Lehti 4/2015 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POHJANPIIRI
POHJOIS-POHJANMAAN
4
2015
SAIRAANHOITOPIIRI
Asiakaslähtöisyydessä punnitaan asenne ja
organisaation joustavuus s. 6
Uusi asiakaspalautejärjestelmä käyttöön alkusyksystä
Nyt kun kesä mennyt on
s. 18
s. 10
Kastellin
Apteekki
Apteekki lähelläsi
Kastellin apteekki sijaitsee kätevästi
OYS:a vastapäätä Katrillin talossa.
Kastellin
Kattavat aukioloajat
Apteekki
Palvelemme nyt myös iltaisin ja
viikonloppuisin.
AINTI!
l lii
UUSI SIJMeille
on helppo ktulla
”Fysiopalvelu Knuuttila & Sarias toteuttaa fysioterapiaa
ja kuntoutusta kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.
Päätavoitteeseemme kuuluu palvella asiakkaitamme
laadukkaalla ja luotettavalla toiminnalla.”
Tutustu uusiin
verkkosivuihimme
www.fysiopalvelu.com
Kiviharjunlenkki 7, 90220 OULU
[email protected]
Soita
apua meiltä
08 5546 252
kk i fii
Poikkea meille OYS:n valoristeyksestä.
Apteekkimme edessä on runsaasti
ilmaista parkkitilaa. Myös liikuntaesteisillä on vaivaton pääsy apteekkiin.
Oulun 11. Kastellin Apteekki
Kumpulantie 1
90230 OULU
040 353 0033
(08) 330 033
PALVELEMME:
Ma-La
8- 21
Su
10-18
[email protected]
www.kastellinapteekki.fi
k
llii
kkii fii
www.kastellinapteekki.fi
/rantasipi.fi
Tervetuloa asumaan
Oulun Medikiinteistöt Oy:n
vuokra-asuntoihin!
www.medikiinteistot.fi
VIIHTYISÄSTI MERIMAISEMISSA
RANTASIPI Tropiclandia Vaasan Vaskiluodon merimaisemissa tarjoaa
upeat puitteet niin vapaa-ajan viettoon kuin onnistuneen kokouksen järjestämiseen. Meillä nautit mukavista unista, Ravintola Waskian herkuista
ja antaudut tanssin pyörteisiin ravintolan tanssi-illoissa!
Lemmenpolku 3, 65170 Vaasa
06 283 8000 | rantasipi.fi
2
P OH J ANP IIRI 4/2015
Oulun Medikiinteistöt Oy
Sairaalanrinne 4 G A 1
90220 OULU
[email protected]
TOIMISTOMME PALVELEE:
MA–PE klo 8.00–12.00, 14.00–15.45
P i r j o K e j one n
hallintoy lih oit aja
pääkirjoitus
Asiakaslähtöisyys
keskeisenä tavoitteena
P
ohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategiassa todetaan, että suunnittelem-
kuva
Tiina
Mäki
me sairaanhoitopiirissä toimintamme niin, että potilaat, sairaalan asiakkaat
voivat itse osallistua voimavarojensa mukaan hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä vaikuttaa hoitopaikan, ajankohdan ja hoitavan
lääkärin valintaan. Tavoitteenamme on toteuttaa tarpeelliseksi arvioitu hoito yhteisymmärryksessä potilaan kanssa: sovitulla tavalla ja hänen eettisiä arvojaan ja kulttuuritaustaansa kunnioittaen. Toimintamme ja hoitopäätöstemme perusarvoina ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.
Puhumme usein asiakaslähtöisestä toiminnasta, mutta kuinka hyvin käytännössä
toteutamme mm. mainittuja strategian linjauksia ja mitä voimme tehdä käytännössä
asiakaslähtöisen ajattelun ja toiminnan kehittämiseksi tulevaisuudessa?
On hyvin tavallista, että me ammattilaiset määrittelemme keskenämme asiakkaittemme tarpeita. Todellisessa asiakaslähtöisessä toiminnassa otamme asiakkaat luontevasti mukaan mm. toiminnan ja prosessien suunnitteluun heti alusta lähtien. Tähän on
nyt mahdollisuus sairaalan toimintaa uudistettaessa ja mm. Tulevaisuuden sairaala
OYS 2030 uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja rakennettaessa.
Kannustan kaikissa yksiköissä henkilöstöä käymään keskustelua siitä, miten hyödynnämme asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia nykyistä paremmin.
Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää asiakkaan kuuntelua, välittämistä ja kunnioitusta. Hoitotyössä asiakkaan kohtaaminen on arkipäivää ja useimmat asiakkaiden positiiviset ja negatiiviset palautteet liittyvät juuri kohtaamiseen tai kohteluun. Asiakkaiden kanssa tulee käydä vuoropuhelua siitä, miten heidän tarpeensa
voidaan tyydyttää parhaalla mahdollisella tavalla.
Lähtökohtana on, että asiakaspalvelu on ammattitaitoista ja joustavaa. Hoidon
tulee perustua parhaaseen saatavissa olevan tietoon. Asiakkaita tulee ymmärtää
ja tukea sairauden eri vaiheissa.
Asiakaslähtöisessä toiminnassa toimintaprosessin sujuvuus on tärkeää.
Yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa meidän on
sovittava, mistä hoitoprosessien osasta kukin toimija tulevaisuudessa vastaa.
Myös eri ammattiryhmien väliseen työnjakoon tulee edelleen panostaa. Kaikenlaisia päällekkäisyyksiä tulee karsia ja asiakkaiden tarpeetonta ohjaamista
yksiköstä toiseen tai ammattilaiselta toiselle vähentää.
Asiakkaiden osallistumista omaan hoitoprosessiinsa tulee lisätä. Tämä edellyttää mm. sähköisten palvelujen laajempaa käyttöottoa; sähköinen ajanvaraus
ja asiakasneuvonta, monimuotoiset potilasohjausmallit ja modernit vastaajapalvelut
ovat jo tätä päivää terveydenhuollossa. Terveysteknologian ja mm. mobiilipalvelujen
käyttöä voidaan lisätä, sillä myös asiakaskuntamme muuttuu ja vaatimukset näiltä osin
kasvavat.
Asiakaslähtöinen toiminta ottaa huomioon eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden
tarpeita ja tämä asettaa myös meille haasteita. Haasteet on tarkoitettu ratkaistavaksi ja
uskon, että meillä on tarvittaviin ratkaisuihin kaikki ”eväät” olemassa.
Syksy on pikku hiljaa tulossa. Onneksi saimme vielä nauttia upean elokuun lämmöstä ja auringon säteistä! Hyvää syksyä kaikille! n
Pirjo Kejonen
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
3
sisältö
14
Po hja n piir i n u m e ro 4 / s y y s ku u 2015
POHJANPIIRI
40. vuosikerta
Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
http://www.ppshp.fi
JULKAISIJA
3
Pääkirjoitus: Asiakaslähtöisyys keskeisenä tavoitteena
5
Työ ja tekijä: Kuntoutusohjaajan työ on liikkuvaa
6
Asiakaslähtöisyydessä punnitaan asenne ja organisaation joustavuus
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
08 315 2011
PÄÄTOIMITTAJA
Pasi Parkkila, kehitysjohtaja PPSHP
[email protected]
08 315 4173
10 Uusi asiakaspalautejärjestelmä käyttöön alkusyksystä
11 Monetra lunastaa lupauksiaan
TOIMITUS
Viestintätoimisto Verbi Oy
12 Tupakoimattomana leikkaukseen –malli pilotointivaiheessa
Liisa Ahlstén
[email protected]
0400 582 588
13 Hänniltä koko maan tietoisuuteen
Martti Ahlstén
[email protected]
0500 582 588
14 Harjoitus tartuntavaarallisen potilaan hoitopolusta OYS:ssa
16 Hoitajien osaaminen teki vaikutuksen
Jaakko Ahlstén
[email protected]
045 679 3427
18 Nyt kun kesä mennyt on … siihen voi siihen palata muistoissa
20 Sairaalamikrobiologille mikroskoopin tiirailu on kiehtovaa
VALOKUVAAJAT
Pirjo Pyhäluoto, PPSHP
[email protected]
08 315 3545
21 Ervan kuulumisia: Terveydenhuollon palvelut saatavilla
22 Syöpä nujerretaan hoitokombinaatioilla
Sylvi Savolainen, PPSHP
[email protected]
08 315 3545
25 Alueellinen koulutuspäivä: Seksuaalisuus elämänkaaressa
Tiina Mäki, PPSHP
[email protected]
08 315 3546
26 Minun vaparini
Pekka Huovinen, PPSHP
[email protected]
0400 305 613
27 Voitto kotiin
28 Ramppa kalakattaa: Vielä koiruuksia
Jukka Veijola, PPSHP
[email protected]
040 8474 263
29 This is the Voice of OYS
30Kiitokset
SIVUNVALMISTUS
Marika Määttä, Erweko (taitto)
Ari Honkonen, Erweko (kuvat)
31 Hoitoketjut: Keuhkoahtaumataudin uudistettu hoitoketju
32 Henkilöstöedustajan mietteitä: Säästeliäästi syksyyn
TOIMITUSNEUVOSTO
Pj. Hannu Leskinen
Kauko Halmetoja
Juha Jääskeläinen
Pirjo Kejonen
Juha Korpelainen
Aino-Liisa Oukka
Pasi Parkkila
Jarkko Raatikainen
Tuula Virsiheimo
Heikki Wiik
32 Uusi työkalu syöpälääkkeiden kehitykseen
33 HALO-neuvottelukunta: Rutiininomaisesta recurrens-hermon
monitoroinnista ei ole hyötyä
33 Kunnat onnistuivat hillitsemään terveydenhuollon kustannuksia
34 jos minulta kysytään, niin...Ajatuksia tarkastuslautakunnan
näkökulmasta
TOIMITUKSEN OSOITE
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kajaanintie 50
PL 10, 90029 OYS
35 Lapset puheeksi –toimintamallilla saatu erinomaisia tuloksia
OSOITTEEN MUUTOKSET
[email protected]
08 315 4698
18
ILMOITUKSET
Olavi Määttä
[email protected]
0400 881 717
POHJANPIIRI ILMESTYY V. 2015
Nro 5 30.10.
Nro 6 11.12.
PAINOPAIKKA
Erweko Oy
KANNEN KUVA
Tiina Mäki
Kuntoutus-
T E K S T I Liisa A h l s t é n
ohjaajan
K
työ on liikkuvaa
aikuisten kanssa työskentelevä kuntoutusohjaaja Pirjo Tenno
on peruskoulutukseltaan sosiaalikasvattaja, mutta on opiskellut
lisäksi myös mm. kuntoutusta ja
mielenterveystyötä.
Kuntoutusohjaus on lakisääteistä. Työ on liikkuvaa, työkenttänä on koko sairaanhoitopiiri.
Kuntoutusohjaajan työn tarkoitus on tavata kuulovammaisia
heidän arkisessa ympäristössään, työpaikalla tai kotona. Koti- ja työpaikkakäyntejä on näin
ollen runsaasti.
Kuulovammaisille tarkoitettujen apuvälineiden arsenaali on
monipuolinen. Jotta apuvälineistä saatu hyöty olisi maksimaalinen, pitää laitetta osata
käyttää ja sen pitää olla käyttökunnossa. Kuntoutusohjaus ei
kuitenkaan ole pelkästään apuvälinekuntoutusta vaan suurelta
osin potilaan ja omaisten motivointia ja arjessa selviytymisen
uulovammaisten
tukemista kaikilla elämän alueilla. Kuulovamma altistaa syrjäytymiselle, jota kuntoutusohjaaja
omalta osaltaan yrittää ehkäistä.
Esimerkiksi television kuunteluun on tarjolla monenlaisia
vaihtoehtoja, ja koska televisioita on monenlaisia, johtojen kiinnittäminen ei ole ihan yksinkertainen juttu. Kotikäytössä induktiosilmukan ideana on saada
ääni­
maailma selkiytettyä. Ja
näin television ääni voidaan pitää niin pienenä, ettei se häiritse
esimerkiksi naapureita.
Apuvälineitä monelta
eri luukulta
Kuulovammaisten kuntoutusohjaajilla ei OYS:ssa ole varsinaisesti vastaanottoa lukuun ottamatta audionomin kanssa pidettävää FM-laitejärjestelmän yhteistyösovitusta.
FM-laitejärjestelmä on nykyään pieni, siihen kuuluu lähetin
ja vastaanotin, jota asiakas voi
K U VAT S y l v i S a v ol a i ne n
työ ja tekijä
Aikuisten kuulovammaisten kuntoutus­
ohjaajat työskentelevät OYS:ssa kuulo­
keskuksessa. Pirjo Tenno on yksi
kolmesta. Työ on asiakkaiden arjessa
selviytymisen tukemista.
käyttää haluamallaan tavalla.
Kuntoutusohjaaja tekee Kelalle
suosituksen laitteen hankinnasta
ja asiakas itse tekee sinne hakemuksen hänelle parahiten sopivasta laitteesta.
Kuulovammaisten kuntoutusohjaajalla on monentyyppisiä
yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi näkökeskuksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jos asiakkaalla on sekä kuulo- että
näkö­vamma. Työterveyshuolto
tai työvoimatoimisto saattaa
myös kutsua kuntoutusohjaajan
palaveriin keskustelemaan siitä,
miten asiakaan asioita voidaan
parhaiten edistää.
Kuntoutusohjaajan työsarkaan kuuluvat myös hakemukset
vammaispalvelulain mukaisten
hälytyslaitteiden hankkimiseksi
asiakkaille. Tällaisia ovat esimerkiksi vilkkuvalolla tai täristimellä
varustetut ovikellot ja palohälyttimet. Pienoisapuvälineitä kuten
aiemmin mainittuja televisionkuuntelun apuvälineitä voidaan
luovuttaa asiakkaalle suoraan
OYS:sta
Jokainen asiakastapaaminen,
vaikka entisenkin asiakkaan
kanssa, on Pirjo Tennon mukaan
ainutkertainen. ”Mihinkään tapaamisen ei voi mennä etukäteen valmistautumatta, vaikka
usein ne eivät kuitenkaan tapahdu kaavailemallani tavalla.”
Pirjo Tenno on koko työuransa työskennellyt kuulovammaisten kanssa. Viittomakielentaito
saattoi olla se ratkaiseva tekijä,
jonka vuoksi hänet OYS:iin kuntoutusohjaajaksi aikoinaan valittiin. Viittomakielisten osuus väestöstä pienenee koko ajan samoin kuin, kiitos lääketieteen
kehityksen, myös täysin kuurojen osuus.
Sen sijaan väestön ikääntyessä kuulovammaisten määrä lisääntyy koko ajan. Kuulovammaisten kuntoutusohjaajalle riittää siis töitä jatkossakin. n
n Pirjo Tenno apuväline­
kaapilla. Pienoisapuvälineitä
mm. televisionkuuntelun
apuvälineitä voidaan
luovuttaa asiakkaalle
suoraan OYS:sta.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
5
T E K S T I Liisa A h l s t é n
K U VAT T i i n a M ä k i
Asiakaslähtöisyydessä
punnitaan asenne ja
organisaation joustavuus
Palveluiden asiakaslähtöisyydessä on
pitkälti kysymys siitä, että jokainen
palvelujen piiriin hakeutuva ihminen
halutaan kohdata yksilöllisine tarpeineen.
Kysymys on siis asenteista, mutta myös
organisaation prosessien sujuvuudesta ja
joustavuudesta. OYS:ssa asiakaslähtöisyyttä
pidetään tärkeänä kehittämiskohteena.
