OmaisOiva viestii ja tiedottaa

OmaisOiva viestii ja tiedottaa
Oivaltava-päivät 3. - 4.6. Helsinki
OmaisOiva 2015
18 OmaisOiva – toimijaa (19 yhdistystä) + liitto
Yhdistysten toiminta-alue yhteensä 142 kuntaa
(asukkaita n. 2 milj.)
Yli 10 000 omaishoitosopimusta (Sotkanet 2013)
OmaisOiva-työntekijöitä yhdistyksissä n. 26 +
liitossa 3,5 työntekijää
RAY rahoitus yht. 1 967 000 e
Tavoitteena
Omaishoitoperheiden toimijuus vahvistuu
 OmaisOivan toimintamuotojen kautta
vahvistetaan omaishoitajien kykyä, halua ja
osaamista toimia omaishoitajana, lisätään
omaishoitajien voimavaroja sekä tuetaan
heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja
näkökulmia elämäänsä.
 OmaisOiva lisää omaishoitoperheiden
osallistumisen mahdollisuuksia
Oivallista
toimintaa
OmaisOivan toimintamuotojen
toteutuminen 2014 (8 yhdistystä)
OmaisOiva-ryhmät:
• 55 ryhmää, 364 osallistujaa, 24 kunnan
alueella, 50 vapaaehtoista mukana
• naisia 79 %, 63-79v 70 %
OmaisOiva-Ovet:
• 13 valmennusta, 69 valmennettavaa, 11
kunnan alueella, 16 vapaaehtoista
OmaisOiva-kahvilat:
• 301 kahvilaa, 2005 käyntikertaa, 32 kunnan
alueella, 61 vapaaehtoista
OmaisOiva-kioskit:
• 155 kioskia, 2646 käyntikertaa, 37 kunnan
alueella, 59 vapaaehtoista
OmaisOivan toimintamuodoista
saadut palautteet (418 kpl).
Yhteenlaskettu keskiarvo kaikkien
kerättyjen palautteiden perusteella
on
4,76
(asteikolla 1 – 5)
Miksi liiton OmaisOivassa viestimme
ja tiedottamme?
Viestinnän ja tiedotuksen avulla haluamme
1. tukea ja vahvistaa paikallisyhdistyksiämme
Hyvvee
päevee!
Tervetulloo
savolaesseen
oppiin eli
kieron
viestinnän
kurssille
2. tehdä toimintaamme näkyväksi
3. osoittaa, että OmaisOiva etenee
suunnitellusti
4. kehittää ja ylläpitää sisäistä viestintäämme
Suoraa ja avointa viestintää!
Paikallisyhdistysten tukeminen
ja vahvistaminen
OivaTiedotus:
- Oiva-tiedotteet (4-5 kpl)
- Valtakunnallisen
tukiryhmän muistiot (4
kpl)
- Liiton www-sivut
OmaisOivasta
- OivaVerkko
- Lisäksi liiton Fb-sivut,
Lähellä-lehti,
yhdistyskirje…
OivaVerkko viestinnän välineenä
•
•
•
OmaisOivan toimijoiden sisäinen
verkko (Optima-alusta)
OivaVerkossa mm.
keskustelumahdollisuus,
OmaisOivan materiaaleja (mm.
logot), arviointilomakkeet
(tulostettavat) sekä linkit
arviointilomakkeiden tietojen
syöttämiseen webropoliin
https://optima.discendum.com/
omaishoitajat
OivaVerkko
OSATA
VAPAAVALINTA
TÄYTYÄ
VOIDA
OSATA
KYETÄ
TUNTEA
HALUTA
KYETÄ
Paikallisyhdistysten tukeminen ja
vahvistaminen
OivaOhjaus
• Puhelin- ja sähköpostikonsultaatiot sekä
yhdistyskäynnit uusille yhdistyksille
• Ohjausta annetaan myös muille, kuin OmaisOivaan
rahoitusta saaville yhdistyksille (esim. OmaisOivaan
rahoitusta hakevat yhdistykset, Ovet-valmennuksia
toteuttavat yhdistykset)
Teemme OmaisOivaa näkyväksi
• Yleisötapahtumat
• Tietoiskut
• Näkyvillä verkossa
Yhteinen ilme
OmaisOivalla on oma logo ja oranssi väri
(235 / 51 / 0)
Ja omat OivaPöllöt
Materiaalit
Viestitään toiminnan
etenemisestä
• RAY (mm. TVS, vuosikertomus)
• Tukiryhmä
• Johtoryhmä / hallitus
Palaute
Toiminnan kehittäminen
Sisäinen
viestintä
• ”Ulos mökki
näyttää
hyvältä, mutta
sisältä kuin
kaatopaikka”
• Suunnitelmallis
uus pitää
paikat
ojennuksessa –
Mitä, kuka,
milloin,
kenelle!
Näkökulmia viestintään
• Yhtenäinen ilme edistää yhteistä asiaamme
• Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys myös
viestinnässä vie pitkälle
• Rohkeutta kokeilla uusia juttuja (ja jakaa kokemuksia
muille)