoisuus
yhdistyneenä huonoon kuntoon
– mielenterveysongelmat
lukumääräisesti ennallaan
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
22
Yhteenveto …2/2
• ”Ressukka” yrittää varusmiehenä =>
– onnistumisen elämys
• (vain harva ressukka, <10%, suorittaa palveluksen)
– vai superressukka?
• (useimmat keskeyttävät palveluksen)
• N. 70% nuorista
suomalaisista
miehistä suorittaa
palveluksen!
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
23
Kirjallisuutta ja lomakkeet
•
•
•
•
•
Terveystarkastusohje, TTO 2012*
Menettelytapaohje*
Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten**
(12/2014*)
Puolustusvoimat Lääkärinlausunto terveydentilasta ** (8/2008)
Sotilasterveydenhuolto. Koskenvuo K (toim.) 1996. Pääesikunnan
terveydenhuolto-osasto.
Kenttälääkintä. Ensihoidon perusteet. Koskenvuo K (toim.) 1993.
Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto.
Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi –verkkokurssi*
Asevelvollisuuslaki
Varusmies***
Asevelvollisuusaika ja –ajan rakenne Suomessa***
Varusmiehen kunto-opas: kestääkö kunto
varusmiespalveluksen haasteet***
Varusmies 2014 – Opas varusmiespalvelukseen
valmistautuvalle***
Lääkärin käsikirja 2013
Nuorten sydänsairaudet 2012 –kirja
•
•
•
*www.mil.fi/laitokset/lSotilaslääketieteen Keskus
**www.mil.fi/asiointi/lomakkeet
***www.mil.fi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
24
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
25
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
26
Lomakkeet
– Kyselylomake palvelusta ja
terveydentilan tutkimista varten*
(12/2014*)
• Nuoren täyttämä lomake on tarkastuksen edellytys
• Liikuntarajoitukset
– Puolustusvoimat
Lääkärinlausunto terveydentilasta *
(8/2008*)
• Vain tätä lomaketta käytetään
• Löydös:
– Normaali / poikkeava
– Vaikuttaa palveluskelpoisuuteen / palvelusturvallisuuteen
kyllä/ei
– Lausunto sopivuudesta varusmiespalvelukseen
» Sopiva / rajoituksin sopiva / sopimaton
– *www.mil.fi/asiointi/lomakkeet
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
27
DJIBOUTI
Kiitos.
Keskustelua.
Lääkintäkommodori, LT, Prof Kai Parkkola, Merivoimien ylilääkäri
[email protected] Sotilaslääketieteen professori, Tampereen Yliopisto
26. helmikuuta
2015
28