6
P OH J ANP IIRI 4/2015
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
7
A
siakaslähtöisyydessä
on sairaanhoitopiirin johtaja Hannu
Leskisen mukaan
kyse toimintatavasta, jonka mukaan jokainen asiakas kohdataan
ihmisarvoisena yksilönä palvelutarpeesta riippumatta. Keskeistä
on, ettei palveluja järjestetä organisaatiolähtöisesti, vaan asiakkaan tarpeista käsin mahdollisimman toimiviksi.
”Asiakas osallistuu itse alusta
asti palvelutoiminnan suunnitteluun yhdessä palvelun tarjoajien
kanssa. Tämä edellyttää asiakkaalta ja palvelutarjoajalta vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä
siitä, miten tarpeet ja palvelumahdollisuudet voidaan tyydyttää parhaalla mahdollisella tavalla”, hän toteaa. – Tämänsisältöiset ajatukset löytyvät myös
sairaanhoitopiirin strategiasta.
Riippumatta kansallisen lainsäädännön etenemisestä, meidän on Leskisen mukaan haettava omalla alueellamme rohkeasti sellaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, joilla palvelut voidaan
saada asiakkaille nykyistä joustavammin.
Nykyjärjestelmässähän asiakas voi pudota eri palveluorganisaatioiden väliseen kuiluun esimerkiksi siksi, että tieto eri toimijoiden välillä ei kulje.
8
P OH J ANP IIRI 4/2015
Ilmoittautumisautomaatilla asiakkaat
tarvitsevat edelleen
joskus apua, kertovat
röntgentukihenkilö
Maritta Jokela (vas.)
ja apulaisosastonhoitaja Heli Heikkilä.
Aulahoitajat potilasta
varten
Käytännön työssä asiakaslähtöisyys toteutuu potilaiden kohtaamisissa, päivittäisessä toiminnassa, esimerkiksi potilaiden poliklinikalle tai osastohoitoon tulotilanteissa.
Röntgenpalvelut kuuluvat
usein potilaan hoitoketjuun ja
aulahoitajat varmistavat käynnin sujuvuuden.
Röntgentukihenkilönä sekä
avohoitotalossa että päivystysröntgenissä työskentelevällä
Maritta Jokelalla on pitkä kokemus potilaiden vastaanottamisesta. Viime vuosina käyttöön
otetut iImoittautumisautomaatit
helpottavat jonkin verran hoita­
jien työtä, mutta hänen mielestään automaatti-ilmoittautuminen ei tule koskaan onnistumaan
kaikilta potilailta ja siksi ilmoittautumisaulassa tarvitaan jatkossakin ihmisen läsnäoloa.
Avohoitotalossa on monta
odotusaulaa ja usein potilaita oh-
jataan oikeaan paikkaan kädestä
pitäen. – ”Kun potilas kokee tulleensa autetuksi, saattaa hän vielä pois lähtiessään käydä kiittämässä”, Maritta Jokela kertoo.
Aulahoitajien läsnäolo
vähentänyt valituksia
Päivystysröntgenissä aulahoitajana työskentelevä lähihoitaja
Suvi Ukkola kertoo, että välillä
aulahoitaja puuttuu asiakaslähtöisyyden nimissä potilaiden tutkimusvuoroihin. Joskus on toimittava vanhan sanonnan ”hätä
ei lue lakia” mukaisesti ja järjestettävä joku potilas ikään kuin jonon ohi, kun tutkimus pitää tehdä rakko täynnä ja pissahätä käy
ylivoimaiseksi.
Yhteispäivystyksessä potilaat
joutuvat usein odottamaan lääkärille pääsyä useita tunteja, kun
esimerkiksi odotellaan laboratoriotulosten valmistumista. Lähihoitaja Jarkko Finni on aulahoitajana saanut potilailta ylitsevuotavaa kiitosta, kun on saattanut liikuntarajoitteisen potilaan
vessaan tai on tuonut janoiselle
vettä. – ”Ei ole kaukana, että siinä on jo perintöjä oltu jakamassa”, hän huumorilla höystäen
kertoo.
Pitkät odotusajat aiheuttavat
päivystyksessä välillä järjestys-
häiriöitä ja jotkut potilaat kysyvät huolestuneina, onko heidät
kokonaan unohdettu. Aulahoitajan liivi päällä kulkeva hoitaja
rauhoittaa jo pelkällä läsnäolollaan ja potilaiden on helppo kysyä häneltä oman hoitonsa
etenemisestä.
Päivystyksessä työskentelee
kaksi aulahoitajaa Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön kolmivuotisen rahoituksen
turvin. Säätiö puolestaan on saanut varoja tähän tarkoitukseen
Vieno ja Alli Suorsan rahastolta. Aulahoitajatoimintaa on jo
aiemmin pilotoitu 10 kuukautta
erään potilaan järjestämän keräyksen tuotolla.
Jarkko Finni kertoo osastohoitajan todenneen, että aulahoitajien palkkaamisen jälkeen
valitusten määrä on aikaisemmasta vähentynyt. Potilaalle monesti riittää se, että joku kuuntelee ja ottaa tosissaan, vaikkei esimerkiksi odotusajan suhteen
muutosta tapahtuisikaan.
Aulahoitajille ei apulaisosastohoitaja Heli Heikkilän mukaan ole mitään erillistä kou­
lutusohjelmaa, mutta perehdytyksessä kiinnitetään huomiota
juuri asiakaspalveluun, potilaslähtöisyyteen ja esimerkiksi uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumiseen.
Asiakaspalaute auttaa
kehittämään palvelua
Laatupäällikkö Leena Langin
mukaan asiakaspalautetta voi
OYS:ssa antaa useammalla eri
tavalla. Suullinen palaute on helpoin tapa, mutta siitä emme saa
mitään yhteenvetoa. Toinen tapa
on spontaani asiakaspalaute palautelaatikoihin tai sairaanhoitopiirin www-sivuilta löytyvän palautelomakkeen avulla. Organisaation kannalta palautteen saaminen on hänen mukaansa
tärkeää, koska se auttaa kehittä-
mään toimintaa. Spontaanin palautteen määrä on viime vuosina
pysynyt suunnilleen samana,
vuositasolla noin 2000 kappa­
letta.
Sekä potilaalla että hänen läheisellään on myös mahdollisuus
tehdä ilmoitus tutkimuksen tai
hoidon aikana havaitsemastaan
vaaratilanteesta. Sairaanhoitopiirin www-sivuilta löytyvässä
vaaratapahtumailmoituksessa
pyydetään kuvailemaan vaaratilanne ja sen seuraukset.
Sekä palautelomakkeessa että
vaaratilanneilmoituksessa on
Leena Langin mukaan kohta yhteystiedoille. Tämä tulee täyttää,
jos ilmoittaja haluaa, että häneen
ollaan yhteydessä sen jälkeen,
kun asia on organisaatiossa käsitelty. Hoitovirhe-epäilyistä potilas voi tehdä ilmoituksen potilasvahinkokeskukseen.
Leena Langin mielestä asiakaslähtöisyys on sitä, että potilas
otetaan palvelujärjestelmässä
huomioon yksilönä, ei sairastapauksena. Päivystyksessä potilas
käyttäytyy tilanteen äkillisyyden
vuoksi varmasti eri tavalla kuin
poliklinikalla, jonne tuloon hän
Aulahoitaja Suvi
Ukkola ottamassa
vastaan potilaan
ilmoittautumistietoja.
on ennakolta valmistautunut.
Kohtaamisen laatuun voi kumpikin osapuoli vaikuttaa, niin terveydenhuollon ammattilainen
kuin asiakas. n
Aulahoitajan
läsnäolo rauhoittaa
ja antaa turvallisuuden tunnetta
kertovat aulahoitaja Jarkko Finni ja
röntgentukihenkilö
Marita Jokela.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
9
T E K S T I Martti A h l s t é n
Uusi asiakaspalautejärjestelmä KÄYTTÖÖN
ALKUSYKSYSTÄ
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kerännyt asiakaspalautetta
jo toista kymmentä vuotta. Palautteesta ei kuitenkaan ole saatu irti
kaikkea hyötyä, sillä sitä ei ole pystytty käsittelemään järjestelmälli­
sesti. Uusi asiakaspalautejärjestelmä korjaa tilanteen.
S
sairaaloiden uusi asiakaspalautejärjestelmä otetaan käyttöön
alkusyksyn aikana. Parhaillaan
on käynnissä koulutus- ja käyttöönottovaihe. Uudistus toteutetaan yhtä aikaa sairaanhoitopiirin internet-sivuston ulkoasun
uudistamisen kanssa. Muutoksen jälkeen linkki asiakaspalautejärjestelmään näkyy sivuilla
nykyistä selvemmin ja on siten
helpommin löydettävissä.
”Asiakas nousee keskiöön koko ajan enemmän. Nykyajan potilaat eivät enää suostu siihen, että sairaalassa vain käydään. He
odottavat hyvää palvelua. He
ovat myös parhaat asiantuntijat
sanomaan, mitkä prosessit meillä eivät toimi. Siksi asiakaspalautejärjestelmä on yksi tärkeimmistä työkaluista potilaskeskeisyyden kehittämisessä”, potilasasiamies Hilkka Manner sanoo.
airaanhoitopiirin
Mahdollistaa palautteen
tehokkaan käsittelyn
Sairaanhoitopiiri on kerännyt
asiakaspalautetta
vuodesta
2004. Aluksi se tapahtui paperilomakkeilla, mutta jo muutaman
vuoden kuluttua siirryttiin sähköiseen palautejärjestelmään.
Nyt se uudistetaan ajanmukaiseksi.
10
P OH J ANP IIRI 4/2015
”Nykyisestä järjestelmästä ei
saada riittävästi tietoa toiminnan kehittämistä varten”, laatupäällikkö Leena Lang sanoo.
”Palautteet ohjautuvat suoraan siihen toimintayksikköön,
jota palaute koskee. Koko sairaanhoitopiirin tasolla pystytään
näkemään lähinnä vain, kuinka
paljon palautetta on annettu. Yhteenvetotietoa ei ole saatu siitä,
millaisista asioista palautetta on
annettu eikä myöskään siitä, millaisia korjaavia toimenpiteitä on
tehty.”
Minkäänlaisia yhteneväisiä
luokitteluja ei ole pystytty tekemään, koska palaute on pyydetty
avoimena. Palautteen antaja on
siis itse kirjoittanut asiansa omin
sanoin.
”Myös uudessa järjestelmässä on mahdollista antaa palautetta omin sanoin, mutta palautteen rungon muodostavat standardoidut kysymykset, joihin
palautteen antaja vastaa. Näin
tiedonkeruusta tulee järjestelmällistä ja vertailtavaa, mikä on
toiminnan kehittämisen kannalta olennaisen tärkeää”, Lang
sanoo.
Valtakunnallinen vertailtavuus paranee, sillä myös muualla maassa potilaspalautetta on
alettu kerätä vastaavanlaisessa,
standardoidussa muodossa.
Laajennettavissa
koko ervalle
Asiakaspalautejärjestelmän uusiminen ei ole yksinomaan tietotekninen uudistus. Samalla myös
koko palautteiden käsittelyprosessi katsotaan läpi ja määritellään, minne palautteet ohjautuvat, miten ne käsitellään ja kootaan ja kuka prosessista vastaa
sen eri vaiheissa.
Myös kieliä tulee lisää. Nykyinen järjestelmä on vain suomeksi, mutta uudessa järjestelmässä
palautetta voi antaa suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.
Uuden palautejärjestelmän
toimittaa julkisen kilpailutuksen
perusteella Visma Consulting.
Kyseessä on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankinta. Hanke on kuitenkin valmisteltu siten, että tarvittaessa järjestelmä on mahdollista ottaa
käyttöön myös muissa OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiireissä. n
T E K S T I Martti A h l s t é n
K U VA Joh a n n a J ä n k ä l ä
MONETRA lunastaa lupauksiaan
K
un palvelukeskus Mo-
netra perustettiin,
Oulun kaupunki ja
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri asettivat sille
kovan tavoitteen. Talous- ja henkilöstöhallintoa pitäisi pystyä tehostamaan niin, että kustannukset laskisivat 20 prosenttia viidessä vuodessa. Nyt, kun toiminnan aloittamisesta on kulunut
kolme vuotta, toimitusjohtaja
Päivi Pitkänen sanoo, että tavoite tullaan saavuttamaan. Vähintään.
”Olemme hyvässä vauhdissa.
Jo nyt on saavutettu 15 prosentin
säästöt. Otimme vuosi sitten
käyttöön uuden taloushallinnon
järjestelmän eikä sen tehoja ole
vielä pystytty täysin hyödyntämään. Uudessa järjestelmässä
on muun muassa sähköinen
maksumääräys, sähköinen muistiotosite sekä erilaisia automaattisia raportteja. Kun ne saadaan
täysimääräisesti käyttöön, toiminta tehostuu entisestään tämän ja ensi vuoden aikana”, Pitkänen kertoo.
Palvelukeskus Monetran toiminta on käynnistynyt hyvin. Omistajien
asettama tehokkuustavoite on täyttymässä, asiakasomistajien määrä
on kasvanut ja palveluvalikoima monipuolistunut.
Kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät yleisesti tehostamaan toimintaansa, joten Monetran kaltaisia palvelukeskuksia on syn­
tynyt muuallekin Suomeen.
Palvelukeskus on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka asiakkaat
ovat samalla yhtiön osakkaita.
Ostettavia palveluita ei tarvitse
kilpailuttaa, koska hankintasopimuksen tekevä julkinen organisaatio on yrityksen omistaja.
Toiminta kasvanut ja
monipuolistunut
Monetra aloitti tuottamalla talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluita: talous- ja palkkalaskentaa, matka- ja kululaskujen
käsittelyä. Toiminta on laajentunut nopeasti. Nyt peruspalveluiden lisäksi tarjolla on henkilövuokrausta, eläkeneuvontaa,
sopimusneuvontaa sekä koulutus- ja konsultointipalveluita.
Palveluita kehitetään ja monipuolistetaan koko ajan asiakkaan
tarpeiden mukaan.
Myös tavoitteessa laajentaa
Monetran omistuspohjaa on onnistuttu hyvin. Nyt omistajaasiakkaita on jo runsaat 40. Henkilökuntaa oli toiminnan alkaessa 90, nyt 160. Ensimmäisen
vuoden liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa. Tänä vuonna se tulee
olemaan noin 12 miljoonaa.
”Sote-uudistus on pienoinen
kysymysmerkki. Uskomme, että
se kasvattaa palveluidemme kysyntää ja omistajien määrää. Olipa sote-malli mikä tahansa, se
vie kunnilta pois noin puolet toiminnan volyymista. Silloin jokainen kunta joutuu miettimään,
onko enää järkevää hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoa oma-
na toimintana”, Päivi Pitkänen
pohtii.
Työntekijät tyytyväisiä
Monetran henkilökunta muodostuu valtaosin kuntien ja sairaanhoitopiirin entisistä työntekijöistä, jotka ovat siirtyneet vanhoina työntekijöinä, kun toimintoja on siirretty Monetralle.
Muutos usein pelottaa ja Päivi
Pitkäsen mukaan myös Monetran käynnistymiseen liittyi pelkoja. Kun perustamista valmisteltiin, ihmiset pohtivat, kuka
joutuu lähtemään, kuka saa jäädä entiselle työnantajalle.
”Muistan, kun ensimmäisen
kerran tulin työntekijöiden
eteen. Toin heille kevätesikot ja
painotin, että kukaan ei ole joutunut vaan teidät on valittu Monetraan. Vaikka työ sinänsä on
samaa kuin ennen, sen merkitys
työnantajalle on paljon suurempi. Kun entisen työnantajan palveluksessa tuotettiin tukipalveluita varsinaiselle toiminnalle,
Monetrassa työ on yrityksen
ydinliiketoimintaa”, Pitkänen
kertoo.
Sopeutuminen uuteen on joillekin suhteellisen helppo, toisille
vaikeampi. Henkilöstökyselyssä
84 prosenttia työntekijöistä on
ilmoittanut pitävänsä Monetraa
todella hyvänä työpaikkana, joten muutos näyttää varsin onnistuneelta. n
Monetran työntekijät
viettämässä virkistyspäivää
Kierikissä.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
11
Tupakoimattomana
leikkaukseen –malli pilotointivaiheessa
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA T i i n a M ä k i
Tupakoimattomuuden edut leikkaushoitoon tulevalle potilaalle on tiedetty jo
pitkään. Pilotin avulla rakennetut hyvät käytännöt viedään nyt arkeen yhdessä
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon voimin.
T
henkilöstö tietää, että
runsas tupakointi lisää leikkauksenjälkeisiä hengitysongelmia ja heikentää haavan paranemista. Samoin
kuin sen, että tupakoinnin lopettaminen vähintään 4–8 viikkoa
ennen leikkausta vähentää post­
operatiivisia komplikaatioita.
”Leikkaukseen tai toimenpiteeseen tulevat potilaat sen sijaan eivät läheskään aina tiedä,
että tupakoinnin lopettaminen
vaikuttaa siihen, että leikkausalueen verenkierto paranee, leikkauksen jälkeiset ongelmat vähenevät, leikkaushaavan paraneminen nopeutuu, haavojen tulehtumien vähenee, hengitys
helpottuu ennen toimenpidettä
ja sen jälkeen ja myös keuhkokuumeen vaara vähenee”, kertoo
osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka Oulaskankaan sairaalasta.
Lisäksi tupakoimattomilla tupakoiviin verrattuna leikkaukseen liittyvän sydän- ja aivo­
infarktin sekä keuhkoveritulpan
12
erveydenhuollon
P OH J ANP IIRI 4/2015
ja leikkauksen jälkeisen raajojen
verisuonitukoksen vaara vähenee, suolistoleikkauksissa leikkaussauman vuotamisvaara vähenee ja luunmurtumien paraneminen nopeutuu. Tupakoinnin lopettaminen vähentää usein
myös hoitoaikaa sairaalassa.
Oulaskankaan sairaalassa tupakoimattomuuden positiiviset
vaikutukset potilaalle haluttiin
hyödyntää ja lähdettiin rakentamaan mallia, jota nyt pilotoidaan
sekä Oulaskankaalla että OYS:n
verisuonikirurgialla.
Perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon
yhteistyö
Tupakoinnin lopettamisen hyödyistä puhuminen ja tupakoinnin lopettamiseen kannustaminen olisi hyvä aloittaa jo perusterveydenhuollossa, silloin kun
potilas saa lähetteen leikkausarvioon tai leikkaukseen, OYS:n
Avohoitotalossa verisuonikirurgialla työskentelevä osastonhoitaja Ritva Siuruainen sanoo.
Perusterveydenhuollolla on
hänen mukaansa senkin vuoksi
tärkeä rooli, että tutkimusten
mukaan tupakointi tulisi lopettaa mieluiten kuusi kuukautta
ennen leikkausta. Kun potilas tulee erikoissairaanhoitoon poliklinikkakäynnille, lääkäri ottaa
asian esille. Mutta jos asiaan paneudutaan vasta silloin ensimmäisen kerran, ollaan jo myöhässä, jos tavoitteena on tuo puolen
vuoden tupakoimattomuus.
”Tupakoimattomana leikkaukseen -mallin saimme keväällä
valmiiksi. Olemme käyneet Oulaisten terveyskeskuksessa esittelemässä sitä ja sen mukaista potilasohjetta. Kaikki terveyskeskuksen lääkärit olivat paikalla ja
tyytyväisiä siihen, että hoitoketju
käydään kokonaisuudessaan läpi
perus- ja erikoissairaanhoidon
rajat ylittäen. Perusterveydenhuolto saa näin erikoissairaanhoidon tuen toimintansa taakse”,
Anu Niemi-Himanka kertoo.
”Pilotissa mukana oleva Pfaiser on informoinut apteekkeja,
joita rohkaistaan motivoimaan ja
tukemaan leikkaukseen menossa
olevia asiakkaita korvaustuotteiden käytössä tupakoinnin lopettamisen apuna”, hän jatkaa.
Ritva Siuruainen kertoo, että
leikkauksen jälkeen täytetään
potilaan kanssa seurantalomake.
Perusterveydenhuollon yksikön
projektiryhmä kerää seurantalomakkeiden tiedot raportiksi, josta aikanaan selviää, kuinka projekti on onnistunut.
Monelle leikkaukseen meneminen on pysähtymisen paikka ja
motivoiva tilaisuus lopettaa tupakointi kokonaan. Tupakoimattomana leikkaukseen -mallin ei
uskota kovasti työllistävän terveydenhuollon ammattilaisia terveyskeskuksissa ja sairaalassa, koska kaikki leikkaukseen tulevat
potilaat eivät tupakoi.
Tehokas leikkausta edeltävä
tupakasta vieroitus saattaa auttaa pysyvään tupakoimattomuuteen. Tässä on ehkä syy siiten, että Pohjois-Pohjanmaan mallista
on oltu kiinnostuneita muissakin
yliopistollisissa sairaaloissa. n
T E K S T I Ja a k k o A h l s t é n
K U VA T i i n a M ä k i
HÄNNILTÄ koko maan tietoisuuteen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri oli vuonna 2010 peränpitäjä elinluovutustilastoissa.
Vuonna 2014 Tero Ala-Kokon vetämä työryhmä on voittanut sairaanhoitopiirin laatu­palkinnon
elinluovutustoiminnan kehittämisestä ja ollut kehittämässä valtakunnallista ohjeistusta
elinluovutustoimintaan. Kehittämistyön tuloksena PPSHP:n elinluovuttajamäärä ylitti valta­
kunnallisen keskiarvon.
V
2010 voimaan
tulleen lain mukaan
omaisilta ei enää kysytä lupaa elinluovutukseen vaan heiltä kysytään onko potilas eläissään vastustanut
elinluovutusta. Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista hyväksyy elinsiirrot, joten
elinluovuttajista ei teoriassa pitäisi olla pulaa. Osastonylilääkäri, professori Tero Ala-Kokon
mielestä PPSHP:ssa tarvittiin toiminnan tehostamista elinluovutusprosessissa.
”Meillä ongelma ei ollut niinkään potilaan tahdon selvittämisessä, vaan mahdollisen luovuttajan tunnistamisessa. Vuonna
2010 OYS:ssa jäi huomaamatta
14 potentiaalista elinluovuttajaa.
Viime vuonna näitä tapauksia oli
vain viisi. Kaiken kaikkiaan elinluovuttajia vuonna 2011 oli kaksi, vuonna 2014 jo 11. Vuonna
2014 PPSHP:n alueella elinluovutusten määrä oli 27 miljoonaa asukasta kohti, mikä ylitti
valtakunnallisen keskiarvon joka
on 22 ”, Ala-Kokko summaa.
uonna
Selkeät ohjeet koko Ervaalueelle – OYS mukana
myös STM:n työryhmässä
Ala-Kokon työryhmä on laatinut
selkeät ohjeet mahdollisen luovuttajan tunnistamiseen ja elinluovutusprosessin aloittamiseen.
Ohjeet löytyvät intranetistä Ohjeet henkilökunnalle -osiosta sekä Terveysportista. Niiden pohjalta on myös annettu paljon koulutusta sekä OYS:ssa että koko
erityisvastuualueella (erva) niin
koulutuspäivien kuin osastotun-
tien muodossa. Elinluovuttajan
tunnistaminen kuuluu kaikille
osastoille, erityisesti niille joilla
hoidetaan akuutteja neurologisia
tai neurokirurgisia potilaita.
”Tärkeintä on ottaa huomioon mahdollisuus elinluovutuksesta toivottoman aivovaurion
kohdalla. Se on osa elämän loppuvaiheen hoitoa”, Ala-Kokko
sanoo.
Vetovastuu toimintamallin
ohjauksesta ja seurannasta on
OYS:lla. Tätä varten nimettiin
elinluovutuskoordinaattoriksi
sairaanhoitaja Sinikka Sälkiö,
jonka vastuulla on mm. ervan yhteistyö ja ympäröivien sairaaloiden kiertäminen koulutus- ja
neuvonta-asioissa.
Elinluovutustoiminnan valvontaa varten kehitettiin myös
seurantaohjelma, johon syötetään sairaaloissa kuolleiden tiedot. Sen avulla pystytään seuraamaan onko mahdollisia elinluovuttajia jäänyt huomaamatta,
ja jos on jäänyt, niin voidaan
tutkia miksi näin on käynyt.
Työryhmän saama laatupalkinto oli ansaittu. Työryhmä oli
nimittäin myös mukana kehittämässä Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista ohjeistusta elinluovutustoiminnasta, joka
on voimassa vuoteen 2018 asti.
”Työmme ei kuitenkaan ole
päättynyt. Pyrimme kehittämään ohjeistusta jatkuvasti.
Pohdimme koulutuksen opti-
moimista, muun muassa sitä olisiko koulutusta parempi toteuttaa työpajoina eikä vain luentoina. Eri osastojen työntekijöillä ja
toimijoilla on eri roolit luovutusprosessissa, joten koulutus tulisi
kohdentaa tietyin osin toimijakohtaisesti ”, Ala-Kokko pohtii.
Lisäksi suunnitteilla on parantaa luovuttajan omaisten tukea, joka mahdollistaa myöhemmän yhteydenpidon, neuvonnan
ja keskustelun.
Laatupalkinnon työryhmä jakoi tasan kaikkien jäsentensä
kesken.
”Se oli mukava joulubonus
meille kaikille”, Ala-Kokko naurahtaa. n
Yhteispäivystys on yksi
keskeisistä hoitopaikoista
mahdollisen elinluovuttajan
tunnistamisessa ja luovutukseen johtavan prosessin
aloittamisessa. Kuvassa
elinluovutustoiminnasta
vastaava lääkäri Tero AlaKokko, elinluovutustyöryhmän jäsenet oh Minna Nyman ja oh Päivi Koskela sekä
elinluovutuskoordinaattori
Sinikka Sälkiö. Minna Nymanilla kädessään posteri,
jossa kuvataan mahdollisen
elinluovuttajan tunnistaminen ja hoidon toteuttaminen. Työryhmän kuului lisäksi neurologi Vesa Karttunen,
nefrologi Risto Ikäheimo, sh
Mira Pohjasenaho, sh Riitta
Väliaho, anestesialääkäri
Tuukka Toivio ja neurokirurgi
Johanna Kuhmonen.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
13
T E K S T I H a n nu S y r j ä l ä
K U VA T i i n a M ä k i
Harjoitus
TARTUNTAVAARALLISEN
POTILAAN HOITOPOLUSTA
OYS:ssa
Länsi-Afrikan poikkeuksellisen laaja Ebola -epidemia edellytti myös suomalaisten
sairaaloiden varautumista mahdollisiin ebolapotilaisiin. Tämä työllisti kuukausien
ajan infektioiden torjuntayksikön lisäksi laboratoriota, aikuisten infektio-osastoa,
päivystystehoa ja röntgenosastoa. Myös yhteispäivystyksen ja ensihoidon osalta
tarvittiin erityisjärjestelyitä.
P
ohjoisen erityisvastuu-
(erva) mahdolliset ebolapotilaat olisi
hoidettu OYS:ssa, sillä
heitä ei olisi voitu kuljettaa Helsinkiin sopivan tartuntavaarallisen potilaan siirtämiseen tarvittavan kuljetuskaluston puuttumisen vuoksi. Hoidon organisoimiseksi OYS:ssa oli useamman
kuukauden ajan ns. ebolapäivystäjä, jolle mahdollisista ebolapotilaista sai soittaa 24/7. OYS:n
kuljetuskeskuksella oli valmius
kuljettaa potilasnäytteet Huslabin ebolayksikköön.
WHO:n mukaan ebolaan on
23.8.2015 mennessä sairastunut
28 041 henkilöä. Heistä on kuollut 11 302 (40 %). Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa ebolaan on sairastunut 881 terveydenhuollon työntekijää, joista
512 (58 %) on menehtynyt tautiin. Terveydenhuollon henkilös-
14
alueen
P OH J ANP IIRI 4/2015
tön sairastuvuus Länsi-Afrikassa
oli huomattava. OYS:ssa panostettiin turvalliseen ebolapotilaiden hoitoon monilla koulutustilaisuuksilla, videoilla ja suojavarusteiden pukemis- ja riisumisharjoituksilla.
OYS:n ebolaohjeiden toimivuutta testattiin 25.3.2015, vrt.
kuvat. Harjoitusta koordinoi
osastonylilääkäri Hannu Syrjälä. Sairaankuljetus toi harjoituspotilaan aikuisten infektioosastolle. Hänelle tehtiin alipaineistetussa huoneessa ne toimenpiteet, jotka olisi tehty
oikealle ebolapotilaalle. Aikuisten infektio-osastolta harjoituspotilas siirrettiin teho-osastolle.
Teho hoidossa hänelle laitettiin
monitoroinnin edellyttämät laitteet ja otettiin tarvittavat verikokeet ja keuhkojen röntgenkuva.
Infektioiden torjuntayksikön hygieniahoitajat seurasivat infekti-
oiden torjunnan toteutumista
ohjeiden ja tilojen osalta. Kunkin
yksikön työntekijät tarkkailivat
ohjeiden toimivuutta yksiköissään.
Päivän päätteeksi pidettiin
yhteinen tilaisuus, jossa käytiin
läpi harjoituksen kulku. Harjoituksen aikana yksiköiden yhteistyö sujui erinomaisesti. Infektioiden torjuntayksikön henkilökunta oli tyytyväinen kaikkien
erinomaiseen työpanokseen ja
rakentavaan kommentointiin
purkutilaisuudessa. Harjoituksen aikana tehdyn tarkkailun perusteella voitiin todeta, että harjoituspotilaan hoidon kulku tapahtui oikein, eikä ebolavirus
olisi levinnyt virheellisen toiminnan takia harjoitukseen osallistuneisiin työntekijöihin. Kuitenkin harjoitus toi esille myös nykyisissä tiloissa olevia puutteita,
jotka voivat vaarantaa potilas-
turvallisuutta ja lisäävät myös
henkilökunnan tartunnan riskiä.
Erityisesti tartuntavaarallisten
suojavarusteiden riisumiseen
tarkoitetut tilat sekä teho-osaston varsinainen potilashuone olivat liian ahtaat. Nämä lisäävät
riskiä hoitoympäristön sotkeutumiselle tartuntavaarallisella eritteellä ja suojavaatteiden rikkoutumiselle.
Meidän tulee jatkossakin varautua tartuntavaarallisten potilaiden hoitoon. Siksi OYS:iin tarvitaan asianmukaiset tilat hoidon edellyttämille laitteille ja
suojavarusteiden pukemiselle ja
riisumiselle sekä potilashuoneiden välittömässä läheisyydessä
oleva laboratorio, jolloin myöskään näytteitä ei tarvitsisi kuljettaa muualle. n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
15
T E K S T I JA K U VAT M a r t t i A h l s t é n
HOITAJIEN OSAAMINEN
teki vaikutuksen
Suomalainen hoitaja työskentelee itsenäisemmin kuin kollega Keski- ja Etelä-Euroopassa.
S
tiimityö ja erityisesti
sairaanhoitajien vahva rooli siinä tekivät
vaikutuksen ranskalaiseen Anne Praccaan ja espanjalaiseen
Carolina Cerratoon. Pracca
on Lasten psykiatrisen osaston
johtaja Ariège-Couseransin keskussairaalassa ja Cerrato hematologi, joka työskentelee Fuenlabradan yliopistollisessa sairaalassa Madridissa. He tutustuivat
suomalaiseen terveydenhuoltoon ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintaan kansainvälisen HOPE-vaihto-ohjelman kautta.
”Ranskan sairaalakulttuuri
on vertikaalinen, Suomen kulttuuri horisontaalinen. Meillä lääkäri sanoo hoitajalle, mitä pitää
tehdä. Suomessa hoitaja tietää
itse, mitä pitää tehdä ”, Anne
Pracca kertoo huomioistaan.
”Ranskalainen kulttuuri perustuu erikseen tekemiselle,
suomalainen yhdessä tekemiselle. Suomalaisessa sairaalassa jokainen tietää, mitä toinen tekee
ja yhdessä työskentely näkyy toimivan todella hyvin. Suomessa
tehdään tiimityötä ja se on potilaan kannalta parempi toimintamalli.”
Erot eivät selity pelkästään
kulttuurilla, sillä myös lainsäädäntö on erilainen. Ranskalainen
hoitaja ei saisi tehdä samanlaisia
töitä kuin suomalainen vaikka
osaisikin.
Teknologian
hyödyntäminen kiinnosti
Ranskassa valtio päättää terveydenhuollossa kaikesta ja vastaa
kustannuksista. Kansalaisilla on
vapaus valita hoitopaikkansa, ja
16
laisessa hoitotyössä. Yhtenä esimerkkinä he mainitsevat telekonsultaatiot. Harvaan asutussa
Suomessa helposti ajatellaan,
että tiheästi asutussa Keski- ja
Etelä-Euroopassa niistä ei olisi
samalla tavalla hyötyä. Mutta
myös Espanjassa ja Ranskassa
on syrjäisiä alueita. Lisäksi liikenne ja jyrkät maastovaihtelut
saattavat tehdä maantieteellisesti lyhyistä etäisyyksistä ajallisesti pitkiä.
uomalaisen sairaalan
P OH J ANP IIRI 4/2015
HOPE
edistää kansainvälistä
verkottumista
ihmiset myös käyttävät valinnanvapauttaan sen mukaan,
millaiseen sairauteen tai ongelmaan tarvitsevat apua. Palvelun
tuottaja voi olla julkinen tai
yksityinen.
Espanjan terveydenhuolto on
enemmän Suomen kaltainen. Se
toimii hajautetusti ja pääasiassa
julkisten palveluntuottajien toimesta. Silti myös Carolina Cerrato kiinnitti Oulun vierailullaan
huomiota siihen, kuinka itsenäisesti hoitajat voivat toimia suomalaisissa sairaaloissa ja kuinka
hyvin koulutettuja he ovat.
”Molempien maiden terveydenhuollon taso on korkea, mutta haasteena on se, että väestön
odotukset ja vaatimukset kasva-
Tällä kertaa Oulussa
oli HOPE-ohjelman kautta
kolme terveydenhuollon
ammattilaista. Carolina
Cerraton (vas.) ja Anne
Praccan lisäksi mukana
oli Isalan sairaalan
lapsettomuusklinikan
johtaja Hennie RijsenbrijBredewoud Hollannista.
vat koko ajan. Toiminta pitäisi
pystyä organisoimaan tehokkaasti siten, että vältetään turhia
hoitoja ja tutkimuksia”, hän
pohtii.
Pracca ja Cerrato olivat vaikuttuneita myös siitä, miten teknologiaa hyödynnetään suoma-
HOPE (The European Hospital
and Healthcare Federation) on
yhdistys, jonka jäseniksi voivat
liittyä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kansalliset sairaalaliitot tai vastaavat toimijat. Kuntaliitto edustaa Suomea HOPEssa,
koska kunnat omistavat terveyskeskussairaalat ja sairaanhoitopiirit.
HOPEn toiminnan tavoitteena
on edistää korkeatasoista, inhimillistä, tehokasta ja vaikuttavaa
sairaalahoitoa ja tukea jäsenmaiden terveyspalvelujärjestelmiä
näiden tavoitteiden saavuttamisessa. HOPElla on vaihto-ohjelma,
jonka avulla jäsenmaiden terveydenhuollon ammattilaisilla on
mahdollisuus päästä tutustumaan muiden maiden terveydenhuollon toimintaan. Ohjelma
on tarkoitettu ammattihenkilöille, jotka ovat toimineet vähintään kolme vuotta terveydenhuollon johtamistehtävissä tai
ovat olleet muulla tavoin vastuussa toiminnan ja palvelujen
kehittämisestä terveydenhuoltoorganisaatiossa. n
Tiedätkö, onko näytteesi kelvollinen?
Löytäisitkö sen
täältä?
Nähdään Mylabin osastolla Laboratoriolääketiedepäivillä 8.-9.10.2015.
Esittelemme näytelogistiikan mahdollisuuksia.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
17
K U VAT T i i n a M ä k i
Nyt kun kesä mennyt
voi siihen palata
Sairaanhoitopiirin kesäjuhlaa vietettiin Nallikarissa elokuun
leppeässä, poutaisessa säässä. Illan avauspuheenvuoron
käytti henkilöstöjohtaja JUHA JÄÄSKELÄINEN, musisoinnin
aloitti oululainen RAKETTITYHMÄ. Pääesiintyjä VIRVE ROSTI
pääsi lavalle ja vauhtiin illan pikkuhiljaa hämärtyessä.
18
P OH J ANP IIRI 4/2015
muistoissa
on…
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
19
T E K S T I JA K U VAT L i i s a A h l s t é n
Vesa Mäntysellä on mikroskoopin lasilla veriviljelynäyte. Viime viikoina on
tutkittavan ollut paljon jänisrutto- eli tularemiaepäilyjä. Kuvassa vasemmalla
on taudin­aiheuttajan Francisella tularensis –bakteerin lääkeaineherkkyysmalja.
Sairaalamikrobiologille
Mikroskoopin tiirailu on kiehtovaa
NordLabin Oulun laboratorio on sairaalamikrobiologiksi erikoistuvan Vesa Mäntysen mielestä
hyvä paikka oppia. Uuteen suhtaudutaan myönteisesti ja yliopistosairaala saa tutkittavaksi
myös kaikkein vaikeimpia ja vakavimpia potilastapauksia.
S
airaalamikrobiologin
työn ydintä on löytää
näytteistä taudinaiheuttaja ja määrittää sille lääkeherkkyys, joka kyseiseen
taudinaiheuttajaan tehoaa. Tulokset toimitetaan potilasta hoitavalle kliinikolle. Laboratoriotyössä korostuu hyvä yhteistyö
eri ammattilaisten kanssa. Erikoistuvalle mikrobiologille käytännön työ on työssä oppimista
kokeneiden erikoislääkäreiden ja
sairaalamikrobiologien opastuksella. Laboratoriohoitajilta saa
myös paljon hyviä käytännön
neuvoja.
”Kokeneemmilla kollegoilla
on analyysitehtävistä jaettavana
paljon nk. hiljaista tietoa. Siitä,
mitä mistäkin näytteestä kannattaa etsiä, mikä on tyypillistä
ja kuinka ne löytää”, Vesa Mäntynen kuvailee erikoistumiskuvioita.
Mikrobiologia on hänelle tuttua jo pitkältä yliopistouralta sekä työskentelystä teollisuudessa.
Hyppyä sairaalamaailmaan hän
ei ole katunut. ”Ei näillä palkoilla urheiluautoja hankita, mutta
20
P OH J ANP IIRI 4/2015
työ on tärkeää ja mielenkiintoista”, hän naurahtaa.
Uutta etsimässä
Jo nuoresta pitäen mikroskooppiin tiirailu on Vesa Mäntysen
mielestä ollut kiehtovaa. Sairaalamikrobiologin työn taas tekee
mielenkiintoiseksi se, että sairaalan laboratoriossa ollaan koko ajan tekemisissä uuden etsimisen kanssa. Jokaisen potilaan
näyte on yksilöllinen ja näytteestä pyritään selvittämään mahdolliset taudin aiheuttajat. Oulussa ollaan ajan tasalla, kun
käyttöön otetaan uusia menetelmiä, joiden avulla saadaan potilasnäytteistä tarkemmin ja nopeammin vastaukset hoitavalle kliinikolle.
Mäntysen perhe ja koti on
Vaasassa. Oulua hän pitää kuitenkin mukavana paikkana.
”Työyhteisössä erikoistuva on
otettu hyvin vastaan. On ollut
mielenkiintoista osallistua mm.
säännöllisiin kirjallisuusseminaareihin, ja kuulla mitä uutta
maailmalla on meneillään.”
Sairaalamikrobiologin koulutukseen kuuluu neljän vuoden
harjoittelu kliinisessä laboratoriossa ja lisäksi ennen kuin voi valmistua myös vähintään lisensiaattityö täytyy olla tehtynä. Harjoittelusta vähintään yksi vuosi
pitää olla yliopistosairaalassa.
Koska Vesa Mäntynen on väitellyt jo aiemmin, hänelle riittää
3,5 vuoden harjoittelu, jonka jälkeen on vielä lopputentti. Tavoitteena hänellä on valmistua sairaalamikrobiologiksi puolentoista vuoden sisällä.
Kilpajuoksua luonnon
kanssa
Vaikka terveydenhuollossa ja laboratorioalalla menetelmät kehittyvät koko ajan, löytyy myös huolenaiheita. Yksi suurimmista huolenaiheista on lääkeresistenttien
bakteerien jatkuva lisääntyminen.
Meneillään on jatkuva kilpajuoksu luonnon kanssa. Uusia lääke­
aineita ja hoitomenetelmiä kehitetään aktiivisesti maailmalla.
Mikrobiologien tehtävänä on
tutkia näytteitä ja löytää taudin-
aiheuttaja. Laboratoriotulokset
toimitetaan hoitavalle lääkärille,
joka tutkimuksensa perusteella
tekee diagnoosin ja hoitaa potilasta. Tässä työssä kliinikko hyödyntää myös laboratoriotuloksia.
”Myös lisääntyvä matkailu
tuo Suomeenkin pohjolassa harvinaisia taudinaiheuttajia kuten
esimerkiksi erilaiset parasiitit,
mutta näihin tauteihin löytyy
yleensä hoitavalta kliinikolta
keinot. Oulussa näihin on mahdollisuus saada hyvää hoitoa”,
Vesa Mäntynen toteaa.
NordLabin Oulun laboratorion tutkimusvalikoima on laaja.
Laboratoriossa tehdään melkeinpä kaikkia kliinisen mikrobiologian tutkimuksia, mutta toki joitakin harvinaisempia tutkimuksia
toimitetaan muualle tutkittavaksi. Terveysalalla keskittäminen on
osa kustannusten hallintaa, kun
tutkimuksia keskitetään suurempiin alueellisiin laboratorioihin
tai esim. trooppisten sairauksien
osalta erikoislaboratorioihin. n
Terveydenhuollon
palvelut saatavilla
S
osiaali - ja terveydenhuollon
er va
uudistusta valmistellaan valtakunnallisesti hallitusohjelman mukaisesti. Uudistuksessa on tärkeää huomioida Pohjois- ja
Itä-Suomen harvaan asuttujen seutujen
palveluiden saatavuus. Esitys lähtee siitä, että hallitusohjelman mukaan olisi
enintään 19 sote-aluetta. Niiden rahoitus voisi tulla kuntien rahoituksen ulkopuolelta, esim. sote-veroina, ja niillä
olisi luottamushenkilöiden valitsemista
varten omat vaalit.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on antanut useita lausuntoja jo aikaisemmista sote-alueen
lakiesityksistä.
Kainuun sote tuottaa kaikki sosiaalija terveyspalvelut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon samassa
organisaatiossa ja samalla budjetilla
eli siihen kuuluvat Kainuun sairaanhoitopiiri, Kainuun erityishuoltopiiri ja
Kainuun ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue sekä kuntapalvelutoimisto. Kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnille mm. taloushallinnon, tietohallinnon, kuntouttavan työtoiminnan
palvelut ja järjestää koulupsykologit jäsenkunnille.
Lakilausunnoissamme on erityisesti
painotettu organisaatioiden rajat poistavaa sosiaali- ja terveydenhuollon in-
tegraatiota, jolloin asiakkaat hoidetaan
kaikkien kuntien alueella mahdollisimman varhain ja lähipalveluina. Lähipalveluita on vahvistettu koko ajan lisäämällä kuntien terveyskeskuksiin ja
-asemille sekä perhekeskuksiin työntekijöitä mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia
ja sosiaaliohjaajia.
Kuntakeskusten välimatkat ovat niin
pitkiä, että palvelut tarvitaan omassa
kunnassa. Kuhmon ja Suomussalmen
kuntakeskuksista on 100 kilometriä Kajaaniin ja kuntalaisten kodeista voi olla
150 kilometriä Kajaaniin. Päiväaikainen
toiminta ja päivystys toimii kuntien terveyskeskuksissa ja -asemilla ja Kainuun
keskussairaalan yhteispäivystyksessä.
Päivystysasetuksen mukainen ilta- ja
viikonloppupäivystys on Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa. Viikonloppuvastaanottoa on Kuhmossa.
Kunnissa tarvitaan myös akuuttihoitoa ja akuuttivuodeosastoja. Kainuun
keskussairaalassa hoidetaan 95 prosenttia kaikista alueen kuntien erikoisairaanhoitoa tarvitsevista potilaista.
Vain n. 4,5 prosenttia budjetista menee
yliopistosairaaloiden ostopalveluihin.
Kuhmosta voi tulla jopa 350 kilometrin
matkaa yliopistosairaalaan.
Päivystävä sairaala tarvitaan Kajaanissa ehdottomasti potilasturvallisuuden vuoksi, koska se on alueen ainoa
Ervan kuulumisia
kuva Maire Ahopellon albumi
M a i r e A h op e l t o
K ain u u n s air aa n h oito piir in jo ht aja,
k u nt ay ht y m ä n jo ht aja
päivystävä yksikkö iltaisin ja viikonloppuisin satojen kilometrien välimatkoineen. Kainuun kaikissa kunnissa on välimatkojen vuoksi myös ensihoitoyksiköt ja Kajaanin kaupungin Vuolijoella
lisäksi oma yksikkönsä.
Ensihoito ei pysty kuitenkaan hoitamaan esim. murtumissa potilasta ehkä
muuten kuin antamalla lääkitystä ja lastoittamalla. Potilaana on kovin tuskaista jo tuo 100–150 kilometriä keskusairaalaan. Potilas odottaa kyllä saapumista sairaalaan edes tunnin tai 1,5 sisällä.
Kainuussa on menossa keskussairaalan uudisrakentaminen, jonka suunnittelu on aloitettu jo 2010. Suunnittelijat
on valittu ja rakentaminen alkaisi valtuuston päätöksen jälkeen ensi keväänä.
Vanhat sairaalarakennukset vaativat
korjausta eri puolilla Suomea. Tämä ei
ole kilpavarustelua Pohjois-Suomessa.
Ihmiset tarvitsevat sairaanhoitopalveluita kohtuullisen matkan päässä kotoa.
Jokaisella on oikeus valita, missä haluaa
asua. Se on sitä elämän laatua. Kaikkia
ei voi velvoittaa asumaan kunta- tai
kaupunkikeskuksessa. n
OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAAN ERITYISVASTUUALUEESEEN ELI ERVAAN KUULUVAT Lapin sairaanhoitopiiri, LänsiPohjan sairaanhoitopiiri, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja perus­palvelukuntayhtymä Kiuru. OYS:n ervalla asuu noin 741 000 henkeä ja se
kattaa noin puolet Suomen pinta-alasta.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
21
TEKSTI Mar t ti A hlstén
K U VA S y l v i S a v ol a i ne n
kuva Taina Tu
rp
eenniemi-Huja
sen albumi
Syöpä nujerretaan
HOITOKOMBINAATIOILLA
Yhtä ainoaa parantavaa syöpälääkettä ei ole keksitty.
Uudet biologiset lääkkeet tuovat kuitenkin hoitoihin
tehokkuutta ja tukevat perinteisiä syövänhoitomuotoja.
M
edisiinisen
alueen
tulos-
johtaja,
professori Taina
TurpeenniemiHujasen pitkä ura OYS:ssa sai
näkyvän tunnustuksen, kun hänen muotokuvansa paljastettiin
60-vuotispäivän kunniaksi. Hän
syntyi Posiolla mutta kävi koulunsa Torniossa, lääketieteen opinnot hän aloitti välittömästi ylioppilaaksi valmistumisensa jälkeen
Oulun yliopistossa.
Väitöskirjan hän teki lääketieteen biokemian laitokselle. Tämän jälkeen hän siirtyi tutkimaan
syöpäsolujen tuottamia entsyymejä, jotka hajottavat kudoksia.
Jatko-opinnot USA:ssa patologian laboratoriossa saivat hänet
kiinnostumaan syövän invaasiosta. Kiinnostus potilastyötä kohtaan johti sitten onkologiaan erikoistumiseen Oulussa.
Professorin velvollisuudet ovat
moninaiset, mutta aina siihen on
kuulunut uuden lääkäripolven
kouluttaminen. Taina Turpeenniemi-Hujasen vetämä tutkimuslaboratorio on tieteellinen tutkimusyksikkö, jossa pyritään löytämään
uutta tietoa syövän kasvusta, leviämisestä ja ennus­tetekijöistä. Tutkimusryhmässä on tällä hetkellä 12
tutkijaa ja yksi laboratoriohoitaja.
Hänen johdollaan ryhmä tutkii syövän biologisia reittejä ja aggressiivisuustekijöitä ja niiden
vastavaikuttajien merkitystä syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden hoidossa ja seurannassa.
Suurin osa tutkimuksesta käsittelee kasvainten biologisia tekijöitä,
jotka ennustavat syövän kliinistä
käyttäytymistä. Tärkeä osa-alue
on löytää erityisesti tekijöitä, jotka ennustaisivat kasvainten herkkyyttä eri hoitomuodoille tai niitä
tekijöitä, jotka liittyvät kasvainten
resistenssiin hoitoja kohtaan.
Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Oulun yliopiston muiden
laitosten, OYS:n eri klinikoiden
sekä Suomen toisten sairaaloiden
ja eri ulkomaalaisten tutkimusyksiköiden kanssa. Ryhmästä on
valmistunut 12 tohtoria.
Biologiset lääkkeet muiden
hoitojen tukena
”Onkologia on aika uusi erikoisala, joka alkuaikoina keskittyi lähinnä sädehoitoon. Kun vuonna
1986 tulin klinikkaan, ei syövän
biologisia lääkkeitä juuri vielä ollut. Parhaimmillaan syövän hoidot, sädehoito, lääkehoito ja kirurgia toimivat yhdessä”, Taina
Turpeenniemi-Hujanen toteaa.
”Onkologiassa hoidot ovat kehittyneet kaikilla rintamilla. Mi-
kään hoitomuoto yksin ei olisi minua niinkään kiinnostanut, sen sijaan hoitojen yhdistäminen ja
kullekin potilaalle sopivan kombinaation löytäminen tekee alasta
kiehtovan. Senhän me tiedämme,
ettei ole olemassa yhtään syöpämuotoa, johon riittäisi yksi ainut
lääke”, hän sanoo.
Kasvainmassa täytyy saada kirurgisesti pois ja sitten pieniä syöpäsoluja esimerkiksi imusolmukkeista täytyy pyrkiä tuhoamaan
keinoilla, kuten sädehoidoilla ja
solunsalpaajilla. Kun valikoimaan
lisätään biologiset täsmälääkkeet,
saavutetaan aikaisempaa parempia tuloksia. Lääkkeen teho on
parhaimmillaan, kun sen vaikutus rajoittuu enimmäkseen syöpäsoluun.
Turpeenniemi-Hujasen mukaan on kuitenkin aika vähän
sellaisia biologisia ilmiöitä, jotka
tapahtuvat vain syöpäsoluissa.
Hoitokombinaatioilla haetaan
parasta mahdollista vaikutusta
mahdollisimman pienillä sivuvaikutuksilla. Tukihoidot ovat
kehittyneet muun hoidon ohessa
ja sivuvaikutusprofiili on siksi
erilainen kuin aiemmin. Jossain
mielessä syöpähoidot eivät hänen mukaansa enää ole niin
rankkoja kuin ennen.
Turpeenniemi-Hujasen
muotokuva on paljastettu.
Tilaisuudessa oli mukana
myös hänen miehensä hammaslääketieteen tohtori
Erkki Hujanen.
22
P OH J ANP IIRI 4/2015
Kehittyvä erikoisala
Onkologiassa on Taina Turpeenniemi-Hujasen mielestä eletty viime vuosikymmeninä hienoa aikaa, koko ajan on menty eteenpäin. Päämäärä hänen omissakin
tutkimuksissaan on ollut etsiä tekijöitä, joiden avulla potilaat kyetään erottelemaan niin, että jokaiselle saadaan sellainen hoito, josta hän parhaiten hyötyy.
Yhteistyö syöpäprofessoreiden
kesken Suomessa ja onkologiyhdistyksessä on hänen mielestään
ollut antoisaa. Tavoitteena on kehittää syövän hoitoa parhaalla
mahdollisella tavalla. Yhteiset
kolleegiot arvioivat ja keskustelevat. Lääkärit käyvät kongresseissa
ja kertovat alan uutiset toisillekin.
Tietoa jaetaan.
Yksi tärkeä kehittämiskohde
on syöpäpotilaan hoitokertomustietojen rekisteröiminen niin, että
kun tämä myöhemmin tavalla
taikka toisella sairastuu, pystytään hänen syöpähoitojensa historia löytämään ja mahdolliset
yhteydet uuteen sairauteen voidaan selvittää.
”Erityisen tärkeää tämä on
etenkin sellaisten potilaiden kohdalla, jotka ovat sairastaneet syövän lapsena tai nuorena. Itselläni
silmät aukenivat, kun huomasin,
että seurantatiedot ovat suhteellisen helposti saatavilla viiden viimeisen vuoden ajanjaksolta, mutta sitä vanhemmat tiedot häviävät
arkistojen uumeniin”, Taina Turpeenniemi-Hujanen kertoo.
Lääkärin on täytynyt nähdä
paljon vaivaa löytääkseen vanhoista paperisista potilaskertomuksista tiedot ennen vuotta
2001 sarastetusta syövästä. Silloin siirryttiin sähköiseen sairauskertomusjärjestelmään. Edes rintasyöpäpotilaan rinnan poisto ei
siellä välttämättä löydy, jos sitä ei
osaa etsiä.
Syöpäjärjestöt ovat kehittäneet nettisivujaan, joista pääsee
nykyään syöpärekisterin sivuille
ja sieltä saa ajantasaiset tiedot eri
syöpämuotojen alueellisesta tilanteesta. n
ProEdu –
puolueetonta
lääketietoa
20 vuotta
POHJOIS-SUOMEN TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ
Syksyn 2015
koulutustarjontaa:
Tunnistatko lääkehaitat? – optimoi hoidon
onnistuminen, osa 1
16.10. Oulu, 19.10. Kokkola, 21.10. Jyväskylä, 28.10.
Joensuu, 4.11. Rovaniemi,
12.11. Tampere
•
LAHJOITA JA TUE POHJOISSUOMALAISTA
TERVEYDENHUOLTOA JA TUTKIMUSTA
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö
on nyt Terttu. Terttu-säätiön lahjoittajana tuet
erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää
tutkimusta ja kehitystyötä.
•
Diabeteksen uudistunut lääkehoito ja verenhyytymiseen vaikuttavat
lääkeaineet
14.10. Kajaani, 15.10.
Oulu, 26.10. Lappeenranta, 27.10. Joensuu, 29.10.
Savonlinna, 10.11. Pori
•
Hammashoidon kliinistä farmakologiaa,
osa 5 6.11. Oulu
www.terttusaatio.fi
•
Ilmoita Pohjanpiirissä!
Ilmoituksellasi tavoitat
terveydenhuollon ja erikois­
sairaanhoidon osaajat ja tekijät
– päättäjät ja vaikuttajat
Pohjanpiiri on ammattilehti Pohjois-Pohjamaan
sairaanhoito­piirin henkilökunnalle, kuntayhtymän
luottamushenkilöille, vastuu-alueen kuntien
johdolle, terveyskeskuksille ja sairaaloille.
Lehti postitetaan myös maan kaikille sairaan­
hoitopiireille, keskussairaaloille ja terveyden­
huolto-alan keskusvirastoille sekä yrityksille.
Ilmoitusasioissa
ota yhteys:
Olavi Määttä
GSM 0400 881 717
[email protected]
Seuraava
Pohjanpiiri
ilmestyy
30.10.2015
Muistisairaan iäkkään
lääkkeettömät hoidot –
Muista muutkin kuin
lääkehoidot ja tunnista
lääkehaitat iäkkään hoidossa 17.11. Helsinki
•
Maahanmuuttajapotilaan hyvä ja turvallinen
lääkehoito 9.10. Helsinki
•
Mikrobilääkkeet –
käyttö ja tulevaisuuden
ongelmat 25.11. Helsinki
•
• Valloittava vanhuus
– tarvitaanko vallan-
Lääkkeiden käyttö
saattohoidossa 26.11. Hki
kumous toiminta- ja
johtamiskulttuurissa?
Helsinki 15.12.
•
Tunnistatko lääkehaitat? – optimoi hoidon
onnistuminen, osa 2
9.12. Helsinki
Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:
www.proedu.fi
[email protected]
puh. 050 323 3009
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
23
ristikko
24
Po hja n piir i 4/2015
P OH J ANP IIRI 4/2015
Pohjanpiiri-lehden 3/2015 ristikon ratkaisu:
Meillä
jokaisella
on hyvä
syy olla
kunnossa.
Kipuihin apu OMT-osaamisesta ja muusta
kivun ammattitaitoisesta hoidosta
Oululainen fysioterapiakeskus
www.medifys.fi
Alueellinen koulutuspäivä
Seksuaalisuus elämänkaaressa
K
oulutus järjestetään OYS:ssa
22.09.2015. Se on tarkoitettu
terveydenhuollon henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille.
Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä seksuaalisuudesta osana koko elämänkaarta.
Koulutuksesta hyväksytään erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi neljä tuntia erikoisaloilta: lastenpsykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria ja kuusi
tuntia erikoisaloilta: naistentaudit ja
synnytykset, urologia ja yleislääke­
tiede.
Aamupäivän teema on Seksuaalisuus
lapsen ja nuoren elämässä. Aihetta käsittelevät psyko-ja seksuaaliterapeutti,
työnohjaaja Maaret Kallio, lasten urologi Mika Venhola sekä toiminnanjohtaja Mikko Väisänen. Puheenjohtajana toimii gynegologi Maarit Niinimäki.
Iltapäivän teemana on Seksuaalisuus aikuisuudessa. Aiheesta puhumassa gynekologi, kliininen seksologi
Leena Väisälä sekä urologi Erkki
Ollikkala. Iltapäivän puheenjohtajana
on fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti
Soili Lukkarila.
Koulutuspäivän sisältö on laadittu
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tekemän Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020 pohjalta. Seksuaali- ja lisääntymisterveys
on olennainen osa ihmisen terveyttä ja
hyvinvointia, sen huomioiminen työssä
on tärkeää ja kuuluu kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille. n
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
25
Vapari järjesti jäsenilleen kirjoituskilpailun, johon tuli neljä tekstiä.
Vaparin hallitus päätti palkita ne kaikki yhdenvertaisina. Palkinnoksi
annettiin aktiivisuusrannekkeet. Pohjanpiiri julkaisee kaikki neljä kirjoitusta.
T E K S T I JA K U VA Ta i n a Va n h at apio
Minun vaparini
T
”taloon” tajusin pian, että työskentelen nyt
tosi isossa organisaatiossa. Yksikään aikaisempi työpaikkani ei ollut
ollut näin suuri, ei fyysiseltä kooltaan
eikä henkilömäärältään.Olin siihen
mennessä työskennellyt sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, pienen ajan
itsenäisenä ammatinharjoittajanakin.
Kunnioitusta ja ihastusta tässä uudessa työpaikassa herätti se, että eri asioille ja tehtäville löytyi omat osaajansa.
Yhden ihmisen ei tarvinnut tehdä ja
osata kaikkea. Fysioterapeuttina tai
jumpparina, niin kuin aikaisemmin lääkintävoimistelijoita sanottiin, olin myös
tottunut, että kaikki ammattikunnan
edustajat olivat lähellä omaa ikääni.
Oyssissa olikin sitten eläkeikää lähestyviä työkavereita ja jo eläkkeelle
jääneitä henkilöitä, joiden henki jotenkin oli edelleen läsnä työyhteisössä.
Osaa eläkkeelle jääneistä saattoikin sitten tavata myöhemmin vapaa-ajalla eri
harrastuksissa.
ullessani aikoinaan
O
Vapariksi sanottu
toiminta ja siellä mitä moninaisimpia harrastusmahdollisuuksia. Tällaista ei aikaisemmissa työpaikoissani ollut, enkä ensin oikein käsittänyt, että mistä sisäisestä kansalaisopistosta on oikein kyse. Kullakin
harrastustoiminnalla oli oma vetäjänsä,
jotka työskentelivät omissa tehtävissään päivisin. Osaan tutustuin kun työyhteisö tuli tutummaksi, monia en ole
tavannut tähän päivään mennessä kertaakaan.
Alkuvuosina luin Vaparin toiminnasta paperisesta viikkotiedotteesta.
Ihan tarkkaan en kaikkien näiden vuosien jälkeen hahmota vieläkään Vaparin
kaikkia toimintamuotoja, mutta otan
kyllä selvää kun kiinnostus herää.
Nyt oikein miettiessäni mieleen palautuu ensimmäisenä Tenavahiihdot,
jonne esikoisemme ilmoitin 80–90-lukujen taitteessa. Nykyisen pysäköintialueen ja uuden koulun alueella kävi
melkoinen kuhina kun sinne suksien
26
li olemassa
P OH J ANP IIRI 4/2015
kanssa tulimme. Oli punaposkisia lapsia, pieniä ja isompia. Ja meitä touhukkaita vanhempia, joita yleensä oli tavannut vain työasuisena työpaikalla ja
työajalla.
Saimme tavata työkavereiden puolisoita ja lapsia ihan kasvotusten. Tämä
oli tosi hyvä asia arkisessa työn touhussa. Varsinkin, kun työkaverin elämässä
sattui jotain poikkeavaa. Ymmärsimme
paremmin sairastunutta lasta kotiin
hoitamaan jäänyttä työkaveriamme.
Kun tenavahiihdot oli hiihdetty ja
kuumat mehut juotu, seurasikin toinen
jännittävä asia, palkintojenjako. Voi sitä iloa ja ylpeyttä, kun Marski ripusti
mitalin punaposkisen tyttären kaulaan
suuressa luentosalissa. Tämä mitali on
edelleen tallessa, totta kai.
T
työpaikassa ihmisiä jää kaiken aikaa eläkkeelle,
kuka täysin palvelleena ja kuka
ennenaikaisesti eri syistä. Vaparin myyjäisissä ja harrastuspiireissä heitä sitten
näkee, ihmisiä joitten kanssa on tehty
yhdessä töitä tai joita muistaa työtehtävistään. Työvuosia omalla kohdalla on
jo niin paljon, että rapsutella pitää, että
muistilokeroista nousee mieleen menneitä tilanteita Vapariin liittyen. Varässä suuressa
Mummun sylissä, päällä villa­
paita tulevaisuutta enteillen. Sukupolvien ketjussa olemme
täällä työpaikallakin. Työt
jatkuvat, tekijät vaihtuvat.
maan muistoja nousee mieleen lisääkin
tämän tekstin kirjoittamisen jälkeen.
Itselläni on Vapari -kokemusta tenavahiihtojen lisäksi ainakin pistooliammunnasta, uimakoulusta, erilaisista liikuntamuodoista (kuten Nia-tanssista J)
ja viimeisimpänä huovutuksesta. Oliko
tenniskin aikoinaan Vaparin toimintaa,
en kunnolla muista. Sitä tuli kuitenkin
opeteltua parilla kurssilla ja tuossa sairaalan vieressä joskus jopa pelattiin.
Osaamispaineet (tuttujen kulkiessa
ohi ja jäädessä jopa katselemaan ) kävivät ilmeisesti liian suuriksi, kun pelaaminen jäi sitten vähemmäksi. Sairaalan
vieressä olleita tenniskenttiä ei ole ollut
olemassa enää pitkään aikaan. 20 vuotta lähikunnassa asumista välillä vaikutti omaan vapaa-aikaani. Oulu-Haukipudas –väliä ei viitsinyt ajaa moneen
kertaan työpäivän jälkeen.
M
osallistuin Vaparin tiloissa ”piirillä” huovutuksen alkeiskursuutama vuosi sitten
Voitto kotiin
sille. Joulu oli lähellä ja oli mukava opetella uusi tapa työstää villaa. Tätä niin
tuttua ja ihanaa, lampaantuoksuista
materiaalia. Niinhän siinä kävi, että hurahdin täysin! Olen aina pitänyt pehmeitten materiaalien työstämisestä ja
villavarastoni pursuavat nyt kotona ja
mökillä!
Kouluaikojen käsityönopettajat antoivat aikanaan arvokasta opetusta elämän varrelle ja Vaparin kurssilla Kaarlelan Raijan erinomaisella opastuksella
sain kokeilla ja opetella sekä neula- että
märkähuovutustekniikoita. Yhdessä
toisten oyssilaisten kanssa, joita en ollut aikaisemmin tavannut.
En ollut tiennyt Vaparilan monipuolisuudesta tilana ja siinä huovutuksen
lomassa oli mukava pistäytyä katsomaan toisten työskentelyä savipajassa
ja kangaspuilla. Ja mitä kaikkea siellä
olikaan. Huovutusta olen opetellut sitten itsekseni lisää ja värkännyt monenlaista joulukoristetta itselle ja lahjaksi.
H
vuosia sitten Raksilan uimahallissa pidetyn uinnin tekniikkakurssin, jonne menin työkaverini Pirkon
kanssa. Oliko sekin Vaparin järjestämä,
mahdollisesti. Opin kurssilla uutta rohkeutta olla vedessä ja hyödynnän kurssin antia edelleen.
Terveysliikunta on noussut arvoon
arvaamattomaan iän karttuessa. Kynnys lähteä uimahalliin madaltui Vaparin kurssilla. Sittemmin mukaan on
tullut vesijuoksu, jonka tekniikkaa olen
saanut olla oppimassa kuntoutuksissa
ja muissa yhteyksissä.
Nyt seuraan jännityksellä, syntyisikö
meille moniääninen oyssilaisten kuoro,
Vaparin tuella tietenkin. n
aluan vielä mainita
PPSHP:n joukkueessa pelasivat Kimmo Karihtala,
Marko Hyvönen, Osku Pieskä, Antti Härmä,
Timo Kovalainen, Jani Anttila, Annastiina Ylitalo,
Marianne Reinikka, Tanja Reinikka, Tiina Sepänheimo,
Minna-Maria Seppänen ja Pirkko Nikula.
V
aparin viimevuotinen
päätös lähteä hakemaan parempaa sijoitusta keskussairaaloiden välisessä SM-pesäpallokisassa toteutui Joensuussa. OYS:n
joukkue onnistui tänä vuonna täydellisesti ja sai kultaa. Turnauksessa oli mukana 12 joukkueita.
”Minä taisin olla joukkueesta
ainoa, joka uskoi voittoon. Mutta
kun voitto tuli, oli joukkue tietysti mielissään. Viikoittainen harjoittelu on ollut tuloksellista. Nyt
saatiin uudet pokaalit sairaalan
palkintokaappiin”, Kimmo Karihtalan tyytyväisenä toteaa. n
Kiitos Vaparille kaikista näistä
kokemuksista ja opeista!
Taina Vanhatapio
Muistellen
Syöksyy kotipesään. Osku Pieskä syöksyy kotipesään
ja kotipesässä tuulettavat Pirkko Nikula, Antti Härmä
ja Kimmo Karihtala.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
27
R a i m o, R a mpp a , K a r hu
R a m p p a k al a k at ti, K6 R 20
Piirtäjä, Teija Estabrook, on freelancer fysio­terapeutti, joka on ollut töissä OYS:ssa ja Tahkokankaalla.
tikulla silmään – vanhoja muistellen
Ramppa kalakattaa Vielä
I
stun koirapuostossa tuttujen kans.
Erkillä on komia Alaskan malamutti joka kyhynää siinä jaloissani. Minä totisen näkösenä tutkin
koiraa ja Erkkiki kattoo että mitä se ny?
Siinä ihimettelin ja sanoin Erkille
kuuleppas onko sillä Mallulla yläleuvasa kaikki hampaat?
Ooon kai, on ne, miksi sitä ihimettelet?
Minä tutkivaisen näkösenä kulumat
kurtusa ja sitte tuumaan Erkille että eikös niistä puolet kuuluis olla alaleuvasa?
Arvaa vaa riittikö naurua-riittipä nii
:-D
Sanovat että on olemassa testi kumpi on miehen parempi kaveri, vaimo vai
koiruuksia.
koira, ookkonää sitä kuullu? Jaa, joku
on mutta kerrottakoonny.
Se on semmonen että laitetaan vaimo ja koira auton takakontiin muutamaksi tunniksi ja sitte ku aukastaan
kontinkansi nii se kumpi on ilosempi
jälleennäkemisestä nii se on parempi
kaveri!
Noku nämä on ollu niin raskaita juttuja, aattelimpa jotta jos kevennettäis
hiukan. Laitetaan pari vanahaan vitsiä.
Muinoin oli savossa rautatieasemalla semmonen savolaisellupsakka ilimapiiri. Juttu lensi ja tupakkia kulu. Sitte
tuli uus aika ja tupakinpolttokieltolappu ilimesty asemarakennuksen seinään,
siihen aulaan.
Yks ukko kummiski otti pöllilupias-
kin ja parikertaa koppautettuaan lupiasa askinkanteen raapas tikun ja pölläytti kunnon tuprut ilimoille. Lipunmyyjätäti sieltä lippukopistaa huutaa että tiällei saa polttoo!!!
Ukko tupruttellee ölövinä haikujasa
ja taas kuuluu, nyt kimakankovasti lipunmyyjätätin huuto: Tiällei saa polttoo!!!
Ukko kattoo lipunmyyjätätiä, joka
sillä kopissaan kaula pitkällä tuimannäkösenä komentaa ja kuuluvalla äänellä
vastaa hänelle:
Mittees mänit sinne!!!
Jaaá no jätetään se toinen vitsi tuonnemmaksi tuumii Ramppa, ex-varastonhoitaja ovikyltin, K6R20, takkaa n
Jo s ha luat t a r jot a mu i stel m ia si Pohja n­­pi i r i i n, ot a yhte y t t ä toi m it u k se en
sä h köp o st i l la ma r t t i.a h l [email protected] i t a i pu hel i mel la 050 0 582 588
28
P OH J ANP IIRI 4/2015
n OYS Voice harjoittelemassa luentosali 10:ssä.
Voice
This is
the
of
OYS
T E K S T I & K U VAT Ja a k k o A h l s t é n
Vapari mahdollistaa harrastustoiminnan isommallakin
porukalla ja monin eri tavoin. OYS Voice -kuorossa OYS:n
työntekijät pääsevät laulamaan yhdessä.
L
10 täyttyy
moniäänisestä laulusta
OYS Voice -kuoron
harjoitellessa Suviserenadia kuoronjohtaja Laura
Alasaarelan johdolla. Kuoron
kesätauosta huolimatta ääni
kantaa kirkkaasti, ja kappaleen
loputtua nauru raikaa.
”Tämä on kevyesti talon paras
kuoro”, kuorolainen Marjo
Kontkanen naurahtaa.
OYS:ssa ei ole ollut kuoroa
pitkään aikaan. OYS Voicea
käynnistettiin viime syksynä pikkuhiljaa, virallisesti toiminta alkoi tammikuussa koelaulujen
jälkeen.
”Heidi Pöyskön kanssa
saimme idean perustaa kuoro
OYS:iin kun täällä ei sellaista ole
ollut 80-luvun jälkeen. Saatiin
työkavereiltamme vinkkejä kuoronjohtajan etsimisestä ammattikorkeakoululta. Kyseltiin sieltä
sähköpostilla halukkaita ja osaavia, ja Laura löytyi sitä kautta”,
uentosali
Katja Kåhlman-Lukin muistelee.
”Monet kuorolaiset, minä
mukaan lukien, olemme laulaneet nuorempina kuoroissa, joten sitä on ihan luonnollista jatkaa aikuisenakin”, Pöyskö sanoo.
Uutta ja vanhaa,
hengellisestä iskelmään
ja joululauluihin
Marjo Kontkanen ja jo eläkkeelle
jäänyt Mauri Koski muistelevat, että 80-luvulla oli kuoro, jota johti osastonhoitaja Sointu
Molander. Silloin kuoro lauloi
usein ruokasalissa, mutta jouluisin myös talon studiossa, josta
musiikki lähetettiin talon sisällä
eri osastoille kuultavaksi.
Pitkään aikaan talossa ei kuitenkaan kuoroa ollut. Nykyinen
OYS Voice laulaa kuorolaisten
mukaan monenlaista musiikkia.
Sirpa Kärki tuumaa, että kuorolaiset kehittyvät laulajina, kun
ohjelmisto on vaihtelevaa hengellisestä musiikista iskelmiin ja
klassiseen musiikkiin, unohtamatta joulusesonkina joululauluja.
”Ensimmäinen keikka meillä
oli elokuussa. Ja on meidät jo yhden kuorolaisen pikkujouluihin
tilattu. Muutkin voivat meitä kysellä pikkujouluihin esiintymään”, Kåhlman-Lukin vinkkaa.
Kuoronjohtaja Alasaarela sanoo, että sairaalan osastoilla
kiertäminen saattaisi myös olla
mahdollista.
”Ei tarvitse lähteä merta
edemmäs kalaan välttämättä”,
Alasaarela sanoo.
Toiminta jatkuu
syksyllä
Vaikka kuoro on ollut kesätauolla, ja porukka on vakiintunut
noin 30 hengen kuoroksi niin
kuoroon toivotaan mukaan myös
uusia laulajia.
Merja Helistenillä oli sopiva kuoro etsinnän alla pitkään.
”Tänne oli jotenkin helppo tulla
mukaan, ja sille tielle olen jäänyt”, hän sanoo.
Muutkin kuorolaiset ovat sitä
mieltä, että mukaan joukkoon
pääsee helposti. OYS Voice on
heidän mielestään matalan kynnyksen kuoro.
”Kaikki ovat tervetulleita. Väheksymättä naisia avoin kutsu
kuoroon koskee erityisesti miehiä. Kuoro saa kasvaa, luentosalissa on vielä tilaa”, kuorolaiset
nauravat.
”Ja miksipä ei kannattaisi tulla mukaan. Kuoropalaute tukee
omia kokemuksiamme, että kuorolaulu on terapeuttista sekä
kropalle että mielelle. Mukavinta
oli kuulla se, että harjoituspäivänä, torstaina, kuorolaiset jo heräävätkin iloisin mielin, ja ovat
hyvällä tuulella on koko päivän”,
Kåhlman-Lukin, Pöyskö ja Alasaarela summaavat. n
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
29
N
k iito k s et s ä h kö p o s till a: liis a.a hl s te n @ ve r bi.fi
yt se on täytetty.
Yhteiskuntakelpoisuus täytetty.
Nämä tulivat ensin mieleen.
42
vuotta eikä suotta
(1.1.1973–31.7.2015).
Kiitokset kaikille ihanista
Ei mennyt ammatinvalinta pieleen.
yhteisistä työvuosista
Pitkä on ollut työpäivien jana.
fysiatrian, osasto kuuden,
Selviytyminen siitä kova sana.
leikon ja ravintokeskuksen
Tyytyväinen olen,kun säilyi innostus.
henkilökunnalle.
Helpompi työskennellä,kun on kiinnostus.
Periaatteeni on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
kuva Pirjo Pe
hkosen album
i
kiitokset
Pirjo Pehkonen
Niiden mukana suvaitsevaisuus.
Kirkkaana on ollut potilaan paras.
Riittämättömyys vaivannut epävarmuuden ohella.
H
Lopulta mieli on jokseenkin tyyni.
Laitehuollon työkavereille yhteisis-
Kunkku hän on eikä varas.
Vaikeuksiakin on ollut matkan varrella.
Tarkoitus oli tehdä parhaani
Kiitoksen lausun kaikille työkavereille.
Heillekin muualle siirtyneille.
Toivon teille yhteistyötä hyvää.
Sen myötä ymmärrystä syvää.
Potilaiden hoito on työnne kohde.
aluan esittää lämpimät
kiitokseni kaikille NordLabin
sekä PPSHP:n Tietohallinnon ja
tä työvuosista ja muistamisesta
puhein, lahjoin ja kukkasin
jäädessäni eläkkeelle.
L
ämpimät kiitokset kaikille
yhteisistä työvuosista ja
muistamisista jäädessäni eläkkeelle
kesän kynnyksellä.
Hannu Saarni
Erityiskiitokset Näytteenoton
NordLab
henkilökunnalle.
ja Lasten laboratorion
Muutoin katoaa työstä hohde
Toivotan jokaiselle intoa,
Tänään on loppuelämäni ensimmäinen päivä.
menestystä ja jaksamista
Teitä kun mietin olisiko ikävän häivä.
Hiljainen tieto unohtakaa.
Rohkeasti asioita muuttakaa
Liekö kipinää tässä puheessa
E
llei joku satu tietämään,
vaativassa laboratoriotyössä
mitä eläkkeelle
potilaan parhaaksi!
pääseminen tarkoittaa,
niin kerrottakoon asia:
Raijan uudessa elämänvaiheessa.
Kun ihminen elää tarpeeksi
Työkavereita yli neljänkymmenen vuoden ajalta
rauhassa tehdä juuri mitä
muistaen ja kiittäen
Raija Holtinkoski,
perushoitaja OYS:n korvapoliklinikalta.
vanhaksi, hän saa kaikessa
haluaa.
– Tove Jansson
Kaunis kiitos yhteisistä vuosista ja
eläkejuhlasta!
Päivi Moilanen
Raija Hallikainen
H
yvät Työkaverit,
LÄMPIMÄT KIITOKSET
jokaisesta
hymystä, sanasta,
kortista, kukasta,
lahjasta ja halauksesta,
joita sain osakseni viimeisinä
työpäivinäni!
Ja kiitos Teistä jokaisesta,
N OLET VAPARILAINEN!
TIESITHÄN, ETTÄ SINÄKI
ki PPSHP:n
Vaparin jäseniä ovat kaik
etkin. Lisää tietoa
yne
köit
elä
t,
kijä
nte
työ
löytyy intranetistä:
toiminnasta ja eduista
i kansio.
par
/Va
siat
stöa
kilö
hen
2015
työryhmä vuodelle
Vaparin seniorien
4451
050
044
.
......
......
......
Ritva Kärkkäinen pj ........
627
....................... 0400 317
Seija Haikola siht.........
396
....................... 0400 297
Marja-Liisa Pylväs ......
6
068
050 511
.....
......
......
......
......
......
OYS 3072
kuva 746
Paula Halonen
..... 040
......
......
......
......
......
Aulikki Inkamo
4031
...................... 040 506
Laila Rantsi ..................
7
................ 040 772 355
......
......
.
.
inen
vala
Kui
Maija
035
...................... 0400 800
......
......
na
ppa
Raa
a
8
Seij
................... 044 080 908
Marja Leena Huovila ......
ME OULU-LEHDEN
SEURAA ILMOITUKSIAM
TA.
TAL
ALS
A-P
INT
SEURATOIM
30
P OH J ANP IIRI 4/2015
V
joiden kanssa olen saanut työtäni
uodet monet töihin kuljin
nyt takanani oven suljin.
Kääntyi elämässä uusi lehti
vapaapäivät luokseni ehti.
Lämpimät kiitokseni kaikille,
joiden kanssa olen saanut työskennellä, jäädessäni eläkkeelle
naistentautien poliklinikalta.
Kaisa Kippola
tehdä vuosien varrella!
Arja Leinonen
Avohoitotalo
K
aikille teille, jotka muistitte,
kiitos. Oottehan te ihan
mahottoman ihania.
Ritva Lettojärvi
TEKSTI Liisa A hlstén
Ke u h ko a ht au m at auti
Keuhkoahtaumataudin
Uudistettu hoitoketju
K
hoitoketjut
määräaikainen professori, apulaisylilääkäri Terttu Harju oli
puheenjohtajana Duodecimin Keuhkoahtaumataudin Käypä hoito
-suositusta päivitettäessä. Suosituksen
mukaisesti myös alueellinen hoitoketju
tuli päivitettäväksi.
Alueellisen hoitoketjun taustamateriaalina on Käypä hoito -suosituksen lisäksi tupakkariippuvuuden ja vieroituksen
hoitosuositus. Hoitoketjun tarkoituksena on antaa tiedot alueen yhdyshenkilöistä sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rooleista alueella.
”Tavoitteena on, että keuhkoahtaumataudin löytyminen paranisi. Tiedämme, että diagnoosi tehdään edelleen hyvin myöhään ja taudista yli puolet on
diagnosoimatta. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa diagnostiikkaa”, hän toteaa. Tupakointi on edelleen tärkein keuhkoahtaumataudin riskitekijä.
Diagnoosin tärkein työkalu on spirometria. Alkava tauti todetaan herkimmin
spirometrialla ja keuhkoputkien laajennustestillä. Tutkimus tulee tehdä keuhkoahtaumatautiriskissä olevalle, esimerkiksi oireiselle tupakoitsijalle ja erityisesti altisteisessa työssä työskentelevälle
tupakoitsijalle. Vastaanotolla riskipotilaita voi seuloa mikrospirometrilla.
Diagnostiikka tapahtuu pääosin perusterveydenhuollossa. Spirometrian
saatavuuden pitäisikin Terttu Harjun
mielestä olla yhtä hyvä kuin esimerkiksi
sydänfilmin.
Kun epäily keuhkoahtaumataudin
mahdollisuudesta herää, tulee rinnan
diagnostiikan kanssa käynnistää tupakoinnin lopetusinterventio. Nikotiiniriippuvuus on tärkein syy tupakoinnin
lopettamisen vaikeuteen, ja nikotiinikorvaushoitoa tai nikotiiniriippuvuuden
lääkehoitoa suositellaan.
Kun spirometria on tehty ja keuhkoputket todetaan ahtautuneiksi, on syytä
euhkosairausopin
selvittää, onko potilaalla puhdas keuhkoahtaumatauti, vai onko kyseessä
astma tai kenties näiden kahden sairauden yhdistelmä (asthma-copd-overlap
syndrome ACOS).
”Usein ahtauttavien keuhkosairauksien erottamiseksi toisistaan tehdään
hoitokoe. Jos keuhkoputkien ahtaus korjaantuu lääkkeellä kokonaan, niin kyseessä on astma. Jos ahtaus korjaantuu
osittain, mutta hoidosta huolimatta jää
keuhkoahtaumataudin kriteerit täyttävä
ahtaus jäljelle, ajatellaan, että kyseessä
on ACOS. Jos mitään merkittävää muutosta keuhkoputkien ahtautumisessa
lääkehoidolla ei saavuteta, niin kyseessä
on usein puhtaasti keuhkoahtaumatauti”, Terttu Harju erittelee.
”Perusterveydenhuollossa otettavalla
keuhkokuvalla suljetaan vielä pois keuhkosyövän mahdollisuus. Kun diagnoosiin ei päästä perusterveydenhuollossa,
erikoissairaanhoito tulee avuksi.”
Hoito
Diagnoosin varmistuttua alkaa hoito,
pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa. Hoito on sekä lääkkeetöntä että lääkehoitoa. Lääkkeetön hoito koostuu tupakkavieroituksesta ja rokotuksista. Influenssarokotusta suositellaan vuosittain
ja keuhkokuumerokotusta kertaalleen.
Keuhkoahtaumataudissa liike on lääke. Liikunnallinen kuntoutus ja lihaskuntoharjoittelun ohjaaminen kuuluvat
kaikille. Omatoimisessa liikkumisessa
tavoitteena on 10 000 askelta päivässä.
Ravitsemustilaa arvioidaan ja tarvittaessa siihen puututaan. Vaikeaa keuhko­
ahtaumatautia sairastavilla aliravitsemus on merkittävä ongelma.
Lääkehoidon tavoitteena on hoitaa
oireita ja estää pahenemisvaiheita. Lääkehoidossa on käytössä samankaltaisia
lääkkeitä kuin astman hoidossa eli keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä ja hoitavia
lääkkeitä.
hoitoketjut
Tupakointi on keuhkoahtauma­
taudin tärkein aiheuttaja.
Tupakoinnin lopettaminen paran­
taa jo todetun taudin ennustetta.
Keuhkoahtaumataudissa voi olla vaiheita, jolloin yskä, limaisuus ja hengenahdistus pahenevat, joko virusinfektion
tai pölyn, savun, käryn, ilmansaasteiden
tai pakkasen aiheuttamana. Silloin tarvitaan pahenemisvaiheen hoitoa. Pahenemisvaiheet voivat johtaa siihen, että
keuhkojen toiminta heikkenee ja jopa jää
pysyvästi huonommalle tasolle kuin ennen pahenemisvaihetta.
Suurin osa pahenemisvaiheista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Jos
sairaalahoito on tarpeen, voidaan tarvita
hengitystukihoitoa valvontayksikössä
lääkehoidon lisäksi.
Lääkehoidon valinta tapahtuu taudin
ilmiasun mukaan. Vähäoireisille riittää
usein lyhytvaikutteinen avaava lääke.
Runsasoireisilla potilailla pitkävaikutteiset avaavat lääkkeet ovat tehokkaampia
kuin lyhytvaikutteiset. Suuren pahenemisvaiheriskin potilailla käytetään lisäksi hengitettäviä kortisoneja.
ACOS hoidetaan kuten astma, yleensä tehostettuna pitkävaikutteisilla avaavilla lääkkeillä.
Seurantaan suositellaan vuosittaisia
kontrolleja perusterveydenhuollossa.
Kontrolleissa arvioidaan taudin etenemistä oireiden perusteella (keuhko­
Oulun yliopiston jaopiskelijat
ahtaumtatauti-oirekysely)
tarvittaessa
spirometrialla,
myös
lääkehoitovaste on
lahjoittivat
nuorisopsykiatrian
kontrolleissa arvioitava. Tupakoitsijalle
yksiköille
annetaan tupakkavieroitusta, lisäksi
huolehditaan rokotuksista ja lääkkeettöOulun yliopiston opiskelijat lahjoittivat 7.1.2015
män hoidon ohjauksesta sekä pahenePPSHP:n nuorisopsykiatrian yksiköille huomattavan
misvaiheen omahoito-ohjeistuksesta sii(1900 €) lahjoitussumman. Lahjoitus käytetään nuohen soveltuvilla potilailla.
risopsykiatrialla sekä avo- että osastohoidossa olevien
Yhteenvetona voisi todeta, että hoitopotilaiden hyväksi. Nuorisopsykiatria kiittää! n
ketjun tavoitteena on keuhkoahtaumataudin mahdollisimman varhainen löytäminen ja yhtenäisen käytännön luominen keuhkoahtaumataudin hoidolle ja
seurannalle sekä Käypä hoidon mukaisen tupakkavieroituksen kohdistaminen
riskipotilaille. n
Hoitoketju on alueellinen ohje sille miten tiettyä sairautta potevien hoito ja siihen liittyvä työnjako kannattaa
järjestää. Hoitoketjut julkaistaan Terveysportin tietokannoissa, ja suora linkki hoitoketjuihin löytyy ESKOn
”Linkki” –painikkeen alta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suunnittelee ja päivittää hoitoketjua aktiivisesti.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
31
henkilöstöedustajan mietteitä
Raili Nieminen
pääluottamusmies,
JHL
kuva Raili Niemisen albumi
Uusi työkalu
syöpälääkkeiden
kehitykseen
Säästeliäästi
K
syksyyn
alenterin mukaan kesä tuli ja
meni, ilmojen puolesta voisi
todeta kesän alkaneen vasta
elokuussa. No suurimmalla
osalla kesälomat on pidetty ja töihin on
palailtu toivottavasti hyvin levänneenä.
Itse vietin erilaisen loman kuin aikoihin, ei yhtäkään kesätapahtumaa tai
toria, ei sukulointeja, ei marjamaita eikä metsiä, vain joutenoloa kotona. No
oli ehkä nyt vähän terassin ja ulkokalusteiden öljyämistä, kukkapenkkien perkausta, kaappien siivousta ja sen sellaista normaalia kotihommaa.
Eniten nautin kiireettömistä aamuista ja kahvinkupposesta pikkuruisella terassilla, silloin kun ei tarvinnut
pukea toppavaatteita tai sadevaatteita,
eli siis kolmena aamuna.
Mukavaa oli myös lukea lehtiä kaikessa rauhassa ja uutisiahan riitti. Eli
jos ei säänvaihteluista saanut riittävästi puheenaihetta naapureiden kanssa,
niin hallituksen vatulointi, syntyykö yhteiskuntasopimus, minkälaisia säästöjä
suunnitellaan, milloinka lusikoidaan sitä kauan keitettyä sotesoppaa, kasvavat
leipäjonot, maahanmuuttajien määrä,
vihapuheet ja työajan pidentäminen olivat otsikoita joista varmasti riitti puhetta ja paljon.
Säästötoimenpiteet puhuttavat meitäkin joka vuosi kun seuraavan vuoden
budjettia laaditaan. Mistä voidaan säästää ja kuinka paljon. Henkilökuntamenot ovat suurennuslasin alla, mutta jat-
32
P OH J ANP IIRI 4/2015
kuvat henkilöstövähennyksen ja henkilöstömitoitusten kiristäminen on jo nyt
johtanut siihen, että joitakin töitä tehdään jopa omalla ajalla, että laatu ei kärsisi. Lyhyisiin poissaoloihin ei välttämättä oteta sijaista, joten töitä tehdään
usein vähän sairaanakin, kun ei haluta
kuormittaa työkavereita. Huolestuttavaa. Toivottavasti säästökohteita löydetään muualta.
Yhtenä säästökeinona valtakunnan
tasolla on esitetty työajan pidentämistä
sadalla tunnilla vuodessa. Entä jos sekään ei riitä? Onko varmaa, että tehokkuus lisääntyy lisätuntien myötä, epäilen. Tehokkuuden lisäämiseksi tärkeämpää varmasti on kiinnittää huomiota hyvään työaikasuunnitteluun,
joustaviin työaikoihin ja huolehtia oikeasta työn tauotuksesta.
Säästöä tavoitellaan myös uudelleen
tarkastelemalla arkipyhistä, pekkaspäivistä ja lomarahoista luopumisesta.
Kunnallisessa palveluksessa olevien pitkiä vuosilomiakin tulisi kuulemma tarkastella. Lisäksi kun vielä eläkeiän nosto tuo työaikaa lisää niin mietityttää onko tulevaisuutemme asua töissä ja hoitaa perhe, ystävät ja harrastukset esim.
somen välityksellä ruokatauolla? n
Toivon, että kaikilla on ollut hyvä loma,
mukavaa syksyn odotusta –
yhteistyöterveisin
Raili
S
ja translationaalisen lääketieteen yksikön professori Tuula Salon
johtama tutkimusryhmä on kehittänyt ensimmäisen ihmisperäisen solujen kolmiulotteiseen (3D) kasvatukseen soveltuvan mallin. Siitä kehitetään uutta liiketoimintaa puolitoista vuotta kestävässä Tekesin
TUTLI-rahoitteisessa projektissa, joka alkoi elokuussa.
Tällä hetkellä prekliinisessä lääkekehitysvaiheessa käytettävät työkalut ennustavat huonosti lääkeaihioiden tehoa myöhemmissä kliinisissä tutkimuksissa. Vain noin joka
kymmenes lääkeaihio läpäisee kaikki kliiniset vaiheet ja noin puolet
potilastutkimusten epäonnistumisista johtuu lääkeaineen tehon puutteesta.
Nyt kehitettävä ratkaisu tarjoaa
mahdollisuuden erottaa toimivat
lääkeaihiot tehottomista entistä aikaisemmassa vaiheessa tuoden säästöjä lääkekehityskustannuksiin.
Tällä hetkellä soluja kasvatetaan
hiiren syöpäkasvaimesta eristetyllä
kasvualustalla. Se ei kuitenkaan vastaa ihmiskudoksessa vallitsevia olosuhteita.
Kehitettävässä ratkaisussa hyödynnetään ihmisen hyvänlaatuista
kohdun myoomakasvainta. Sillä on
kuitenkin useita pahanlaatuisen kasvaimen ominaisuuksia, minkä ansiosta siitä saa­tava 3D-kasvualusta soveltuu hyvin muun muassa syöpälääkkeiden testaukseen. Ihmiskudosta jäljittelevän mallin avulla on
myös mahdollista korvata osa lääkekehityksessä käytettävistä eläin­
kokeista.
Projektin tutkimusosiosta vastaavat professori Tuula Salo ja FT
Meeri Sutinen. Kaupallistamisosiota vetää yliopiston ulkopuolelta
tuleva TkT Jari Rautio, jolla on
life science alan startup-yrittäjyyskokemusta. n
yöpätutkimuksen
Oulun yliopisto
HALO-neuvottelukunta
RUTIININOMAISESTA recurrens-hermon
monitoroinnista ei ole hyötyä
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreistä koostuva HALO-neuvottelukunta antoi kesäkuussa
yhden uuden terveydenhuollon menetelmiä koskevan suosituksen.
Recurrens-hermon
monitorointi kilpirauhasja lisäkilpirauhasleikkauksissa
HALO-neuvottelukunnan antamat suosi­
tukset luokitellaan liikennevalomallin
mukaisesti. HALO-neuvottelukunta arvioi
tutkimusnäyttöön perus­tu­en menetelmän
vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustan­
nusta ennen liikennevalon antamista.
-menetelmää voi käyttää harkiten.
Rutiininomaisesta recurrens-hermon
monitoroinnista ei ole hyötyä kilpi­
rauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa.
LIIKENNEVALOT
Punainen: käyttöä ei suositella
Keltainen: käytä varoen
Vihreä: menetelmän käyttöä suositellaan
Kunnat onnistuivat hillitsemään
terveydenhuollon kustannuksia
K
untien terveydenhuollon
kustannukset pysyivät
edellisen vuoden tasolla
vuonna 2014, selviää Kuntaliiton
vuosittaisesta suurten kaupunkien ja keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailusta. Kun palkkojen ja
hintojen kehitys otetaan huomioon, kustannukset jopa alenivat
puolisen prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suurista kaupungeista Espoon, Helsingin, Jyväskylän,
Lahden, Oulun, Tampereen ja
Vantaan terveydenhuollon kustannusten kasvu alitti palkkojen
ja hintojen kehityksen.
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset olivat
vuonna 2014 noin 5 miljardia euroa. 0,6 prosentin menonkiristys
tarkoittaa tässä summassa
30 miljoonaa. Samaan aikaan,
vuonna 2014, valtio on lisännyt
terveydenhuollon velvoitteita koko Suomen tasolla noin 50 miljoonalla. Tästä suurten kaupunkien laskennallinen osuus on
noin 30 miljoonaa.
”Voidaan perustellusti sanoa,
että suuret kaupungit ovat sopeuttaneet terveydenhuollon kustannuksiaan yli 60 miljoonalla eurolla vuonna 2014”, sanoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden
johtaja Tarja Myllärinen.
”Suurten kaupunkien kustannusten hallintaa voidaan pitää
erittäin hyvänä saavutuksena.
Siihen on päästy palvelurakenteita muuttamalla ja toiminnan
virtaviivaistamisen ja tehostamisen avulla. Perusterveydenhuol-
lon laitoshoitoa on pystytty purkamaan monessa kunnassa.
Keskisuurissa kunnissa perusterveydenhuollon kustannukset alenivat ja erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen kustannukset kasvoivat. Sosiaalitoimen
kustannusten kasvu näkyi erityisesti vammaisten ja kehitysvammaisten palvelujen, päihdepalvelujen ja toimeentuloturvan
kustannusten kohoamisena.
Suurimmat sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat Kemissä
3 866 euroa asukasta kohden.
Myös Kemin terveydenhuollon
kustannukset olivat suurten ja
keskisuurten kuntien korkeimmat, 2 930 euroa asukasta kohti.
”Keskimääräistä korkeammat
kustannukset johtuvat Kemissä
pääasiassa erikoissairaanhoidon
sekä oman avoterveydenhuollon
ja toimeentuloturvan ja työllistämisen keskimääräistä huomattavasti korkeammista kustannuksista”, arvioi Kemin sosiaali- ja
terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen.
”Kemi on toteuttanut ikäihmisten palvelujen rakennemuutosohjelmaa jonka yhteydessä
olemme muuttaneet omien
akuutti- ja kuntoutusosastojen
toimintaa ja lisänneet ympärivuorokautisen hoivan paikkoja
erikoissairaanhoidon käyttöä ja
kustannuksia vähentääksemme”, kuvaa Niiranen. n
Kuntaliitto
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
33
jos minulta kysytään, niin...
Ajatuksia
tarkastuslautakunnan
näkökulmasta
kuva Timo Savelan albumi
V
iime kevään aikana keskus-
telimme tarkastuslautakunnassa useaan otteeseen tiedottamisesta ja
sen tärkeydestä.
Vanhan vitsin mukaan jokaisessa organisaatiossa on kolme ongelmaa. Ensimmäinen on se, että tieto ei kulje. Toisena tulee toimimattomat tai puutteelliset AV- välineet ja kolmas on se, että
ilmastointi on liian isolla tai pienellä.
Vitsi ei olisi hauska, ellei siinä olisi jotakin tottakin. Niin tässäkin. Ilmastointiin tai AV-välineisiin emme ottaneet
kantaa lautakunnassa, mutta tiedottamista haluaisimme parantaa.
Useimmissa yliopistosairaaloissa on
oma tiedottaja ja joissakin jopa useita.
Sisäinen tiedottaminen on tärkeää jo
potilasturvallisuudenkin vuoksi. Henkilökunnalla on oltava oikea tieto, oikeassa paikassa ja tiettyyn aikaan. Onneksi
tässä on onnistuttu hyvin.
Ulkoisessa tiedottamisessa muihin
sairaaloihin, eri medioihin, jäsenkuntiin ja potilaille on parantamisen varaa.
Tähän ei ole riittävästi voimavaroja
PPSHP:ssä kenelläkään tällä hetkellä.
Sosiaalinen media vaatisi myös aktiivista läsnäoloa. Jos jokin väärä tieto
leviää siellä, olisi kaikkien kannalta tärkeää, että se saataisiin korjattua mahdollisimman nopeasti. Kun huhu tai
väärä tieto on toistettu riittävän monta
kertaa, se muuttuu valitettavasti todek-
34
Timo Savela
Kir joitt aja o n Po hjois-Po hja n m aa n s air aa n h oito piir in
t ar k a s tu sl aut a k u n na n p u h e e njo ht aja
P OH J ANP IIRI 4/2015
si. Jos PPSHP:ssä olisi henkilö, jonka
tehtäviin kuuluisi, muiden töiden ohella, päivittää talon Facebook-sivuja, niin
monelta väärinymmärrykseltä vältyttäisiin.
Näillä perusteilla pyysimme hallitusta miettimään tiedotuksen kehittämistä
sairaanhoitopiirissämme.
Asia, jota olen oman työnikin puolesta miettinyt, ovat uudet työntekijät.
Heidän perehdyttämisensä uuteen työpaikkaan, uusiin tehtäviin ja uusiin välineisiin ei ole helppoa. Pelkkä perehdyttämiskansio ei riitä.
Parhaiten perehdyttäminen tapahtuu silloin, jos sekä ”vanha” että uusi
työntekijä voivat työskennellä jonkin
aikaa yhdessä. Tällainen mestari ja kisälli -malli toimii mielestäni hyvin. Aina
se ei ole tietenkään mahdollista aikataulusyistä tai useimmin taloudellisista
syistä. Jos tehtävä on uusi, tällöin perehdyttäminen on tietenkin esimiehen
harteilla ja on pois hänen työajastaan.
Uuden henkilön innokkuutta, uusia
ajatuksia ja uusia toimintatapoja tulisi
hyödyntää enemmän. Usein kuulee uuden henkilön kysyvän hyvän kysymyksen: Miksi tässä työpaikassa tehdään tämä asia näin?
Edellisessä paikassani se tehtiin toisin… Tähän tulisi tarttua. Voisiko uudelle työntekijälle järjestää kehityskeskustelun jo kuukauden kuluttua työn alkamisesta ja pyytää häntä listaamaan
asiat, joita hän on ihmetellyt? Tästä voisi saada johtoryhmiin mielenkiintoisen
kehittämisvälineen.
Esimiehen tulee liian helposti todettua vain, että tämä asia tehdään näin,
koska se on aina tehty näin. Ei ole parempaakaan keksitty. Kukaan ei ole vaivautunut ajattelemaan, pitääkö asia
tehdä juuri tietyllä tavalla tai pitääkö
asiaa ylipäätänsä tehdä. Koko juttu voi
olla vanha jäänne jostakin vanhasta lakipykälästä, jota ei enää edes ole.
Luin kerran jutun eräästä Harvardin
professorista, joka oli pistänyt fläppitaululle otsikoksi: ” Mitä turhaa työtä
tässä talossa tehdään”. Oli tullut paljon
kommentteja, joista oli syntynyt hyvää,
säkenöivää keskustelua.
Suurin osa töistä on toki lakisääteisiä
tai muuten välttämättömiä. Jokaisen
työsuoritus on osa pidempää ketjua ja
me emme aina näe sen oman osan merkitystä suuremmassa kuvassa. Tämän
tiedon saanti olisi työntekijälle tärkeää.
Ihminen jaksaa paremmin työssä, jonka
merkityksen hän ymmärtää. Jokainen
meistä pystyy vaikuttamaan eniten
omaan työhönsä ja siihen, millä mielellä työpäivänsä aloittaa.
Turhan työn karsimisesta hyötyvät
kaikki. Aikaa jää myös tärkeiden asioiden parempaan hoitamiseen. Tärkein
asiahan sairaalassa ovat potilaat. n
Voimia ja valoa syksyyn!
LAPSET PUHEEKSI –toimintamallilla
saatu erinomaisia tuloksia
TEKSTI Liisa A hlstén
K U VA O u lu n k aupu n k i
Lapset Puheeksi –toimintakokonaisuus on osoittautunut erinomaiseksi työvälineeksi lastensuojelussa.
Raahen seudulla lastensuojelun uudet asiakkuudet ovat vähentyneet lähes kuusikymmentä prosenttia.
L
Puheeksi -toimintakokonaisuus perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kuntien allekirjoittamaan
Hyvinvointisopimukseen. Toimintakokonaisuudessa kaikkiin
keskeisiin perus- ja erityispalveluihin juurrutetaan Lapset puheeksi -työmenetelmät, joiden
avulla lasten hyvinvoinnin ja kehityksen tuki saadaan kaikkien
lapsiperheiden ulottuville.
PPSHP:n osuus Lapset puheeksi -toimintakokonaisuudessa on olla mukana yhtenä maakunnan hyvinvointiohjelman toteuttajana, koordinoijana, ohjausryhmän toimijana sekä
hyvinvointisopimuksen allekirjoittajana.
”Toimintamalli on yksi hyvinvointiohjelman toteutukseen valituista hyvistä käytänteistä, jonka levittäminen, kouluttaminen
ja juurruttaminen sekä viestinnän vastuu on sairaanhoitopiirillä, sen PTH-yksiköllä. Se vastaa
myös Lapset Puheeksi -malliin
liittyvän vaikuttavuusarvioinnin,
seurannan ja tutkimuksen suunnittelusta, rahoituksen hakemisesta sekä toteutuksesta yhdessä
apset
yhteistyökumppaneiden kanssa”, suunnittelija Suvi Helanen
PTH-yksikköstä kertoo.
Toimintakokonaisuus tarjoaa
kunnille mahdollisuuden suunnitella palvelurakenteet, joiden
avulla voidaan edistää lasten ja
perheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä vanhempia kohdanneiden ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen sellaisissa
perheissä, joissa jommallakummalla vanhemmalla on esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmia tai joku vakava sairaus
kuten syöpä.
Käyttö laajenee
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin yhteistyöryhmän puheenjohtajan, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu
Kallungin mukaan toimintamalli on osoittautunut erinomaiseksi ennaltaehkäiseväksi tavaksi lastensuojelussa, jonka synkät
tunnusluvut on saatu merkittävästi paremmiksi parin vuoden
käytännön työn tuloksena.
Raahen seutu on yksi niistä
alueista, missä toimintakokonaisuus on ollut pisimpään käytössä. Tilastojen mukaan lastensuo-
jelun tarpeessa on siellä vvuosien
2012–2014 aikana tapahtunut
myönteinen suunnanmuutos.
Lastensuojeluilmoitusten määrä
on tuona aikana laskenut 25 prosenttia. Lastensuojeluilmoituksen seurauksena tehdään yleensä
lastensuojelutarpeen selvitys, ja
niiden määrä on tippunut 52
prosenttia.
Aloitetut lastensuojelun asiakkuudet ovat samalla ajanjaksolla vähentynet 58 prosenttia.
Hannu Kallungin mukaan luvut
kertovat, että toimintamalli on
toimiva.
Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan kunnista, myös Oulu, onkin
jo ottanut tai ottamassa toimintamallia käyttöön mm. päivähoidossa, opetustoimessa ja sosiaalityössä. Kehityssuunta on hyvä.
”Ratkaisevaa tälle työlle on kunnan päätöksentekijöiden ja johdon tuki. Meidän on oivallettava,
että huolehtimalla lasten hyvinvoinnista, vahvistamme kuntiemme elinvoimaa”, hän toteaa.
Toimintamallin ja työn tuen ydin
on kunnissa, joiden tehtävänä on
turvata palveluiden integroituminen kokonaisuudeksi sekä niiden saatavuuden ja jatkuvuuden
turvaaminen.
Sisäänajovaiheessa on edessä
iso koulutusurakka. Ensin koulutetaan kouluttajia niin, että joka kuntaan saadaan oma kouluttaja. Kouluttajat jalkautuvat eri
palveluorganisaatioihin, päiväkoteihin, kouluille yms. Kysymys
on näin koko kunnan hyvinvoinnin rakentamisesta.
Mallin ydinkysymys on ”Mitä
minä voin tehdä, että ongelmien
keskellä elävä lapsi tai nuori voisi nykyistä paremmin”. Kysymyksen voi esittää yhtä hyvin
lapsen vanhempi, opettaja kuin
sosiaalityöntekijä.
On hyvä muistaa, että lapsen
kehitystä tukeva työ ei ole syyllisten etsimistä vaan arkisen ratkaisun löytämistä, jonka tuloksena lapsen hyvinvointi turvataan
entistä paremmin. n
Iso koululutusurakka
Hannu Kallungin mukaan Lapset
puheeksi -toimintakokonaisuus
ei ole hanke, vaan toimintamalli.
PO H JAN PII R I 4 / 2 0 1 5
35
Uudella
osaamisella
tulevaisuuteen
• Psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus
(aikuiset) 2016 – 2020 80 op
• Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus
(aikuiset) 2016 – 2019 70 op
• Jaettu johtajuus työyhteisön voimavarana
2015 – online 5 op
• Integratiivinen työyhteisövalmentajakoulutus
2016 – 2017 60 op
• Työyhteisösovittelun erityisosaaja
2016 – 2017 30 op
www.oulu.fi/taydennyskoulutus
MAAILMAN VAHVIMMALLA
MAITOHAPPOBAKTEERIVALMISTEELLA ON NYT UUSI NIMI
VIVOMIXX™ on hyvinvointia ja
vastustuskykyä tukeva probiootti. VIVOMIXX™ sopii
koko perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
vuoden jokaiseen päivään.
TUTKITUSTI PARAS
Vivomixx on kymmeniä
kertoja vahvempi kuin
muut maitohappobakteerivalmisteet.
TEHOKASTA APUA
Sisältää 450 miljardia elävää
maitohappobakteeria ja
bifidobakteeria 8 erilaisesta
kannasta.
Soita meille: 010 322 5340
www.vivomixx.fi
sisältää 450 miljardia
elävää maitohappobakteeria